fakomatozy definicja
Co to jest Fakomatozy. Co oznacza wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych.

Czy przydatne?

Definicja Fakomatozy

W diecie zastosowanie fakomatozy: Fakomatozy - (zespoły skórno-nerwowe); sporo różnorodnych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych charakteryzujących się występowaniem zaburzeń rozwojowych, raczej na skórze (plamy odbarwieniowe, przebarwieniowe albo inne znamiona), w oku, w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym, rzadziej w innych narządach, a również ze skłonnością do tworzenia nowotworów

Czym jest Fakomatozy znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fiksacja:
Słownik stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać fakomatozy.
Co znaczy Farmakokinetyka:
Słownik edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż fakomatozy.
Co znaczy Fellatio:
Słownik Fellatio - całowanie męskich genitaliów fakomatozy.
Co znaczy Farmakologia:
Słownik edukacja o lekach i ich działaniu na organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne zagadnienia to: właściwości i systemy działania leków i ich wpływ na czynności biologiczne organizmu fakomatozy.
Co znaczy Frustracja:
Słownik powstały wskutek niemożności zrealizowania istotnego dążenia, w konsekwencji przeszkód zewnętrznych albo wewnętrznych, których nie można zwalczyć. Udaremnienie dążeń, które dla człowieka mają fakomatozy.
  • Dodano:
  • Autor: