drgawki definicja
Co to jest Drgawki. Co oznacza szkieletowych, spowodowane zaburzeniami pracy mózgu albo rdzenia.

Czy przydatne?

Definicja Drgawki

W diecie zastosowanie drgawki: Drgawki - powtarzające się serie szybkich skurczów mięśni szkieletowych, spowodowane zaburzeniami pracy mózgu albo rdzenia kręgowego wskutek na przykład niedokrwienia, działania trucizn ( na przykład strychniny), wysokiej temperatury ciała (d. gorączkowe) czy w padaczce

Czym jest Drgawki znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Defloracja:
Słownik Defloracja - rozerwanie błony dziewiczej przy pierwszym relacji płciowym drgawki.
Co znaczy Dopełniacz:
Słownik komplement); rodzaj ciała odpornościowego, które w procesie łączenia antygenu z przeciwciałem o typie dwuchwytnika przyłącza się do tego zespołu. Jest czynnikiem niezbędnym w rozpuszczaniu antygenu drgawki.
Co znaczy Dur Plamisty:
Słownik osutkowy) tyfus plamisty, ostra dolegliwość zakaźna przenoszona poprzez wszy; klasyczna postać zwana jest tyfusem głodowym, okopowym; występuje niekiedy epidemicznie, wywoływany jest poprzez drgawki.
Co znaczy Dietetyka:
Słownik edukacja zajmująca się zasadami racjonalnego żywienia Prawid­łowy jadłospis powinien spełniać następujące warunki: pokrywać zapotrzebowanie energetyczne, zapewniać poprawny relacja białek, tłuszczów drgawki.
Co znaczy Dystrofie Postępujące Mięśni:
Słownik postępujące mięśni - ekipa genetycznie uwarunkowanych postępujących chorób mięśniowych. Do najczęstszych i najlepiej poznanych dystrofii należy postać Duchenne'a, występująca u chłopców, przenoszona drgawki.
  • Dodano:
  • Autor: