szkolna niedojrzałość definicja
Co to jest Niedojrzałość szkolna. Co oznacza mające rozpocząć naukę w szkole takiego poziomu.

Czy przydatne?

Definicja Niedojrzałość szkolna

W diecie zastosowanie niedojrzałość szkolna: Niedojrzałość szkolna - nieosiągniecie poprzez dziecko mające rozpocząć naukę w szkole takiego poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, jaki jest konieczny do sprostania wymaganiom stawianym poprzez szkołę

Czym jest Niedojrzałość szkolna znaczenie w Słownik składniki N .

Co znaczy Nałogi:
Słownik Nałogi - silnie utrwalone nawyki, zwykle szkodliwe ? alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Im dłuższy jest czas trwania nałogu, tym trudniejszy jest mechanizm jego likwidacji niedojrzałość szkolna.
Co znaczy Norplant:
Słownik Norplant - środek antykoncepcyjny o najwyższej skuteczności; podskórny szczep hormonalny niedojrzałość szkolna.
Co znaczy Naśladowanie:
Słownik Naśladowanie - umiejętność i gotowość do powtarzania czynności innych osób i kopiowania ich mimiki, gestów i głosu niedojrzałość szkolna.
Co znaczy Nerki:
Słownik w jamie brzusznej, po obu stronach kręgosłupa.W miąższu nerek rozróżnia się część wewnętrzą: tak zwany rdzeń nerki, i część zewnętrzną, tak zwany korę nerki. Jednostką strukturalną i czynnościową niedojrzałość szkolna.
Co znaczy Nadnercze:
Słownik wewnętrznego wydzielania u człowieka, parzysty, barwy żółtawej, leży na górnym biegunie nerki. Złożona jest z dwóch części, różnych pod względem budowy, pochodzenia i czynności. Część zewnętrzna niedojrzałość szkolna.
  • Dodano:
  • Autor: