encefalopatia definicja
Co to jest Encefalopatia. Co oznacza niewiele dokładne i niejednoznaczne. Ustala się nim.

Czy przydatne?

Definicja Encefalopatia

W diecie zastosowanie encefalopatia: Encefalopatia - definicja powszechnie służące, jakkolwiek niewiele dokładne i niejednoznaczne. Ustala się nim współistnienie różnorodnych objawów trwałego, zazwyczaj rozległego albo rozsianego uszkodzenia mózgu (padaczka, upośledzenie funkcji intelektualnych, pamięci, zmiany charakterologiczne, zaburzenia psychiczne, wzroku, słuchu, mowy, a również ruchu i postawy) wskutek zadziałania różnorodnych szkodliwych bodźców (metaboliczne, toksyczne, udary na­czyniowe, urazy)

Czym jest Encefalopatia znaczenie w Słownik składniki E .

Co znaczy Etiologia:
Słownik edukacja o powodach powstawania chorób i powiązaniu przyczynowym czynnika chorobotwórczego z procesem chorobowym; na przykład w chorobie zakaźnej czynnikiem etiologicznym jest swoisty drobnoustrój encefalopatia.
Co znaczy Empatia:
Słownik umiejętność do emocjonalnego utożsamiania się z drugą osobą, ułatwiająca odczytywanie stanów emocjonalnych innych osób. umiejętność do empatii, pożądana z racji na kształtowanie poprawnych postaw encefalopatia.
Co znaczy Endoprotezy:
Słownik przedmioty wykonane z odpowiedniego metalu albo plastiku zastępujące stawy albo ich części. Zakłada się je w okresie operacji po usunięciu chorej części stawu wspólnie z odpowiednim odcinkiem kości encefalopatia.
Co znaczy Endoskopia:
Słownik badania, polegająca na oglądaniu dzięki endoskopu jam ciała i umożliwiająca ocenę ich wyściółki, położonych w nich narządów i zmian wywołanych chorobą, urazem i tym podobne Badanie przy zastosowaniu encefalopatia.
Co znaczy Endemia:
Słownik Endemia - stałe występowanie wśród ludności na danym terenie dolegliwości zakaźną albo niezakaźnej, na przykład wola endemicznego na skutek niedoboru jodu encefalopatia.
  • Dodano:
  • Autor: