farmakogenetyka definicja
Co to jest Farmakogenetyka. Co oznacza uwarunkowanymi reakcjami organizmu na leki. Zaburzenia.

Czy przydatne?

Definicja Farmakogenetyka

W diecie zastosowanie farmakogenetyka: Farmakogenetyka - edukacja zajmująca się genetycznie uwarunkowanymi reakcjami organizmu na leki. Zaburzenia farmakogenetyczne stanowią specyficzną podgrupę wrodzonych defektów metabolicznych; dotyczą one białek enzymatycznych odpowiedzialnych za biotransformację albo działanie leków. Kluczową powodem nietypowych reakcji jest występowanie polimorfizmu w niektórych procesach biotransformacji leków. Właściwością odróżniającą te zaburzenia od innych defektów metabolicznych to jest, iż nie wywołują one jakichkolwiek widocznych objawów i nie stanowią zagrożenia, dopóki człowiek o odmiennym fenotypie biotransformacji nie zastosuje leku albo nie zetknie się ze środkiem chemicznym, który jest metabolizowany przy udziale upośledzonych układów enzymatycznych. Kliniczne skutki, wynikające z genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu w dziedzinie biotransformacji leków obejmują: 1) symptomy przedawkowania leku u osób ze pomniejszoną zdolnością do jego biotransformacji (leki niezmetabolizowane są wolniej wydalane); 2) brak efektu terapeutycznego u osób, które metabolizują aktyw­ny lek zbyt błyskawicznie albo mają ograniczoną umiejętność metabolizowania go do aktywnego metabolitu; 3) toksyczność wskutek idiosynkrazji ? dotyczy ona różnego typu objawów niepożądanych, w tym również wad wrodzonych związanych ze stosowaniem leków; 4) statystycznie stwierdzoną zależność w występowaniu pewnych chorób, w szczególności niektórych typów nowotworów (brak umiejętności do biotransformacji i unie-czynnienia szkodliwych związków chemicznych pochodzących ze środowiska zewnętrznego)

Czym jest Farmakogenetyka znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fiksacja:
Słownik stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać farmakogenetyka.
Co znaczy Fizjoterapia:
Słownik Fizjoterapia - obejmuje następujące działy leczenia usprawniającego: kinezyterapię (leczenie ruchem), fizykoterapię (wykorzystującą do potrzeb lecznictwa czynniki fizykalne), masaż farmakogenetyka.
Co znaczy Fruktoza:
Słownik Fruktoza - cukier prosty, znajduje się w cu­krze, jarzynach, owocach (sacharoza), w miodzie. Metabolizm f. do glukozy przebiega raczej w komórkach wątroby farmakogenetyka.
Co znaczy Fenotyp:
Słownik Fenotyp - zespół cech organizmu, stworzonych w konsekwencji współdziałania genotypu i środowiska farmakogenetyka.
Co znaczy Farmakokinetyka:
Słownik edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż farmakogenetyka.
  • Dodano:
  • Autor: