diatermia definicja
Co to jest Diatermia. Co oznacza przegrzania tkanek, poprzez wykorzystanie prądów elektrycznych.

Czy przydatne?

Definicja Diatermia

W diecie zastosowanie diatermia: Diatermia - wytwarzanie ciepła, a więc głębokiego przegrzania tkanek, poprzez wykorzystanie prądów elektrycznych wielkiej częstotliwości. Źródłem prądu są specjalne typy aparatów, z których przewodami płynie on do elektrod przykładanych na niektóre okolice ciała. Prąd przepływając pomiędzy elektrodami skutkuje przegrzanie znajdujących się pomiędzy nimi tkanek. W zależności od długości fal produkowanych poprzez aparaty wyróżnia się kilka rodzajów diatermii

Czym jest Diatermia znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Dur Plamisty:
Słownik osutkowy) tyfus plamisty, ostra dolegliwość zakaźna przenoszona poprzez wszy; klasyczna postać zwana jest tyfusem głodowym, okopowym; występuje niekiedy epidemicznie, wywoływany jest poprzez diatermia.
Co znaczy Drobnoustroje:
Słownik więc mikroorganizmy - (odmiennie zarazki, mikroby - nazwa wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały, bios - życie). Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do diatermia.
Co znaczy Dyzartria:
Słownik Dyzartria - zaburzenie mowy, wynikające z upośledzenia aparatu mowy ? mięśni Aarg, języka, podniebienia miękkiego, krtani. Mowa staje się powolna, bełkotliwa diatermia.
Co znaczy Dysgrafia:
Słownik trudności albo niemożność opanowania zdolności pisania występujące u dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i poprawnie nauczanych diatermia.
Co znaczy Dietetyka:
Słownik edukacja zajmująca się zasadami racjonalnego żywienia Prawid­łowy jadłospis powinien spełniać następujące warunki: pokrywać zapotrzebowanie energetyczne, zapewniać poprawny relacja białek, tłuszczów diatermia.
  • Dodano:
  • Autor: