dzieworództwo definicja
Co to jest Dzieworództwo. Co oznacza postęp organizmu potomnego z niezapłodnionego jaja; u zwierząt.

Czy przydatne?

Definicja Dzieworództwo

W diecie zastosowanie dzieworództwo: Dzieworództwo - (partenogeneza) rozmnażanie jednopłciowe, postęp organizmu potomnego z niezapłodnionego jaja; u zwierząt w warunkach naturalnych spotykane u przywr, wrotków, niektórych nicieni i owadów, a również niekiedy u pajęczaków, skorupiaków, ryb, płazów i gadów; może być zjawiskiem przypadkowym (? p. przypadkowa), stałym (? p. obowiązkowa) albo cyklicznym (? p. cykliczna), może być wywoływana sztucznie (? p. sztuczna); potomstwo powstałe partenogenetycznie może być haploidalne (? p. haploidalna) albo diploidalne (? p. diploidalna); niekiedy dochodzi do rozwoju potomnych organizmów z komórki jajowej, gdzie po zapłodnieniu (syngamii) nie doszło do kariogamii (? androgeneza, ? ginogeneza); u roślin rodzaj ? apomiksji opierający na rozwoju zarodka w woreczku zalążkowym z niezapłodnionej komórki jajowej

Czym jest Dzieworództwo znaczenie w Słownik składniki D .

Co znaczy Decybel (Db):
Słownik logarytmiczna jednostka wielkości, w jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych służących do oceny wrażliwości progowej. Decybel nie posiada bezwzględnej dzieworództwo.
Co znaczy Dystrofie Postępujące Mięśni:
Słownik postępujące mięśni - ekipa genetycznie uwarunkowanych postępujących chorób mięśniowych. Do najczęstszych i najlepiej poznanych dystrofii należy postać Duchenne'a, występująca u chłopców, przenoszona dzieworództwo.
Co znaczy Dojrzałość Szkolna:
Słownik gotowość dziecka do sprostania wymaganiom, jakie stawia przed nim podjęcie edukacji w szkole. Złożona jest na nią osiągnięcie określonego poziomu rozwoju nie tylko w sferze intelektualnej, lecz dzieworództwo.
Co znaczy Dwoinki Rzeżączki:
Słownik Dwoinki rzeżączki - (odmiennie gonokoki), bakterie wywołujące rzeżączkę dzieworództwo.
Co znaczy Dietetyka:
Słownik edukacja zajmująca się zasadami racjonalnego żywienia Prawid­łowy jadłospis powinien spełniać następujące warunki: pokrywać zapotrzebowanie energetyczne, zapewniać poprawny relacja białek, tłuszczów dzieworództwo.
  • Dodano:
  • Autor: