rozwojowa farmakologia definicja
Co to jest Farmakologia rozwojowa. Co oznacza edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się.

Czy przydatne?

Definicja Farmakologia rozwojowa

W diecie zastosowanie farmakologia rozwojowa: Farmakologia rozwojowa - dział farmakologii ogólnej; edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz w odniesieniu do organizmu na innych etapach jego rozwoju od momentu zapłodnienia aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości

Czym jest Farmakologia rozwojowa znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Faza Folikularna:
Słownik Etap folikularna - część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację farmakologia rozwojowa.
Co znaczy Foniatria:
Słownik Foniatria - edukacja zajmująca się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu farmakologia rozwojowa.
Co znaczy Fosfolipidy:
Słownik tłuszczowce złożone zawierające prócz kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny i kefaliny), lub farmakologia rozwojowa.
Co znaczy Fantazja:
Słownik umiejętność wyobrażeniowo-pojęciowego przedstawiania i przeżywania sytuacji i całych ciągów wydarzeń, w oderwaniu od rzeczywistości. Fantazja dziecięca tak zwany fantazjowanie związana jest z farmakologia rozwojowa.
Co znaczy Fiksacja:
Słownik stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać farmakologia rozwojowa.
  • Dodano:
  • Autor: