farmakologia definicja
Co to jest Farmakologia. Co oznacza organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne.

Czy przydatne?

Definicja Farmakologia

W diecie zastosowanie farmakologia: Farmakologia - edukacja o lekach i ich działaniu na organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne zagadnienia to: właściwości i systemy działania leków i ich wpływ na czynności biologiczne organizmu, zasady leczniczego stosowania leków ? wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działa niepożądane, wpływ czynników genetycznych na działanie leków (farmakogenetyka)

Czym jest Farmakologia znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fizykoterapia:
Słownik sposób leczenia polegająca na stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia elektryczna, wodna i masaż. Poprzez farmakologia.
Co znaczy Farmakokinetyka:
Słownik edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż farmakologia.
Co znaczy Faza Folikularna:
Słownik Etap folikularna - część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację farmakologia.
Co znaczy Fobia Szkolna:
Słownik nieumotywowany lęk przed pobytem w szkole, skutkuje opuszczanie zajęć lekcyjnych, a próby wyjścia do szkoły uruchamiają burzliwe symptomy wegetatywne ? zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka farmakologia.
Co znaczy Fosfolipidy:
Słownik tłuszczowce złożone zawierające prócz kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny i kefaliny), lub farmakologia.
  • Dodano:
  • Autor: