wewnętrzny konflikt definicja
Co to jest Konflikt wewnętrzny. Co oznacza przeciwstawnych motywacji działania. Konflikt wewnetrzny.

Czy przydatne?

Definicja Konflikt wewnętrzny

W diecie zastosowanie konflikt wewnętrzny: Konflikt wewnętrzny - jednoczesne występowanie przeciwstawnych motywacji działania. Konflikt wewnetrzny może dotyczyć wyboru pomiędzy dwoma atrakcyjnymi sytuacjami, pomiędzy dwoma przykrymi sytuacjami ? poddanie się operacji lub doznawanie dalszych cierpień i pomiędzy dążeniem a unikaniem, na przykład chęć zaspokojenia popędu płciowego a niezgodność z przyjętymi normami moralnymi. Długookresowy nierozwiązany konflikt wewnetrzny jest regularnie powodem nerwic, również u dzieci i młodzieży

Czym jest Konflikt wewnętrzny znaczenie w Słownik składniki K .

Co znaczy Kosmki:
Słownik Kosmki - mikroskopijne wyrostki w kształcie palców, tworzące kluczową masę łożyska konflikt wewnętrzny.
Co znaczy Kiła:
Słownik zwana syfilisem), jedna z chorób przenoszonych drogą płciową, wywoływana poprzez drobnoustrój zwany krętkiem bladym; poddaje się leczeniu penicyliną, nie leczona prowadzi do bardzo groźnych następstw konflikt wewnętrzny.
Co znaczy Kompleks Edypa:
Słownik teorii psychoanaitycznej Freuda zdarzenie przywiązania syna do matki i towarzyszącego mu uczucia wrodości do ojca, spostrzeganego jako rywala a w miłości do niej. Pozytywne rozwiąznie kompleksu Edypa konflikt wewnętrzny.
Co znaczy Komórki Glejowe:
Słownik Komórki glejowe - to komórki podporowe układu nerwowego o różnorodnych kształtach. Komórki glejowe budują osłonki neuronów, pośredniczą w odżywianiu neuronów i produkcji płynu mózgowo-rdzeniowego konflikt wewnętrzny.
Co znaczy Kwasica:
Słownik gdzie w organizmie dochodzi do powiększenia stopnia kwasowości (nadmiar jonów wodorowych ? H+) i (albo) pomniejszenia zasad. Wyróżnia się kwasicę metaboliczną, gdzie pierwotna powód nie jest związana konflikt wewnętrzny.
  • Dodano:
  • Autor: