frustracja definicja
Co to jest Frustracja. Co oznacza zrealizowania istotnego dążenia, w konsekwencji przeszkód.

Czy przydatne?

Definicja Frustracja

W diecie zastosowanie frustracja: Frustracja - stan powstały wskutek niemożności zrealizowania istotnego dążenia, w konsekwencji przeszkód zewnętrznych albo wewnętrznych, których nie można zwalczyć. Udaremnienie dążeń, które dla człowieka mają szczególne znaczenie prowadzi do zmiany zachowań: 1) agresja skierowana na osobę stanowiącą przeszkodę (tata, matka) albo na osoby, elementy nie mające nic wspólnego z uniemożliwieniem osiągnięcia celu (agresja na kolegę, zabawki, zeszyty); 2) zachowania regresyjne ? niewłaściwe dla etapu rozwojowego (płaczący młodzieniec); 3) rezygnacja ? apatia, zniechęcenie, smutek. U dzieci powodem frustracji mogą być na przykład słabe wyniki w nauce przy wysokiej motywacji do osiągnięć a małych uzdolnieniach, brak akceptacji ze strony rodziców mimo starań dziecka o spełnienie ich oczekiwań. Pojawienie się zachowań nietypowych dla danego dziecka może być efektem frustracji i wymaga rady psychologa

Czym jest Frustracja znaczenie w Słownik składniki F .

Co znaczy Foniatria:
Słownik Foniatria - edukacja zajmująca się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu frustracja.
Co znaczy Fizjoterapia:
Słownik Fizjoterapia - obejmuje następujące działy leczenia usprawniającego: kinezyterapię (leczenie ruchem), fizykoterapię (wykorzystującą do potrzeb lecznictwa czynniki fizykalne), masaż frustracja.
Co znaczy Fizykoterapia:
Słownik sposób leczenia polegająca na stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia elektryczna, wodna i masaż. Poprzez frustracja.
Co znaczy Fiksacja:
Słownik stosowany w psychologii dla ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów nerwicy. Może przybierać postać frustracja.
Co znaczy Farmakologia:
Słownik edukacja o lekach i ich działaniu na organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne zagadnienia to: właściwości i systemy działania leków i ich wpływ na czynności biologiczne organizmu frustracja.
  • Dodano:
  • Autor: