fitosocjologia definicja
Co to jest fitosocjologia. Wyjaśnienie zajmujący się badaniem i klasyfikacją wielogatunkowych.

Czy przydatne?

Co to jest fitosocjologia

Co oznacza FITOSOCJOLOGIA: dział biologii zajmujący się badaniem i klasyfikacją wielogatunkowych zbiorowisk roślinnych i zależnością ich występowania od warunków środowiskowych

Czym jest fitosocjologia znaczenie w Słownik biologia F .

Co znaczy Fibrynogen:
Słownik globulin, występujące w osoczu krwi, biorące udział w jej krzepnięciu. F. powstaje w wątrobie i znajduje się w krwi w formie rozpuszczonej. Pod wpływem enzymu trombiny zamienia się w fibrynę (włóknik fitosocjologia.
Co znaczy Fruktoza:
Słownik cukier prosty występujący w sokach owocowych, miodzie i spermie, gdzie stanowi materiał energetyczny plemników. W wątrobie zostaje przekształcona w glukozę i w tej formie jest używana w procesach fitosocjologia.
Co znaczy Fellogen:
Słownik wytwarzający wtórną tkankę okrywającą korek. W łodydze f. powstaje z położonych płytko pod skórką komórek kory pierwotnej, miękiszu albo zwarcicy, a w korzeniu z położonych głębiej komórek fitosocjologia.
Co znaczy Fagocyty:
Słownik komórki posiadające umiejętność fagocytozy. Zostały podzielone na makrofagi, pochłaniające i trawiące komórki obumarłych tkanek, i mikrofagi ( granulocyty), pochłaniające i trawiące bakterie fitosocjologia.
Co znaczy Fermentacja Masłowa:
Słownik wytworem końcowym jest kwas masłowy. Powstaje on z pirogronianu wskutek reakcji, w ciągu których wytwarza się przejściowo acetylo-CoA. F.m. zachodzi w żwaczu zwierząt przeżuwających, w środowisku fitosocjologia.
  • Dodano:
  • Autor: