kończyny kikut definicja
Co to jest Kikut kończyny. Co oznacza kończyny pozostały po amputacji albo wskutek jej wrodzonego.

Czy przydatne?

Definicja Kikut kończyny

W diecie zastosowanie kikut kończyny: Kikut kończyny - obwodowy obiekt anatomiczno-czynnościowy kończyny pozostały po amputacji albo wskutek jej wrodzonego braku. Kikut wykazujący poprawny zakres ruchów i odpowiednio uformowany może przejąć częściowo funkcję brakującej części kończyny bezpośrednio albo za pośrednictwem protezy. Jeżeli jest zachowane czucie powierzchniowe i głębokie, to kikut ramienia, przedramienia, uda czy goleni umożliwiają kontrolę ruchów protezy i są źródłem jej ruchów

Czym jest Kikut kończyny znaczenie w Słownik składniki K .

Co znaczy Kompulsje:
Słownik Kompulsje - przymus wykonywania czynności zbliżonych do czynności codziennych, natrętne mycie rąk, sprawdzanie zamknięcia drzwi, układanie książek, ustawianie zabawek, butów kikut kończyny co to jest.
Co znaczy Krętek Blady:
Słownik Krętek blady - bakteria wywołująca kiłę kikut kończyny definicja.
Co znaczy Komórka:
Słownik podstawowa jednostka organizacji życia zdolna do samodzielnego wykonywania wszystkich czynności życiowych, podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna każdego organizmu żywego. Może stanowić kikut kończyny co znaczy.
Co znaczy Komórki Glejowe:
Słownik Komórki glejowe - to komórki podporowe układu nerwowego o różnorodnych kształtach. Komórki glejowe budują osłonki neuronów, pośredniczą w odżywianiu neuronów i produkcji płynu mózgowo-rdzeniowego kikut kończyny słownik.
Co znaczy Kariotyp:
Słownik chromosomów będący rezultatem analizy wielu komórek danej osoby. Zapis prawidłowego kariotypu u mężczyzn: 46,XY, a u kobiety ? 46,XX obejmuje ogólną liczbę chromosomów autosomalnych (46) i kikut kończyny znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: