niewydolność nerek definicja
CO OZNACZA Niewydolność Nerek, Rehabilitacja, Fizjoterapia, Dur Plamisty, Rozrusznik Sztuczny Serca.

Definicje medyczne, słownik leczenia

 • Definicja Łuszczyca Co to jest podłożu genetycznym polegająca na wzmożonej proliferacji naskórka z niepełnym zrogowaceniem naskórka i z co to jest.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka definicja.
 • Definicja Duszność Co to jest brak tchu co znaczy.
 • Definicja Hemipareza Co to jest niedowład połowiczy, częściowe porażenie mięśni wywołane udarem mózgu słownik.
 • Definicja Choroba Osgood i Schlattera Co to jest jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia znaczenie.
 • Definicja Atetoza Co to jest zespół ruchów mimowolnych najczęściej występujących w przeciwstawnych częściach ciała czym jest.
 • Definicja Koszący Chód Co to jest z pociąganiem stopą po podłożu, typowy dla niedowładu połowicznego co oznacza.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza krzyżówka.
 • Definicja Helioterapia Co to jest zabieg leczniczy, gdzie wykorzystuje się energię promieniowania słonecznego najlepszy.
 • Definicja Spastyczność Co to jest wzmożone napięcie mięśniowe, rosnące w sposób przy przyspieszeniu ruchów i pod wpływem bodźców czuciowych przykłady.
 • Definicja Owulacja Co to jest to jest uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka Graffa. Jest fundamentem umiejętności do zajścia w ciąże encyklopedia.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy jak działa.
 • Definicja Neurochirurgia Co to jest tematyka chirurgii zajmująca się zabiegami operacyjnymi na ośrodkowym układzie nerwowym czy, jest.
 • Definicja Kinezyterapia Co to jest wiedza o użyciu ruchu jako środka leczniczego pojęcie.
 • Definicja Zębów Próchnica Co to jest twardych tkanek zęba w następstwie szkodliwego działania czynników zewnętrznych, przy wrodzonej podatności osobniczej wyjaśnienie.
 • Definicja Defloracja Co to jest rozrywanie błony dziewiczej przy pierwszym relacji płciowym opis.
 • Definicja Elektrolecznictwo Co to jest dział lecznictwa fizykalnego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały i prąd impulsowy małej informacje.
 • Definicja Koślawa Płasko Stopa Co to jest typowe schorzenie powiązane z wadami postawy, wynikająca z zaburzeń równowagi mięśniowej w relacji do masy ciała co to jest.
 • Definicja Przekwitanie Co to jest moment przejściowy w życiu płciowym kobiety, gdzie cykliczne funkcjonowanie jajnika i wywołane nim regularne krwawienie definicja.
 • Definicja Mięśniowe Napięcie Co to jest stan skurczu mięśnia stanowiący toniczny odruch na rozciąganie co znaczy.
 • Definicja Serca Kołatanie Co to jest odczucie nieprawidłowej, wzmożonej i przyspieszonej czynności serca słownik.
 • Definicja Homeopatia Co to jest leczenie małymi dawkami lekami, które w dużej ilości spowodowały aby symptomy podobne do dolegliwości znaczenie.
 • Definicja Agonista Co to jest protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu czym jest.
 • Definicja Kangurowy Chód Co to jest to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn co oznacza.
 • Definicja Aorta Co to jest tętnica wychodząca z lewej komory serca krzyżówka.
 • Definicja Pasteryzacja Co to jest termicznej polegająca na niszczeniu form wegetatywnych drobnoustrojów aa pomocą ogrzewania od temperatury 60°C do 85°C najlepszy.
 • Definicja Drgawki Co to jest mimowolne skurcze różnych grup mięśni szkieletowych, pochodzenia mózgowego albo rdzeniowego przykłady.
 • Definicja Infantylizm Co to jest przypadek gdy ktoś mimo osiągnięcia wieku dorosłego pozostaje nadal przy dziecięcych sposobach myślenia i zachowania encyklopedia.
 • Definicja Homoseksualizm Co to jest pociąg seksualny skierowany do osobników tej samej płci jak działa.
 • Definicja Płucna Odma Co to jest obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc czy, jest.
 • Definicja Histeryczny Chód Co to jest demonstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna pojęcie.
 • Definicja Dekompresja Co to jest pomniejszenie ciśnienia atmosferycznego wyjaśnienie.
 • Definicja Infekcja Co to jest zakażenie opis.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie informacje.
 • Definicja Audiologia Co to jest edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu co to jest.
 • Definicja Szafkowa Łaźnia Co to jest drewniana szafka, gdzie umieszcza się chorego na czas zabiegu, gdzie jest podawany działaniu suchego powietrza definicja.
 • Definicja Napletek Co to jest workowate zdwojenie skóry okrywającej żołądź prącia co znaczy.
 • Definicja Jaskra Co to jest dolegliwość oka w przebiegu której występuje podniesione ciśnienie wewnątrzgałkiowe słownik.
 • Definicja Mózgu Tętnicy Zator Co to jest jedna z przyczyn udaru mózgu znaczenie.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda czym jest.
 • Definicja Dendryt Co to jest cześć komórki nerwowej. Silnie rozgałęzione, w miarę krótkie wypustki komórki co oznacza.
 • Definicja Słoniowacizna Co to jest znaczące zwiększenie części ciała zależne od przewlekłego zastoju chłonki krzyżówka.
 • Definicja Różyczka Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez wirusa różyczki. Przechorowanie pozostawia odporność na całe życie. Zakażenie najlepszy.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa przykłady.
 • Definicja Wąglik Co to jest zakaźna zwierząt (bydło, owce, świnie, konie) o bardzo dużej śmiertelności. U ludzi jako dolegliwość odzwierzęca może encyklopedia.
 • Definicja Przykurcz Co to jest skrócenie pewnych mięśni, ew. wielu grup mięśniowych, o charakterze procesu odwracalnego albo nieodwracalnego wspólnie jak działa.
 • Definicja Lordoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana szczytem łuku naprzód (na przykład odcinek lędźwiowy i szyjny kręgosłupa czy, jest.
 • Definicja Żebrowy Garb Co to jest konsekwencji bocznego skrzywienia i skręcenia piersiowego odcinka kręgosłupa. Wada ta skutkuje deformacje klatki pojęcie.
 • Definicja Miażdżyca Co to jest degeneracyjno-martwicze i włókniste ścian tętnic, postępująca miażdżyca może doprowadzić do zwiększonego ciśnienia krwi wyjaśnienie.
 • Definicja Nowotworowa Komórka Co to jest poprawna komórka o zmienionym genomie co wywołuje umiejętność do niekontrolowanego i postępującego wzrostu opis.
 • Definicja Reumatyzm Co to jest związanych z bolesnością i zaburzeniami funkcji w dziedzinie układu mięśniowo-szkieletowego, włączają się tu także informacje.
 • Definicja Moczanowa Dna Co to jest zaburzenie, występujące raczej u mężczyzn w średnim wieku, objawić się może w następstwie miejscowego ochłodzenia, po co to jest.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej definicja.
 • Definicja Endoskopia Co to jest wziernikowanie, oglądanie jam ciała i narządów dzięki endoskopu. Może być połączone z małymi operacjami co znaczy.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego słownik.
 • Definicja Regeneracja Co to jest ponowne tworzenie bądź uzupełnienie utraconych komórek, tkanek bądź narządów. Regresja - cofanie się znaczenie.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa czym jest.
 • Definicja Przejściowy Kręg Co to jest graniczny kręg poszczególnych odcinków kręgosłupa, upodobniający się do sąsiednich kręgów leżących wyżej albo niżej co oznacza.
 • Definicja Serca Zawał Co to jest postać dolegliwości wieńcowej gdzie dochodzi do stworzenia ogniskowej martwicy mięśnia sercowego wskutek jego krzyżówka.
 • Definicja Mammografia Co to jest badanie rentgenowskie w celu wczesnego wykrycia nowotworów piersi u kobiet najlepszy.
 • Definicja Volkmanna Przykurcz Co to jest dolegliwość wywołana postępującym zwyrodnieniem mięśni i nerwów w następstwie niedokrwienia kończyny przykłady.
 • Definicja Katatoniczny Zespół Co to jest upośledzenie kontaktu z otoczeniem i zaburzenia aktywności ruchowej encyklopedia.
 • Definicja Who Co to jest Światowa Organizacja Zdrowia jak działa.
 • Definicja Przerzut Co to jest szerzenie się albo rozsiew ogniska pierwotnego komórek nowotworowych czy, jest.
 • Definicja Pigmentacja Co to jest zabarwienie skóry, włosów, oczu poprzez fizjologiczny barwnik - melaninę pojęcie.
 • Definicja Homeostaza Co to jest żywego pozwalające na utrzymanie względnej stałości środowiska wewnętrznego mimo działających szkodliwie czynników wyjaśnienie.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca opis.
 • Definicja Porażenie Co to jest odpowiedniej funkcji albo ruchów czynnych danego mięśnia albo ekipy mięśniowej spowodowana uszkodzeniem neuronu informacje.
 • Definicja Dializa Co to jest zabieg służący w ostrej niewydolności nerek, którego celem jest oczyszczenie krwi z nadmiaru mocznika co to jest.
 • Definicja Manualne Leczenie Co to jest manipulacje lecznicze, zabieg realizowany rękami leczącego definicja.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych co znaczy.
 • Definicja Bierne Czynno Ćwiczenia Co to jest powiększenia zakresu ruchu w stawach poprzez czynne rozluźnienie napiętych grup mięśniowych, ruch prowadzony jest słownik.
 • Definicja Psychoza Co to jest psychiczne o charakterze przemijającym albo etapowo postępującym, może prowadzić do zaburzeń świadomości, kontroli znaczenie.
 • Definicja Hipnoza Co to jest spowodowany sugestią, z ograniczeniem własnej woli i świadomości, z zachowaniem kontaktu z osobą hipnotyzującą czym jest.
 • Definicja Niedowład Co to jest częściowe upośledzenie siły mięśniowej albo grup mięśniowych co oznacza.
 • Definicja Akson Co to jest cześć komórki nerwowej, długa wypustka otoczona błoną komórkową i osłonką mielinową krzyżówka.
 • Definicja Ortopedia Co to jest edukacja o stworzeniu, zapobieganiu i leczeniu wrodzonych i nabytych wad narządu ruchu najlepszy.
 • Definicja Albinos Co to jest człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry przykłady.
 • Definicja Menopauza Co to jest moment w życiu kobiety gdzie w wyniku osłabienia funkcji hormonalnej jajników pojawia się ostania miesiączka encyklopedia.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy jak działa.
 • Definicja Warga Rozszczep Co to jest wrodzone jedno albo obustronny rozszczep górnej wargi regularnie występujący łącznie z rozszczepem szczęki i czy, jest.
 • Definicja Pępowina Co to jest sznur złączający łożysko z płodem pojęcie.
 • Definicja Osierdzie Co to jest to jest osłonkowo-ślizgowa powłoka serca wyjaśnienie.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo opis.
 • Definicja Androgeny Co to jest męskie hormony płciowe informacje.
 • Definicja Prącie Co to jest męski narząd rozrodczy, składający się z trzonu, żołędzia, napletka. Posiada ciała jamiste i cewkę moczową (przewód do co to jest.
 • Definicja Morfina Co to jest narkotyk, mocny środek przeciwbólowy produkowany z opium, nadmierne używanie może doprowadzić do uzależnienia definicja.
 • Definicja Hiperwentylacja Co to jest wentylacja płuc ponad zapotrzebowania co znaczy.
 • Definicja Redresyjne Ćwiczenia Co to jest wykonuje się je w celu likwidacji stawowych ograniczeń ruchu przy zastosowaniu siły zewnętrznej słownik.
 • Definicja Insulina Co to jest hormon trzustki wpływający na przemianę węglowodanową, tłuszczową i białkową. Jego niedobór może być powód cukrzycy znaczenie.
 • Definicja Ciepłolecznictwo Co to jest sposób leczenia fizykalnego opierające na doprowadzeniu do tkanek energii cieplnej czym jest.
 • Definicja Sprengela Choroba Co to jest wrodzone wysokie ustawienie łopatki co oznacza.
 • Definicja Biopsja Co to jest pobranie wycinka tkankowego z żyjącego organizmu do badania mikroskopowego krzyżówka.
 • Definicja Epidemia Co to jest masowe występowanie dolegliwości na danym obszarze najlepszy.
 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym przykłady.
 • Definicja Goniometr Co to jest kątomierz, przyrząd do mierzenia wartości kątowych w stawach encyklopedia.
 • Definicja Krwotok Co to jest masywny wypływ krwi z łożyska naczyniowego jako następstwo zranienia albo dolegliwości naczynia jak działa.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista czy, jest.
 • Definicja Sudecka Zespół Co to jest to jest dolegliwość polegająca na zaniku plamistym kości (ubytkiem wapna w kościach pojęcie.
 • Definicja Niedokrwienie Co to jest pomniejszone ukrwienie tkanki w wyniku niewystarczającego albo całkowitego braku dopływu krwi tętniczej wyjaśnienie.
 • Definicja Móżdżkowy Zespół Co to jest występujący wskutek uszkodzenia móżdżku. Objawia się niemożnością utrzymania równowagi, nieskoordynowanymi ruchami opis.
 • Definicja Kaczkowaty Chód Co to jest jest wywołany niedowładem mięśni obręczy biodrowej albo zwichnięciem stawu biodrowego informacje.
 • Definicja Nerczyca Co to jest schorzenie nerek opierające na utracie białka wydalanego z moczem z organizmu co to jest.
 • Definicja Dyskopatia Co to jest krążków) międzykręgowego prowadzące do przepukliny albo wypadnięcia jądra miażdżystego; najczęstsza powód nerwobólu definicja.
 • Definicja Ginekologia Co to jest edukacja o chorobach żeńskich narządów płciowych co znaczy.
 • Definicja Diatermia Co to jest leczenie prądami wielkiej częstotliwości, które wywołuje głębokie przegrzania tkanek słownik.
 • Definicja Nikotyna Co to jest tytoniu, silna trucizna zawarta w papierosach. Wywiera na początku działanie pobudzające, następnie porażające na zwoje znaczenie.
 • Definicja Nerwoból Co to jest neuralgia, objawia się nagłymi, napadowymi bólami w obszarze unerwienia poszczególnych nerwów czuciowych czym jest.
 • Definicja Połowiczy Bezwład Co to jest porażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia w mózgu spowodowanego najczęściej krwotokiem z tętnic mózgowych co oznacza.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza krzyżówka.
 • Definicja Parkinsona Choroba Co to jest postępujący zespół chorobowy na który złożona jest wzmożone napięcie mięśni i drżenie spoczynkowe rąk, a niekiedy i najlepszy.
 • Definicja Serca Masaż Co to jest serca poprzez ścianę klatki piersiowej celem podtrzymania krążenia w okresie nagłego zatrzymania krążenia przykłady.
 • Definicja Audiometr Co to jest aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu encyklopedia.
 • Definicja Heparyna Co to jest substancja zatrzymująca krzepnięcie krwi jak działa.
 • Definicja Akomodacja Co to jest dostosowanie się za każdym wspólnie organizmu albo narządu (na przykład akomodacja oka) do przewidzianego zadania czy, jest.
 • Definicja Płaska Stopa Co to jest wrodzone stopy, występujące jedno- albo obustronnie jako samodzielna wada, albo w zespole innych wad wrodzonych pojęcie.
 • Definicja Gastroskop Co to jest endoskop wykorzystywany do oglądania wnętrza żołądka wyjaśnienie.
 • Definicja Odra Co to jest dolegliwość zakaźna, występująca najczęściej pomiędzy 5-7 rokiem życia. Po zakończeniu dolegliwości w tym okresie opis.
 • Definicja Walentego Św Choroba Co to jest zobacz padaczka informacje.
 • Definicja Niedokrwistość Co to jest obniżenie poniżej wartości poprawnych liczby krążących we krwi krwinek czerwonych i (albo) zawartej w niej hemoglobiny co to jest.
 • Definicja Laseroterapia Co to jest to jest dział fizykoterapii gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się promieniowanie laserowe definicja.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy co znaczy.
 • Definicja Narkomania Co to jest uzależnienie lekowe słownik.
 • Definicja Grasica Co to jest się za mostkiem który rośnie do okresu uaktywnienia hormonów płciowych w momencie dojrzewania (ulega zanikowi znaczenie.
 • Definicja Depresja Co to jest obniżenie nastroju pochodzenia chorobowego, głębsze i dłużej trwające niż poprawne reakcje emocjonalne na trudności czym jest.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid co oznacza.
 • Definicja Enzymy Co to jest białka konieczne do przebiegu mechanizmów życiowych krzyżówka.
 • Definicja Toksoplazmoza Co to jest pasożytnicza wywoływana poprzez pierwotniaki z rodzaju Toxoplasma, w przebiegu której występują zmiany patologiczne w najlepszy.
 • Definicja Hipochondria Co to jest fizjologicznych czynnościach organizmu objawów dolegliwości, nadmierne przejmowanie się drobnymi dolegliwościami i przykłady.
 • Definicja Choroba Heinego i Medina Co to jest wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni encyklopedia.
 • Definicja Kofeina Co to jest się w ziarnach kawy, liściach herbaty, owocach koli i liściach mate. Działa pobudzająco na korę mózgową, ośrodki jak działa.
 • Definicja Neutron Co to jest cząsteczka elementarna mającą ładunek elektryczny 0 czy, jest.
 • Definicja Osteoporoza Co to jest zrzeszotnienie kości, zgąbczenie kości, wywołana zaburzeniami hormonalnymi i ubytkiem wapnia w kościach pojęcie.
 • Definicja Aminokwasy Co to jest fundamentalny cząstki strukturalne tworzące białka wyjaśnienie.
 • Definicja Wagotomia Co to jest przecięcie dolnego odcinka nerwu błędnego (nervus vagus) służące w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy opis.
 • Definicja Akupresura Co to jest masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała informacje.
 • Definicja Narkotyk Co to jest środki o działaniu odurzającym podlegający regulaminom o narkotykach co to jest.
 • Definicja Decybel Co to jest mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych podawanych dla oceny wrażliwości progowej definicja.
 • Definicja Mięśniowa Dystrofia Co to jest dolegliwość mięśni charakteryzująca się postępującym zwyrodnieniem włókien mięśniowych co znaczy.
 • Definicja Onkologia Co to jest tematyka medycyny zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania, rozpoznaniem i leczeniem słownik.
 • Definicja Hemiplegia Co to jest bezwład połowiczy, niemożność wykonania ruchu kończynami po stronie przeciwnej uszkodzenia mózgu (udar mózgu znaczenie.
 • Definicja Paranoja Co to jest zwarty mechanizm urojeń, przy nie zaburzonych innych funkcjach psychicznych czym jest.
 • Definicja Połóg Co to jest moment od końca porodu do zniknięcia zmian związanych z ciążą i porodem, poprawnie 6-8 tygodni co oznacza.
 • Definicja Białaczka Co to jest dolegliwość bazuje na wypieraniu zdrowych krwinek białych (leukocytów), poprzez zmienione nowotworowo leukocyty krzyżówka.
 • Definicja Restytucja Co to jest przywracanie funkcji utraconych w wyniku pewnych czynników działających patogennie albo urazów najlepszy.
 • Definicja Półpasiec Co to jest wirusowa występująca u osób które w przeszłości chorowały na ospę wietrzną i znalazły się w stanie zmniejszonej przykłady.
 • Definicja Sekcja Co to jest autopsja, otwarcie zwłok w celu określenia przyczyn zgonu encyklopedia.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz jak działa.
 • Definicja Alkoholizm Co to jest alkoholu opierające między innymi na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego czy, jest.
 • Definicja Łojotok Co to jest wydzielanie łoju na owłosionej skórze głowy, czole, nosie, w fałdach nosowo-policzkowych, zausznych, w rejonie mostka pojęcie.
 • Definicja Przepuklina Co to jest przejściowe przemieszczenie narządów, części narządów z poprawnie wykształconej jamy ciała poprzez wrodzony albo nabyty wyjaśnienie.
 • Definicja Polineuropatie Co to jest zespół uszkodzenia wielu nerwów obwodowych, najsilniej wyrażany w dalszych częściach kończyn opis.
 • Definicja Galwanizacja Co to jest zabieg fizykalny, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały informacje.
 • Definicja Defibrylacja Co to jest likwidowanie migotania albo trzepotania komór dzięki leków lub elektrowstrząsów co to jest.
 • Definicja Hemoglobina Co to jest będący związkiem białka i żelaza będący składnikiem krwinek czerwonych krwi, będący transporterem tlenu w organizmie definicja.
 • Definicja Chiroterapia Co to jest leczenie manualna której celem jest usuwanie niepoprawnych napięć i przywrócenie funkcji w obrębie stawów co znaczy.
 • Definicja Histamina Co to jest uwalniany w reakcjach uczuleniowych, uszkodzeniu tkanek. Skutkuje rozszerzenie małych naczyń krwionośnych, skurcz słownik.
 • Definicja Genotyp Co to jest przy rozmnażaniu płciowym to jest cały kompletny zapis genetyczny pochodzący w równych częściach od obojga rodziców znaczenie.
 • Definicja Pigment Co to jest barwnik zawarty w komórkach i tkankach czym jest.
 • Definicja Hospicjum Co to jest organizacja opiekująca się ludźmi nieuleczalnie chorymi co oznacza.
 • Definicja Scheuermanna Choroba Co to jest polegająca na powolnym zaginaniu ku przodowi dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców krzyżówka.
 • Definicja Sztuczna Nerka Co to jest urządzenia wykorzystywane do przeprowadzania zabiegów dializy pozaustrojowej (zobacz dializa najlepszy.
 • Definicja Heteroseksualność Co to jest pociąg do osób płci przeciwnej przykłady.
 • Definicja Nożycowy Chód Co to jest palcach z nadmiernym przywiedzeniem i krzyżowaniem kończyn. Powodem jest niedowład spastyczny (na przykład mózgowe encyklopedia.
 • Definicja Omdlenia Co to jest napadowe krótkotrwała strata przytomności w wyniku niedostatecznego ukrwienia mózgu jak działa.
 • Definicja Halucynogen Co to jest substancja psychotropowa (ingerująca w psychikę), która wywołuje halucynacje czy, jest.
 • Definicja Dermatolog Co to jest doktor specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry pojęcie.
 • Definicja Wydrążona Stopa Co to jest pogłębieniem łuku stopy między guzem piętowym a głowami kości śródstopia, a równoczesnym skręceniem tego odcinka wyjaśnienie.
 • Definicja Otrzewna Co to jest błona wyścielająca ściany jamy brzusznej (otrzewna ścienna) i narządy znajdujące się w tej jamie opis.
 • Definicja Antagonista Co to jest mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista informacje.
 • Definicja Niewydolność Co to jest niedostateczne funkcjonowanie albo sprawność narządu albo układu co to jest.
 • Definicja Atlas Co to jest krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny definicja.
 • Definicja Ganglion Co to jest torbiel galaretowata występująca w rejonie stawów albo na powierzchni ścięgien grzbietu ręki albo stopy co znaczy.
 • Definicja Oporowe Czynne Ćwiczenia Co to jest powiększenia siły mięśniowej tych grup mięśniowych, gdzie siła z różnych przyczyn została nieznacznie osłabiona słownik.
 • Definicja Ekshibicjonizm Co to jest doznawanie satysfakcji seksualnej poprzez pokazywanie obnażonych narządów płciowych obcym osobą znaczenie.
 • Definicja Ciemiączko Co to jest wrodzony otwór pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, wypełniony tkanką łączną, który zamyka się do 2 roku życia czym jest.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA co oznacza.
 • Definicja Wodobrzusze Co to jest Odmiennie puchlina brzuszna. Bazuje na nagromadzeniu się w jamie otrzewnej wolnego płynu krzyżówka.
 • Definicja Hermafrodytyzm Co to jest zaburzenia rozwojowe gruczołow płciowych kiedy to w okolicy jądrer(męskie) wystepują przedmioty jajników (kobiece najlepszy.
 • Definicja Resekcja Co to jest operacyjne częściowe usuwanie narządu przykłady.
 • Definicja Akupunktura Co to jest pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł encyklopedia.
 • Definicja Kastracja Co to jest usuniecie gruczołów płciowych (jąder albo jajników) przed albo po okresie dojrzewania jak działa.
 • Definicja Hipoglikemia Co to jest obniżenie poziomu cukru we krwi poniżej poprawnych wartości czy, jest.
 • Definicja Zanokcica Co to jest paznokciowego, może być wywoływany poprzez bakterie, wirusy albo grzyby. Wystąpieniu sprzyjają urazy (skaleczenie pojęcie.
 • Definicja Glukoza Co to jest cukier prosty, fundamentalny składnik biorący udział w przemianie materii w naszym organizmie wyjaśnienie.
 • Definicja Lej kikutowy protezy kończyny Co to jest gniazdo dopasowane do kształtu kikuta kończyny w protezie służące w celu osadzenia protezy opis.
 • Definicja Melanina Co to jest barwnik skóry informacje.
 • Definicja Fibrynogen Co to jest czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii co to jest.
 • Definicja Fizykoterapia Co to jest wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie definicja.
 • Definicja Kifoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana wypukłością łuku do tyłu (na przykład odcinek piersiowy kręgosłupa co znaczy.
 • Definicja Obrzezania Co to jest napletka u niemowląt płci męskiej albo osobników płci żeńskiej warg mniejszych i łechtaczki, z powodów rytualnych albo słownik.
 • Definicja Drżenia Co to jest ruchy mimowolne, zwykle rytmiczne i o niewielkiej amplitudzie, wywołane naprzemiennymi ruchami mięśni antagonistycznych znaczenie.
 • Definicja Dozymetria Co to jest dawek promieniowania jonizującego, dokonywana dzięki dawkomierza w powietrzu lub napromieniowanych obiektach, a również czym jest.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych co oznacza.
 • Definicja Denaturyzacja Co to jest nieodwracalne zmiany zmiany w strukturze białka krzyżówka.
 • Definicja Masturbacja Co to jest samogwałt, onanizm, drażnienie zewnętrznych narządów płciowych w celu osiągnięcia orgazmu najlepszy.
 • Definicja Cholera Co to jest dolegliwość jelita cienkiego przebiegająca z biegunką, wymiotami, odwodnieniem, skurczami mięśni, śpiączką przykłady.
 • Definicja Eunuch Co to jest wykastrowany mężczyzna przed okresem dojrzewania encyklopedia.
 • Definicja Wirus Co to jest zbudowany z kwasu nukleinowego (DNA albo RNA) i białkowej otoczki namnażający się wyłącznie wewnątrz komórek żywych jak działa.
 • Definicja Gruźlica Co to jest dolegliwość bakteryjna zakaźna, przenoszona drogą kropelkową, doustna, doskórna czy, jest.
 • Definicja Łąkotka Co to jest występująca w stawie kolanowym o kształcie półksiężyca; wyróżniamy dwie łąkotki przyśrodkową i boczną zrośnięte na pojęcie.
 • Definicja Wieloródka Co to jest Kobieta w ciąży, która już rodziła aczkolwiek jeden raz wyjaśnienie.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii opis.
 • Definicja Niestrawność Co to jest zaburzenia w obrębie układu trawiennego informacje.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia co to jest.
 • Definicja Lsd Co to jest narkotyk syntetyczny o mocnym działaniu halucynogennym definicja.
 • Definicja Demencja Co to jest otępienie, obniżenie sprawności umysłowej powiązane z przebytym schorzeniem psychicznym albo nerwowym co znaczy.
 • Definicja Afazja Co to jest zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu słownik.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka znaczenie.
 • Definicja Garb Co to jest utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, regularnie ze zniekształcenia klatki piersiowej czym jest.
 • Definicja Kokaina Co to jest narkotyk, produkowany z liści koki. Wywołuje mocne uczucie euforii, działa znieczulająco i obkurcza naczynia krwionośne co oznacza.
 • Definicja Psychiatria Co to jest dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem chorób i zaburzeń psychicznych krzyżówka.
 • Definicja Tylnosznurowy Chód Co to jest ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego najlepszy.
 • Definicja Downa Choroba Co to jest zaburzeniem genetycznym, występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem przykłady.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec encyklopedia.
 • Definicja Poronienie Co to jest przedwczesne zakończenie ciąży, strata płodu przed uzyskaniem przezeń umiejętności do życia pozamacicznego jak działa.
 • Definicja Ataktyczny Chód Co to jest wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej czy, jest.
 • Definicja Cukrzyca Co to jest metaboliczne wywołane brakiem insuliny. Ć Ćwiczenia bierne - służące w celu utrzymania prawidłowego zakresu ruchu w pojęcie.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid wyjaśnienie.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia opis.
 • Definicja Plemnik Co to jest męska komórka rozrodcza informacje.
 • Definicja Arsonwalizacja Co to jest zabieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach co to jest.
 • Definicja Komórka Co to jest najmniejsza strukturalna jednostka organizmu zwierzęcego i roślinnego definicja.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona co znaczy.
 • Definicja Manipulacja Co to jest szybkie, silne ruchy realizowane biernie w chorym stawie, gdzie zakres ruchu jest ograniczony słownik.
 • Definicja Paraplegia Co to jest bezwład (całkowity brak ruchów czynnych) dwu kończyn, najczęściej dolnych znaczenie.
 • Definicja Elektroencefalografia Co to jest sposób pomiaru czynności bioelektrycznej mózgu czym jest.
 • Definicja Impotencja Co to jest niezdolność albo niemożność mężczyzn do prawidłowego relacji płciowego co oznacza.
 • Definicja Natręctwo Co to jest wewnętrzny przymus ulegania nasuwającym się wyobrażeniom i myślom. Regularnie towarzyszy mu przymus ustalonych krzyżówka.
 • Definicja Łój Co to jest wydzielina gruczołów łojowych stanowiąca mieszaninę wolnych i związanych kwasów tłuszczowych najlepszy.
 • Definicja Najądrze Co to jest narząd położony z tyłu jądra służącym do wyprowadzania i magazynowania plemników przykłady.
 • Definicja Leczniczy Masaż Co to jest rąk i odpowiednich aparatów w celu zapobieżenia bądź usunięcia patologicznych zmian w tkankach miękkich, będących encyklopedia.
 • Definicja Masektomia Co to jest usuwanie sutka jak działa.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson czy, jest.
 • Definicja Nagniotek Co to jest bolesne zgrubienie wywołane przewlekłym uciskiem skóry leżącej blisko kości (na przykład skóra palców stopy pojęcie.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego wyjaśnienie.
 • Definicja Stawów Zwyrodnieniowa Choroba Co to jest zmianami destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Powodem dolegliwości może być starzenie się chrząstki stawowej, uszkodzenia opis.
 • Definicja Bakteryjna Flora Co to jest to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze informacje.
 • Definicja Repozycja Co to jest odprowadzenie narządu albo części narządu do miejsca jego prawidłowego położenia anatomicznego co to jest.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach definicja.
 • Definicja Jajnik Co to jest parzysty gruczoł pełniący funkcje narządu rozrodczego kobiety co znaczy.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej słownik.
 • Definicja Całkowity Masaż Co to jest masowanie całego ciała wszystkimi technikami w określonej kolejności i pozycjach wyjściowych znaczenie.
 • Definicja Wolne Czynne Ćwiczenia Co to jest służące są w celu powiększenia siły mięśniowej grup mięśniowych częściowo osłabionych czym jest.
 • Definicja Wałeczki Co to jest znajdowane w osadzie moczu, zbudowane z białka, a również z komórek (erytrocyty, leukocyty, komórki nabłonka), ziaren co oznacza.
 • Definicja Arteria Co to jest Arterioskleroza - miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek prowadzące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku krzyżówka.
 • Definicja Blounta Choroba Co to jest jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Następstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana najlepszy.
 • Definicja Balneoterapia Co to jest fizykalnego dzięki naturalnych środków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, peloidy, słońce i przykłady.
 • Definicja Diadynamiczne Prądy Co to jest to jest prąd który powstaje wskutek prostowania prądu sinusoidalnego zmiennego encyklopedia.
 • Definicja Płuc Rozedma Co to jest niepoprawne powiększenie zawartości powietrza w płucach bez albo z zmianami miąższu płucnego jak działa.
 • Definicja Ekshumacja Co to jest ponowne wydobycie pochowanych zwłok czy, jest.
 • Definicja Amnezja Co to jest symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa pojęcie.
 • Definicja Brachialgia Co to jest ból ramienia, który jest wywołany podrażnieniem nerwowego splotu ramiennego wyjaśnienie.
 • Definicja Łożysko Co to jest błony płodowe otaczające płód i wody płodowe opis.
 • Definicja Gonady Co to jest gruczoły płciowe wytwarzające komórki rozrodcze, u mężczyzn - jądra, u kobiet - jajniki informacje.
 • Definicja Brzuszny Dur Co to jest dolegliwość bakteryjna, zakaźna objawiająca się bólem głowy, uczuciem pragnienia, zaparciami co to jest.
 • Definicja Logopedia Co to jest się problematyka usuwania zaburzeń wad mowy, zapobieganiem opóźnieniom w rozwoju mowy i wyrównywaniem tych opóźnień definicja.
 • Definicja Młodzieńcza Kifoza Co to jest zobacz dolegliwość Scheuermanna co znaczy.
 • Definicja Bronchografia Co to jest radiologiczne oskrzeli opierające na wykonywaniu odpowiednich zdjęć rentgenowskich po uprzednim wprowadzeniu do słownik.
 • Definicja Bolesna Dusznica Co to jest dławica piersiowa, To jest ból w rejonie za mostkiem o charakterze dławiącym. Jest ona symptomem dolegliwości wieńcowej znaczenie.
 • Definicja Gnidy Co to jest jaja wszy i włosiaków przyklejone do włosów czym jest.
 • Definicja Moszna Co to jest worek skórny mieszczący jądra, najądrza co oznacza.
 • Definicja Obrzęk Co to jest znaczące nagromadzenia płynu surowiczego przenikającego z układu naczyniowego do szczelin tkankowych skóry bądź krzyżówka.
 • Definicja Bezsenność Co to jest objawiające się trudnościami z zasypianiem i kontynuacją snu. Powodem może być dolegliwość albo zaburzenia psychiczne najlepszy.
 • Definicja Nadfiolet Co to jest jest rodzaj fali elektromagnetycznej występującej w promieniowaniu słonecznym, w celach leczniczych służąca w przykłady.
 • Definicja Neuralgia Co to jest nerwoból, napadowe pojawiające się ostre bóle w obszarze unerwienia encyklopedia.
 • Definicja Anoreksja Co to jest brak łaknienia na tle psychogennym, wywołana czynnikami psychicznymi jak działa.
 • Definicja Haszysz Co to jest działaniu psychogennym, uzyskiwany z wysuszonej żywicy z kwiatów Cannabis sativa (Konopia indyjska). Ma działanie czy, jest.
 • Definicja Erekcja Co to jest mechanicznie albo na drodze odruchu psychicznego wyprężenie członka, łechtaczki albo brodawek sutkowych (nabrzmienie pojęcie.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych wyjaśnienie.
 • Definicja Hemofilia Co to jest krzepnięcia krwi, to jest dolegliwość dziedziczna powodująca defekt w budowie krwi. Występuje prawie wyłącznie u opis.
 • Definicja Reanimacja Co to jest w ramach pierwszej pomocy realizowane w celu przywrócenia życia przy nagłym zatrzymaniu krążenia albo oddechu informacje.
 • Definicja Dziecięce Mózgowe Porażenie Co to jest zobacz mózgowe porażenie dziecięce co to jest.
 • Definicja Brzuszna Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jamie brzusznej definicja.
 • Definicja Samowspomagane Ćwiczenia Co to jest zdrowej kończyny wykonuje ruch do poprowadzenia biernego ruchu w kończynie chorej. To są ćwiczenia kombinowane co znaczy.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA słownik.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy znaczenie.
 • Definicja Frejki Poduszka Co to jest prasowanego filcu utrzymująca kończyny dolne niemowlęcia w odwiedzeniu i zgięciu, nie krepująca pozostałych ruchów czym jest.
 • Definicja Podniebienia Rozszczep Co to jest wada podniebienia powstała poprzez niezrośnięcie się obydwu części podniebienia co oznacza.
 • Definicja Antygeny Co to jest chemiczne wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy krzyżówka.
 • Definicja Miesiączka Co to jest menstruacja najlepszy.
 • Definicja Dupuytrena Przykurcz Co to jest przykurcz rozcięgna dłoniowego przykłady.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec encyklopedia.
 • Definicja Niedrożność Co to jest zarośnięcie, zaciśnięcie albo zaczopowanie naczynia , jelita albo innego przewodu w organizmie jak działa.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz czy, jest.
 • Definicja Ropniak Co to jest zbiornik ropy w naturalne jamie ciała albo narządzie jamistym pojęcie.
 • Definicja Pląsawica Co to jest polegająca na szybkich nieskoordynowanych ruchach mimowolnych, obejmujących najczęściej mięśnie twarzy i dalszych wyjaśnienie.
 • Definicja Zastrzał Co to jest dłoniowej części ręki. Powstaje najczęściej wskutek urazu i szerzy się poprzez ciągłość na okoliczne części kończyny opis.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa informacje.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson co to jest.
 • Definicja Bielactwo Co to jest zanik barwika skóry definicja.
 • Definicja Fetyszyzm Co to jest seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład co znaczy.
 • Definicja Elektrostymulacja Co to jest pobudzanie mięśni albo nerwów impulsem elektrycznym dla celów diagnostycznych albo terapeutycznych słownik.
 • Definicja Nerwica Co to jest to jest schorzenie układu nerwowego o nieuchwytnej przyczynie znaczenie.
 • Definicja Ogółnokondycyjne Ćwiczenia Co to jest możliwie najwyższy poziom wydolność fizyczną człowieka niepełnosprawnego, poprzez powiększoną aktywność ruchową części czym jest.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca co oznacza.
 • Definicja Drenaż Co to jest odprowadzanie patologicznego albo wytwarzanego w nadmiarze naturalnego płynu ustrojowego dzięki drenu krzyżówka.
 • Definicja Choroba Co to jest na działanie czynników chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu najlepszy.
 • Definicja Miopatia Co to jest dolegliwość mięśni przykłady.
 • Definicja Ostomalacja Co to jest rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości encyklopedia.
 • Definicja Inhalator Co to jest przyrząd do leczenia wziewnego. Inhibitor - ciało wstrzymujące, substancja hamująca jak działa.
 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym czy, jest.
 • Definicja Owrzodzenia Co to jest albo błony śluzowej, gdzie dochodzi do dozielenia i odpadnięcia się i odpadnięcia tkanki martwiczej, a następnie pojęcie.
 • Definicja Jajowód Co to jest woreczkowaty przewód złączający się z macicą, wykorzystywany do przechwytywania komórki jajowej i przemieszczania jej w wyjaśnienie.
 • Definicja Kręgozmyk Co to jest polegająca na przesuwaniu się V, IV (czasami III) kręgu lędźwiowego ku przodowi w relacji do kręgu położonego niżej opis.
 • Definicja Lekomania Co to jest uzależnienie lekowe informacje.
 • Definicja Amoniak Co to jest ostrym drażniącym zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być co to jest.
 • Definicja Aids Co to jest niedoboru odpornościowego. Dolegliwość śmiertelna wywoływana poprzez wirusy HIV. Wirus atakuje układ odpornościowy definicja.
 • Definicja Rumień Co to jest zaczerwienienie skóry wywołane rozszerzeniem naczyń krwionośnych co znaczy.
 • Definicja Limfatyczne Gruczoły Co to jest zobacz węzeł chłonny słownik.
 • Definicja Ropień Co to jest otorbiony zbiornik ropy, regularnie wywołany zakażeniem bakteryjnym znaczenie.
 • Definicja Percepcja Co to jest umiejętność odczuwania, spostrzegania i rozpoznawania bodźców i ich złożonych układów czym jest.
 • Definicja Mnoga Ciąża Co to jest kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy co oznacza.
 • Definicja Oddechowa Niewydolność Co to jest niewystarczająca liczba zamiany gazowej w płucach krzyżówka.
 • Definicja Spastyczny Chód Co to jest z pociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach najlepszy.
 • Definicja Perthesa Choroba Co to jest głowy kości udowej u dzieci. Występuje przeważnie u chłopców w momencie pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. Dotyczy raczej przykłady.
 • Definicja Dreszcze Co to jest drżenie na całym ciele i szczękanie zębami, którym towarzyszy uczucie zimna i stworzenie gęsiej skórki encyklopedia.
 • Definicja Lumbago Co to jest ból okolicy krzyżowej kręgosłupa wynikający z unerwienia odcinak lędźwiowego jak działa.
 • Definicja Euforia Co to jest uczucie szczęśliwości i wzmożonej żywotności czy, jest.
 • Definicja Demielinizacyjna Choroby Co to jest w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym pojęcie.
 • Definicja Pionizacja Co to jest przyjęcie pozycji pionowej wyjaśnienie.
 • Definicja Moskit Co to jest ogólne ustalenie komarów żywiących się krwią opis.
 • Definicja Płód Co to jest nie narodzony przebywający w łonie matki do porodu informacje.
 • Definicja Kontralateralne Ćwiczenia Co to jest celu uzyskania napięcia mięśniowego w kończynie gdzie ruch nie jest możliwy poprzez ćwiczenie przeciwnej kończyny z co to jest.
 • Definicja Odmrożenie Co to jest ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury definicja.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek co znaczy.
 • Definicja Niemowlę Co to jest noworodek, dziecko od urodzenia aż do końca 1 roku życia słownik.
 • Definicja Wazopresyna Co to jest wydzielany poprzez podwzgórze. Jego działanie bazuje na wzmaganiu wchłaniania zwrotnego wody w dystalnych kanalikach znaczenie.
 • Definicja Oskrzelowa Dychawica Co to jest przewlekła dolegliwość, gdzie dominuje duszność występująca napadowo albo przewlekłe, wywołana zwężeniem małych czym jest.
 • Definicja Przetoka Co to jest wychodzący z narządu jamistego albo jamistej przestrzeni i uchodzący na zewnątrz ciała albo przebiegający wewnątrz co oznacza.
 • Definicja Iniekcja Co to jest szybkie wprowadzenie płynu do organizmu krzyżówka.
 • Definicja Buergera Choroba Co to jest zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego najlepszy.
 • Definicja Marihuana Co to jest narkotyk, wysuszone liście, kwiaty i łodygi konopi indyjskiej, działanie podobne jak haszysz (zobacz haszysz przykłady.
 • Definicja Amputacja Co to jest odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części encyklopedia.
 • Definicja Krokowy Gruczoł Co to jest prostata, znajduje się u nasady męskiego prącia, wydzielina z tego gruczołu stymuluje ruchliwość plemników jak działa.
 • Definicja Serca Niedokrwienna Choroba Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa czy, jest.
 • Definicja Krwi Grupy Co to jest dziedziczna właściwość wyznaczająca indywidualność każdego człowieka pod względem ekipy krwi pojęcie.
 • Definicja Kiła Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez bakterie (krętek kiły), przenoszona raczej drogą płciową, a również w łonie wyjaśnienie.
 • Definicja Segmentarny Masaż Co to jest neurofizjologicznych powiązaniach istniejących pomiędzy określonymi obszarami skóry, tkanki podskórnej, łącznej i opis.
 • Definicja Automatyzm Co to jest odruchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości informacje.
 • Definicja Hybryda Co to jest skrzyżowania dwóch genetycznie różnych osobników (na przykład muł - krzyżówka osła i konia). Hybrydy są bezpłodne co to jest.
 • Definicja Ipsilateralne Ćwiczenia Co to jest rezultat których napięcia mięśni chorej kończyny uzyskuje się poprzez ćwiczenia sąsiednich grup mięśniowych tej samej definicja.
 • Definicja Przeszczep Co to jest transplantacja, operacyjne przeniesienie żywych komórek (przetoczenie krwi), tkanek albo całych narządów co znaczy.
 • Definicja Pasożyt Co to jest wielokomórkowa roślina albo zwierze stanowiące organizm, który żyjąc na powierzchni albo wewnątrz innego organizmu słownik.
 • Definicja Geriatria Co to jest medycyny, zajmująca się zjawiskami wynikającymi ze starzenia się organizmu ludzkiego, poszukująca właściwych form znaczenie.
 • Definicja Zamrożony Bark Co to jest bolesny bark czym jest.
 • Definicja Wielowodzie Co to jest Patologiczne powiększenie ilości wód płodowychw ciąży co oznacza.
 • Definicja Wrodzona Biodra Dysplazja Co to jest narządu ruchu polegająca na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki krzyżówka.
 • Definicja Skolioza Co to jest skrzywienie boczne kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej najlepszy.
 • Definicja Rzekomy Staw Co to jest braku zrostu kostnego, po wielu miesiącach bezskutecznie przedłużonego unieruchomienia po złamaniach. Steroidy - ekipa przykłady.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram encyklopedia.
 • Definicja Alergen Co to jest substancja wywołująca reakcje alergiczną jak działa.
 • Definicja Feila Klippela Zespół Co to jest wrodzona krótka szyja czy, jest.
 • Definicja Sperma Co to jest wydzielina jąder i pozostałych gruczołów należących do narządu płciowych męskich, w skład niej wchodzą plemniki pojęcie.
 • Definicja Wibracyjny Masaż Co to jest klasycznego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się ruch wibracji realizowany ręcznie albo dzięki specjalnego wyjaśnienie.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie opis.
 • Definicja Dysleksja Co to jest zaburzenia w czytaniu powodujące poważne trudności w nauce szkolnej informacje.
 • Definicja Wieńcowa Niewydolność Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa co to jest.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie definicja.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii co znaczy.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy słownik.
 • Definicja Metamorfoza Co to jest przemiana, przekształcenie postaci (na przykład przemiana larwy w postać dorosła znaczenie.
 • Definicja Farmakomania Co to jest uzależnienia lekowe czym jest.
 • Definicja Wieńcowa Choroba Co to jest niedokrwienna serca. Powstaje w chwili gdy poprzez mięsień sercowy przepływa niedostateczna liczba krwi, powodując co oznacza.
 • Definicja Szpotawa Końsko Stopa Co to jest obrębię stopy, występująca jedno- albo obustronnie wskutek zaburzeń w rozwoju mięśni na tle różnych przyczyn krzyżówka.
 • Definicja Neuron Co to jest budująca układu nerwowego, złożona jest z ciała komórki, wielu krótkich wypustek (zobacz dendryt) i pojedynczej najlepszy.
 • Definicja Endoskop Co to jest wziernik. Przyrząd zaopatrzony we swoje źródło światła i układ optyczny przykłady.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda encyklopedia.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy jak działa.
 • Definicja Elektrokardiogram Co to jest EKG, krzywa prądów czynnościowych serca zapisana dzięki elektrokardiogramu czy, jest.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie pojęcie.
 • Definicja Amfetamina Co to jest syntetyczny działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo prowadzący do wyjaśnienie.
 • Definicja Elektromiografia Co to jest EMG, sposób rejestracji i badania czynności bioelektrycznej mięśni opis.
 • Definicja Potencja Co to jest umiejętność do odbycia relacji płciowego poprzez mężczyznę informacje.
 • Definicja Kręgosłupa Rozszczep Co to jest wywołana zahamowaniem rozwoju kręgosłupa w momencie płodowym, z rozszczepieniem łuku kręgowego albo trzonu kręgu co to jest.
 • Definicja Masaż Co to jest wykorzystanie ustalonych chwytów służące w fizjoterapii do celów leczniczych definicja.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram co znaczy.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje słownik.
 • Definicja Antybiotyki Co to jest przemiany materii bakterii, grzybów, mchów i tym podobne.. których zadaniem jest działanie przeciwko chorobotwórczym znaczenie.
 • Definicja Szyi Kręcz Co to jest głowy z przymusowym skręceniem i pochyleniem ku jednemu barkowi i jednoczesnym zwróceniem twarzy w stronę przeciwną ku czym jest.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista co oznacza.
 • Definicja Akromegalia Co to jest okresu wzrostu przerost kości, nosa, uszu, brody, rąk, stóp w skutek nadmiernego działania przedniego płata przysadki krzyżówka.
 • Definicja Owodnia Co to jest błona jaja płodowego otaczająca płód i wody płodowe najlepszy.
 • Definicja Brodzący Chód Co to jest powstaje wskutek niedowładu mięśni stóp przykłady.
 • Definicja Koszli Rozwórka Co to jest rodzaj ortezy utrzymująca uda dziecka w nadanym im odwiedzeniu i zgięciu. Służąca w leczeniu dysplazji stawu biodrowego encyklopedia.
 • Definicja Apatia Co to jest stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich jak działa.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje czy, jest.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo pojęcie.
 • Definicja Empatia Co to jest umiejętność wyczuwania się w emocje i uczucia innych osób, rozumienia sytuacji i położenia drugiej osoby wyjaśnienie.
 • Definicja Ejakulacja Co to jest odruchowe wydalanie nasienia występujące u mężczyzn w szycie orgazmu opis.
 • Definicja Granulocyt Co to jest podgrupa krwinek białych biorąca udział w ochronie organizmu przed drobnoustrojami informacje.
 • Definicja Rozedma Co to jest osobliwe pojawienie się powietrza (gazu) w tkankach, narządach bądź jamach ciała (na przykład nadmierna zawartość co to jest.
 • Definicja Kardiochirurgia Co to jest chirurgia zajmująca się korygowaniem wad wrodzonych i nabytych serca definicja.
 • Definicja Podwodny Masaż Co to jest w odpowiednich wannach, gdzie wykorzystuje się działanie ciśnieniowego natrysku podwodnego i temperatury wody co znaczy.
 • Definicja Odma Co to jest obecność powietrza w takich okolicach ciała, gdzie w stanie prawidłowym nie powinno się znajdować słownik.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek znaczenie.
 • Definicja Schizofrenia Co to jest to jest przewlekła dolegliwość psychiatryczna, charakteryzująca się rozszczepieniem osobowości czym jest.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach co oznacza.
 • Definicja Malaria Co to jest błotna, dolegliwość zakaźna występująca w ciepłych państwach, wywoływana poprzez różnego rodzaju pełzaki namnażające krzyżówka.
 • Definicja Gen Co to jest nośnik informacji genetycznej najlepszy.
 • Definicja Płonica Co to jest dolegliwość zakaźna, wstępująca raczej w wieku dziecięcym. Zakażenie droga kropelkową, kontaktu albo poprzez pokarm przykłady.
 • Definicja Ćwiczenia czynne w odciążeniu Co to jest celu powiększenia siły grup mięśniowych , gdy jej pomniejszenie nie pozwala na czynne pokonanie poprzez nie ciężaru encyklopedia.
 • Definicja Pozapiramidowy Zespół Co to jest uszkodzenia układu pozapiramidowego. Objawia się nadmierną ilością ruchów mimowolnych albo spowolnieniem i zubożeniem jak działa.
 • Definicja Dren Co to jest środek pomocniczy do odprowadzenia wydzieliny z rany, ropy, przesięku i wysięku, płynu i tym podobne czy, jest.
 • Definicja Klasyczny Masaż Co to jest wykonuje się wyłącznie dzięki rąk na obnażonym ciele masowanego pojęcie.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych wyjaśnienie.
 • Definicja Orteza Co to jest techniczna służąca w celu kontroli ruchów, wspomagania i całkowitego albo częściowego odciążenia wybranych przedmiotów opis.
 • Definicja Głuchota Co to jest jedno albo obustronny brak słuchu informacje.
 • Definicja Modzele Co to jest skóry o zgrubiałej warstwie rogowej, powstały w miejscu długotrwałego ucisku albo drażnienia mechanicznego co to jest.
 • Definicja Sollux Lampa Co to jest lampa do naświetlań powierzchni ciała promieniami podczerwonymi albo widzialnymi definicja.
 • Definicja Oparzenie Co to jest w skutek działania wysokiej temperatury, płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego co znaczy.
 • Definicja Narkoza Co to jest znieczulenie ogólne słownik.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa znaczenie.
 • Definicja Elektrodiagnostyka Co to jest sposób badania pobudliwości tkanek dzięki prądu stałego i impulsowego w celu diagnostycznym czym jest.
 • Definicja Kolka Co to jest bolesne kurcze narządów jamy brzusznej co oznacza.
 • Definicja Jajnikowa Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach krzyżówka.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona najlepszy.
 • Definicja Zgorzel Co to jest tkanek związana z zakażeniem bakteriami beztlenowymi. Zgorzel wilgotna jest niebezpieczna dla życia powodując gorączkę przykłady.
 • Definicja Gerontologia Co to jest edukacja o starzeniu się encyklopedia.
 • Definicja Lipidy Co to jest ustalenie tłuszczów i substancji tłuszczopochodnych w organizmie jak działa.
 • Definicja Parkinsonowski Chód Co to jest powolny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi czy, jest.
 • Definicja Serca Sztuczny Rozrusznik Co to jest generator impulsów do sztucznego pobudzania czynności serca, może być zewnętrzny albo wewnętrzny pojęcie.
 • Definicja Plamisty Dur Co to jest przenoszony poprzez wszy. To jest dolegliwość zakaźna. Symptomy to błyskawicznie narastająca gorączka, przenikliwe bóle wyjaśnienie.
 • Definicja Fizjoterapia Co to jest dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu opis.
 • Definicja Rehabilitacja Co to jest wykorzystywane do przywrócenia choremu sprawności fizycznej i psychicznej, i przystosowanie osoby niepełnosprawnej do informacje.
 • Definicja Nerek Niewydolność Co to jest filtracja w nerkach, której efektem jest przyrost w osoczu krwi substancji toksycznych w normalnej sytuacji wydalanych co to jest.

Słownik pojęć od lekarza

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczeniu chorób?

Definicja CO OZNACZA Niewydolność Nerek, Rehabilitacja, Fizjoterapia, Dur Plamisty, Rozrusznik Sztuczny Serca, Chód Parkinsonowski, Lipidy, Gerontologia, Zgorzel, Parkinsonizm słownik.

Co to jest Co znaczy Niewydolność Nerek, Rehabilitacja, Fizjoterapia, Dur wyjaśnienie.