najlepszy choroba kohlera definicja
DEFINICJA Choroba Kohlera I, Psychiatria Sądowa, Neurochirurgia, Cytologia, Biochemia, Volvudynia.

Słownik pomocy medycznej

 • Co znaczy Oftalmologia Co to jest zajmująca się diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób oczu, optyką fizjologiczną i elementami budowy i działania przyrządów do badania narządu co to jest.
 • Co znaczy Kliniczna Farmakologia Co to jest klinicznej opisujący wyniki obserwacji i badań prowadzonych u człowieka. Zajmuje się badaniami klinicznymi nowych leków w kilku następnych fazach z definicja.
 • Co znaczy Schlattera Osgood Choroba Co to jest Przeciążenie przyczepu więzadła rzepki z pociągania występująca najczęściej u młodzieży w wieku 11-13 lat co znaczy.
 • Co znaczy Ftyzjatra Co to jest wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych (interny), opisująca powody, diagnostykę, obraz kliniczny, powikłania, leczenie, rokowanie i słownik.
 • Co znaczy Skóry Choroby Co to jest Dział medycyny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób skóry znaczenie.
 • Co znaczy Patologia Co to jest powodach, mechanizmach i skutkach dolegliwości; badająca zmiany chorobowe zachodzące w ustroju pod wpływem czynnika chorobotwórczego, zarówno w czym jest.
 • Co znaczy Biodrowego Stawu Dysplazja Co to jest narządu ruchu polegająca na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki, opóźnionym rozwoju głowy kości udowej i co oznacza.
 • Co znaczy Scheuermanna Choroba Co to jest polegająca na klinowaceniu i zniekształceniu blaszek granicznych trzonów odcinka piersiowego kręgosłupa co z powodu prowadzi do powolnego zaginania krzyżówka.
 • Co znaczy Ortopedia Co to jest klinicznej zajmujący się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń, urazów i wrodzonych i nabytych nieprawidłowości układu kostno-mięśniowo najlepszy.
 • Co znaczy Wewnętrzne Choroby Co to jest klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem (diagnostyką) i leczeniem chorób narządów wewnętrznych. Z rozległej dziedziny wyodrębniły się jako przykłady.
 • Co znaczy Radiologia Co to jest Edukacja o promieniowaniu i promieniotwórczości; dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię encyklopedia.
 • Co znaczy Farmakologia Co to jest substancjach i czynnikach wpływających na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada jak działa.
 • Co znaczy Amalgamat Co to jest Metalowe wypełnienie w kolorze srebra będące mieszaniną srebra, cyny, rtęci i innych metali na przykład miedzi czy, jest.
 • Co znaczy Anestezjologia Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się znieczuleniem w trakcie operacji, reanimacją i intensywną terapią i leczeniem bólu pojęcie.
 • Co znaczy Sądowa Medycyna Co to jest wykorzystująca wiedzę z zakresu nauk lekarskich i nauk przyrodniczych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości; wiąże edukacji medyczne z naukami prawnymi wyjaśnienie.
 • Co znaczy Dziecięca Radiologia Co to jest Dział radiologii zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń wieku dziecięcego przy zastosowaniu promieniowania (rtg, USG, TK, NMR i tak dalej opis.
 • Co znaczy Zakaźne Choroby Co to jest zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób wywołanych poprzez drobnoustroje, na przykład bakterie, wirusy, riketsje, chlamydie, mykoplazmy informacje.
 • Co znaczy Kliniczna Psychologia Co to jest zajmujący się badaniem pacjenta (jego osobowości, sposobów zachowania w różnych przypadkach, szczególnie trudnych) i jego związków z otoczeniem i co to jest.
 • Co znaczy Endokrynologia Co to jest wydzielaniu wewnętrznym, jest to powstawaniu, budowie chemicznej, przemianie i działaniu hormonów i rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń hormonalnych definicja.
 • Co znaczy Foniatra Co to jest Dział otolaryngologii zajmujący się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu i leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i słuchu co znaczy.
 • Co znaczy Nuklearna Medycyna Co to jest obejmujący sposoby diagnostyczne i terapeutyczne z użyciem substancji promieniotwórczych (radioizotopów, znaczonych nimi substancji czynnych słownik.
 • Co znaczy Medycyna Co to jest praktyczna tematyka nauk przyrodniczych zajmująca się badaniem budowy i czynności organizmu ludzkiego w stanie zdrowia i dolegliwości, rozpoznawaniem znaczenie.
 • Co znaczy Młodzieżowa Dziecięco Psychiatria Co to jest Dział psychiatrii zajmujący się zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży czym jest.
 • Co znaczy Torakochirurgia Co to jest Podspecjalność chirurgiczna obejmująca chirurgiczne leczenie schorzeń dotyczących klatki piersiowej i narządów w niej zawartych (szczególnie płuc co oznacza.
 • Co znaczy Pedodoncja Co to jest Edukacja o leczeniu i zapobieganiu chorobom zębów, dziąseł i kości, stawów i błony śluzowej j. ustnej występujących w wieku dziecięco-młodzieżowym krzyżówka.
 • Co znaczy Kliniczna Toksykologia Co to jest substancjach wywierających szkodliwy wpływ na organizm człowieka, a nawet powodujących śmierć, o ich wykrywaniu, mechanizmie działania, przemianach w najlepszy.
 • Co znaczy Hematologia Co to jest Edukacja o fizjologii i patologii krwi i układu krwiotwórczego przykłady.
 • Co znaczy Wassermanna Test Co to jest dopełniacza, którego celem jest wykrycie przeciwciał przeciw krętkom bladym we krwi albo płynie mózgowo-rdzeniowym, odpowiedzialnych za postęp kiły encyklopedia.
 • Co znaczy Geriatryczna Psychiatria Co to jest Dział psychiatrii, który traktuje o wszelkich zaburzeniach psychicznych występujących w wieku podeszłym, jest to po 65 roku życia jak działa.
 • Co znaczy Doświadczalna Farmakologia Co to jest Edukacja o lekach i ich działaniu oparta na wynikach badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych czy, jest.
 • Co znaczy Położnictwo Co to jest klinicznej i edukacja o prawidłowym i nieprawidłowym przebiegu ciąży, porodu i połogu, a również o sposobach i środkach ułatwiających bezpieczne pojęcie.
 • Co znaczy Łac Imminens Abortus Co to jest zagrażające to postać poronienia charakteryzująca się skąpym krwawieniem albo skurczami macicy albo krwawieniem ze skurczami przy zamkniętym kanale wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wenerologia Co to jest zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób wenerycznych, jest to chorób przenoszonych drogą płciową (angielska nazwa: sexually opis.
 • Co znaczy Radioterapia Co to jest raczej nowotworowych) wieloma rodzajami promieniowania jonizującego fotonowego (promieniowanie rtg i gamma) albo cząstkowego (elektrony, neutrony informacje.
 • Co znaczy Lekarska Mikrobiologia Co to jest edukacja o mikroorganizmach, a więc drobnoustrojach) zajmujący się drobnoustrojami chorobotwórczymi dla człowieka i współżyjącymi z organizmem co to jest.
 • Co znaczy Reumatologia Co to jest Dział medycyny wewnętrznej (interny) zajmujący się klasyfikacją, diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych definicja.
 • Co znaczy Ang Abortion Missed Co to jest zatrzymane to poronienie gdzie obumarłe jajo płodowe pozostaje w macicy poprzez sporo tygodni. Jeśli obumarłe jajo płodowe pozostaje w macicy powyżej co znaczy.
 • Co znaczy Weterynaria Co to jest Edukacja o leczeniu i zapobieganiu chorobom zwierząt, zarówno hodowlanych, jak i domowych słownik.
 • Co znaczy Urologia Co to jest Tematyka nauk medycznych zajmująca się chorobami układu moczowego i męskich narządów płciowych znaczenie.
 • Co znaczy Rozwojowego Wieku Farmakologia Co to jest Edukacja o lekach i ich działaniu na organizmy rozwijające się czym jest.
 • Co znaczy Łac Incompletus Abortus Co to jest Poronienie niezupełne to postać poronienia gdzie płód zostaje wydalony z jamy macicy i czasami fragmenty łożyska i kosmówki co oznacza.
 • Co znaczy Diabetologia Co to jest Dział medycyny wewnętrznej (interny) zajmujący się powodami, diagnostyką, obrazem klinicznym, powikłaniami, leczeniem i rokowaniem w cukrzycy krzyżówka.
 • Co znaczy Genetyka Co to jest Edukacja o genach i ich dziedziczeniu i o mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych, które wywierają wpływ na zdrowie i chorobę najlepszy.
 • Co znaczy Neurolog Co to jest Dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu nerwowego zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego przykłady.
 • Co znaczy Dziecięca Chirurgia Co to jest chirurgiczna zajmująca się operacyjnym leczeniem schorzeń występujących w wieku dziecięcym i usuwaniem wad wrodzonych u noworodków i niemowląt encyklopedia.
 • Co znaczy Transfuzjologia Co to jest Edukacja o przetaczaniu krwi, jej przetworów i płynów krwiozastępczych; obejmuje także zapobieganie powikłaniom potrasfuzyjnym i ich leczenie jak działa.
 • Co znaczy Kienbocka Choroba Co to jest Jałowa martwica kości księżycowatej czy, jest.
 • Co znaczy Psychologia Co to jest humanistyczna traktująca o zachowaniu człowieka, zajmująca się analizą mechanizmów psychologicznych i przeżyć człowieka (wrażeń, myśli i uczuć pojęcie.
 • Co znaczy Plastyczna Chirurgia Co to jest zajmująca się usuwaniem wrodzonych i nabytych zniekształceń, także przez wykorzystanie protez i materiałów zastępczych, rekonstrukcją i wytwarzaniem wyjaśnienie.
 • Co znaczy Otorynnolaryngologia Co to jest Edukacja obejmująca rozpoznawanie i leczenie chorób nosa (rynologia), gardła i krtani (laryngologia) i uszu (otologia, otiatria opis.
 • Co znaczy Kliniczna Immunologia Co to jest zajmujący się wykorzystaniem badań podstawowych w klinice, jak także chorobami wywołanymi zaburzeniami systemów odpornościowych, ich rozpoznawaniem i informacje.
 • Co znaczy Urazowa Chirurgia Co to jest Dział chirurgii zajmujący się leczeniem urazów i edukacja o powstawaniu urazów, zapobieganiu im i leczeniu ich następstw co to jest.
 • Co znaczy Twarzowa Szczękowo Chirurgia Co to jest Specjalność lekarsko-stomatologiczna obejmująca operacyjne leczenie schorzeń dotyczących twarzy i narządu żucia definicja.
 • Co znaczy Epidemiologia Co to jest częstości występowania i szerzeniu się chorób i stanów patologicznych, o powodach i czynnikach ryzyka w zbiorowiskach ludzkich, o przebiegu chorób i co znaczy.
 • Co znaczy Ratunkowa Medycyna Co to jest zajmujący się doraźnym postępowaniem lekarskim w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, mającym na celu zachowanie albo przywrócenie czynności słownik.
 • Co znaczy Embriologia Co to jest postęp zarodkowy i budowę organizmu człowieka od początku jego istnienia (od zapłodnienia komórki jajowej) aż do pełnego rozwinięcia zawiązków znaczenie.
 • Co znaczy Galaretowata torbiel pochewki ścięgna Co to jest Guzek usytuowany pod skórą, najczęściej w rejonie nadgarstka, na przedramieniu, w dole podkolanowym zawierający galaretowatą substancję (maź stawowa czym jest.
 • Co znaczy Alergologia Co to jest uczuleniach, niepoprawnych reakcjach immunologicznych i reakcjach nadwrażliwości na wybrane czynniki, na przykład drobnoustroje, czynniki zewnętrzne co oznacza.
 • Co znaczy Higiena Co to jest środowiska materialnego i społecznego i zachowań człowieka na stan jego zdrowia. Edukacja zajmująca się utrzymaniem zdrowia człowieka i ochroną krzyżówka.
 • Co znaczy Medyczna Rehabilitacja Co to jest korekcyjne wobec osób po przebytych chorobach albo urazach, które zostawiły trwałe ślady w ich sprawności fizycznej, życiu psychicznym i kontaktach najlepszy.
 • Co znaczy Proktologia Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób odbytnicy i odbytu przykłady.
 • Co znaczy Ortodoncja Co to jest edukacja zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń twarzowo-szczękowo-zgryzowych m. in. przez korekcje ustawienia zębów poprzez encyklopedia.
 • Co znaczy Geriatria Co to jest Dział medycyny zajmujący się chorobami, ich leczeniem i inwalidztwem występującym w wieku podeszłym, jest to po 65 roku życia jak działa.
 • Co znaczy Andrologia Co to jest się budową i funkcją męskich narządów płciowych, schorzeniami tych narządów i ich leczeniem, a również oceną umiejętności do rozmnażania i jej czy, jest.
 • Co znaczy Fizjologia Co to jest Tematyka edukacji zajmująca się badaniem i poznawaniem poprawnych czynności tkanek i narządów i procesach życiowych całego ustroju człowieka pojęcie.
 • Co znaczy Paliatywna Radioterapia Co to jest Radioterapia nowotworów złośliwych, która nie skutkuje wyleczenia, ale hamuje nadmierny przyrost i powstawanie następnych przerzutów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Sprengela Choroba Co to jest Wrodzone wysokie ustawienie łopatki z ograniczeniem jej ruchomości opis.
 • Co znaczy Pracy Medycyna Co to jest którego celem jest ulepszanie i utrzymywanie na najwyższym poziomie zdrowia fizycznego, psychicznego i socjalnego pracowników wszystkich zawodów informacje.
 • Co znaczy Audiologia Co to jest zajmująca się fizjologią słyszenia i rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń występujących w obrębie narządu słuchu. To jest dział co to jest.
 • Co znaczy Onkologia Co to jest zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania i rozwoju, jak także rozpoznawaniem, leczeniem i poszukiwaniem nowych metod definicja.
 • Co znaczy Gastroenterologia Co to jest Dział medycyny wewnętrznej dotyczący diagnostyki, obrazu klinicznego i leczenia chorób przewodu pokarmowego co znaczy.
 • Co znaczy Poronienie Co to jest Przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie w wyniku wydalenia obumarłego jaja płodowego słownik.
 • Co znaczy Sztuczne Poronienia Co to jest Poronienie, gdzie ukończenie ciąży wykonane jest z przyczyn leczniczych i innych (aborcja znaczenie.
 • Co znaczy Rozwojowego Wieku Medycyna Co to jest Edukacja o chorobach dzieci i młodzieży i o zapobieganiu i metodach ich leczenia czym jest.
 • Co znaczy Seksuologia Co to jest płciowym człowieka i jego zaburzeniach i o powodach zaburzeń płciowych i metodach ich leczenia; wiąże sporo dyscyplin medycznych, jak anatomię co oznacza.
 • Co znaczy Histologia Co to jest Edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcji tkanek ustroju człowieka krzyżówka.
 • Co znaczy Łac Incipiens Abortus Co to jest rozpoczynające się to postać poronienia, której nie da się zatrzymać charakteryzująca się obfitym krwawieniem i mocnymi skurczami macicy i najlepszy.
 • Co znaczy Łac Calcanei Apophysitis Co to jest Jałowa martwica guza kości piętowej występująca najczęściej u dzieci i młodzież w momencie wzrostu przykłady.
 • Co znaczy Psychiatria Co to jest klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem zaburzeń psychicznych, ich leczeniem, zapobieganiem chorobom i zaburzeniom psychicznym i psychoterapią encyklopedia.
 • Co znaczy Mch Co to jest Średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej(MCH jak działa.
 • Co znaczy Balneologia Co to jest się powstawaniem uzdrowisk i badaniem właściwości leczniczych i zastosowaniem terapeutycznym miejscowych zasobów naturalnych (źródeł leczniczych, wód czy, jest.
 • Co znaczy Paliatywna Medycyna Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się łagodzeniem objawów chorobowych (lecz nie leczeniem) szczególnie chorób nowotworowych pojęcie.
 • Co znaczy Bezzębie Co to jest Całkowity brak zębów wywołany ich stratą na przykład wskutek próchnicy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Interwencyjna Radiologia Co to jest wykorzystująca sposoby instrumentalne i techniki obrazowania do wykonywania zabiegów leczniczych (na przykład poszerzanie naczyń krwionośnych albo opis.
 • Co znaczy Kardiologia Co to jest Podspecjalność interny zajmująca się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem wrodzonych i nabytych chorób serca informacje.
 • Co znaczy Radiodiagnostyka Co to jest i narządów ciała ludzkiego przy zastosowaniu promieni rentgenowskich (rtg), ultradźwięków (ultrasonografia, USG), izotopów promieniotwórczych co to jest.
 • Co znaczy Chirurgia Co to jest klinicznej, zajmujący się rozpoznawaniem (diagnostyką) i leczeniem operacyjnym chorób i zaburzeń rozwojowych z odpowiednimi badaniami wstępnymi definicja.
 • Co znaczy Transplantacyjna Chirurgia Co to jest zajmujący się przeszczepianiem tkanek i narządów i operacjami chirurgicznymi u chorych przed i po przeszczepieniu narządu, jak i operacjami u chorych co znaczy.
 • Co znaczy Paliatywna Radioterapia Co to jest Radioterapia nowotworów złośliwych, która nie skutkuje wyleczenia, ale hamuje nadmierny przyrost i powstawanie następnych przerzutów słownik.
 • Co znaczy Stomatologia Co to jest Edukacja o leczeniu i zapobieganiu chorobom zębów, dziąseł i kości, stawów i błony śluzowej j. ustnej znaczenie.
 • Co znaczy Pneumonologia Co to jest Dział medycyny wewnętrznej (interny) dotyczący diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób płuc i opłucnej czym jest.
 • Co znaczy Dwuczasowe Poronienie Co to jest Poronienie dwuczasowe jest poronieniem późnym do którego dochodzi z chwilą całkowitego wykształcenia się łożyska w 13-28 tygodniu ciąży co oznacza.
 • Co znaczy Mcv Co to jest Średnia objętość krwinki czerwonej (MCV) to parametr średniej objętości krwinki czerwonej krzyżówka.
 • Co znaczy Kardiochirurgia Co to jest Dział chirurgii zajmujący się wykonywaniem operacji na sercu i sporych naczyniach krwionośnych najlepszy.
 • Co znaczy Angiologia Co to jest Edukacja o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych i ich chorobach przykłady.
 • Co znaczy Łac Habitualis Abortus Co to jest to postać poronienia częstego, gdy u tej samej kobiety wystąpią trzy albo więcej poronienia jedno po drugim. Powodem 40-70% wszystkich poronień encyklopedia.
 • Co znaczy Perthesa Choroba Co to jest Idiopatyczna młodzieńcza niedokrwienna martwica głowy kości udowej, występuje przeważnie u chłopców w wieku 4-8 lat jak działa.
 • Co znaczy Mchc Co to jest Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC czy, jest.
 • Co znaczy Anatomia Co to jest Edukacja o budowie i kształcie żywego ustroju pojęcie.
 • Co znaczy Gerontologia Co to jest Edukacja o starzeniu się; o fizjologicznych i psychologicznych procesach zachodzących u starzejącego się człowieka wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ginekologia Co to jest klinicznej i edukacja o chorobach żeńskich i niektórych stanach patologicznych związanych z rozrodem, obejmująca także fizjologię i anatomię opis.
 • Co znaczy Mikrochirurgia Co to jest zajmujący się wykonywaniem zabiegów chirurgicznych pod mikroskopem na bardzo małych strukturach żywych (na przykład operacje krtani, nosa, zatok informacje.
 • Co znaczy Dziecięca Ginekologia Co to jest Dział edukacji o chorobach kobiecych narządów płciowych występujących w wieku dziecięcym co to jest.
 • Co znaczy Transplantologia Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów definicja.
 • Co znaczy Neonatologia Co to jest Edukacja o zdrowym i chorym noworodku co znaczy.
 • Co znaczy Rodzinna Medycyna Co to jest Dział medycyny obejmujący fundamentalną opiekę zdrowotną, zapobieganie i leczenie chorób wszystkich członków rodziny słownik.
 • Co znaczy Dyskopatia Co to jest Uszkodzenie krążka międzykręgowego prowadzące do przepukliny bądź wypadnięcia jądra miażdżystego krążka międzykręgowego znaczenie.
 • Co znaczy Endoskopowa Chirurgia Co to jest techniki endoskopowo-laparoskopowe (bez klasycznego otwarcia jamy brzusznej) na przykład laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego albo wyrostka czym jest.
 • Co znaczy Naczyniowa Chirurgia Co to jest Podspecjalność chirurgiczna zajmująca się leczeniem wrodzonych i nabytych chorób serca i naczyń co oznacza.
 • Co znaczy Onkologiczna Chirurgia Co to jest Dział chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem nowotworów krzyżówka.
 • Co znaczy Immunologia Co to jest odporności, zajmująca się badaniem mechanizmów, dzięki którym ustrój ludzki utrzymuje równowagę środowiska wewnętrznego (homeostazę) w razie najlepszy.
 • Co znaczy Łac Completus Abortus Co to jest to postać poronienia gdzie wydaleniu z jamy macicy uległo całe jajo płodowe (płód i kosmówka). Najpewniejszym symptomem poronienia zupełnego jest przykłady.
 • Co znaczy Jednoczasowe Poronienie Co to jest Poronienie jednoczasowe jest poronieniem inicjalnym do którego dochodzi najczęściej pośrodku pierwszych 3 miesięcy życia (do 12 tygodnia ciąży encyklopedia.
 • Co znaczy Blounta Choroba Co to jest Jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli, która może prowadzić do szpotawości kolana jak działa.
 • Co znaczy Nefrologia Co to jest wewnętrznych (interny) dotycząca rozpoznawania i leczenia chorób nerek, a również zajmująca się leczeniem nerkozastępczym (dializoterapia czy, jest.
 • Co znaczy Samoistne Poronienia Co to jest Poronienie, gdzie ukończenie przedwczesne ciąży następuje z przyczyn naturalnych pojęcie.
 • Co znaczy Flebologia Co to jest Edukacja o naczyniach żylnych (żyłach) i ich schorzeniach wyjaśnienie.
 • Co znaczy Volvudynia Co to jest na odczuwaniu poprzez kobietę chronicznego, palącego bólu wewnętrznych albo/i zewnętrznych narządów płciowych, regularnie w trakcie relacji płciowego opis.
 • Co znaczy Biochemia Co to jest chemicznych podstaw życia, opisująca mechanizmy chemiczne zachodzące w komórkach i organizmach żywych i cząsteczki chemiczne biorące w nich udział informacje.
 • Co znaczy Cytologia Co to jest Edukacja o budowie, funkcji, rozwoju i rozmnażaniu się komórek co to jest.
 • Co znaczy Neurochirurgia Co to jest Tematyka medycyny zajmująca się chirurgicznym leczeniem chorób układu nerwowego (ośrodkowego i obwodowego definicja.
 • Co znaczy Sądowa Psychiatria Co to jest Dział psychiatrii zajmujący się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi osób psychicznie chorych co znaczy.
 • Co znaczy I Kohlera Choroba Co to jest Jałowa martwica kości łódkowatej słownik.

Definicje leczenie choroby

Co to znaczy u lekarza? Co to jest w medycynie? Co oznacza definicja?

Definicja DEFINICJA Choroba Kohlera I, Psychiatria Sądowa, Neurochirurgia, Cytologia, Biochemia, Volvudynia, Flebologia, Poronienia Samoistne, Nefrologia, Choroba Blounta słownik.

Co to jest Najlepszy Choroba Kohlera I, Psychiatria Sądowa, Neurochirurgia wyjaśnienie.