fizykoterapia definicja
Co to jest Fizykoterapia. Co oznacza takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ.

Czy przydatne?

Definicja Fizykoterapia

W diecie zastosowanie fizykoterapia: Fizykoterapia - sposób leczenia polegająca na stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia elektryczna, wodna i masaż. Poprzez działanie na skórę, błonę śluzową, narządy i tkanki głębiej położone wywierają one wpływ miejscowy i ogólny. W mechanizmie oddziaływania czynników fizykalnych na organizm główną rolę odgrywa skóra, która okrywając cały organizm, nie tylko odbiera, ale również przetwarza służącą na nią energię. Obfite unerwienie i unaczynienie skóry skutkuje, iż impuls pod wpływem pobudzenia receptorów poprzez nerwy dośrodkowe zostaje przekazany do mózgu, skąd poprzez nerwy odśrodkowe są wysyłane impulsy do różnych narządów

Czym jest Fizykoterapia znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fruktoza:
Słownik Fruktoza - cukier prosty, znajduje się w cu­krze, jarzynach, owocach (sacharoza), w miodzie. Metabolizm f. do glukozy przebiega raczej w komórkach wątroby fizykoterapia.
Co znaczy Fuga:
Słownik ucieczka, bieg bez celu, wynikające z niejasnego wewnętrznego przymusu, impulsu. Fuga występuje w stanach przynaglenia świadomości o różnorodnym uwarunkowaniu (padaczka, nerwica histeryczna). Po fizykoterapia.
Co znaczy Fakomatozy:
Słownik zespoły skórno-nerwowe); sporo różnorodnych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych charakteryzujących się występowaniem zaburzeń rozwojowych, raczej na skórze (plamy fizykoterapia.
Co znaczy Fosfor:
Słownik mineralny każdej komórki. Występuje we wszystkich pokarmach, przeważnie łącznie z wapniem. W organizmie występuje raczej w kościach (75%) w połączeniu z wapniem i (10%) we krwi i mięśniach w fizykoterapia.
Co znaczy Fobia:
Słownik Fobia - unikanie ustalonych elementów, sytuacji, a nawet wyobrażeń dotyczących przedmiotu fobii Zetknięcie z przedmiotem fobii wywołuje u chorego intensywny lęk i przykre symptomy wegetatywne fizykoterapia.
  • Dodano:
  • Autor: