krew definicja
Co to jest Krew. Co oznacza zamkniętym układzie nacz. krwionośnych. Krew w około 55% złożona jest z.

Czy przydatne?

Definicja Krew

W diecie zastosowanie krew: Krew - płyn ustrojowy, swoisty rodzaj tkanki, krążący w zamkniętym układzie nacz. krwionośnych. Krew w około 55% złożona jest z płynnego osocza i w około 45% z zawieszonych w nim krwinek czerwonych, krwinek białych, a również trombocytów (płytki krwi). Kluczową funkcją krwi jest prowadzanie tlenu do tkanek

Czym jest Krew znaczenie w Słownik składniki K .

Co znaczy Kordocenteza:
Słownik Kordocenteza - zabieg opierający na pobraniu próbki krwi płodu dzięki nakłucia pępowiny przez powłoki brzuszne matki; zabieg ten wykonuje się pod kontrolą USG krew.
Co znaczy Kiła:
Słownik zwana syfilisem), jedna z chorób przenoszonych drogą płciową, wywoływana poprzez drobnoustrój zwany krętkiem bladym; poddaje się leczeniu penicyliną, nie leczona prowadzi do bardzo groźnych następstw krew.
Co znaczy Konflikt Serologiczny Rh:
Słownik serologiczny rh - powstaje w wyniku niezgodności serologicznej pomiędzy matką a płodem. U matki z czynnikiem Rh ? w razie ciąży, gdzie ptód ma czynnik Rh + , dochodzi do stworzenia prze­ciwciał anty krew.
Co znaczy Kosmki:
Słownik Kosmki - mikroskopijne wyrostki w kształcie palców, tworzące kluczową masę łożyska krew.
Co znaczy Kompleks Edypa:
Słownik teorii psychoanaitycznej Freuda zdarzenie przywiązania syna do matki i towarzyszącego mu uczucia wrodości do ojca, spostrzeganego jako rywala a w miłości do niej. Pozytywne rozwiąznie kompleksu Edypa krew.
  • Dodano:
  • Autor: