fruktozemia definicja
Co to jest Fruktozemia. Co oznacza dolegliwość genetycznie uwarunkowana, dziedziczona autosomalnie.

Czy przydatne?

Definicja Fruktozemia

W diecie zastosowanie fruktozemia: Fruktozemia - (nietolerancja fruktozy wrodzona); dolegliwość genetycznie uwarunkowana, dziedziczona autosomalnie, recesywnie. Symptomy dolegliwości występują w chwili wprowadzenia do diety produktów zawierających sacharozę (cząsteczka glukozy i fruktozy). Symptomy ogólne wywołane są raczej hipoglikemią (pocenie się, osłabienie, senność, strata przytomności, drgawki). Obserwuje się także wymioty, bóle brzucha, brak łaknienia, niedobór wagi i wzrostu

Czym jest Fruktozemia znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fobia Szkolna:
Słownik nieumotywowany lęk przed pobytem w szkole, skutkuje opuszczanie zajęć lekcyjnych, a próby wyjścia do szkoły uruchamiają burzliwe symptomy wegetatywne ? zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka fruktozemia.
Co znaczy Fetoskopia:
Słownik specjalistyczne badanie opierające na wprowadzeniu do worka owodniowego cienkiego urządzenia optycznego ze źródłem światła i uwidocznieniu płodu, naczyń pępowiny i powierzchni łożyska. Folitropina fruktozemia.
Co znaczy Farmakokinetyka:
Słownik edukacja zajmująca się ilościową oceną losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się na założeniu, iż fruktozemia.
Co znaczy Foniatria:
Słownik Foniatria - edukacja zajmująca się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu fruktozemia.
Co znaczy Faza Folikularna:
Słownik Etap folikularna - część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację fruktozemia.
  • Dodano:
  • Autor: