encefalopatia definicja
Co to jest Encefalopatia. Co oznacza niewiele dokładne i niejednoznaczne. Ustala się nim.

Czy przydatne?

Definicja Encefalopatia

W diecie zastosowanie encefalopatia: Encefalopatia - definicja powszechnie służące, jakkolwiek niewiele dokładne i niejednoznaczne. Ustala się nim współistnienie różnorodnych objawów trwałego, zazwyczaj rozległego albo rozsianego uszkodzenia mózgu (padaczka, upośledzenie funkcji intelektualnych, pamięci, zmiany charakterologiczne, zaburzenia psychiczne, wzroku, słuchu, mowy, a również ruchu i postawy) wskutek zadziałania różnorodnych szkodliwych bodźców (metaboliczne, toksyczne, udary na­czyniowe, urazy)

Czym jest Encefalopatia znaczenie w Słownik składniki E .

Co znaczy Elektromiografia (Emg):
Słownik emg) - badanie poegające na rejestracji dzięki odpowieniej aparatury czynności elektrycznej mięśni zarówno w spoczynku, jak i w trakcie słabego albo maksymalnego ich skurczu dowolnego. Odpowiada ono encefalopatia co to jest.
Co znaczy Endometrium:
Słownik Endometrium - tkanka wyścielająca jamę macicy (błona śluzowa jamy macicy encefalopatia definicja.
Co znaczy Elektroterapia:
Słownik wykorzystuje do celów leczniczych prąd stały i prądy modulowane. Prąd stały, służący jest do wielu zabiegów. Działa pobudzająco na zakończenia nerwów i włókna mięśniowe. Może także wywierać działanie encefalopatia co znaczy.
Co znaczy Ekstaza:
Słownik błogości, zachwytu, w trakcie którego mogą wystąpić omamy wzrokowe i słuchowe. Ekstaza może być spowodowana środkami odurzającymi (narkotyki), spotykana jest także w nerwicy histerycznej encefalopatia słownik.
Co znaczy Endoprotezy:
Słownik przedmioty wykonane z odpowiedniego metalu albo plastiku zastępujące stawy albo ich części. Zakłada się je w okresie operacji po usunięciu chorej części stawu wspólnie z odpowiednim odcinkiem kości encefalopatia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: