fantazja definicja
Co to jest Fantazja. Co oznacza przedstawiania i przeżywania sytuacji i całych ciągów wydarzeń, w.

Czy przydatne?

Definicja Fantazja

W diecie zastosowanie fantazja: Fantazja - umiejętność wyobrażeniowo-pojęciowego przedstawiania i przeżywania sytuacji i całych ciągów wydarzeń, w oderwaniu od rzeczywistości. Fantazja dziecięca tak zwany fantazjowanie związana jest z niepełnym odróżnianiem świata rzeczywistego od baśniowego. Jej przejawem są zmyślenia i tak zwany kłamstwa rzekome. U dzieci starszych i młodzieży umiejętność do fantazjowania jest przejawem twórczego myślenia. Zbyt silne skłonności do fantazjowania mogą mieć jednak charakter reakcji obronnej i ucieczki w fantazjowanie mogącej przybierać chorobliwy charakter

Czym jest Fantazja znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Frustracja:
Słownik powstały wskutek niemożności zrealizowania istotnego dążenia, w konsekwencji przeszkód zewnętrznych albo wewnętrznych, których nie można zwalczyć. Udaremnienie dążeń, które dla człowieka mają fantazja.
Co znaczy Farmakogenetyka:
Słownik edukacja zajmująca się genetycznie uwarunkowanymi reakcjami organizmu na leki. Zaburzenia farmakogenetyczne stanowią specyficzną podgrupę wrodzonych defektów metabolicznych; dotyczą one białek fantazja.
Co znaczy Fetoskopia:
Słownik specjalistyczne badanie opierające na wprowadzeniu do worka owodniowego cienkiego urządzenia optycznego ze źródłem światła i uwidocznieniu płodu, naczyń pępowiny i powierzchni łożyska. Folitropina fantazja.
Co znaczy Fiksacja:
Słownik stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać fantazja.
Co znaczy Farmakologia Rozwojowa:
Słownik rozwojowa - dział farmakologii ogólnej; edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz w odniesieniu do organizmu na fantazja.
  • Dodano:
  • Autor: