elektrokardiografia definicja
Co to jest Elektrokardiografia (ekg). Co oznacza niektórych chorób serca na podstawie zapisu bardzo.

Czy przydatne?

Definicja Elektrokardiografia (ekg)

W diecie zastosowanie elektrokardiografia (ekg): Elektrokardiografia (ekg) - sposób ułatwiająca rozpoznanie niektórych chorób serca na podstawie zapisu bardzo słabych prądów czynnościowych serca. Prądy te po sporym wzmocnieniu mogą być rejestrowane ze skóry klatki piersiowej albo kończyn. E. bazuje na rejestrowaniu prądów albo różnic potencjałów czynnościowych mięśnia sercowego, które po odebraniu ich poprzez układ elektrod przyłożonych do ciała badanego w ustalonych miejscach są wzmacniane w specjalnym aparacie, zwanym lektrokardiografem, i rejestrowane w formie krzywych, dających elektrokardiogram (EKG)

Czym jest Elektrokardiografia (ekg znaczenie w Słownik składniki E .

Co znaczy Egoizm:
Słownik Egoizm - postawa życiowa polegająca na kierowaniu się w pierwszej kolejności własnym dobrem, korzyścią, uzyskiwaniem przyjemności elektrokardiografia (ekg) co to jest.
Co znaczy Elektrokoagulacja:
Słownik Elektrokoagulacja - koagulowanie (ścinanie) białka tkanek organizmu z użyciem noża elektrycznego. Ma wykorzystanie raczej w operacjach nowotworów elektrokardiografia (ekg) definicja.
Co znaczy Enzymy:
Słownik działające w organizmach żywych jako biokatalizatory reakcji metabolicznych. Przyspieszają reakcje chemiczne, Które bez nich przebiegałyby bardzo bez pośpiechu. Regularnie są produkowane w formie elektrokardiografia (ekg) co znaczy.
Co znaczy Ekspresja:
Słownik uzewnętrzniania przeżyć, ich zewnętrzny słowo. Odnosi się w pierwszej kolejności do uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych. Fundamentalne środki ekspresji to: mimika twarzy, czyny, ruchy ciała elektrokardiografia (ekg) słownik.
Co znaczy Etanol:
Słownik etylowy, CH3CH2OH, bezbarwna ciecz dobrze rozpuszczalna w wodzie, otrzymywany w procesie ? fermentacji, na przykład skrobi; e. jest ? ksenobiotykiem porażającym ośrodkowy układ nerwowy; dawka elektrokardiografia (ekg) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: