myomektomia definicja
Co to jest Myomektomia. Co oznacza mięśniaków) bez usuwania macicy. Definicja Myomektomia.

Czy przydatne?

Definicja Myomektomia

W diecie zastosowanie myomektomia: Myomektomia - operacja polegająca na usunięciu mięśniaka (mięśniaków) bez usuwania macicy

Czym jest Myomektomia znaczenie w Słownik składniki M .

Co znaczy Maltoza:
Słownik zbudowany z glukozy, występujący u roślin i zwierząt. W przewodzie pokarmowym powstaje jako wytwór trawienia skrobi i glikogenu poprzez amylazę trzustkową. Działaniem maltazy jelitowej m. est myomektomia.
Co znaczy Mikropsje:
Słownik złudzenie wzrokowe opierające na widzeniu elementów, osób zmniejszonych i jakby oddalonych. Regularnie współistnieją z zespołem Alicji w krainie czarów Podobnie jak makropsje traktowane są jako myomektomia.
Co znaczy Macica:
Słownik Macica - część narządów rodnych kobiety myomektomia.
Co znaczy Makrolidy:
Słownik antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym. system ich działania bazuje na zaburzaniu syntezy białka bakteryjnego. Zakres działania przeciw-akteryjnego erytromycyny pokrywa się częściowo z penicyliną myomektomia.
Co znaczy Motywacja Wewnętrzna:
Słownik Motywacja wewnętrzna - gotowość do podejmowania kontynuacji działania z racji na jego wartość i znaczenie dla człowieka, a nie z racji na przymus zewnętrzny myomektomia.
  • Dodano:
  • Autor: