farmakokinetyka definicja
Co to jest Farmakokinetyka. Co oznacza losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji.

Czy przydatne?

Definicja Farmakokinetyka

W diecie zastosowanie farmakokinetyka: Farmakokinetyka - edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż istnieje zależność pomiędzy stężeniem leku w miejscu jego działania i w surowicy krwi. Stąd, stężenie leku we krwi jest wykładnikiem siły jego działania farmakologicznego

Czym jest Farmakokinetyka znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fagocytoza:
Słownik aktywne wychwytywanie i pochłanianie poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), najczęściej przetrawia pochłonięty farmakokinetyka.
Co znaczy Fototerapia:
Słownik Fototerapia - leczenie naświetlaniem la­mpą światła niebieskiego. Pod wpływem f. powstają izomery bilirubiny, dobrze rozpusz­czalne w wodzie farmakokinetyka.
Co znaczy Frustracja:
Słownik powstały wskutek niemożności zrealizowania istotnego dążenia, w konsekwencji przeszkód zewnętrznych albo wewnętrznych, których nie można zwalczyć. Udaremnienie dążeń, które dla człowieka mają farmakokinetyka.
Co znaczy Fenotyp:
Słownik Fenotyp - zespół cech organizmu, stworzonych w konsekwencji współdziałania genotypu i środowiska farmakokinetyka.
Co znaczy Foniatria:
Słownik Foniatria - edukacja zajmująca się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu farmakokinetyka.
  • Dodano:
  • Autor: