fruktozemia definicja
Co to jest Fruktozemia. Co oznacza dolegliwość genetycznie uwarunkowana, dziedziczona autosomalnie.

Czy przydatne?

Definicja Fruktozemia

W diecie zastosowanie fruktozemia: Fruktozemia - (nietolerancja fruktozy wrodzona); dolegliwość genetycznie uwarunkowana, dziedziczona autosomalnie, recesywnie. Symptomy dolegliwości występują w chwili wprowadzenia do diety produktów zawierających sacharozę (cząsteczka glukozy i fruktozy). Symptomy ogólne wywołane są raczej hipoglikemią (pocenie się, osłabienie, senność, strata przytomności, drgawki). Obserwuje się także wymioty, bóle brzucha, brak łaknienia, niedobór wagi i wzrostu

Czym jest Fruktozemia znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Fosfor:
Słownik mineralny każdej komórki. Występuje we wszystkich pokarmach, przeważnie łącznie z wapniem. W organizmie występuje raczej w kościach (75%) w połączeniu z wapniem i (10%) we krwi i mięśniach w fruktozemia.
Co znaczy Faza Folikularna:
Słownik Etap folikularna - część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację fruktozemia.
Co znaczy Fuga:
Słownik ucieczka, bieg bez celu, wynikające z niejasnego wewnętrznego przymusu, impulsu. Fuga występuje w stanach przynaglenia świadomości o różnorodnym uwarunkowaniu (padaczka, nerwica histeryczna). Po fruktozemia.
Co znaczy Fagocytoza:
Słownik aktywne wychwytywanie i pochłanianie poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), najczęściej przetrawia pochłonięty fruktozemia.
Co znaczy Fizykoterapia:
Słownik sposób leczenia polegająca na stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia elektryczna, wodna i masaż. Poprzez fruktozemia.
  • Dodano:
  • Autor: