drobnoustroje definicja
Co to jest Drobnoustroje. Co oznacza mikroby - nazwa wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały.

Czy przydatne?

Definicja Drobnoustroje

W diecie zastosowanie drobnoustroje: Drobnoustroje - a więc mikroorganizmy - (odmiennie zarazki, mikroby - nazwa wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały, bios - życie). Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do których zalicza się wirusy, bakterie, sinice, roślinne glony i grzyby, zwierzęce pierwotniaki. Rozróżniamy (z racji na rolę): 1. drobnoustroje chorobotwórcze, do których należą wirusy, część bakterii i pierwotniaków (zarodnikowce, wiciowce) i wybrane grzyby. 2. bardzo pożyteczne drobnoustroje fermentacyjne, gnilne

Czym jest Drobnoustroje znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Decybel (Db):
Słownik logarytmiczna jednostka wielkości, w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych służących do oceny wrażliwości progowej. Decybel nie posiada bezwzględnej drobnoustroje.
Co znaczy Dyskalkulia:
Słownik trudności albo niemożność opanowania podstawowych pojęć i operacji matematycznych, występujące u dzieci z prawidłowym postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i poprawnie nauczanych drobnoustroje.
Co znaczy Dwutlenek Węgla:
Słownik Pierwiastek chemiczny w układzie okresowym położony w ekipie IV, rozpoczynający grupę kluczową węglowców. W formie węgla drzewnego znany był już w czasach prehistorycznych i służący do wytapiania drobnoustroje.
Co znaczy Diagnostyka Prenatalna:
Słownik prenatalna - rozpoznawanie dolegliwości płodu przed urodzeniem. Do chorób dających się rozpoznawać przed urodzeniem należą: zespoły uwarunkowane aberracjami chromosomalnymi, wybrane dolegliwości drobnoustroje.
Co znaczy Dziąsła:
Słownik Dziąsła - błona śluzowa j. ustnej pokrywająca wyrostki zębodołowe szczęki i żuchwy i szyjki zębów drobnoustroje.
  • Dodano:
  • Autor: