rozwojowa farmakologia definicja
Co to jest Farmakologia rozwojowa. Co oznacza edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się.

Czy przydatne?

Definicja Farmakologia rozwojowa

W diecie zastosowanie farmakologia rozwojowa: Farmakologia rozwojowa - dział farmakologii ogólnej; edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz w odniesieniu do organizmu na innych etapach jego rozwoju od momentu zapłodnienia aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości

Czym jest Farmakologia rozwojowa znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fiksacja:
Słownik stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać farmakologia rozwojowa.
Co znaczy Faza Folikularna:
Słownik Etap folikularna - część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację farmakologia rozwojowa.
Co znaczy Fruktozemia:
Słownik nietolerancja fruktozy wrodzona); dolegliwość genetycznie uwarunkowana, dziedziczona autosomalnie, recesywnie. Symptomy dolegliwości występują w chwili wprowadzenia do diety produktów zawierających farmakologia rozwojowa.
Co znaczy Frustracja:
Słownik powstały wskutek niemożności zrealizowania istotnego dążenia, w konsekwencji przeszkód zewnętrznych albo wewnętrznych, których nie można zwalczyć. Udaremnienie dążeń, które dla człowieka mają farmakologia rozwojowa.
Co znaczy Fakomatozy:
Słownik zespoły skórno-nerwowe); sporo różnorodnych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych charakteryzujących się występowaniem zaburzeń rozwojowych, raczej na skórze (plamy farmakologia rozwojowa.
  • Dodano:
  • Autor: