fototerapia definicja
Co to jest Fototerapia. Co oznacza niebieskiego. Pod wpływem f. powstają izomery bilirubiny, dobrze.

Czy przydatne?

Definicja Fototerapia

W diecie zastosowanie fototerapia: Fototerapia - leczenie naświetlaniem la­mpą światła niebieskiego. Pod wpływem f. powstają izomery bilirubiny, dobrze rozpusz­czalne w wodzie

Czym jest Fototerapia znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fellatio:
Słownik Fellatio - całowanie męskich genitaliów fototerapia.
Co znaczy Fagocytoza:
Słownik aktywne wychwytywanie i pochłanianie poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), najczęściej przetrawia pochłonięty fototerapia.
Co znaczy Farmakologia Rozwojowa:
Słownik rozwojowa - dział farmakologii ogólnej; edukacja o działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz w odniesieniu do organizmu na fototerapia.
Co znaczy Foniatria:
Słownik Foniatria - edukacja zajmująca się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu fototerapia.
Co znaczy Fosfolipidy:
Słownik tłuszczowce złożone zawierające prócz kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny i kefaliny), lub fototerapia.
  • Dodano:
  • Autor: