farmakokinetyka definicja
Co to jest Farmakokinetyka. Co oznacza losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji.

Czy przydatne?

Definicja Farmakokinetyka

W diecie zastosowanie farmakokinetyka: Farmakokinetyka - edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż istnieje zależność pomiędzy stężeniem leku w miejscu jego działania i w surowicy krwi. Stąd, stężenie leku we krwi jest wykładnikiem siły jego działania farmakologicznego

Czym jest Farmakokinetyka znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fuga:
Słownik ucieczka, bieg bez celu, wynikające z niejasnego wewnętrznego przymusu, impulsu. Fuga występuje w stanach przynaglenia świadomości o różnorodnym uwarunkowaniu (padaczka, nerwica histeryczna). Po farmakokinetyka.
Co znaczy Fakomatozy:
Słownik zespoły skórno-nerwowe); sporo różnorodnych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych charakteryzujących się występowaniem zaburzeń rozwojowych, raczej na skórze (plamy farmakokinetyka.
Co znaczy Fellatio:
Słownik Fellatio - całowanie męskich genitaliów farmakokinetyka.
Co znaczy Fototerapia:
Słownik Fototerapia - leczenie naświetlaniem la­mpą światła niebieskiego. Pod wpływem f. powstają izomery bilirubiny, dobrze rozpusz­czalne w wodzie farmakokinetyka.
Co znaczy Fluor:
Słownik zaliczany do mikroelementów. Występuje w formie fluorków rozpuszczalnych w wodzie pitnej, z której jest błyskawicznie wchłaniany. Nadmiar jest wydalany z moczem. Ma spore znaczenie dla prawidłowego farmakokinetyka.
  • Dodano:
  • Autor: