mejoza definicja
Co to jest Mejoza. Co oznacza kolejnymi podziałami jądra komórkowego zachodzącymi w trakcie.

Czy przydatne?

Definicja Mejoza

W diecie zastosowanie mejoza: Mejoza - odmiana mitozy charakteryzująca się dwoma kolejnymi podziałami jądra komórkowego zachodzącymi w trakcie wytwarzania gamet albo mejospor. W pierwszym podziale chromosomy homologiczne rozdzielają się, w drugim - rozdzielają się chromatydy. Pierwszy podział jest poprzedzony replikacją DNA, drugi podział - nie, czego rezultatem jest zredukowanie liczby chromosomów do połowy. Profaza I podziału złożona jest z kilku etapów (leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza), potem następują prometafaza I, metafaza I, anafaza I, telofaza I i interkineza, kiedy z komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne o zredukowanej liczbie chromosomów. Powstałe komórki podzielone są następnie przez profazę II, metafazę II, anafazę II i telofazę II podziału, tworząc ostatecznie cztery komórki o hapoloidalnej liczbie chromosomów

Czym jest Mejoza znaczenie w Słownik składniki M .

Co znaczy Mocznik:
Słownik drobnocząsteczkowy, azotowy orodukt końcowy przemiany białek. Powstaje w wątrobie, uwalniany do krwi i usuwany z niej w nerkach do moczu. Mocznik stanowi ok. 80% wydalanego azotu. Synteza mocznika mejoza.
Co znaczy Miesiączka:
Słownik Miesiączka - wydalanie błony śluzowej macicy wspólnie z krwią, powtarzające się cyklicznie co miesiąc, jeżeli nie doszło do zapłodnienia jaja plemnikiem mejoza.
Co znaczy Macica:
Słownik Macica - część narządów rodnych kobiety mejoza.
Co znaczy Mięsaki:
Słownik złośliwe pochodzące z tkanki łącznej, kostnej, tłuszczowej. Rozpoznanie określa się na podstawie badania mikroskopowego. Leczenie jest najczęściej kompleksowe (chemioterapia, radioterapia i leczenie mejoza.
Co znaczy Mańkuctwo:
Słownik Mańkuctwo - przewaga sprawności w posługiwaniu się lewą ręką mejoza.
  • Dodano:
  • Autor: