insulina zanokcica genetyczny definicja
Insulina, Zanokcica, Kod Genetyczny, Antybiotyki, Hipochondria, Ganglion, Atlas, Niestrawność.

Definicje medyczne, słownik leczenia

 • Definicja Cukrzyca Co to jest metaboliczne wywołane brakiem insuliny. Ć Ćwiczenia bierne - służące w celu utrzymania prawidłowego zakresu ruchu w co to jest.
 • Definicja Różyczka Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez wirusa różyczki. Przechorowanie pozostawia odporność na całe życie. Zakażenie definicja.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych co znaczy.
 • Definicja Wałeczki Co to jest znajdowane w osadzie moczu, zbudowane z białka, a również z komórek (erytrocyty, leukocyty, komórki nabłonka), ziaren słownik.
 • Definicja Brodzący Chód Co to jest powstaje wskutek niedowładu mięśni stóp znaczenie.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista czym jest.
 • Definicja Bielactwo Co to jest zanik barwika skóry co to jest.
 • Definicja Leczniczy Masaż Co to jest rąk i odpowiednich aparatów w celu zapobieżenia bądź usunięcia patologicznych zmian w tkankach miękkich, będących definicja.
 • Definicja Łuszczyca Co to jest podłożu genetycznym polegająca na wzmożonej proliferacji naskórka z niepełnym zrogowaceniem naskórka i z co znaczy.
 • Definicja Niedokrwienie Co to jest pomniejszone ukrwienie tkanki w wyniku niewystarczającego albo całkowitego braku dopływu krwi tętniczej słownik.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia znaczenie.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda czym jest.
 • Definicja Rumień Co to jest zaczerwienienie skóry wywołane rozszerzeniem naczyń krwionośnych co to jest.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego definicja.
 • Definicja Dysleksja Co to jest zaburzenia w czytaniu powodujące poważne trudności w nauce szkolnej co znaczy.
 • Definicja Perthesa Choroba Co to jest głowy kości udowej u dzieci. Występuje przeważnie u chłopców w momencie pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. Dotyczy raczej słownik.
 • Definicja Całkowity Masaż Co to jest masowanie całego ciała wszystkimi technikami w określonej kolejności i pozycjach wyjściowych znaczenie.
 • Definicja Odra Co to jest dolegliwość zakaźna, występująca najczęściej pomiędzy 5-7 rokiem życia. Po zakończeniu dolegliwości w tym okresie czym jest.
 • Definicja Plemnik Co to jest męska komórka rozrodcza co to jest.
 • Definicja Odmrożenie Co to jest ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury definicja.
 • Definicja Narkomania Co to jest uzależnienie lekowe co znaczy.
 • Definicja Podwodny Masaż Co to jest w odpowiednich wannach, gdzie wykorzystuje się działanie ciśnieniowego natrysku podwodnego i temperatury wody słownik.
 • Definicja Wibracyjny Masaż Co to jest klasycznego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się ruch wibracji realizowany ręcznie albo dzięki specjalnego znaczenie.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy czym jest.
 • Definicja Kastracja Co to jest usuniecie gruczołów płciowych (jąder albo jajników) przed albo po okresie dojrzewania co to jest.
 • Definicja Laseroterapia Co to jest to jest dział fizykoterapii gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się promieniowanie laserowe definicja.
 • Definicja Serca Zawał Co to jest postać dolegliwości wieńcowej gdzie dochodzi do stworzenia ogniskowej martwicy mięśnia sercowego wskutek jego co znaczy.
 • Definicja Bezsenność Co to jest objawiające się trudnościami z zasypianiem i kontynuacją snu. Powodem może być dolegliwość albo zaburzenia psychiczne słownik.
 • Definicja Demielinizacyjna Choroby Co to jest w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym znaczenie.
 • Definicja Choroba Heinego i Medina Co to jest wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni czym jest.
 • Definicja Defloracja Co to jest rozrywanie błony dziewiczej przy pierwszym relacji płciowym co to jest.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego definicja.
 • Definicja Przejściowy Kręg Co to jest graniczny kręg poszczególnych odcinków kręgosłupa, upodobniający się do sąsiednich kręgów leżących wyżej albo niżej co znaczy.
 • Definicja Choroba Co to jest na działanie czynników chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu słownik.
 • Definicja Arteria Co to jest Arterioskleroza - miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek prowadzące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku znaczenie.
 • Definicja Schizofrenia Co to jest to jest przewlekła dolegliwość psychiatryczna, charakteryzująca się rozszczepieniem osobowości czym jest.
 • Definicja Psychiatria Co to jest dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem chorób i zaburzeń psychicznych co to jest.
 • Definicja Melanina Co to jest barwnik skóry definicja.
 • Definicja Mózgu Tętnicy Zator Co to jest jedna z przyczyn udaru mózgu co znaczy.
 • Definicja Bakteryjna Flora Co to jest to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze słownik.
 • Definicja Heteroseksualność Co to jest pociąg do osób płci przeciwnej znaczenie.
 • Definicja Homeostaza Co to jest żywego pozwalające na utrzymanie względnej stałości środowiska wewnętrznego mimo działających szkodliwie czynników czym jest.
 • Definicja Segmentarny Masaż Co to jest neurofizjologicznych powiązaniach istniejących pomiędzy określonymi obszarami skóry, tkanki podskórnej, łącznej i co to jest.
 • Definicja Lej kikutowy protezy kończyny Co to jest gniazdo dopasowane do kształtu kikuta kończyny w protezie służące w celu osadzenia protezy definicja.
 • Definicja Hemoglobina Co to jest będący związkiem białka i żelaza będący składnikiem krwinek czerwonych krwi, będący transporterem tlenu w organizmie co znaczy.
 • Definicja Płód Co to jest nie narodzony przebywający w łonie matki do porodu słownik.
 • Definicja Epidemia Co to jest masowe występowanie dolegliwości na danym obszarze znaczenie.
 • Definicja Koszli Rozwórka Co to jest rodzaj ortezy utrzymująca uda dziecka w nadanym im odwiedzeniu i zgięciu. Służąca w leczeniu dysplazji stawu biodrowego czym jest.
 • Definicja Sperma Co to jest wydzielina jąder i pozostałych gruczołów należących do narządu płciowych męskich, w skład niej wchodzą plemniki co to jest.
 • Definicja Natręctwo Co to jest wewnętrzny przymus ulegania nasuwającym się wyobrażeniom i myślom. Regularnie towarzyszy mu przymus ustalonych definicja.
 • Definicja Akupresura Co to jest masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała co znaczy.
 • Definicja Reumatyzm Co to jest związanych z bolesnością i zaburzeniami funkcji w dziedzinie układu mięśniowo-szkieletowego, włączają się tu także słownik.
 • Definicja Defibrylacja Co to jest likwidowanie migotania albo trzepotania komór dzięki leków lub elektrowstrząsów znaczenie.
 • Definicja Audiologia Co to jest edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu czym jest.
 • Definicja Owodnia Co to jest błona jaja płodowego otaczająca płód i wody płodowe co to jest.
 • Definicja Haszysz Co to jest działaniu psychogennym, uzyskiwany z wysuszonej żywicy z kwiatów Cannabis sativa (Konopia indyjska). Ma działanie definicja.
 • Definicja Limfatyczne Gruczoły Co to jest zobacz węzeł chłonny co znaczy.
 • Definicja Zębów Próchnica Co to jest twardych tkanek zęba w następstwie szkodliwego działania czynników zewnętrznych, przy wrodzonej podatności osobniczej słownik.
 • Definicja Niemowlę Co to jest noworodek, dziecko od urodzenia aż do końca 1 roku życia znaczenie.
 • Definicja Wrodzona Biodra Dysplazja Co to jest narządu ruchu polegająca na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki czym jest.
 • Definicja Dozymetria Co to jest dawek promieniowania jonizującego, dokonywana dzięki dawkomierza w powietrzu lub napromieniowanych obiektach, a również co to jest.
 • Definicja Moczanowa Dna Co to jest zaburzenie, występujące raczej u mężczyzn w średnim wieku, objawić się może w następstwie miejscowego ochłodzenia, po definicja.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec co znaczy.
 • Definicja Sudecka Zespół Co to jest to jest dolegliwość polegająca na zaniku plamistym kości (ubytkiem wapna w kościach słownik.
 • Definicja Móżdżkowy Zespół Co to jest występujący wskutek uszkodzenia móżdżku. Objawia się niemożnością utrzymania równowagi, nieskoordynowanymi ruchami znaczenie.
 • Definicja Audiometr Co to jest aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu czym jest.
 • Definicja Komórka Co to jest najmniejsza strukturalna jednostka organizmu zwierzęcego i roślinnego co to jest.
 • Definicja Kaczkowaty Chód Co to jest jest wywołany niedowładem mięśni obręczy biodrowej albo zwichnięciem stawu biodrowego definicja.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych co znaczy.
 • Definicja Jajnikowa Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach słownik.
 • Definicja Wolne Czynne Ćwiczenia Co to jest służące są w celu powiększenia siły mięśniowej grup mięśniowych częściowo osłabionych znaczenie.
 • Definicja Lumbago Co to jest ból okolicy krzyżowej kręgosłupa wynikający z unerwienia odcinak lędźwiowego czym jest.
 • Definicja Ostomalacja Co to jest rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości co to jest.
 • Definicja Spastyczny Chód Co to jest z pociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach definicja.
 • Definicja Helioterapia Co to jest zabieg leczniczy, gdzie wykorzystuje się energię promieniowania słonecznego co znaczy.
 • Definicja Rozedma Co to jest osobliwe pojawienie się powietrza (gazu) w tkankach, narządach bądź jamach ciała (na przykład nadmierna zawartość słownik.
 • Definicja Wodobrzusze Co to jest Odmiennie puchlina brzuszna. Bazuje na nagromadzeniu się w jamie otrzewnej wolnego płynu znaczenie.
 • Definicja Lekomania Co to jest uzależnienie lekowe czym jest.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach co to jest.
 • Definicja Antygeny Co to jest chemiczne wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy definicja.
 • Definicja Potencja Co to jest umiejętność do odbycia relacji płciowego poprzez mężczyznę co znaczy.
 • Definicja Fetyszyzm Co to jest seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład słownik.
 • Definicja Krwotok Co to jest masywny wypływ krwi z łożyska naczyniowego jako następstwo zranienia albo dolegliwości naczynia znaczenie.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy czym jest.
 • Definicja Masaż Co to jest wykorzystanie ustalonych chwytów służące w fizjoterapii do celów leczniczych co to jest.
 • Definicja Gonady Co to jest gruczoły płciowe wytwarzające komórki rozrodcze, u mężczyzn - jądra, u kobiet - jajniki definicja.
 • Definicja Ginekologia Co to jest edukacja o chorobach żeńskich narządów płciowych co znaczy.
 • Definicja Pasteryzacja Co to jest termicznej polegająca na niszczeniu form wegetatywnych drobnoustrojów aa pomocą ogrzewania od temperatury 60°C do 85°C słownik.
 • Definicja Dren Co to jest środek pomocniczy do odprowadzenia wydzieliny z rany, ropy, przesięku i wysięku, płynu i tym podobne znaczenie.
 • Definicja Inhalator Co to jest przyrząd do leczenia wziewnego. Inhibitor - ciało wstrzymujące, substancja hamująca czym jest.
 • Definicja Demencja Co to jest otępienie, obniżenie sprawności umysłowej powiązane z przebytym schorzeniem psychicznym albo nerwowym co to jest.
 • Definicja Neurochirurgia Co to jest tematyka chirurgii zajmująca się zabiegami operacyjnymi na ośrodkowym układzie nerwowym definicja.
 • Definicja Apatia Co to jest stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich co znaczy.
 • Definicja Dyskopatia Co to jest krążków) międzykręgowego prowadzące do przepukliny albo wypadnięcia jądra miażdżystego; najczęstsza powód nerwobólu słownik.
 • Definicja Fibrynogen Co to jest czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii znaczenie.
 • Definicja Elektrolecznictwo Co to jest dział lecznictwa fizykalnego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały i prąd impulsowy małej czym jest.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii co to jest.
 • Definicja Elektroencefalografia Co to jest sposób pomiaru czynności bioelektrycznej mózgu definicja.
 • Definicja Paranoja Co to jest zwarty mechanizm urojeń, przy nie zaburzonych innych funkcjach psychicznych co znaczy.
 • Definicja Zamrożony Bark Co to jest bolesny bark słownik.
 • Definicja Słoniowacizna Co to jest znaczące zwiększenie części ciała zależne od przewlekłego zastoju chłonki znaczenie.
 • Definicja Ekshumacja Co to jest ponowne wydobycie pochowanych zwłok czym jest.
 • Definicja Półpasiec Co to jest wirusowa występująca u osób które w przeszłości chorowały na ospę wietrzną i znalazły się w stanie zmniejszonej co to jest.
 • Definicja Amputacja Co to jest odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części definicja.
 • Definicja Bierne Czynno Ćwiczenia Co to jest powiększenia zakresu ruchu w stawach poprzez czynne rozluźnienie napiętych grup mięśniowych, ruch prowadzony jest co znaczy.
 • Definicja Aids Co to jest niedoboru odpornościowego. Dolegliwość śmiertelna wywoływana poprzez wirusy HIV. Wirus atakuje układ odpornościowy słownik.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka znaczenie.
 • Definicja Ćwiczenia czynne w odciążeniu Co to jest celu powiększenia siły grup mięśniowych , gdy jej pomniejszenie nie pozwala na czynne pokonanie poprzez nie ciężaru czym jest.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach co to jest.
 • Definicja Szyi Kręcz Co to jest głowy z przymusowym skręceniem i pochyleniem ku jednemu barkowi i jednoczesnym zwróceniem twarzy w stronę przeciwną ku definicja.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona co znaczy.
 • Definicja Amfetamina Co to jest syntetyczny działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo prowadzący do słownik.
 • Definicja Kardiochirurgia Co to jest chirurgia zajmująca się korygowaniem wad wrodzonych i nabytych serca znaczenie.
 • Definicja Amnezja Co to jest symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa czym jest.
 • Definicja Infekcja Co to jest zakażenie co to jest.
 • Definicja Sekcja Co to jest autopsja, otwarcie zwłok w celu określenia przyczyn zgonu definicja.
 • Definicja Metamorfoza Co to jest przemiana, przekształcenie postaci (na przykład przemiana larwy w postać dorosła co znaczy.
 • Definicja Eunuch Co to jest wykastrowany mężczyzna przed okresem dojrzewania słownik.
 • Definicja Przerzut Co to jest szerzenie się albo rozsiew ogniska pierwotnego komórek nowotworowych znaczenie.
 • Definicja Żebrowy Garb Co to jest konsekwencji bocznego skrzywienia i skręcenia piersiowego odcinka kręgosłupa. Wada ta skutkuje deformacje klatki czym jest.
 • Definicja Galwanizacja Co to jest zabieg fizykalny, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały co to jest.
 • Definicja Choroba Osgood i Schlattera Co to jest jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia definicja.
 • Definicja Cholera Co to jest dolegliwość jelita cienkiego przebiegająca z biegunką, wymiotami, odwodnieniem, skurczami mięśni, śpiączką co znaczy.
 • Definicja Psychoza Co to jest psychiczne o charakterze przemijającym albo etapowo postępującym, może prowadzić do zaburzeń świadomości, kontroli słownik.
 • Definicja Obrzezania Co to jest napletka u niemowląt płci męskiej albo osobników płci żeńskiej warg mniejszych i łechtaczki, z powodów rytualnych albo znaczenie.
 • Definicja Heparyna Co to jest substancja zatrzymująca krzepnięcie krwi czym jest.
 • Definicja Lordoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana szczytem łuku naprzód (na przykład odcinek lędźwiowy i szyjny kręgosłupa co to jest.
 • Definicja Endoskop Co to jest wziernik. Przyrząd zaopatrzony we swoje źródło światła i układ optyczny definicja.
 • Definicja Glukoza Co to jest cukier prosty, fundamentalny składnik biorący udział w przemianie materii w naszym organizmie co znaczy.
 • Definicja Hipnoza Co to jest spowodowany sugestią, z ograniczeniem własnej woli i świadomości, z zachowaniem kontaktu z osobą hipnotyzującą słownik.
 • Definicja Serca Sztuczny Rozrusznik Co to jest generator impulsów do sztucznego pobudzania czynności serca, może być zewnętrzny albo wewnętrzny znaczenie.
 • Definicja Wagotomia Co to jest przecięcie dolnego odcinka nerwu błędnego (nervus vagus) służące w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy czym jest.
 • Definicja Dreszcze Co to jest drżenie na całym ciele i szczękanie zębami, którym towarzyszy uczucie zimna i stworzenie gęsiej skórki co to jest.
 • Definicja Agonista Co to jest protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu definicja.
 • Definicja Stawów Zwyrodnieniowa Choroba Co to jest zmianami destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Powodem dolegliwości może być starzenie się chrząstki stawowej, uszkodzenia co znaczy.
 • Definicja Klasyczny Masaż Co to jest wykonuje się wyłącznie dzięki rąk na obnażonym ciele masowanego słownik.
 • Definicja Katatoniczny Zespół Co to jest upośledzenie kontaktu z otoczeniem i zaburzenia aktywności ruchowej znaczenie.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo czym jest.
 • Definicja Alkoholizm Co to jest alkoholu opierające między innymi na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego co to jest.
 • Definicja Walentego Św Choroba Co to jest zobacz padaczka definicja.
 • Definicja Plamisty Dur Co to jest przenoszony poprzez wszy. To jest dolegliwość zakaźna. Symptomy to błyskawicznie narastająca gorączka, przenikliwe bóle co znaczy.
 • Definicja Parkinsonowski Chód Co to jest powolny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi słownik.
 • Definicja Denaturyzacja Co to jest nieodwracalne zmiany zmiany w strukturze białka znaczenie.
 • Definicja Granulocyt Co to jest podgrupa krwinek białych biorąca udział w ochronie organizmu przed drobnoustrojami czym jest.
 • Definicja Owulacja Co to jest to jest uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka Graffa. Jest fundamentem umiejętności do zajścia w ciąże co to jest.
 • Definicja Wąglik Co to jest zakaźna zwierząt (bydło, owce, świnie, konie) o bardzo dużej śmiertelności. U ludzi jako dolegliwość odzwierzęca może definicja.
 • Definicja Hermafrodytyzm Co to jest zaburzenia rozwojowe gruczołow płciowych kiedy to w okolicy jądrer(męskie) wystepują przedmioty jajników (kobiece co znaczy.
 • Definicja Łojotok Co to jest wydzielanie łoju na owłosionej skórze głowy, czole, nosie, w fałdach nosowo-policzkowych, zausznych, w rejonie mostka słownik.
 • Definicja Automatyzm Co to jest odruchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości znaczenie.
 • Definicja Nerwica Co to jest to jest schorzenie układu nerwowego o nieuchwytnej przyczynie czym jest.
 • Definicja Pigment Co to jest barwnik zawarty w komórkach i tkankach co to jest.
 • Definicja Toksoplazmoza Co to jest pasożytnicza wywoływana poprzez pierwotniaki z rodzaju Toxoplasma, w przebiegu której występują zmiany patologiczne w definicja.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza co znaczy.
 • Definicja Goniometr Co to jest kątomierz, przyrząd do mierzenia wartości kątowych w stawach słownik.
 • Definicja Dendryt Co to jest cześć komórki nerwowej. Silnie rozgałęzione, w miarę krótkie wypustki komórki znaczenie.
 • Definicja Halucynogen Co to jest substancja psychotropowa (ingerująca w psychikę), która wywołuje halucynacje czym jest.
 • Definicja Podniebienia Rozszczep Co to jest wada podniebienia powstała poprzez niezrośnięcie się obydwu części podniebienia co to jest.
 • Definicja Nerek Niewydolność Co to jest filtracja w nerkach, której efektem jest przyrost w osoczu krwi substancji toksycznych w normalnej sytuacji wydalanych definicja.
 • Definicja Oparzenie Co to jest w skutek działania wysokiej temperatury, płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego co znaczy.
 • Definicja Geriatria Co to jest medycyny, zajmująca się zjawiskami wynikającymi ze starzenia się organizmu ludzkiego, poszukująca właściwych form słownik.
 • Definicja Oporowe Czynne Ćwiczenia Co to jest powiększenia siły mięśniowej tych grup mięśniowych, gdzie siła z różnych przyczyn została nieznacznie osłabiona znaczenie.
 • Definicja Elektrodiagnostyka Co to jest sposób badania pobudliwości tkanek dzięki prądu stałego i impulsowego w celu diagnostycznym czym jest.
 • Definicja Biopsja Co to jest pobranie wycinka tkankowego z żyjącego organizmu do badania mikroskopowego co to jest.
 • Definicja Dekompresja Co to jest pomniejszenie ciśnienia atmosferycznego definicja.
 • Definicja Szpotawa Końsko Stopa Co to jest obrębię stopy, występująca jedno- albo obustronnie wskutek zaburzeń w rozwoju mięśni na tle różnych przyczyn co znaczy.
 • Definicja Parkinsona Choroba Co to jest postępujący zespół chorobowy na który złożona jest wzmożone napięcie mięśni i drżenie spoczynkowe rąk, a niekiedy i słownik.
 • Definicja Genotyp Co to jest przy rozmnażaniu płciowym to jest cały kompletny zapis genetyczny pochodzący w równych częściach od obojga rodziców znaczenie.
 • Definicja Nowotworowa Komórka Co to jest poprawna komórka o zmienionym genomie co wywołuje umiejętność do niekontrolowanego i postępującego wzrostu czym jest.
 • Definicja Downa Choroba Co to jest zaburzeniem genetycznym, występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem co to jest.
 • Definicja Warga Rozszczep Co to jest wrodzone jedno albo obustronny rozszczep górnej wargi regularnie występujący łącznie z rozszczepem szczęki i definicja.
 • Definicja Płonica Co to jest dolegliwość zakaźna, wstępująca raczej w wieku dziecięcym. Zakażenie droga kropelkową, kontaktu albo poprzez pokarm co znaczy.
 • Definicja Ejakulacja Co to jest odruchowe wydalanie nasienia występujące u mężczyzn w szycie orgazmu słownik.
 • Definicja Zgorzel Co to jest tkanek związana z zakażeniem bakteriami beztlenowymi. Zgorzel wilgotna jest niebezpieczna dla życia powodując gorączkę znaczenie.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje czym jest.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych co to jest.
 • Definicja Repozycja Co to jest odprowadzenie narządu albo części narządu do miejsca jego prawidłowego położenia anatomicznego definicja.
 • Definicja Połowiczy Bezwład Co to jest porażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia w mózgu spowodowanego najczęściej krwotokiem z tętnic mózgowych co znaczy.
 • Definicja Kiła Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez bakterie (krętek kiły), przenoszona raczej drogą płciową, a również w łonie słownik.
 • Definicja Ciepłolecznictwo Co to jest sposób leczenia fizykalnego opierające na doprowadzeniu do tkanek energii cieplnej znaczenie.
 • Definicja Albinos Co to jest człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry czym jest.
 • Definicja Ropień Co to jest otorbiony zbiornik ropy, regularnie wywołany zakażeniem bakteryjnym co to jest.
 • Definicja Who Co to jest Światowa Organizacja Zdrowia definicja.
 • Definicja Duszność Co to jest brak tchu co znaczy.
 • Definicja Moskit Co to jest ogólne ustalenie komarów żywiących się krwią słownik.
 • Definicja Erekcja Co to jest mechanicznie albo na drodze odruchu psychicznego wyprężenie członka, łechtaczki albo brodawek sutkowych (nabrzmienie znaczenie.
 • Definicja Volkmanna Przykurcz Co to jest dolegliwość wywołana postępującym zwyrodnieniem mięśni i nerwów w następstwie niedokrwienia kończyny czym jest.
 • Definicja Serca Niedokrwienna Choroba Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa co to jest.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek definicja.
 • Definicja Antagonista Co to jest mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista co znaczy.
 • Definicja Gerontologia Co to jest edukacja o starzeniu się słownik.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie znaczenie.
 • Definicja Regeneracja Co to jest ponowne tworzenie bądź uzupełnienie utraconych komórek, tkanek bądź narządów. Regresja - cofanie się czym jest.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca co to jest.
 • Definicja Poronienie Co to jest przedwczesne zakończenie ciąży, strata płodu przed uzyskaniem przezeń umiejętności do życia pozamacicznego definicja.
 • Definicja Kręgozmyk Co to jest polegająca na przesuwaniu się V, IV (czasami III) kręgu lędźwiowego ku przodowi w relacji do kręgu położonego niżej co znaczy.
 • Definicja Orteza Co to jest techniczna służąca w celu kontroli ruchów, wspomagania i całkowitego albo częściowego odciążenia wybranych przedmiotów słownik.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid znaczenie.
 • Definicja Ciemiączko Co to jest wrodzony otwór pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, wypełniony tkanką łączną, który zamyka się do 2 roku życia czym jest.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie co to jest.
 • Definicja Chiroterapia Co to jest leczenie manualna której celem jest usuwanie niepoprawnych napięć i przywrócenie funkcji w obrębie stawów definicja.
 • Definicja Obrzęk Co to jest znaczące nagromadzenia płynu surowiczego przenikającego z układu naczyniowego do szczelin tkankowych skóry bądź co znaczy.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia słownik.
 • Definicja Androgeny Co to jest męskie hormony płciowe znaczenie.
 • Definicja Nagniotek Co to jest bolesne zgrubienie wywołane przewlekłym uciskiem skóry leżącej blisko kości (na przykład skóra palców stopy czym jest.
 • Definicja Sprengela Choroba Co to jest wrodzone wysokie ustawienie łopatki co to jest.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie definicja.
 • Definicja Nerczyca Co to jest schorzenie nerek opierające na utracie białka wydalanego z moczem z organizmu co znaczy.
 • Definicja Białaczka Co to jest dolegliwość bazuje na wypieraniu zdrowych krwinek białych (leukocytów), poprzez zmienione nowotworowo leukocyty słownik.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz znaczenie.
 • Definicja Frejki Poduszka Co to jest prasowanego filcu utrzymująca kończyny dolne niemowlęcia w odwiedzeniu i zgięciu, nie krepująca pozostałych ruchów czym jest.
 • Definicja Koszący Chód Co to jest z pociąganiem stopą po podłożu, typowy dla niedowładu połowicznego co to jest.
 • Definicja Pozapiramidowy Zespół Co to jest uszkodzenia układu pozapiramidowego. Objawia się nadmierną ilością ruchów mimowolnych albo spowolnieniem i zubożeniem definicja.
 • Definicja Elektrokardiogram Co to jest EKG, krzywa prądów czynnościowych serca zapisana dzięki elektrokardiogramu co znaczy.
 • Definicja Sztuczna Nerka Co to jest urządzenia wykorzystywane do przeprowadzania zabiegów dializy pozaustrojowej (zobacz dializa słownik.
 • Definicja Elektrostymulacja Co to jest pobudzanie mięśni albo nerwów impulsem elektrycznym dla celów diagnostycznych albo terapeutycznych znaczenie.
 • Definicja Skolioza Co to jest skrzywienie boczne kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej czym jest.
 • Definicja Wielowodzie Co to jest Patologiczne powiększenie ilości wód płodowychw ciąży co to jest.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa definicja.
 • Definicja Kolka Co to jest bolesne kurcze narządów jamy brzusznej co znaczy.
 • Definicja Oddechowa Niewydolność Co to jest niewystarczająca liczba zamiany gazowej w płucach słownik.
 • Definicja Fizykoterapia Co to jest wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie znaczenie.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje czym jest.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych co to jest.
 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym definicja.
 • Definicja Nadfiolet Co to jest jest rodzaj fali elektromagnetycznej występującej w promieniowaniu słonecznym, w celach leczniczych służąca w co znaczy.
 • Definicja Decybel Co to jest mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych podawanych dla oceny wrażliwości progowej słownik.
 • Definicja Kinezyterapia Co to jest wiedza o użyciu ruchu jako środka leczniczego znaczenie.
 • Definicja Hiperwentylacja Co to jest wentylacja płuc ponad zapotrzebowania czym jest.
 • Definicja Krokowy Gruczoł Co to jest prostata, znajduje się u nasady męskiego prącia, wydzielina z tego gruczołu stymuluje ruchliwość plemników co to jest.
 • Definicja Neuron Co to jest budująca układu nerwowego, złożona jest z ciała komórki, wielu krótkich wypustek (zobacz dendryt) i pojedynczej definicja.
 • Definicja Restytucja Co to jest przywracanie funkcji utraconych w wyniku pewnych czynników działających patogennie albo urazów co znaczy.
 • Definicja Nerwoból Co to jest neuralgia, objawia się nagłymi, napadowymi bólami w obszarze unerwienia poszczególnych nerwów czuciowych słownik.
 • Definicja Wirus Co to jest zbudowany z kwasu nukleinowego (DNA albo RNA) i białkowej otoczki namnażający się wyłącznie wewnątrz komórek żywych znaczenie.
 • Definicja Ekshibicjonizm Co to jest doznawanie satysfakcji seksualnej poprzez pokazywanie obnażonych narządów płciowych obcym osobą czym jest.
 • Definicja Lsd Co to jest narkotyk syntetyczny o mocnym działaniu halucynogennym co to jest.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy definicja.
 • Definicja Manipulacja Co to jest szybkie, silne ruchy realizowane biernie w chorym stawie, gdzie zakres ruchu jest ograniczony co znaczy.
 • Definicja Gastroskop Co to jest endoskop wykorzystywany do oglądania wnętrza żołądka słownik.
 • Definicja Kifoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana wypukłością łuku do tyłu (na przykład odcinek piersiowy kręgosłupa znaczenie.
 • Definicja Buergera Choroba Co to jest zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego czym jest.
 • Definicja Malaria Co to jest błotna, dolegliwość zakaźna występująca w ciepłych państwach, wywoływana poprzez różnego rodzaju pełzaki namnażające co to jest.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson definicja.
 • Definicja Lipidy Co to jest ustalenie tłuszczów i substancji tłuszczopochodnych w organizmie co znaczy.
 • Definicja Ataktyczny Chód Co to jest wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej słownik.
 • Definicja Blounta Choroba Co to jest jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Następstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana znaczenie.
 • Definicja Jajowód Co to jest woreczkowaty przewód złączający się z macicą, wykorzystywany do przechwytywania komórki jajowej i przemieszczania jej w czym jest.
 • Definicja Drżenia Co to jest ruchy mimowolne, zwykle rytmiczne i o niewielkiej amplitudzie, wywołane naprzemiennymi ruchami mięśni antagonistycznych co to jest.
 • Definicja Odma Co to jest obecność powietrza w takich okolicach ciała, gdzie w stanie prawidłowym nie powinno się znajdować definicja.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo co znaczy.
 • Definicja Garb Co to jest utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, regularnie ze zniekształcenia klatki piersiowej słownik.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson znaczenie.
 • Definicja Fizjoterapia Co to jest dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu czym jest.
 • Definicja Modzele Co to jest skóry o zgrubiałej warstwie rogowej, powstały w miejscu długotrwałego ucisku albo drażnienia mechanicznego co to jest.
 • Definicja Porażenie Co to jest odpowiedniej funkcji albo ruchów czynnych danego mięśnia albo ekipy mięśniowej spowodowana uszkodzeniem neuronu definicja.
 • Definicja Wieńcowa Choroba Co to jest niedokrwienna serca. Powstaje w chwili gdy poprzez mięsień sercowy przepływa niedostateczna liczba krwi, powodując co znaczy.
 • Definicja Miopatia Co to jest dolegliwość mięśni słownik.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy znaczenie.
 • Definicja Serca Masaż Co to jest serca poprzez ścianę klatki piersiowej celem podtrzymania krążenia w okresie nagłego zatrzymania krążenia czym jest.
 • Definicja Euforia Co to jest uczucie szczęśliwości i wzmożonej żywotności co to jest.
 • Definicja Młodzieńcza Kifoza Co to jest zobacz dolegliwość Scheuermanna definicja.
 • Definicja Masektomia Co to jest usuwanie sutka co znaczy.
 • Definicja Gruźlica Co to jest dolegliwość bakteryjna zakaźna, przenoszona drogą kropelkową, doustna, doskórna słownik.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka znaczenie.
 • Definicja Wydrążona Stopa Co to jest pogłębieniem łuku stopy między guzem piętowym a głowami kości śródstopia, a równoczesnym skręceniem tego odcinka czym jest.
 • Definicja Bronchografia Co to jest radiologiczne oskrzeli opierające na wykonywaniu odpowiednich zdjęć rentgenowskich po uprzednim wprowadzeniu do co to jest.
 • Definicja Masturbacja Co to jest samogwałt, onanizm, drażnienie zewnętrznych narządów płciowych w celu osiągnięcia orgazmu definicja.
 • Definicja Pigmentacja Co to jest zabarwienie skóry, włosów, oczu poprzez fizjologiczny barwnik - melaninę co znaczy.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii słownik.
 • Definicja Mnoga Ciąża Co to jest kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy znaczenie.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram czym jest.
 • Definicja Akomodacja Co to jest dostosowanie się za każdym wspólnie organizmu albo narządu (na przykład akomodacja oka) do przewidzianego zadania co to jest.
 • Definicja Niedowład Co to jest częściowe upośledzenie siły mięśniowej albo grup mięśniowych definicja.
 • Definicja Homeopatia Co to jest leczenie małymi dawkami lekami, które w dużej ilości spowodowały aby symptomy podobne do dolegliwości co znaczy.
 • Definicja Spastyczność Co to jest wzmożone napięcie mięśniowe, rosnące w sposób przy przyspieszeniu ruchów i pod wpływem bodźców czuciowych słownik.
 • Definicja Elektromiografia Co to jest EMG, sposób rejestracji i badania czynności bioelektrycznej mięśni znaczenie.
 • Definicja Ipsilateralne Ćwiczenia Co to jest rezultat których napięcia mięśni chorej kończyny uzyskuje się poprzez ćwiczenia sąsiednich grup mięśniowych tej samej czym jest.
 • Definicja Onkologia Co to jest tematyka medycyny zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania, rozpoznaniem i leczeniem co to jest.
 • Definicja Niewydolność Co to jest niedostateczne funkcjonowanie albo sprawność narządu albo układu definicja.
 • Definicja Empatia Co to jest umiejętność wyczuwania się w emocje i uczucia innych osób, rozumienia sytuacji i położenia drugiej osoby co znaczy.
 • Definicja Rehabilitacja Co to jest wykorzystywane do przywrócenia choremu sprawności fizycznej i psychicznej, i przystosowanie osoby niepełnosprawnej do słownik.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa znaczenie.
 • Definicja Paraplegia Co to jest bezwład (całkowity brak ruchów czynnych) dwu kończyn, najczęściej dolnych czym jest.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie co to jest.
 • Definicja Histamina Co to jest uwalniany w reakcjach uczuleniowych, uszkodzeniu tkanek. Skutkuje rozszerzenie małych naczyń krwionośnych, skurcz definicja.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej co znaczy.
 • Definicja Redresyjne Ćwiczenia Co to jest wykonuje się je w celu likwidacji stawowych ograniczeń ruchu przy zastosowaniu siły zewnętrznej słownik.
 • Definicja Hemipareza Co to jest niedowład połowiczy, częściowe porażenie mięśni wywołane udarem mózgu znaczenie.
 • Definicja Przekwitanie Co to jest moment przejściowy w życiu płciowym kobiety, gdzie cykliczne funkcjonowanie jajnika i wywołane nim regularne krwawienie czym jest.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej co to jest.
 • Definicja Połóg Co to jest moment od końca porodu do zniknięcia zmian związanych z ciążą i porodem, poprawnie 6-8 tygodni definicja.
 • Definicja Samowspomagane Ćwiczenia Co to jest zdrowej kończyny wykonuje ruch do poprowadzenia biernego ruchu w kończynie chorej. To są ćwiczenia kombinowane co znaczy.
 • Definicja Miażdżyca Co to jest degeneracyjno-martwicze i włókniste ścian tętnic, postępująca miażdżyca może doprowadzić do zwiększonego ciśnienia krwi słownik.
 • Definicja Kontralateralne Ćwiczenia Co to jest celu uzyskania napięcia mięśniowego w kończynie gdzie ruch nie jest możliwy poprzez ćwiczenie przeciwnej kończyny z znaczenie.
 • Definicja Polineuropatie Co to jest zespół uszkodzenia wielu nerwów obwodowych, najsilniej wyrażany w dalszych częściach kończyn czym jest.
 • Definicja Amoniak Co to jest ostrym drażniącym zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być co to jest.
 • Definicja Hemiplegia Co to jest bezwład połowiczy, niemożność wykonania ruchu kończynami po stronie przeciwnej uszkodzenia mózgu (udar mózgu definicja.
 • Definicja Wieloródka Co to jest Kobieta w ciąży, która już rodziła aczkolwiek jeden raz co znaczy.
 • Definicja Bolesna Dusznica Co to jest dławica piersiowa, To jest ból w rejonie za mostkiem o charakterze dławiącym. Jest ona symptomem dolegliwości wieńcowej słownik.
 • Definicja Anoreksja Co to jest brak łaknienia na tle psychogennym, wywołana czynnikami psychicznymi znaczenie.
 • Definicja Dermatolog Co to jest doktor specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry czym jest.
 • Definicja Jajnik Co to jest parzysty gruczoł pełniący funkcje narządu rozrodczego kobiety co to jest.
 • Definicja Dializa Co to jest zabieg służący w ostrej niewydolności nerek, którego celem jest oczyszczenie krwi z nadmiaru mocznika definicja.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy co znaczy.
 • Definicja Głuchota Co to jest jedno albo obustronny brak słuchu słownik.
 • Definicja Balneoterapia Co to jest fizykalnego dzięki naturalnych środków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, peloidy, słońce i znaczenie.
 • Definicja Alergen Co to jest substancja wywołująca reakcje alergiczną czym jest.
 • Definicja Kręgosłupa Rozszczep Co to jest wywołana zahamowaniem rozwoju kręgosłupa w momencie płodowym, z rozszczepieniem łuku kręgowego albo trzonu kręgu co to jest.
 • Definicja Jaskra Co to jest dolegliwość oka w przebiegu której występuje podniesione ciśnienie wewnątrzgałkiowe definicja.
 • Definicja Gen Co to jest nośnik informacji genetycznej co znaczy.
 • Definicja Płucna Odma Co to jest obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc słownik.
 • Definicja Impotencja Co to jest niezdolność albo niemożność mężczyzn do prawidłowego relacji płciowego znaczenie.
 • Definicja Drgawki Co to jest mimowolne skurcze różnych grup mięśni szkieletowych, pochodzenia mózgowego albo rdzeniowego czym jest.
 • Definicja Ogółnokondycyjne Ćwiczenia Co to jest możliwie najwyższy poziom wydolność fizyczną człowieka niepełnosprawnego, poprzez powiększoną aktywność ruchową części co to jest.
 • Definicja Aorta Co to jest tętnica wychodząca z lewej komory serca definicja.
 • Definicja Pląsawica Co to jest polegająca na szybkich nieskoordynowanych ruchach mimowolnych, obejmujących najczęściej mięśnie twarzy i dalszych co znaczy.
 • Definicja Wieńcowa Niewydolność Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa słownik.
 • Definicja Otrzewna Co to jest błona wyścielająca ściany jamy brzusznej (otrzewna ścienna) i narządy znajdujące się w tej jamie znaczenie.
 • Definicja Afazja Co to jest zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu czym jest.
 • Definicja Percepcja Co to jest umiejętność odczuwania, spostrzegania i rozpoznawania bodźców i ich złożonych układów co to jest.
 • Definicja Pępowina Co to jest sznur złączający łożysko z płodem definicja.
 • Definicja Infantylizm Co to jest przypadek gdy ktoś mimo osiągnięcia wieku dorosłego pozostaje nadal przy dziecięcych sposobach myślenia i zachowania co znaczy.
 • Definicja Tylnosznurowy Chód Co to jest ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego słownik.
 • Definicja Hemofilia Co to jest krzepnięcia krwi, to jest dolegliwość dziedziczna powodująca defekt w budowie krwi. Występuje prawie wyłącznie u znaczenie.
 • Definicja Owrzodzenia Co to jest albo błony śluzowej, gdzie dochodzi do dozielenia i odpadnięcia się i odpadnięcia tkanki martwiczej, a następnie czym jest.
 • Definicja Brzuszna Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jamie brzusznej co to jest.
 • Definicja Oskrzelowa Dychawica Co to jest przewlekła dolegliwość, gdzie dominuje duszność występująca napadowo albo przewlekłe, wywołana zwężeniem małych definicja.
 • Definicja Najądrze Co to jest narząd położony z tyłu jądra służącym do wyprowadzania i magazynowania plemników co znaczy.
 • Definicja Brachialgia Co to jest ból ramienia, który jest wywołany podrażnieniem nerwowego splotu ramiennego słownik.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy znaczenie.
 • Definicja Reanimacja Co to jest w ramach pierwszej pomocy realizowane w celu przywrócenia życia przy nagłym zatrzymaniu krążenia albo oddechu czym jest.
 • Definicja Nikotyna Co to jest tytoniu, silna trucizna zawarta w papierosach. Wywiera na początku działanie pobudzające, następnie porażające na zwoje co to jest.
 • Definicja Akupunktura Co to jest pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł definicja.
 • Definicja Łąkotka Co to jest występująca w stawie kolanowym o kształcie półksiężyca; wyróżniamy dwie łąkotki przyśrodkową i boczną zrośnięte na co znaczy.
 • Definicja Kangurowy Chód Co to jest to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn słownik.
 • Definicja Pionizacja Co to jest przyjęcie pozycji pionowej znaczenie.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA czym jest.
 • Definicja Przepuklina Co to jest przejściowe przemieszczenie narządów, części narządów z poprawnie wykształconej jamy ciała poprzez wrodzony albo nabyty co to jest.
 • Definicja Ortopedia Co to jest edukacja o stworzeniu, zapobieganiu i leczeniu wrodzonych i nabytych wad narządu ruchu definicja.
 • Definicja Brzuszny Dur Co to jest dolegliwość bakteryjna, zakaźna objawiająca się bólem głowy, uczuciem pragnienia, zaparciami co znaczy.
 • Definicja Narkotyk Co to jest środki o działaniu odurzającym podlegający regulaminom o narkotykach słownik.
 • Definicja Gnidy Co to jest jaja wszy i włosiaków przyklejone do włosów znaczenie.
 • Definicja Zastrzał Co to jest dłoniowej części ręki. Powstaje najczęściej wskutek urazu i szerzy się poprzez ciągłość na okoliczne części kończyny czym jest.
 • Definicja Kofeina Co to jest się w ziarnach kawy, liściach herbaty, owocach koli i liściach mate. Działa pobudzająco na korę mózgową, ośrodki co to jest.
 • Definicja Endoskopia Co to jest wziernikowanie, oglądanie jam ciała i narządów dzięki endoskopu. Może być połączone z małymi operacjami definicja.
 • Definicja Homoseksualizm Co to jest pociąg seksualny skierowany do osobników tej samej płci co znaczy.
 • Definicja Menopauza Co to jest moment w życiu kobiety gdzie w wyniku osłabienia funkcji hormonalnej jajników pojawia się ostania miesiączka słownik.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa znaczenie.
 • Definicja Neuralgia Co to jest nerwoból, napadowe pojawiające się ostre bóle w obszarze unerwienia czym jest.
 • Definicja Manualne Leczenie Co to jest manipulacje lecznicze, zabieg realizowany rękami leczącego co to jest.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec definicja.
 • Definicja Arsonwalizacja Co to jest zabieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach co znaczy.
 • Definicja Sollux Lampa Co to jest lampa do naświetlań powierzchni ciała promieniami podczerwonymi albo widzialnymi słownik.
 • Definicja Łożysko Co to jest błony płodowe otaczające płód i wody płodowe znaczenie.
 • Definicja Akromegalia Co to jest okresu wzrostu przerost kości, nosa, uszu, brody, rąk, stóp w skutek nadmiernego działania przedniego płata przysadki czym jest.
 • Definicja Dziecięce Mózgowe Porażenie Co to jest zobacz mózgowe porażenie dziecięce co to jest.
 • Definicja Niedrożność Co to jest zarośnięcie, zaciśnięcie albo zaczopowanie naczynia , jelita albo innego przewodu w organizmie definicja.
 • Definicja Diadynamiczne Prądy Co to jest to jest prąd który powstaje wskutek prostowania prądu sinusoidalnego zmiennego co znaczy.
 • Definicja Przetoka Co to jest wychodzący z narządu jamistego albo jamistej przestrzeni i uchodzący na zewnątrz ciała albo przebiegający wewnątrz słownik.
 • Definicja Krwi Grupy Co to jest dziedziczna właściwość wyznaczająca indywidualność każdego człowieka pod względem ekipy krwi znaczenie.
 • Definicja Hybryda Co to jest skrzyżowania dwóch genetycznie różnych osobników (na przykład muł - krzyżówka osła i konia). Hybrydy są bezpłodne czym jest.
 • Definicja Pasożyt Co to jest wielokomórkowa roślina albo zwierze stanowiące organizm, który żyjąc na powierzchni albo wewnątrz innego organizmu co to jest.
 • Definicja Neutron Co to jest cząsteczka elementarna mającą ładunek elektryczny 0 definicja.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa co znaczy.
 • Definicja Prącie Co to jest męski narząd rozrodczy, składający się z trzonu, żołędzia, napletka. Posiada ciała jamiste i cewkę moczową (przewód do słownik.
 • Definicja Farmakomania Co to jest uzależnienia lekowe znaczenie.
 • Definicja Kokaina Co to jest narkotyk, produkowany z liści koki. Wywołuje mocne uczucie euforii, działa znieczulająco i obkurcza naczynia krwionośne czym jest.
 • Definicja Nożycowy Chód Co to jest palcach z nadmiernym przywiedzeniem i krzyżowaniem kończyn. Powodem jest niedowład spastyczny (na przykład mózgowe co to jest.
 • Definicja Omdlenia Co to jest napadowe krótkotrwała strata przytomności w wyniku niedostatecznego ukrwienia mózgu definicja.
 • Definicja Szafkowa Łaźnia Co to jest drewniana szafka, gdzie umieszcza się chorego na czas zabiegu, gdzie jest podawany działaniu suchego powietrza co znaczy.
 • Definicja Marihuana Co to jest narkotyk, wysuszone liście, kwiaty i łodygi konopi indyjskiej, działanie podobne jak haszysz (zobacz haszysz słownik.
 • Definicja Morfina Co to jest narkotyk, mocny środek przeciwbólowy produkowany z opium, nadmierne używanie może doprowadzić do uzależnienia znaczenie.
 • Definicja Mięśniowa Dystrofia Co to jest dolegliwość mięśni charakteryzująca się postępującym zwyrodnieniem włókien mięśniowych czym jest.
 • Definicja Depresja Co to jest obniżenie nastroju pochodzenia chorobowego, głębsze i dłużej trwające niż poprawne reakcje emocjonalne na trudności co to jest.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid definicja.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek co znaczy.
 • Definicja Przeszczep Co to jest transplantacja, operacyjne przeniesienie żywych komórek (przetoczenie krwi), tkanek albo całych narządów słownik.
 • Definicja Resekcja Co to jest operacyjne częściowe usuwanie narządu znaczenie.
 • Definicja Narkoza Co to jest znieczulenie ogólne czym jest.
 • Definicja Przykurcz Co to jest skrócenie pewnych mięśni, ew. wielu grup mięśniowych, o charakterze procesu odwracalnego albo nieodwracalnego wspólnie co to jest.
 • Definicja Diatermia Co to jest leczenie prądami wielkiej częstotliwości, które wywołuje głębokie przegrzania tkanek definicja.
 • Definicja Histeryczny Chód Co to jest demonstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna co znaczy.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA słownik.
 • Definicja Feila Klippela Zespół Co to jest wrodzona krótka szyja znaczenie.
 • Definicja Wazopresyna Co to jest wydzielany poprzez podwzgórze. Jego działanie bazuje na wzmaganiu wchłaniania zwrotnego wody w dystalnych kanalikach czym jest.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona co to jest.
 • Definicja Miesiączka Co to jest menstruacja definicja.
 • Definicja Ropniak Co to jest zbiornik ropy w naturalne jamie ciała albo narządzie jamistym co znaczy.
 • Definicja Napletek Co to jest workowate zdwojenie skóry okrywającej żołądź prącia słownik.
 • Definicja Akson Co to jest cześć komórki nerwowej, długa wypustka otoczona błoną komórkową i osłonką mielinową znaczenie.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram czym jest.
 • Definicja Łój Co to jest wydzielina gruczołów łojowych stanowiąca mieszaninę wolnych i związanych kwasów tłuszczowych co to jest.
 • Definicja Mammografia Co to jest badanie rentgenowskie w celu wczesnego wykrycia nowotworów piersi u kobiet definicja.
 • Definicja Płaska Stopa Co to jest wrodzone stopy, występujące jedno- albo obustronnie jako samodzielna wada, albo w zespole innych wad wrodzonych co znaczy.
 • Definicja Atetoza Co to jest zespół ruchów mimowolnych najczęściej występujących w przeciwstawnych częściach ciała słownik.
 • Definicja Logopedia Co to jest się problematyka usuwania zaburzeń wad mowy, zapobieganiem opóźnieniom w rozwoju mowy i wyrównywaniem tych opóźnień znaczenie.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza czym jest.
 • Definicja Aminokwasy Co to jest fundamentalny cząstki strukturalne tworzące białka co to jest.
 • Definicja Dupuytrena Przykurcz Co to jest przykurcz rozcięgna dłoniowego definicja.
 • Definicja Enzymy Co to jest białka konieczne do przebiegu mechanizmów życiowych co znaczy.
 • Definicja Moszna Co to jest worek skórny mieszczący jądra, najądrza słownik.
 • Definicja Hipoglikemia Co to jest obniżenie poziomu cukru we krwi poniżej poprawnych wartości znaczenie.
 • Definicja Osierdzie Co to jest to jest osłonkowo-ślizgowa powłoka serca czym jest.
 • Definicja Rzekomy Staw Co to jest braku zrostu kostnego, po wielu miesiącach bezskutecznie przedłużonego unieruchomienia po złamaniach. Steroidy - ekipa co to jest.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca definicja.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda co znaczy.
 • Definicja Drenaż Co to jest odprowadzanie patologicznego albo wytwarzanego w nadmiarze naturalnego płynu ustrojowego dzięki drenu słownik.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz znaczenie.
 • Definicja Serca Kołatanie Co to jest odczucie nieprawidłowej, wzmożonej i przyspieszonej czynności serca czym jest.
 • Definicja Niedokrwistość Co to jest obniżenie poniżej wartości poprawnych liczby krążących we krwi krwinek czerwonych i (albo) zawartej w niej hemoglobiny co to jest.
 • Definicja Grasica Co to jest się za mostkiem który rośnie do okresu uaktywnienia hormonów płciowych w momencie dojrzewania (ulega zanikowi definicja.
 • Definicja Scheuermanna Choroba Co to jest polegająca na powolnym zaginaniu ku przodowi dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców co znaczy.
 • Definicja Hospicjum Co to jest organizacja opiekująca się ludźmi nieuleczalnie chorymi słownik.
 • Definicja Koślawa Płasko Stopa Co to jest typowe schorzenie powiązane z wadami postawy, wynikająca z zaburzeń równowagi mięśniowej w relacji do masy ciała znaczenie.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista czym jest.
 • Definicja Osteoporoza Co to jest zrzeszotnienie kości, zgąbczenie kości, wywołana zaburzeniami hormonalnymi i ubytkiem wapnia w kościach co to jest.
 • Definicja Płuc Rozedma Co to jest niepoprawne powiększenie zawartości powietrza w płucach bez albo z zmianami miąższu płucnego definicja.
 • Definicja Mięśniowe Napięcie Co to jest stan skurczu mięśnia stanowiący toniczny odruch na rozciąganie co znaczy.
 • Definicja Iniekcja Co to jest szybkie wprowadzenie płynu do organizmu słownik.
 • Definicja Niestrawność Co to jest zaburzenia w obrębie układu trawiennego znaczenie.
 • Definicja Atlas Co to jest krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny czym jest.
 • Definicja Ganglion Co to jest torbiel galaretowata występująca w rejonie stawów albo na powierzchni ścięgien grzbietu ręki albo stopy co to jest.
 • Definicja Hipochondria Co to jest fizjologicznych czynnościach organizmu objawów dolegliwości, nadmierne przejmowanie się drobnymi dolegliwościami i definicja.
 • Definicja Antybiotyki Co to jest przemiany materii bakterii, grzybów, mchów i tym podobne.. których zadaniem jest działanie przeciwko chorobotwórczym co znaczy.
 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym słownik.
 • Definicja Zanokcica Co to jest paznokciowego, może być wywoływany poprzez bakterie, wirusy albo grzyby. Wystąpieniu sprzyjają urazy (skaleczenie znaczenie.
 • Definicja Insulina Co to jest hormon trzustki wpływający na przemianę węglowodanową, tłuszczową i białkową. Jego niedobór może być powód cukrzycy czym jest.

Słownik pojęć od lekarza

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczeniu chorób?

Definicja Insulina, Zanokcica, Kod Genetyczny, Antybiotyki, Hipochondria, Ganglion, Atlas, Niestrawność, Iniekcja, Napięcie Mięśniowe, Rozedma Płuc, Osteoporoza słownik.

Co to jest Insulina, Zanokcica, Kod Genetyczny, Antybiotyki wyjaśnienie.