papierosowy definicja
Co to jest Dym papierosowy. Co oznacza niż dym papierosowy, bo obejmuje także dym z cygar.

Czy przydatne?

Definicja Dym papierosowy

W diecie zastosowanie dym papierosowy: Dym papierosowy - Dym tytoniowy jest definicją szerszym, niż dym papierosowy, bo obejmuje także dym z cygar, cygaretek, fajki. Jednak terminy te regularnie stosuje się zamiennie. Dym tytoniowy i papierosowy, podobnie jak dym pochodzący z innych źródeł, jest aerozolem, na który złożona jest etap cząsteczkowa i etap gazowa. W żarzącym się papierosie w konsekwencji gradientu temperatury ma miejsce stan pewnej fizykochemicznej równowagi dynamicznej pomiędzy etapami: gazową i stałą, a fazą, która w normalnych warunkach jest fazą ciekłą. Dlatego ustala się ją jako fazę stało-ciekłą i ciekło-gazową. Dla uproszczenia można posłużyć się pojęciami: etap gazowa, etap cząsteczkowa - obie powstają w strefie żarzenia się wałka tytoniowego, której temperatura osiąga 900° Celsjusza

Czym jest Dym papierosowy znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Deprywacja Sensoryczna:
Słownik sensoryczna - przypadek braku dopływu bodźców do narządów zmysłu, szczególnie negatywna w razie małych dzieci (moment niemowlęcy) z racji na znaczenia jakości stymulacji zmysłowej we inicjalnych dym papierosowy.
Co znaczy Debilizm Motoryczny:
Słownik termin oznaczający zespół zaburzeń motorycznych, opierających na niezborności ruchów, niezręczności spowodowanych dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego. Termin debilizmmotoryczny wprowadzony dym papierosowy.
Co znaczy Dopełniacz:
Słownik komplement); rodzaj ciała odpornościowego, które w procesie łączenia antygenu z przeciwciałem o typie dwuchwytnika przyłącza się do tego zespołu. Jest czynnikiem niezbędnym w rozpuszczaniu antygenu dym papierosowy.
Co znaczy Dysmorfofobia:
Słownik dręczący lęk i natrętna myśl o własnej brzydocie. Uporczywe analizowanie na przykład kształtu własnego nosa, niewłaściwego układu ust, odstających uszu. Symptom ten najczęściej spotykany jest w dym papierosowy.
Co znaczy Decybel (Db):
Słownik logarytmiczna jednostka wielkości, w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych służących do oceny wrażliwości progowej. Decybel nie posiada bezwzględnej dym papierosowy.
  • Dodano:
  • Autor: