fizykoterapia definicja
Co to jest Fizykoterapia. Co oznacza takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ.

Czy przydatne?

Definicja Fizykoterapia

W diecie zastosowanie fizykoterapia: Fizykoterapia - sposób leczenia polegająca na stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia elektryczna, wodna i masaż. Poprzez działanie na skórę, błonę śluzową, narządy i tkanki głębiej położone wywierają one wpływ miejscowy i ogólny. W mechanizmie oddziaływania czynników fizykalnych na organizm główną rolę odgrywa skóra, która okrywając cały organizm, nie tylko odbiera, ale również przetwarza służącą na nią energię. Obfite unerwienie i unaczynienie skóry skutkuje, iż impuls pod wpływem pobudzenia receptorów poprzez nerwy dośrodkowe zostaje przekazany do mózgu, skąd poprzez nerwy odśrodkowe są wysyłane impulsy do różnych narządów

Czym jest Fizykoterapia znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fruktoza:
Słownik Fruktoza - cukier prosty, znajduje się w cu­krze, jarzynach, owocach (sacharoza), w miodzie. Metabolizm f. do glukozy przebiega raczej w komórkach wątroby fizykoterapia.
Co znaczy Farmakogenetyka:
Słownik edukacja zajmująca się genetycznie uwarunkowanymi reakcjami organizmu na leki. Zaburzenia farmakogenetyczne stanowią specyficzną podgrupę wrodzonych defektów metabolicznych; dotyczą one białek fizykoterapia.
Co znaczy Fagocytoza:
Słownik aktywne wychwytywanie i pochłanianie poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), najczęściej przetrawia pochłonięty fizykoterapia.
Co znaczy Farmakologia:
Słownik edukacja o lekach i ich działaniu na organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne zagadnienia to: właściwości i systemy działania leków i ich wpływ na czynności biologiczne organizmu fizykoterapia.
Co znaczy Farmakokinetyka:
Słownik edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż fizykoterapia.
  • Dodano:
  • Autor: