diatermia definicja
Co to jest Diatermia. Co oznacza przegrzania tkanek, poprzez wykorzystanie prądów elektrycznych.

Czy przydatne?

Definicja Diatermia

W diecie zastosowanie diatermia: Diatermia - wytwarzanie ciepła, a więc głębokiego przegrzania tkanek, poprzez wykorzystanie prądów elektrycznych wielkiej częstotliwości. Źródłem prądu są specjalne typy aparatów, z których przewodami płynie on do elektrod przykładanych na niektóre okolice ciała. Prąd przepływając pomiędzy elektrodami skutkuje przegrzanie znajdujących się pomiędzy nimi tkanek. W zależności od długości fal produkowanych poprzez aparaty wyróżnia się kilka rodzajów diatermii

Czym jest Diatermia znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Defloracja:
Słownik Defloracja - rozerwanie błony dziewiczej przy pierwszym relacji płciowym diatermia.
Co znaczy Dysforia:
Słownik Dysforia - drażliwość, wybuchy gniewu, agresji występujące z błahego powodu albo bez uchwytnej powody. U dzieci dysforia występuje najczęściej jako skutek organicznego uszkodzenia mózgu diatermia.
Co znaczy Dysymulacja:
Słownik świadome ukrywanie objawów chorobowych w celu uzyskania ustalonych korzyści; chęć zaprzestania leczenia, wypisania ze szpitala albo pomniejszenia czujności otoczenia wówczas, chory ma myśli diatermia.
Co znaczy Drenaź Oskrzeli:
Słownik postępowanie mające na celu usuwanie wydzieliny zalegającej oskrzela. Bazuje na wykonaniu następujących czynności: wykorzystaniu inhalacji wziewnej, mającej na celu rozrzedzenie (upłynnienie diatermia.
Co znaczy Drgawki:
Słownik powtarzające się serie szybkich skurczów mięśni szkieletowych, spowodowane zaburzeniami pracy mózgu albo rdzenia kręgowego wskutek na przykład niedokrwienia, działania trucizn ( na przykład diatermia.
  • Dodano:
  • Autor: