alergologia nefrologia definicja
Alergologia, Nefrologia, Farmakologia Kliniczna, Stomatologia, Transfuzjologia, Toksykologia.

Słownik pomocy medycznej

 • Co znaczy Radioterapia Co to jest jonizującego fotonowego (promieniowanie rtg i gamma) albo cząstkowego (elektrony, neutrony,
 • Co znaczy Gastroenterologia Co to jest Dział medycyny wewnętrznej dotyczący diagnostyki, obrazu klinicznego i leczenia chorób przewodu pokarmowego,
 • Co znaczy Otorynnolaryngologia Co to jest krtani (laryngologia) i uszu (otologia, otiatria,
 • Co znaczy Higiena Co to jest stan jego zdrowia. Edukacja zajmująca się utrzymaniem zdrowia człowieka i ochroną środowiska poprzez wprowadzenie,
 • Co znaczy ]\. Apophysitis Calcanei [łac Co to jest Jałowa martwica guza kości piętowej występująca najczęściej u dzieci i młodzież w momencie wzrostu,
 • Co znaczy Patologia Co to jest zmiany chorobowe zachodzące w ustroju pod wpływem czynnika chorobotwórczego, zarówno w budowie narządów i tkanek, jak i,
 • Co znaczy Pedodoncja Co to jest błony śluzowej j. ustnej występujących w wieku dziecięco-młodzieżowym,
 • Co znaczy Medycyna wieku rozwojowego Co to jest Edukacja o chorobach dzieci i młodzieży i o zapobieganiu i metodach ich leczenia,
 • Co znaczy Ortodoncja Co to jest zaburzeń twarzowo-szczękowo-zgryzowych m. in. przez korekcje ustawienia zębów poprzez nakładanie na zęby aparatów,
 • Co znaczy Choroba Perthesa Co to jest Idiopatyczna młodzieńcza niedokrwienna martwica głowy kości udowej, występuje przeważnie u chłopców w wieku 4-8 lat,
 • Co znaczy Radiodiagnostyka Co to jest rentgenowskich (rtg), ultradźwięków (ultrasonografia, USG), izotopów promieniotwórczych (medycyna nuklearna,
 • Co znaczy Seksuologia Co to jest płciowych i metodach ich leczenia; wiąże sporo dyscyplin medycznych, jak anatomię, fizjologię, endokrynologię,
 • Co znaczy Medycyna paliatywna Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się łagodzeniem objawów chorobowych (lecz nie leczeniem) szczególnie chorób nowotworowych,
 • Co znaczy Radioterapia paliatywna Co to jest nadmierny przyrost i powstawanie następnych przerzutów,
 • Co znaczy Farmakologia doświadczalna Co to jest Edukacja o lekach i ich działaniu oparta na wynikach badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych,
 • Co znaczy ]\. Missed abortion [ang Co to jest macicy poprzez sporo tygodni. Jeśli obumarłe jajo płodowe pozostaje w macicy powyżej 5 tygodni wówczas może dojść do,
 • Co znaczy Volvudynia Co to jest wewnętrznych albo/i zewnętrznych narządów płciowych, regularnie w trakcie relacji płciowego,
 • Co znaczy Geriatria Co to jest występującym w wieku podeszłym, jest to po 65 roku życia,
 • Co znaczy Oftalmologia Co to jest oczu, optyką fizjologiczną i elementami budowy i działania przyrządów do badania narządu wzroku,
 • Co znaczy Chirurgia endoskopowa Co to jest otwarcia jamy brzusznej) na przykład laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego albo wyrostka robaczkowego,
 • Co znaczy Medycyna rodzinna Co to jest Dział medycyny obejmujący fundamentalną opiekę zdrowotną, zapobieganie i leczenie chorób wszystkich członków rodziny,
 • Co znaczy Endokrynologia Co to jest przemianie i działaniu hormonów i rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń hormonalnych,
 • Co znaczy Chirurgia szczękowo - twarzowa Co to jest Specjalność lekarsko-stomatologiczna obejmująca operacyjne leczenie schorzeń dotyczących twarzy i narządu żucia,
 • Co znaczy Ortopedia Co to jest leczeniem schorzeń, urazów i wrodzonych i nabytych nieprawidłowości układu kostno-mięśniowo-stawowego (narządów ruchu,
 • Co znaczy Biochemia Co to jest zachodzące w komórkach i organizmach żywych i cząsteczki chemiczne biorące w nich udział,
 • Co znaczy Radioterapia paliatywna Co to jest nadmierny przyrost i powstawanie następnych przerzutów,
 • Co znaczy Ginekologia dziecięca Co to jest Dział edukacji o chorobach kobiecych narządów płciowych występujących w wieku dziecięcym,
 • Co znaczy Farmakologia wieku rozwojowego Co to jest Edukacja o lekach i ich działaniu na organizmy rozwijające się,
 • Co znaczy Weterynaria Co to jest Edukacja o leczeniu i zapobieganiu chorobom zwierząt, zarówno hodowlanych, jak i domowych,
 • Co znaczy Neurolog Co to jest układu nerwowego zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego,
 • Co znaczy Choroba Scheuermanna Co to jest trzonów odcinka piersiowego kręgosłupa co z powodu prowadzi do powolnego zaginania ku przodowi dolnego odcinka,
 • Co znaczy ]\. Abortus completus [łac Co to jest całe jajo płodowe (płód i kosmówka). Najpewniejszym symptomem poronienia zupełnego jest stwierdzenie całego wydalonego,
 • Co znaczy Psychiatria sądowa Co to jest Dział psychiatrii zajmujący się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi osób psychicznie chorych,
 • Co znaczy Poronienie jednoczasowe Co to jest najczęściej pośrodku pierwszych 3 miesięcy życia (do 12 tygodnia ciąży,
 • Co znaczy Chirurgia dziecięca Co to jest występujących w wieku dziecięcym i usuwaniem wad wrodzonych u noworodków i niemowląt,
 • Co znaczy ]\. Abortus imminens [łac Co to jest krwawieniem albo skurczami macicy albo krwawieniem ze skurczami przy zamkniętym kanale szyjki macicy. We wczesnej ciąży,
 • Co znaczy Foniatra Co to jest i leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i słuchu,
 • Co znaczy Epidemiologia Co to jest patologicznych, o powodach i czynnikach ryzyka w zbiorowiskach ludzkich, o przebiegu chorób i skutkach socjalnych i,
 • Co znaczy Rehabilitacja medyczna Co to jest zostawiły trwałe ślady w ich sprawności fizycznej, życiu psychicznym i kontaktach socjalnych. Na rehabilitację,
 • Co znaczy Proktologia Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób odbytnicy i odbytu,
 • Co znaczy MCH Co to jest Średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej(MCH,
 • Co znaczy Torakochirurgia Co to jest dotyczących klatki piersiowej i narządów w niej zawartych (szczególnie płuc,
 • Co znaczy Pneumonologia Co to jest Dział medycyny wewnętrznej (interny) dotyczący diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób płuc i opłucnej,
 • Co znaczy Urologia Co to jest Tematyka nauk medycznych zajmująca się chorobami układu moczowego i męskich narządów płciowych,
 • Co znaczy Poronienia samoistne Co to jest Poronienie, gdzie ukończenie przedwczesne ciąży następuje z przyczyn naturalnych,
 • Co znaczy Kardiochirurgia Co to jest Dział chirurgii zajmujący się wykonywaniem operacji na sercu i sporych naczyniach krwionośnych,
 • Co znaczy Andrologia Co to jest schorzeniami tych narządów i ich leczeniem, a również oceną umiejętności do rozmnażania i jej zaburzeniami,
 • Co znaczy Choroba Osgood-Schlattera Co to jest Przeciążenie przyczepu więzadła rzepki z pociągania występująca najczęściej u młodzieży w wieku 11-13 lat,
 • Co znaczy Anatomia Co to jest Edukacja o budowie i kształcie żywego ustroju,
 • Co znaczy Chirurgia transplantacyjna Co to jest chirurgicznymi u chorych przed i po przeszczepieniu narządu, jak i operacjami u chorych z zaburzeniami odporności,
 • Co znaczy Genetyka Co to jest dziedzicznych, które wywierają wpływ na zdrowie i chorobę,
 • Co znaczy Flebologia Co to jest Edukacja o naczyniach żylnych (żyłach) i ich schorzeniach,
 • Co znaczy Abortus habitualis [łac] Co to jest wystąpią trzy albo więcej poronienia jedno po drugim. Powodem 40-70% wszystkich poronień nawykowych są poronne jaja,
 • Co znaczy Chirurgia urazowa Co to jest Dział chirurgii zajmujący się leczeniem urazów i edukacja o powstawaniu urazów, zapobieganiu im i leczeniu ich następstw,
 • Co znaczy Dyskopatia Co to jest Uszkodzenie krążka międzykręgowego prowadzące do przepukliny bądź wypadnięcia jądra miażdżystego krążka międzykręgowego,
 • Co znaczy Psychiatria Co to jest ich leczeniem, zapobieganiem chorobom i zaburzeniom psychicznym i psychoterapią chorych,
 • Co znaczy Medycyna sądowa Co to jest przyrodniczych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości; wiąże edukacji medyczne z naukami prawnymi; obejmuje różnorodne,
 • Co znaczy Fizjologia Co to jest tkanek i narządów i procesach życiowych całego ustroju człowieka,
 • Co znaczy Położnictwo Co to jest ciąży, porodu i połogu, a również o sposobach i środkach ułatwiających bezpieczne przeprowadzenie porodu zarówno w,
 • Co znaczy Diabetologia Co to jest obrazem klinicznym, powikłaniami, leczeniem i rokowaniem w cukrzycy,
 • Co znaczy Choroby wewnętrzne Co to jest leczeniem chorób narządów wewnętrznych. Z rozległej dziedziny wyodrębniły się jako samodzielne gałęzie (na przykład,
 • Co znaczy Ftyzjatra Co to jest opisująca powody, diagnostykę, obraz kliniczny, powikłania, leczenie, rokowanie i profilaktykę gruźlicy płuc i,
 • Co znaczy Audiologia Co to jest leczeniem i rehabilitacją zaburzeń występujących w obrębie narządu słuchu. To jest dział otolaryngologii,
 • Co znaczy Poronienia sztuczne Co to jest Poronienie, gdzie ukończenie ciąży wykonane jest z przyczyn leczniczych i innych (aborcja,
 • Co znaczy Dysplazja stawu biodrowego Co to jest biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki, opóźnionym rozwoju głowy kości udowej i przodoskręceniu szyjki,
 • Co znaczy Radiologia interwencyjna Co to jest obrazowania do wykonywania zabiegów leczniczych (na przykład poszerzanie naczyń krwionośnych albo przewodów czy,
 • Co znaczy Psychiatria geriatryczna Co to jest występujących w wieku podeszłym, jest to po 65 roku życia,
 • Co znaczy Neonatologia Co to jest Edukacja o zdrowym i chorym noworodku,
 • Co znaczy Chirurgia onkologiczna Co to jest Dział chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem nowotworów,
 • Co znaczy Chirurgia Co to jest leczeniem operacyjnym chorób i zaburzeń rozwojowych z odpowiednimi badaniami wstępnymi, zachowawczymi sposobami,
 • Co znaczy Reumatologia Co to jest zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych,
 • Co znaczy Radiologia Co to jest Edukacja o promieniowaniu i promieniotwórczości; dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię,
 • Co znaczy Medycyna Co to jest i czynności organizmu ludzkiego w stanie zdrowia i dolegliwości, rozpoznawaniem chorób i rokowaniem i leczeniem,
 • Co znaczy Histologia Co to jest Edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcji tkanek ustroju człowieka,
 • Co znaczy Poronienie dwuczasowe Co to jest całkowitego wykształcenia się łożyska w 13-28 tygodniu ciąży,
 • Co znaczy Choroby zakaźne Co to jest poprzez drobnoustroje, na przykład bakterie, wirusy, riketsje, chlamydie, mykoplazmy, grzyby, pasożyty albo,
 • Co znaczy Choroba Sprengela Co to jest Wrodzone wysokie ustawienie łopatki z ograniczeniem jej ruchomości,
 • Co znaczy Psychologia Co to jest mechanizmów psychologicznych i przeżyć człowieka (wrażeń, myśli i uczuć,
 • Co znaczy Immunologia kliniczna Co to jest jak także chorobami wywołanymi zaburzeniami systemów odpornościowych, ich rozpoznawaniem i leczeniem,
 • Co znaczy Mikrobiologia lekarska Co to jest zajmujący się drobnoustrojami chorobotwórczymi dla człowieka i współżyjącymi z organizmem człowieka (na przykład,
 • Co znaczy ]\. Abortus incipiens [łac Co to jest charakteryzująca się obfitym krwawieniem i mocnymi skurczami macicy i postępującym rozwieraniem kanału i ujścia,
 • Co znaczy Angiologia Co to jest Edukacja o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych i ich chorobach,
 • Co znaczy Psychologia kliniczna Co to jest zachowania w różnych przypadkach, szczególnie trudnych) i jego związków z otoczeniem i ewentualnych nieprawidłowości,
 • Co znaczy Ginekologia Co to jest patologicznych związanych z rozrodem, obejmująca także fizjologię i anatomię żeńskiego narządu rodnego; zajmuje się,
 • Co znaczy Mikrochirurgia Co to jest mikroskopem na bardzo małych strukturach żywych (na przykład operacje krtani, nosa, zatok przynosowych, ucha albo oka,
 • Co znaczy Amalgamat Co to jest Metalowe wypełnienie w kolorze srebra będące mieszaniną srebra, cyny, rtęci i innych metali na przykład miedzi,
 • Co znaczy Neurochirurgia Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się chirurgicznym leczeniem chorób układu nerwowego (ośrodkowego i obwodowego,
 • Co znaczy Transplantologia Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów,
 • Co znaczy Choroba Kohlera I Co to jest Jałowa martwica kości łódkowatej,
 • Co znaczy MCHC Co to jest Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC,
 • Co znaczy Test Wassermanna Co to jest krętkom bladym we krwi albo płynie mózgowo-rdzeniowym, odpowiedzialnych za postęp kiły,
 • Co znaczy Poronienie Co to jest Przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie w wyniku wydalenia obumarłego jaja płodowego,
 • Co znaczy Medycyna pracy Co to jest poziomie zdrowia fizycznego, psychicznego i socjalnego pracowników wszystkich zawodów, ochrona i zapobieganie wszelkim,
 • Co znaczy Balneologia Co to jest leczniczych i zastosowaniem terapeutycznym miejscowych zasobów naturalnych (źródeł leczniczych, wód mineralnych,
 • Co znaczy Radiologia dziecięca Co to jest dziecięcego przy zastosowaniu promieniowania (rtg, USG, TK, NMR i tak dalej,
 • Co znaczy Onkologia Co to jest powstawania i rozwoju, jak także rozpoznawaniem, leczeniem i poszukiwaniem nowych metod leczniczych chorób,
 • Co znaczy Cytologia Co to jest Edukacja o budowie, funkcji, rozwoju i rozmnażaniu się komórek,
 • Co znaczy Wenerologia Co to jest wenerycznych, jest to chorób przenoszonych drogą płciową (angielska nazwa: sexually transmitted diseases - STD,
 • Co znaczy Embriologia Co to jest jego istnienia (od zapłodnienia komórki jajowej) aż do pełnego rozwinięcia zawiązków wszystkich narządów (w fazie tak,
 • Co znaczy Choroba Kienbocka Co to jest Jałowa martwica kości księżycowatej,
 • Co znaczy Psychiatria dziecięco - młodzieżowa Co to jest Dział psychiatrii zajmujący się zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży,
 • Co znaczy ]\. Abortus incompletus [łac Co to jest macicy i czasami fragmenty łożyska i kosmówki,
 • Co znaczy Medycyna ratunkowa Co to jest zagrożenia życia i zdrowia, mającym na celu zachowanie albo przywrócenie czynności życiowych,
 • Co znaczy Bezzębie Co to jest Całkowity brak zębów wywołany ich stratą na przykład wskutek próchnicy,
 • Co znaczy Choroba Blounta Co to jest Jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli, która może prowadzić do szpotawości kolana,
 • Co znaczy Galaretowata torbiel pochewki ścięgna Co to jest w dole podkolanowym zawierający galaretowatą substancję (maź stawowa,
 • Co znaczy MCV Co to jest Średnia objętość krwinki czerwonej (MCV) to parametr średniej objętości krwinki czerwonej,
 • Co znaczy Farmakologia Co to jest organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada przemiany chemiczne, jakim ulegają,
 • Co znaczy Kardiologia Co to jest Podspecjalność interny zajmująca się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem wrodzonych i nabytych chorób serca,
 • Co znaczy Choroby skóry Co to jest Dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób skóry,
 • Co znaczy Medycyna nuklearna Co to jest substancji promieniotwórczych (radioizotopów, znaczonych nimi substancji czynnych biologicznie albo radiofarmaceutyków,
 • Co znaczy Immunologia Co to jest ludzki utrzymuje równowagę środowiska wewnętrznego (homeostazę) w razie zadziałania substancji obcej o właściwościach,
 • Co znaczy Gerontologia Co to jest Edukacja o starzeniu się; o fizjologicznych i psychologicznych procesach zachodzących u starzejącego się człowieka,
 • Co znaczy Chirurgia naczyniowa Co to jest Podspecjalność chirurgiczna zajmująca się leczeniem wrodzonych i nabytych chorób serca i naczyń,
 • Co znaczy Chirurgia plastyczna Co to jest także przez wykorzystanie protez i materiałów zastępczych, rekonstrukcją i wytwarzaniem narządów zastępczych,
 • Co znaczy Hematologia Co to jest Edukacja o fizjologii i patologii krwi i układu krwiotwórczego,
 • Co znaczy Anestezjologia Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się znieczuleniem w trakcie operacji, reanimacją i intensywną terapią i leczeniem bólu,
 • Co znaczy Toksykologia kliniczna Co to jest nawet powodujących śmierć, o ich wykrywaniu, mechanizmie działania, przemianach w ustroju, wydalaniu i metodach,
 • Co znaczy Transfuzjologia Co to jest obejmuje także zapobieganie powikłaniom potrasfuzyjnym i ich leczenie,
 • Co znaczy Stomatologia Co to jest Edukacja o leczeniu i zapobieganiu chorobom zębów, dziąseł i kości, stawów i błony śluzowej j. ustnej,
 • Co znaczy Farmakologia kliniczna Co to jest człowieka. Zajmuje się badaniami klinicznymi nowych leków w kilku następnych fazach z zachowaniem obowiązujących,
 • Co znaczy Nefrologia Co to jest chorób nerek, a również zajmująca się leczeniem nerkozastępczym (dializoterapia,
 • Co znaczy Alergologia Co to jest nadwrażliwości na wybrane czynniki, na przykład drobnoustroje, czynniki zewnętrzne, składniki pokarmowe.

Definicje leczenie choroby

Co to znaczy u lekarza? Co to jest w medycynie? Co oznacza definicja?

Definicja Alergologia, Nefrologia, Farmakologia Kliniczna, Stomatologia, Transfuzjologia, Toksykologia Kliniczna, Anestezjologia, Hematologia, Chirurgia Plastyczna słownik.

Co to jest Alergologia, Nefrologia, Farmakologia Kliniczna wyjaśnienie.