fetoskopia definicja
Co to jest Fetoskopia. Co oznacza wprowadzeniu do worka owodniowego cienkiego urządzenia optycznego.

Czy przydatne?

Definicja Fetoskopia

W diecie zastosowanie fetoskopia: Fetoskopia - specjalistyczne badanie opierające na wprowadzeniu do worka owodniowego cienkiego urządzenia optycznego ze źródłem światła i uwidocznieniu płodu, naczyń pępowiny i powierzchni łożyska. Folitropina (FSH) - zobacz hormon stymulujący przyrost pęcherzyków. Geny - jednostki składające się na chromosomy; przenoszą wszystkie dziedziczne wiadomości, niezbędne do rozwoju i funkcjonowania wszystkich tkanek organizmu

Czym jest Fetoskopia znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Farmakologia:
Słownik edukacja o lekach i ich działaniu na organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne zagadnienia to: właściwości i systemy działania leków i ich wpływ na czynności biologiczne organizmu fetoskopia.
Co znaczy Fizykoterapia:
Słownik sposób leczenia polegająca na stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia elektryczna, wodna i masaż. Poprzez fetoskopia.
Co znaczy Fuga:
Słownik ucieczka, bieg bez celu, wynikające z niejasnego wewnętrznego przymusu, impulsu. Fuga występuje w stanach przynaglenia świadomości o różnorodnym uwarunkowaniu (padaczka, nerwica histeryczna). Po fetoskopia.
Co znaczy Fizjologia:
Słownik Fizjologia - edukacja o prawidłowej czynności organizmu fetoskopia.
Co znaczy Farmakologia Rozwojowa:
Słownik rozwojowa - dział farmakologii ogólnej; edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz w odniesieniu do organizmu na fetoskopia.
  • Dodano:
  • Autor: