miastenia definicja
Co to jest Miastenia. Co oznacza męczliwością i osłabieniem mięśni stosunkowo wykonywania poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Miastenia

W diecie zastosowanie miastenia: Miastenia - zespół chorobowy cechujący się nadmierną męczliwością i osłabieniem mięśni stosunkowo wykonywania poprzez nie czynności. Czynność mięśni powraca do stanu prawidłowego albo co najmniej ulega poprawie po odpoczynku. Istotą schorzenia jest zaburzenie przewodzenia bodźców nerwowych na złączu nerwowo-mięśniowym, wskutek pomniejszenia się w mięśniu liczby receptorów acetylocholinowych (acetylocholina jest neurohormonem warunkującym to przewodzenie). Dochodzi do tego pod wpływem aktualnych w surowicy chorego, a produkowanych w grasicy przeciwciał

Czym jest Miastenia znaczenie w Słownik składniki M .

Co znaczy Marskość:
Słownik przewlekłe zmiany chorobowe niektórych narządów, opierające na zaniku komórek miąższowych i rozroście w ich miejsce tkanki łącznej, co prowadzi do zwłóknienia narządu. Narząd marski staje się twardy miastenia.
Co znaczy Makropsje:
Słownik złudzenia wzrokowe opierające na wrażeniu, iż elementy albo osóby powiększają się i przybliżają, regularnie współistniejące z zaburzeniami postrzegania schematu ciała, odbioru bodźców z otoczenia i miastenia.
Co znaczy Mięsaki:
Słownik złośliwe pochodzące z tkanki łącznej, kostnej, tłuszczowej. Rozpoznanie określa się na podstawie badania mikroskopowego. Leczenie jest najczęściej kompleksowe (chemioterapia, radioterapia i leczenie miastenia.
Co znaczy Mańkuctwo:
Słownik Mańkuctwo - przewaga sprawności w posługiwaniu się lewą ręką miastenia.
Co znaczy Moszna:
Słownik Moszna - worek skórny, gdzie mieszczą się jądra miastenia.
  • Dodano:
  • Autor: