dwujęzyczność definicja
Co to jest Dwujęzyczność. Co oznacza różnych znaczeniach: do ustalenia doskonałego opanowania dwóch.

Czy przydatne?

Definicja Dwujęzyczność

W diecie zastosowanie dwujęzyczność: Dwujęzyczność - (bilingwizm); termin stosowany w dwóch różnych znaczeniach: do ustalenia doskonałego opanowania dwóch języków i posługiwania się nimi z jednakową łatwością i do ustalenia zaburzeń rozwoju mowy, spotykanych u dzieci rodziców posługujących się dwoma wieloma językami

Czym jest Dwujęzyczność znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Dwoinki Rzeżączki:
Słownik Dwoinki rzeżączki - (odmiennie gonokoki), bakterie wywołujące rzeżączkę dwujęzyczność co znaczy.
Co znaczy Depo-Provera:
Słownik Depo-provera - środek antykoncepcyjny o najwyższej skuteczności; jednorazowe wstrzyknięcie hormonu dwujęzyczność krzyżówka.
Co znaczy Decybel (Db):
Słownik logarytmiczna jednostka wielkości, w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych służących do oceny wrażliwości progowej. Decybel nie posiada bezwzględnej dwujęzyczność co to jest.
Co znaczy Drobnoustroje:
Słownik więc mikroorganizmy - (odmiennie zarazki, mikroby - nazwa wychodząca z użycia - z gr. mikros - mały, bios - życie). Organizmy jednokomórkowe (mikroskopijnej wielkości, mierzonej w mikrometrach), do dwujęzyczność słownik.
Co znaczy Dur Plamisty:
Słownik osutkowy) tyfus plamisty, ostra dolegliwość zakaźna przenoszona poprzez wszy; klasyczna postać zwana jest tyfusem głodowym, okopowym; występuje niekiedy epidemicznie, wywoływany jest poprzez dwujęzyczność czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: