fakomatozy definicja
Co to jest Fakomatozy. Co oznacza wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych.

Czy przydatne?

Definicja Fakomatozy

W diecie zastosowanie fakomatozy: Fakomatozy - (zespoły skórno-nerwowe); sporo różnorodnych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych charakteryzujących się występowaniem zaburzeń rozwojowych, raczej na skórze (plamy odbarwieniowe, przebarwieniowe albo inne znamiona), w oku, w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym, rzadziej w innych narządach, a również ze skłonnością do tworzenia nowotworów

Czym jest Fakomatozy znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fenotyp:
Słownik Fenotyp - zespół cech organizmu, stworzonych w konsekwencji współdziałania genotypu i środowiska fakomatozy.
Co znaczy Fizjoterapia:
Słownik Fizjoterapia - obejmuje następujące działy leczenia usprawniającego: kinezyterapię (leczenie ruchem), fizykoterapię (wykorzystującą do potrzeb lecznictwa czynniki fizykalne), masaż fakomatozy.
Co znaczy Fosfolipidy:
Słownik tłuszczowce złożone zawierające prócz kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny i kefaliny), lub fakomatozy.
Co znaczy Fetoskopia:
Słownik specjalistyczne badanie opierające na wprowadzeniu do worka owodniowego cienkiego urządzenia optycznego ze źródłem światła i uwidocznieniu płodu, naczyń pępowiny i powierzchni łożyska. Folitropina fakomatozy.
Co znaczy Fototerapia:
Słownik Fototerapia - leczenie naświetlaniem la­mpą światła niebieskiego. Pod wpływem f. powstają izomery bilirubiny, dobrze rozpusz­czalne w wodzie fakomatozy.
  • Dodano:
  • Autor: