elektrokardiografia definicja
Co to jest Elektrokardiografia (ekg). Co oznacza niektórych chorób serca na podstawie zapisu bardzo.

Czy przydatne?

Definicja Elektrokardiografia (ekg)

W diecie zastosowanie elektrokardiografia (ekg): Elektrokardiografia (ekg) - sposób ułatwiająca rozpoznanie niektórych chorób serca na podstawie zapisu bardzo słabych prądów czynnościowych serca. Prądy te po sporym wzmocnieniu mogą być rejestrowane ze skóry klatki piersiowej albo kończyn. E. bazuje na rejestrowaniu prądów albo różnic potencjałów czynnościowych mięśnia sercowego, które po odebraniu ich poprzez układ elektrod przyłożonych do ciała badanego w ustalonych miejscach są wzmacniane w specjalnym aparacie, zwanym lektrokardiografem, i rejestrowane w formie krzywych, dających elektrokardiogram (EKG)

Czym jest Elektrokardiografia (ekg znaczenie w Słownik składniki E .

Co znaczy Elektrolity:
Słownik substancje są zdysocjowane na jony, a ich roztwory wykazują przewodnictwo elektryczne. Podzielone są na: silne, średniej mocy stabe i kwasowe, amfoteryczne i zasadowe. W ustroju pełnią funkcje elektrokardiografia (ekg).
Co znaczy Endoskop:
Słownik Endoskop - urządzenie do endoskopii wyposażone we swoje źródło światła i układ optyczny w sposób pozwalający na wprowadzenie go w głąb ciała elektrokardiografia (ekg).
Co znaczy Eozynofilia:
Słownik Eozynofilia - nadmiar we krwi i płynach ustrojowych granulocytów kwasochłonnych osiadających w cytoplazmie kwasochłonie ziarnistości elektrokardiografia (ekg).
Co znaczy Etanol:
Słownik etylowy, CH3CH2OH, bezbarwna ciecz dobrze rozpuszczalna w wodzie, otrzymywany w procesie ? fermentacji, na przykład skrobi; e. jest ? ksenobiotykiem porażającym ośrodkowy układ nerwowy; dawka elektrokardiografia (ekg).
Co znaczy Ego:
Słownik wprowadzony do psychologii poprzez Z. Freuda dla ustalenia jednej z trzech podstruktur osobowości (w okolicy id i superego) Ego jest odpowiedzialne za organizację mechanizmów poznawczych i elektrokardiografia (ekg).
  • Dodano:
  • Autor: