choroba wieńcowa choroba definicja
Omamy co znaczy Ropniak krzyżówka Cholera co to jest Astma oskrzelowa słownik Dysleksja czym jest.

Definicje medyczne, słownik leczenia

 • Definicja Wieńcowa Choroba Co to jest niedokrwienna serca. Powstaje w chwili gdy poprzez mięsień sercowy przepływa niedostateczna liczba krwi, powodując co znaczy.
 • Definicja Blounta Choroba Co to jest jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Następstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana krzyżówka.
 • Definicja Bielactwo Co to jest zanik barwika skóry co to jest.
 • Definicja Downa Choroba Co to jest zaburzeniem genetycznym, występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem słownik.
 • Definicja Wydrążona Stopa Co to jest pogłębieniem łuku stopy między guzem piętowym a głowami kości śródstopia, a równoczesnym skręceniem tego odcinka czym jest.
 • Definicja Jajnik Co to jest parzysty gruczoł pełniący funkcje narządu rozrodczego kobiety co oznacza.
 • Definicja Krwotok Co to jest masywny wypływ krwi z łożyska naczyniowego jako następstwo zranienia albo dolegliwości naczynia tłumaczenie.
 • Definicja Dren Co to jest środek pomocniczy do odprowadzenia wydzieliny z rany, ropy, przesięku i wysięku, płynu i tym podobne przykłady.
 • Definicja Moczanowa Dna Co to jest zaburzenie, występujące raczej u mężczyzn w średnim wieku, objawić się może w następstwie miejscowego ochłodzenia, po definicja.
 • Definicja Mięśniowe Napięcie Co to jest stan skurczu mięśnia stanowiący toniczny odruch na rozciąganie encyklopedia.
 • Definicja Wagotomia Co to jest przecięcie dolnego odcinka nerwu błędnego (nervus vagus) służące w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy jak działa.
 • Definicja Restytucja Co to jest przywracanie funkcji utraconych w wyniku pewnych czynników działających patogennie albo urazów czy jest.
 • Definicja Tylnosznurowy Chód Co to jest ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego pojęcie.
 • Definicja Schizofrenia Co to jest to jest przewlekła dolegliwość psychiatryczna, charakteryzująca się rozszczepieniem osobowości wyjaśnienie.
 • Definicja Manualne Leczenie Co to jest manipulacje lecznicze, zabieg realizowany rękami leczącego opis.
 • Definicja Agonista Co to jest protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu informacje.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych znaczenie.
 • Definicja Narkoza Co to jest znieczulenie ogólne co znaczy.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa krzyżówka.
 • Definicja Katatoniczny Zespół Co to jest upośledzenie kontaktu z otoczeniem i zaburzenia aktywności ruchowej co to jest.
 • Definicja Pigmentacja Co to jest zabarwienie skóry, włosów, oczu poprzez fizjologiczny barwnik - melaninę słownik.
 • Definicja Diatermia Co to jest leczenie prądami wielkiej częstotliwości, które wywołuje głębokie przegrzania tkanek czym jest.
 • Definicja Ginekologia Co to jest edukacja o chorobach żeńskich narządów płciowych co oznacza.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid tłumaczenie.
 • Definicja Wałeczki Co to jest znajdowane w osadzie moczu, zbudowane z białka, a również z komórek (erytrocyty, leukocyty, komórki nabłonka), ziaren przykłady.
 • Definicja Gnidy Co to jest jaja wszy i włosiaków przyklejone do włosów definicja.
 • Definicja Masaż Co to jest wykorzystanie ustalonych chwytów służące w fizjoterapii do celów leczniczych encyklopedia.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa jak działa.
 • Definicja Aorta Co to jest tętnica wychodząca z lewej komory serca czy jest.
 • Definicja Kiła Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez bakterie (krętek kiły), przenoszona raczej drogą płciową, a również w łonie pojęcie.
 • Definicja Apatia Co to jest stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich wyjaśnienie.
 • Definicja Brzuszna Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jamie brzusznej opis.
 • Definicja Who Co to jest Światowa Organizacja Zdrowia informacje.
 • Definicja Podniebienia Rozszczep Co to jest wada podniebienia powstała poprzez niezrośnięcie się obydwu części podniebienia znaczenie.
 • Definicja Fibrynogen Co to jest czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii co znaczy.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek krzyżówka.
 • Definicja Metamorfoza Co to jest przemiana, przekształcenie postaci (na przykład przemiana larwy w postać dorosła co to jest.
 • Definicja Bakteryjna Flora Co to jest to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze słownik.
 • Definicja Hospicjum Co to jest organizacja opiekująca się ludźmi nieuleczalnie chorymi czym jest.
 • Definicja Niedrożność Co to jest zarośnięcie, zaciśnięcie albo zaczopowanie naczynia , jelita albo innego przewodu w organizmie co oznacza.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa tłumaczenie.
 • Definicja Omdlenia Co to jest napadowe krótkotrwała strata przytomności w wyniku niedostatecznego ukrwienia mózgu przykłady.
 • Definicja Ciepłolecznictwo Co to jest sposób leczenia fizykalnego opierające na doprowadzeniu do tkanek energii cieplnej definicja.
 • Definicja Gonady Co to jest gruczoły płciowe wytwarzające komórki rozrodcze, u mężczyzn - jądra, u kobiet - jajniki encyklopedia.
 • Definicja Genotyp Co to jest przy rozmnażaniu płciowym to jest cały kompletny zapis genetyczny pochodzący w równych częściach od obojga rodziców jak działa.
 • Definicja Niedowład Co to jest częściowe upośledzenie siły mięśniowej albo grup mięśniowych czy jest.
 • Definicja Akson Co to jest cześć komórki nerwowej, długa wypustka otoczona błoną komórkową i osłonką mielinową pojęcie.
 • Definicja Koślawa Płasko Stopa Co to jest typowe schorzenie powiązane z wadami postawy, wynikająca z zaburzeń równowagi mięśniowej w relacji do masy ciała wyjaśnienie.
 • Definicja Płucna Odma Co to jest obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc opis.
 • Definicja Farmakomania Co to jest uzależnienia lekowe informacje.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy znaczenie.
 • Definicja Cukrzyca Co to jest metaboliczne wywołane brakiem insuliny. Ć Ćwiczenia bierne - służące w celu utrzymania prawidłowego zakresu ruchu w co znaczy.
 • Definicja Demencja Co to jest otępienie, obniżenie sprawności umysłowej powiązane z przebytym schorzeniem psychicznym albo nerwowym krzyżówka.
 • Definicja Impotencja Co to jest niezdolność albo niemożność mężczyzn do prawidłowego relacji płciowego co to jest.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii słownik.
 • Definicja Brodzący Chód Co to jest powstaje wskutek niedowładu mięśni stóp czym jest.
 • Definicja Serca Zawał Co to jest postać dolegliwości wieńcowej gdzie dochodzi do stworzenia ogniskowej martwicy mięśnia sercowego wskutek jego co oznacza.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA tłumaczenie.
 • Definicja Audiometr Co to jest aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu przykłady.
 • Definicja Wolne Czynne Ćwiczenia Co to jest służące są w celu powiększenia siły mięśniowej grup mięśniowych częściowo osłabionych definicja.
 • Definicja Dializa Co to jest zabieg służący w ostrej niewydolności nerek, którego celem jest oczyszczenie krwi z nadmiaru mocznika encyklopedia.
 • Definicja Choroba Co to jest na działanie czynników chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu jak działa.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych czy jest.
 • Definicja Empatia Co to jest umiejętność wyczuwania się w emocje i uczucia innych osób, rozumienia sytuacji i położenia drugiej osoby pojęcie.
 • Definicja Dermatolog Co to jest doktor specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry wyjaśnienie.
 • Definicja Hemipareza Co to jest niedowład połowiczy, częściowe porażenie mięśni wywołane udarem mózgu opis.
 • Definicja Limfatyczne Gruczoły Co to jest zobacz węzeł chłonny informacje.
 • Definicja Pląsawica Co to jest polegająca na szybkich nieskoordynowanych ruchach mimowolnych, obejmujących najczęściej mięśnie twarzy i dalszych znaczenie.
 • Definicja Przejściowy Kręg Co to jest graniczny kręg poszczególnych odcinków kręgosłupa, upodobniający się do sąsiednich kręgów leżących wyżej albo niżej co znaczy.
 • Definicja Dupuytrena Przykurcz Co to jest przykurcz rozcięgna dłoniowego krzyżówka.
 • Definicja Manipulacja Co to jest szybkie, silne ruchy realizowane biernie w chorym stawie, gdzie zakres ruchu jest ograniczony co to jest.
 • Definicja Podwodny Masaż Co to jest w odpowiednich wannach, gdzie wykorzystuje się działanie ciśnieniowego natrysku podwodnego i temperatury wody słownik.
 • Definicja Drenaż Co to jest odprowadzanie patologicznego albo wytwarzanego w nadmiarze naturalnego płynu ustrojowego dzięki drenu czym jest.
 • Definicja Dozymetria Co to jest dawek promieniowania jonizującego, dokonywana dzięki dawkomierza w powietrzu lub napromieniowanych obiektach, a również co oznacza.
 • Definicja Laseroterapia Co to jest to jest dział fizykoterapii gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się promieniowanie laserowe tłumaczenie.
 • Definicja Feila Klippela Zespół Co to jest wrodzona krótka szyja przykłady.
 • Definicja Oparzenie Co to jest w skutek działania wysokiej temperatury, płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego definicja.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie encyklopedia.
 • Definicja Moskit Co to jest ogólne ustalenie komarów żywiących się krwią jak działa.
 • Definicja Serca Masaż Co to jest serca poprzez ścianę klatki piersiowej celem podtrzymania krążenia w okresie nagłego zatrzymania krążenia czy jest.
 • Definicja Połóg Co to jest moment od końca porodu do zniknięcia zmian związanych z ciążą i porodem, poprawnie 6-8 tygodni pojęcie.
 • Definicja Wrodzona Biodra Dysplazja Co to jest narządu ruchu polegająca na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki wyjaśnienie.
 • Definicja Endoskopia Co to jest wziernikowanie, oglądanie jam ciała i narządów dzięki endoskopu. Może być połączone z małymi operacjami opis.
 • Definicja Otrzewna Co to jest błona wyścielająca ściany jamy brzusznej (otrzewna ścienna) i narządy znajdujące się w tej jamie informacje.
 • Definicja Balneoterapia Co to jest fizykalnego dzięki naturalnych środków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, peloidy, słońce i znaczenie.
 • Definicja Amfetamina Co to jest syntetyczny działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo prowadzący do co znaczy.
 • Definicja Heteroseksualność Co to jest pociąg do osób płci przeciwnej krzyżówka.
 • Definicja Osierdzie Co to jest to jest osłonkowo-ślizgowa powłoka serca co to jest.
 • Definicja Wirus Co to jest zbudowany z kwasu nukleinowego (DNA albo RNA) i białkowej otoczki namnażający się wyłącznie wewnątrz komórek żywych słownik.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych czym jest.
 • Definicja Napletek Co to jest workowate zdwojenie skóry okrywającej żołądź prącia co oznacza.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza tłumaczenie.
 • Definicja Płuc Rozedma Co to jest niepoprawne powiększenie zawartości powietrza w płucach bez albo z zmianami miąższu płucnego przykłady.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach definicja.
 • Definicja Zębów Próchnica Co to jest twardych tkanek zęba w następstwie szkodliwego działania czynników zewnętrznych, przy wrodzonej podatności osobniczej encyklopedia.
 • Definicja Klasyczny Masaż Co to jest wykonuje się wyłącznie dzięki rąk na obnażonym ciele masowanego jak działa.
 • Definicja Ćwiczenia czynne w odciążeniu Co to jest celu powiększenia siły grup mięśniowych , gdy jej pomniejszenie nie pozwala na czynne pokonanie poprzez nie ciężaru czy jest.
 • Definicja Haszysz Co to jest działaniu psychogennym, uzyskiwany z wysuszonej żywicy z kwiatów Cannabis sativa (Konopia indyjska). Ma działanie pojęcie.
 • Definicja Inhalator Co to jest przyrząd do leczenia wziewnego. Inhibitor - ciało wstrzymujące, substancja hamująca wyjaśnienie.
 • Definicja Ortopedia Co to jest edukacja o stworzeniu, zapobieganiu i leczeniu wrodzonych i nabytych wad narządu ruchu opis.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy informacje.
 • Definicja Heparyna Co to jest substancja zatrzymująca krzepnięcie krwi znaczenie.
 • Definicja Łój Co to jest wydzielina gruczołów łojowych stanowiąca mieszaninę wolnych i związanych kwasów tłuszczowych co znaczy.
 • Definicja Różyczka Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez wirusa różyczki. Przechorowanie pozostawia odporność na całe życie. Zakażenie krzyżówka.
 • Definicja Lipidy Co to jest ustalenie tłuszczów i substancji tłuszczopochodnych w organizmie co to jest.
 • Definicja Neutron Co to jest cząsteczka elementarna mającą ładunek elektryczny 0 słownik.
 • Definicja Androgeny Co to jest męskie hormony płciowe czym jest.
 • Definicja Morfina Co to jest narkotyk, mocny środek przeciwbólowy produkowany z opium, nadmierne używanie może doprowadzić do uzależnienia co oznacza.
 • Definicja Aids Co to jest niedoboru odpornościowego. Dolegliwość śmiertelna wywoływana poprzez wirusy HIV. Wirus atakuje układ odpornościowy tłumaczenie.
 • Definicja Wibracyjny Masaż Co to jest klasycznego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się ruch wibracji realizowany ręcznie albo dzięki specjalnego przykłady.
 • Definicja Ogółnokondycyjne Ćwiczenia Co to jest możliwie najwyższy poziom wydolność fizyczną człowieka niepełnosprawnego, poprzez powiększoną aktywność ruchową części definicja.
 • Definicja Nikotyna Co to jest tytoniu, silna trucizna zawarta w papierosach. Wywiera na początku działanie pobudzające, następnie porażające na zwoje encyklopedia.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda jak działa.
 • Definicja Drgawki Co to jest mimowolne skurcze różnych grup mięśni szkieletowych, pochodzenia mózgowego albo rdzeniowego czy jest.
 • Definicja Homeostaza Co to jest żywego pozwalające na utrzymanie względnej stałości środowiska wewnętrznego mimo działających szkodliwie czynników pojęcie.
 • Definicja Rozedma Co to jest osobliwe pojawienie się powietrza (gazu) w tkankach, narządach bądź jamach ciała (na przykład nadmierna zawartość wyjaśnienie.
 • Definicja Onkologia Co to jest tematyka medycyny zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania, rozpoznaniem i leczeniem opis.
 • Definicja Serca Kołatanie Co to jest odczucie nieprawidłowej, wzmożonej i przyspieszonej czynności serca informacje.
 • Definicja Nerek Niewydolność Co to jest filtracja w nerkach, której efektem jest przyrost w osoczu krwi substancji toksycznych w normalnej sytuacji wydalanych znaczenie.
 • Definicja Hipoglikemia Co to jest obniżenie poziomu cukru we krwi poniżej poprawnych wartości co znaczy.
 • Definicja Miopatia Co to jest dolegliwość mięśni krzyżówka.
 • Definicja Szafkowa Łaźnia Co to jest drewniana szafka, gdzie umieszcza się chorego na czas zabiegu, gdzie jest podawany działaniu suchego powietrza co to jest.
 • Definicja Alergen Co to jest substancja wywołująca reakcje alergiczną słownik.
 • Definicja Paranoja Co to jest zwarty mechanizm urojeń, przy nie zaburzonych innych funkcjach psychicznych czym jest.
 • Definicja Elektrokardiogram Co to jest EKG, krzywa prądów czynnościowych serca zapisana dzięki elektrokardiogramu co oznacza.
 • Definicja Żebrowy Garb Co to jest konsekwencji bocznego skrzywienia i skręcenia piersiowego odcinka kręgosłupa. Wada ta skutkuje deformacje klatki tłumaczenie.
 • Definicja Odra Co to jest dolegliwość zakaźna, występująca najczęściej pomiędzy 5-7 rokiem życia. Po zakończeniu dolegliwości w tym okresie przykłady.
 • Definicja Nowotworowa Komórka Co to jest poprawna komórka o zmienionym genomie co wywołuje umiejętność do niekontrolowanego i postępującego wzrostu definicja.
 • Definicja Nerczyca Co to jest schorzenie nerek opierające na utracie białka wydalanego z moczem z organizmu encyklopedia.
 • Definicja Dreszcze Co to jest drżenie na całym ciele i szczękanie zębami, którym towarzyszy uczucie zimna i stworzenie gęsiej skórki jak działa.
 • Definicja Hermafrodytyzm Co to jest zaburzenia rozwojowe gruczołow płciowych kiedy to w okolicy jądrer(męskie) wystepują przedmioty jajników (kobiece czy jest.
 • Definicja Nerwica Co to jest to jest schorzenie układu nerwowego o nieuchwytnej przyczynie pojęcie.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje wyjaśnienie.
 • Definicja Nadfiolet Co to jest jest rodzaj fali elektromagnetycznej występującej w promieniowaniu słonecznym, w celach leczniczych służąca w opis.
 • Definicja Niestrawność Co to jest zaburzenia w obrębie układu trawiennego informacje.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej znaczenie.
 • Definicja Sekcja Co to jest autopsja, otwarcie zwłok w celu określenia przyczyn zgonu co znaczy.
 • Definicja Kardiochirurgia Co to jest chirurgia zajmująca się korygowaniem wad wrodzonych i nabytych serca krzyżówka.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie co to jest.
 • Definicja Łuszczyca Co to jest podłożu genetycznym polegająca na wzmożonej proliferacji naskórka z niepełnym zrogowaceniem naskórka i z słownik.
 • Definicja Choroba Heinego i Medina Co to jest wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni czym jest.
 • Definicja Kręgosłupa Rozszczep Co to jest wywołana zahamowaniem rozwoju kręgosłupa w momencie płodowym, z rozszczepieniem łuku kręgowego albo trzonu kręgu co oznacza.
 • Definicja Sollux Lampa Co to jest lampa do naświetlań powierzchni ciała promieniami podczerwonymi albo widzialnymi tłumaczenie.
 • Definicja Bolesna Dusznica Co to jest dławica piersiowa, To jest ból w rejonie za mostkiem o charakterze dławiącym. Jest ona symptomem dolegliwości wieńcowej przykłady.
 • Definicja Ejakulacja Co to jest odruchowe wydalanie nasienia występujące u mężczyzn w szycie orgazmu definicja.
 • Definicja Elektrostymulacja Co to jest pobudzanie mięśni albo nerwów impulsem elektrycznym dla celów diagnostycznych albo terapeutycznych encyklopedia.
 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym jak działa.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid czy jest.
 • Definicja Szyi Kręcz Co to jest głowy z przymusowym skręceniem i pochyleniem ku jednemu barkowi i jednoczesnym zwróceniem twarzy w stronę przeciwną ku pojęcie.
 • Definicja Aminokwasy Co to jest fundamentalny cząstki strukturalne tworzące białka wyjaśnienie.
 • Definicja Homeopatia Co to jest leczenie małymi dawkami lekami, które w dużej ilości spowodowały aby symptomy podobne do dolegliwości opis.
 • Definicja Psychiatria Co to jest dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem chorób i zaburzeń psychicznych informacje.
 • Definicja Kolka Co to jest bolesne kurcze narządów jamy brzusznej znaczenie.
 • Definicja Przeszczep Co to jest transplantacja, operacyjne przeniesienie żywych komórek (przetoczenie krwi), tkanek albo całych narządów co znaczy.
 • Definicja Infantylizm Co to jest przypadek gdy ktoś mimo osiągnięcia wieku dorosłego pozostaje nadal przy dziecięcych sposobach myślenia i zachowania krzyżówka.
 • Definicja Oporowe Czynne Ćwiczenia Co to jest powiększenia siły mięśniowej tych grup mięśniowych, gdzie siła z różnych przyczyn została nieznacznie osłabiona co to jest.
 • Definicja Repozycja Co to jest odprowadzenie narządu albo części narządu do miejsca jego prawidłowego położenia anatomicznego słownik.
 • Definicja Garb Co to jest utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, regularnie ze zniekształcenia klatki piersiowej czym jest.
 • Definicja Galwanizacja Co to jest zabieg fizykalny, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały co oznacza.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii tłumaczenie.
 • Definicja Miażdżyca Co to jest degeneracyjno-martwicze i włókniste ścian tętnic, postępująca miażdżyca może doprowadzić do zwiększonego ciśnienia krwi przykłady.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo definicja.
 • Definicja Kręgozmyk Co to jest polegająca na przesuwaniu się V, IV (czasami III) kręgu lędźwiowego ku przodowi w relacji do kręgu położonego niżej encyklopedia.
 • Definicja Ipsilateralne Ćwiczenia Co to jest rezultat których napięcia mięśni chorej kończyny uzyskuje się poprzez ćwiczenia sąsiednich grup mięśniowych tej samej jak działa.
 • Definicja Hipnoza Co to jest spowodowany sugestią, z ograniczeniem własnej woli i świadomości, z zachowaniem kontaktu z osobą hipnotyzującą czy jest.
 • Definicja Hemofilia Co to jest krzepnięcia krwi, to jest dolegliwość dziedziczna powodująca defekt w budowie krwi. Występuje prawie wyłącznie u pojęcie.
 • Definicja Psychoza Co to jest psychiczne o charakterze przemijającym albo etapowo postępującym, może prowadzić do zaburzeń świadomości, kontroli wyjaśnienie.
 • Definicja Ekshibicjonizm Co to jest doznawanie satysfakcji seksualnej poprzez pokazywanie obnażonych narządów płciowych obcym osobą opis.
 • Definicja Płonica Co to jest dolegliwość zakaźna, wstępująca raczej w wieku dziecięcym. Zakażenie droga kropelkową, kontaktu albo poprzez pokarm informacje.
 • Definicja Elektrodiagnostyka Co to jest sposób badania pobudliwości tkanek dzięki prądu stałego i impulsowego w celu diagnostycznym znaczenie.
 • Definicja Bezsenność Co to jest objawiające się trudnościami z zasypianiem i kontynuacją snu. Powodem może być dolegliwość albo zaburzenia psychiczne co znaczy.
 • Definicja Homoseksualizm Co to jest pociąg seksualny skierowany do osobników tej samej płci krzyżówka.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie co to jest.
 • Definicja Rehabilitacja Co to jest wykorzystywane do przywrócenia choremu sprawności fizycznej i psychicznej, i przystosowanie osoby niepełnosprawnej do słownik.
 • Definicja Ropień Co to jest otorbiony zbiornik ropy, regularnie wywołany zakażeniem bakteryjnym czym jest.
 • Definicja Demielinizacyjna Choroby Co to jest w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym co oznacza.
 • Definicja Histeryczny Chód Co to jest demonstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna tłumaczenie.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka przykłady.
 • Definicja Antagonista Co to jest mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista definicja.
 • Definicja Pionizacja Co to jest przyjęcie pozycji pionowej encyklopedia.
 • Definicja Niedokrwistość Co to jest obniżenie poniżej wartości poprawnych liczby krążących we krwi krwinek czerwonych i (albo) zawartej w niej hemoglobiny jak działa.
 • Definicja Zanokcica Co to jest paznokciowego, może być wywoływany poprzez bakterie, wirusy albo grzyby. Wystąpieniu sprzyjają urazy (skaleczenie czy jest.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy pojęcie.
 • Definicja Kontralateralne Ćwiczenia Co to jest celu uzyskania napięcia mięśniowego w kończynie gdzie ruch nie jest możliwy poprzez ćwiczenie przeciwnej kończyny z wyjaśnienie.
 • Definicja Atlas Co to jest krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny opis.
 • Definicja Polineuropatie Co to jest zespół uszkodzenia wielu nerwów obwodowych, najsilniej wyrażany w dalszych częściach kończyn informacje.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec znaczenie.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek co znaczy.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach krzyżówka.
 • Definicja Kofeina Co to jest się w ziarnach kawy, liściach herbaty, owocach koli i liściach mate. Działa pobudzająco na korę mózgową, ośrodki co to jest.
 • Definicja Nagniotek Co to jest bolesne zgrubienie wywołane przewlekłym uciskiem skóry leżącej blisko kości (na przykład skóra palców stopy słownik.
 • Definicja Bronchografia Co to jest radiologiczne oskrzeli opierające na wykonywaniu odpowiednich zdjęć rentgenowskich po uprzednim wprowadzeniu do czym jest.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza co oznacza.
 • Definicja Hipochondria Co to jest fizjologicznych czynnościach organizmu objawów dolegliwości, nadmierne przejmowanie się drobnymi dolegliwościami i tłumaczenie.
 • Definicja Kaczkowaty Chód Co to jest jest wywołany niedowładem mięśni obręczy biodrowej albo zwichnięciem stawu biodrowego przykłady.
 • Definicja Mięśniowa Dystrofia Co to jest dolegliwość mięśni charakteryzująca się postępującym zwyrodnieniem włókien mięśniowych definicja.
 • Definicja Nerwoból Co to jest neuralgia, objawia się nagłymi, napadowymi bólami w obszarze unerwienia poszczególnych nerwów czuciowych encyklopedia.
 • Definicja Komórka Co to jest najmniejsza strukturalna jednostka organizmu zwierzęcego i roślinnego jak działa.
 • Definicja Niedokrwienie Co to jest pomniejszone ukrwienie tkanki w wyniku niewystarczającego albo całkowitego braku dopływu krwi tętniczej czy jest.
 • Definicja Reumatyzm Co to jest związanych z bolesnością i zaburzeniami funkcji w dziedzinie układu mięśniowo-szkieletowego, włączają się tu także pojęcie.
 • Definicja Jaskra Co to jest dolegliwość oka w przebiegu której występuje podniesione ciśnienie wewnątrzgałkiowe wyjaśnienie.
 • Definicja Grasica Co to jest się za mostkiem który rośnie do okresu uaktywnienia hormonów płciowych w momencie dojrzewania (ulega zanikowi opis.
 • Definicja Kangurowy Chód Co to jest to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn informacje.
 • Definicja Rumień Co to jest zaczerwienienie skóry wywołane rozszerzeniem naczyń krwionośnych znaczenie.
 • Definicja Lekomania Co to jest uzależnienie lekowe co znaczy.
 • Definicja Epidemia Co to jest masowe występowanie dolegliwości na danym obszarze krzyżówka.
 • Definicja Akupresura Co to jest masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała co to jest.
 • Definicja Ekshumacja Co to jest ponowne wydobycie pochowanych zwłok słownik.
 • Definicja Duszność Co to jest brak tchu czym jest.
 • Definicja Parkinsonowski Chód Co to jest powolny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi co oznacza.
 • Definicja Malaria Co to jest błotna, dolegliwość zakaźna występująca w ciepłych państwach, wywoływana poprzez różnego rodzaju pełzaki namnażające tłumaczenie.
 • Definicja Odmrożenie Co to jest ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury przykłady.
 • Definicja Oddechowa Niewydolność Co to jest niewystarczająca liczba zamiany gazowej w płucach definicja.
 • Definicja Audiologia Co to jest edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu encyklopedia.
 • Definicja Hemiplegia Co to jest bezwład połowiczy, niemożność wykonania ruchu kończynami po stronie przeciwnej uszkodzenia mózgu (udar mózgu jak działa.
 • Definicja Volkmanna Przykurcz Co to jest dolegliwość wywołana postępującym zwyrodnieniem mięśni i nerwów w następstwie niedokrwienia kończyny czy jest.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec pojęcie.
 • Definicja Antygeny Co to jest chemiczne wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy wyjaśnienie.
 • Definicja Regeneracja Co to jest ponowne tworzenie bądź uzupełnienie utraconych komórek, tkanek bądź narządów. Regresja - cofanie się opis.
 • Definicja Halucynogen Co to jest substancja psychotropowa (ingerująca w psychikę), która wywołuje halucynacje informacje.
 • Definicja Lsd Co to jest narkotyk syntetyczny o mocnym działaniu halucynogennym znaczenie.
 • Definicja Sztuczna Nerka Co to jest urządzenia wykorzystywane do przeprowadzania zabiegów dializy pozaustrojowej (zobacz dializa co znaczy.
 • Definicja Logopedia Co to jest się problematyka usuwania zaburzeń wad mowy, zapobieganiem opóźnieniom w rozwoju mowy i wyrównywaniem tych opóźnień krzyżówka.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz co to jest.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson słownik.
 • Definicja Obrzęk Co to jest znaczące nagromadzenia płynu surowiczego przenikającego z układu naczyniowego do szczelin tkankowych skóry bądź czym jest.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego co oznacza.
 • Definicja Skolioza Co to jest skrzywienie boczne kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej tłumaczenie.
 • Definicja Wąglik Co to jest zakaźna zwierząt (bydło, owce, świnie, konie) o bardzo dużej śmiertelności. U ludzi jako dolegliwość odzwierzęca może przykłady.
 • Definicja Szpotawa Końsko Stopa Co to jest obrębię stopy, występująca jedno- albo obustronnie wskutek zaburzeń w rozwoju mięśni na tle różnych przyczyn definicja.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy encyklopedia.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA jak działa.
 • Definicja Koszący Chód Co to jest z pociąganiem stopą po podłożu, typowy dla niedowładu połowicznego czy jest.
 • Definicja Zastrzał Co to jest dłoniowej części ręki. Powstaje najczęściej wskutek urazu i szerzy się poprzez ciągłość na okoliczne części kończyny pojęcie.
 • Definicja Krwi Grupy Co to jest dziedziczna właściwość wyznaczająca indywidualność każdego człowieka pod względem ekipy krwi wyjaśnienie.
 • Definicja Wodobrzusze Co to jest Odmiennie puchlina brzuszna. Bazuje na nagromadzeniu się w jamie otrzewnej wolnego płynu opis.
 • Definicja Niewydolność Co to jest niedostateczne funkcjonowanie albo sprawność narządu albo układu informacje.
 • Definicja Lumbago Co to jest ból okolicy krzyżowej kręgosłupa wynikający z unerwienia odcinak lędźwiowego znaczenie.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz co znaczy.
 • Definicja Histamina Co to jest uwalniany w reakcjach uczuleniowych, uszkodzeniu tkanek. Skutkuje rozszerzenie małych naczyń krwionośnych, skurcz krzyżówka.
 • Definicja Antybiotyki Co to jest przemiany materii bakterii, grzybów, mchów i tym podobne.. których zadaniem jest działanie przeciwko chorobotwórczym co to jest.
 • Definicja Resekcja Co to jest operacyjne częściowe usuwanie narządu słownik.
 • Definicja Półpasiec Co to jest wirusowa występująca u osób które w przeszłości chorowały na ospę wietrzną i znalazły się w stanie zmniejszonej czym jest.
 • Definicja Afazja Co to jest zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu co oznacza.
 • Definicja Segmentarny Masaż Co to jest neurofizjologicznych powiązaniach istniejących pomiędzy określonymi obszarami skóry, tkanki podskórnej, łącznej i tłumaczenie.
 • Definicja Łożysko Co to jest błony płodowe otaczające płód i wody płodowe przykłady.
 • Definicja Oskrzelowa Dychawica Co to jest przewlekła dolegliwość, gdzie dominuje duszność występująca napadowo albo przewlekłe, wywołana zwężeniem małych definicja.
 • Definicja Ostomalacja Co to jest rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości encyklopedia.
 • Definicja Modzele Co to jest skóry o zgrubiałej warstwie rogowej, powstały w miejscu długotrwałego ucisku albo drażnienia mechanicznego jak działa.
 • Definicja Fetyszyzm Co to jest seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład czy jest.
 • Definicja Bierne Czynno Ćwiczenia Co to jest powiększenia zakresu ruchu w stawach poprzez czynne rozluźnienie napiętych grup mięśniowych, ruch prowadzony jest pojęcie.
 • Definicja Menopauza Co to jest moment w życiu kobiety gdzie w wyniku osłabienia funkcji hormonalnej jajników pojawia się ostania miesiączka wyjaśnienie.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson opis.
 • Definicja Białaczka Co to jest dolegliwość bazuje na wypieraniu zdrowych krwinek białych (leukocytów), poprzez zmienione nowotworowo leukocyty informacje.
 • Definicja Wazopresyna Co to jest wydzielany poprzez podwzgórze. Jego działanie bazuje na wzmaganiu wchłaniania zwrotnego wody w dystalnych kanalikach znaczenie.
 • Definicja Owulacja Co to jest to jest uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka Graffa. Jest fundamentem umiejętności do zajścia w ciąże co znaczy.
 • Definicja Dyskopatia Co to jest krążków) międzykręgowego prowadzące do przepukliny albo wypadnięcia jądra miażdżystego; najczęstsza powód nerwobólu krzyżówka.
 • Definicja Drżenia Co to jest ruchy mimowolne, zwykle rytmiczne i o niewielkiej amplitudzie, wywołane naprzemiennymi ruchami mięśni antagonistycznych co to jest.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca słownik.
 • Definicja Brzuszny Dur Co to jest dolegliwość bakteryjna, zakaźna objawiająca się bólem głowy, uczuciem pragnienia, zaparciami czym jest.
 • Definicja Warga Rozszczep Co to jest wrodzone jedno albo obustronny rozszczep górnej wargi regularnie występujący łącznie z rozszczepem szczęki i co oznacza.
 • Definicja Arteria Co to jest Arterioskleroza - miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek prowadzące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku tłumaczenie.
 • Definicja Sperma Co to jest wydzielina jąder i pozostałych gruczołów należących do narządu płciowych męskich, w skład niej wchodzą plemniki przykłady.
 • Definicja Defloracja Co to jest rozrywanie błony dziewiczej przy pierwszym relacji płciowym definicja.
 • Definicja Insulina Co to jest hormon trzustki wpływający na przemianę węglowodanową, tłuszczową i białkową. Jego niedobór może być powód cukrzycy encyklopedia.
 • Definicja Frejki Poduszka Co to jest prasowanego filcu utrzymująca kończyny dolne niemowlęcia w odwiedzeniu i zgięciu, nie krepująca pozostałych ruchów jak działa.
 • Definicja Płaska Stopa Co to jest wrodzone stopy, występujące jedno- albo obustronnie jako samodzielna wada, albo w zespole innych wad wrodzonych czy jest.
 • Definicja Goniometr Co to jest kątomierz, przyrząd do mierzenia wartości kątowych w stawach pojęcie.
 • Definicja Diadynamiczne Prądy Co to jest to jest prąd który powstaje wskutek prostowania prądu sinusoidalnego zmiennego wyjaśnienie.
 • Definicja Akupunktura Co to jest pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł opis.
 • Definicja Poronienie Co to jest przedwczesne zakończenie ciąży, strata płodu przed uzyskaniem przezeń umiejętności do życia pozamacicznego informacje.
 • Definicja Geriatria Co to jest medycyny, zajmująca się zjawiskami wynikającymi ze starzenia się organizmu ludzkiego, poszukująca właściwych form znaczenie.
 • Definicja Arsonwalizacja Co to jest zabieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach co znaczy.
 • Definicja Orteza Co to jest techniczna służąca w celu kontroli ruchów, wspomagania i całkowitego albo częściowego odciążenia wybranych przedmiotów krzyżówka.
 • Definicja Enzymy Co to jest białka konieczne do przebiegu mechanizmów życiowych co to jest.
 • Definicja Móżdżkowy Zespół Co to jest występujący wskutek uszkodzenia móżdżku. Objawia się niemożnością utrzymania równowagi, nieskoordynowanymi ruchami słownik.
 • Definicja Natręctwo Co to jest wewnętrzny przymus ulegania nasuwającym się wyobrażeniom i myślom. Regularnie towarzyszy mu przymus ustalonych czym jest.
 • Definicja Porażenie Co to jest odpowiedniej funkcji albo ruchów czynnych danego mięśnia albo ekipy mięśniowej spowodowana uszkodzeniem neuronu co oznacza.
 • Definicja Dendryt Co to jest cześć komórki nerwowej. Silnie rozgałęzione, w miarę krótkie wypustki komórki tłumaczenie.
 • Definicja Neuron Co to jest budująca układu nerwowego, złożona jest z ciała komórki, wielu krótkich wypustek (zobacz dendryt) i pojedynczej przykłady.
 • Definicja Toksoplazmoza Co to jest pasożytnicza wywoływana poprzez pierwotniaki z rodzaju Toxoplasma, w przebiegu której występują zmiany patologiczne w definicja.
 • Definicja Euforia Co to jest uczucie szczęśliwości i wzmożonej żywotności encyklopedia.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca jak działa.
 • Definicja Biopsja Co to jest pobranie wycinka tkankowego z żyjącego organizmu do badania mikroskopowego czy jest.
 • Definicja Pozapiramidowy Zespół Co to jest uszkodzenia układu pozapiramidowego. Objawia się nadmierną ilością ruchów mimowolnych albo spowolnieniem i zubożeniem pojęcie.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo wyjaśnienie.
 • Definicja Kokaina Co to jest narkotyk, produkowany z liści koki. Wywołuje mocne uczucie euforii, działa znieczulająco i obkurcza naczynia krwionośne opis.
 • Definicja Moszna Co to jest worek skórny mieszczący jądra, najądrza informacje.
 • Definicja Paraplegia Co to jest bezwład (całkowity brak ruchów czynnych) dwu kończyn, najczęściej dolnych znaczenie.
 • Definicja Amnezja Co to jest symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa co znaczy.
 • Definicja Gerontologia Co to jest edukacja o starzeniu się krzyżówka.
 • Definicja Obrzezania Co to jest napletka u niemowląt płci męskiej albo osobników płci żeńskiej warg mniejszych i łechtaczki, z powodów rytualnych albo co to jest.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych słownik.
 • Definicja Elektrolecznictwo Co to jest dział lecznictwa fizykalnego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały i prąd impulsowy małej czym jest.
 • Definicja Nożycowy Chód Co to jest palcach z nadmiernym przywiedzeniem i krzyżowaniem kończyn. Powodem jest niedowład spastyczny (na przykład mózgowe co oznacza.
 • Definicja Miesiączka Co to jest menstruacja tłumaczenie.
 • Definicja Słoniowacizna Co to jest znaczące zwiększenie części ciała zależne od przewlekłego zastoju chłonki przykłady.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda definicja.
 • Definicja Neuralgia Co to jest nerwoból, napadowe pojawiające się ostre bóle w obszarze unerwienia encyklopedia.
 • Definicja Mammografia Co to jest badanie rentgenowskie w celu wczesnego wykrycia nowotworów piersi u kobiet jak działa.
 • Definicja Pasożyt Co to jest wielokomórkowa roślina albo zwierze stanowiące organizm, który żyjąc na powierzchni albo wewnątrz innego organizmu czy jest.
 • Definicja Alkoholizm Co to jest alkoholu opierające między innymi na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego pojęcie.
 • Definicja Masektomia Co to jest usuwanie sutka wyjaśnienie.
 • Definicja Sprengela Choroba Co to jest wrodzone wysokie ustawienie łopatki opis.
 • Definicja Parkinsona Choroba Co to jest postępujący zespół chorobowy na który złożona jest wzmożone napięcie mięśni i drżenie spoczynkowe rąk, a niekiedy i informacje.
 • Definicja Serca Niedokrwienna Choroba Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa znaczenie.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram co znaczy.
 • Definicja Gastroskop Co to jest endoskop wykorzystywany do oglądania wnętrza żołądka krzyżówka.
 • Definicja Przetoka Co to jest wychodzący z narządu jamistego albo jamistej przestrzeni i uchodzący na zewnątrz ciała albo przebiegający wewnątrz co to jest.
 • Definicja Potencja Co to jest umiejętność do odbycia relacji płciowego poprzez mężczyznę słownik.
 • Definicja Jajowód Co to jest woreczkowaty przewód złączający się z macicą, wykorzystywany do przechwytywania komórki jajowej i przemieszczania jej w czym jest.
 • Definicja Dziecięce Mózgowe Porażenie Co to jest zobacz mózgowe porażenie dziecięce co oznacza.
 • Definicja Eunuch Co to jest wykastrowany mężczyzna przed okresem dojrzewania tłumaczenie.
 • Definicja Sudecka Zespół Co to jest to jest dolegliwość polegająca na zaniku plamistym kości (ubytkiem wapna w kościach przykłady.
 • Definicja Akomodacja Co to jest dostosowanie się za każdym wspólnie organizmu albo narządu (na przykład akomodacja oka) do przewidzianego zadania definicja.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie encyklopedia.
 • Definicja Dekompresja Co to jest pomniejszenie ciśnienia atmosferycznego jak działa.
 • Definicja Płód Co to jest nie narodzony przebywający w łonie matki do porodu czy jest.
 • Definicja Amoniak Co to jest ostrym drażniącym zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być pojęcie.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego wyjaśnienie.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram opis.
 • Definicja Spastyczność Co to jest wzmożone napięcie mięśniowe, rosnące w sposób przy przyspieszeniu ruchów i pod wpływem bodźców czuciowych informacje.
 • Definicja Narkotyk Co to jest środki o działaniu odurzającym podlegający regulaminom o narkotykach znaczenie.
 • Definicja Chiroterapia Co to jest leczenie manualna której celem jest usuwanie niepoprawnych napięć i przywrócenie funkcji w obrębie stawów co znaczy.
 • Definicja Percepcja Co to jest umiejętność odczuwania, spostrzegania i rozpoznawania bodźców i ich złożonych układów krzyżówka.
 • Definicja Zamrożony Bark Co to jest bolesny bark co to jest.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia słownik.
 • Definicja Melanina Co to jest barwnik skóry czym jest.
 • Definicja Krokowy Gruczoł Co to jest prostata, znajduje się u nasady męskiego prącia, wydzielina z tego gruczołu stymuluje ruchliwość plemników co oznacza.
 • Definicja Rzekomy Staw Co to jest braku zrostu kostnego, po wielu miesiącach bezskutecznie przedłużonego unieruchomienia po złamaniach. Steroidy - ekipa tłumaczenie.
 • Definicja Atetoza Co to jest zespół ruchów mimowolnych najczęściej występujących w przeciwstawnych częściach ciała przykłady.
 • Definicja Kinezyterapia Co to jest wiedza o użyciu ruchu jako środka leczniczego definicja.
 • Definicja Amputacja Co to jest odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części encyklopedia.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka jak działa.
 • Definicja Samowspomagane Ćwiczenia Co to jest zdrowej kończyny wykonuje ruch do poprowadzenia biernego ruchu w kończynie chorej. To są ćwiczenia kombinowane czy jest.
 • Definicja Całkowity Masaż Co to jest masowanie całego ciała wszystkimi technikami w określonej kolejności i pozycjach wyjściowych pojęcie.
 • Definicja Iniekcja Co to jest szybkie wprowadzenie płynu do organizmu wyjaśnienie.
 • Definicja Glukoza Co to jest cukier prosty, fundamentalny składnik biorący udział w przemianie materii w naszym organizmie opis.
 • Definicja Elektromiografia Co to jest EMG, sposób rejestracji i badania czynności bioelektrycznej mięśni informacje.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej znaczenie.
 • Definicja Przekwitanie Co to jest moment przejściowy w życiu płciowym kobiety, gdzie cykliczne funkcjonowanie jajnika i wywołane nim regularne krwawienie co znaczy.
 • Definicja Marihuana Co to jest narkotyk, wysuszone liście, kwiaty i łodygi konopi indyjskiej, działanie podobne jak haszysz (zobacz haszysz krzyżówka.
 • Definicja Osteoporoza Co to jest zrzeszotnienie kości, zgąbczenie kości, wywołana zaburzeniami hormonalnymi i ubytkiem wapnia w kościach co to jest.
 • Definicja Połowiczy Bezwład Co to jest porażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia w mózgu spowodowanego najczęściej krwotokiem z tętnic mózgowych słownik.
 • Definicja Pasteryzacja Co to jest termicznej polegająca na niszczeniu form wegetatywnych drobnoustrojów aa pomocą ogrzewania od temperatury 60°C do 85°C czym jest.
 • Definicja Wielowodzie Co to jest Patologiczne powiększenie ilości wód płodowychw ciąży co oznacza.
 • Definicja Przykurcz Co to jest skrócenie pewnych mięśni, ew. wielu grup mięśniowych, o charakterze procesu odwracalnego albo nieodwracalnego wspólnie tłumaczenie.
 • Definicja Helioterapia Co to jest zabieg leczniczy, gdzie wykorzystuje się energię promieniowania słonecznego przykłady.
 • Definicja Kifoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana wypukłością łuku do tyłu (na przykład odcinek piersiowy kręgosłupa definicja.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia encyklopedia.
 • Definicja Hemoglobina Co to jest będący związkiem białka i żelaza będący składnikiem krwinek czerwonych krwi, będący transporterem tlenu w organizmie jak działa.
 • Definicja Gruźlica Co to jest dolegliwość bakteryjna zakaźna, przenoszona drogą kropelkową, doustna, doskórna czy jest.
 • Definicja Anoreksja Co to jest brak łaknienia na tle psychogennym, wywołana czynnikami psychicznymi pojęcie.
 • Definicja Endoskop Co to jest wziernik. Przyrząd zaopatrzony we swoje źródło światła i układ optyczny wyjaśnienie.
 • Definicja Reanimacja Co to jest w ramach pierwszej pomocy realizowane w celu przywrócenia życia przy nagłym zatrzymaniu krążenia albo oddechu opis.
 • Definicja Defibrylacja Co to jest likwidowanie migotania albo trzepotania komór dzięki leków lub elektrowstrząsów informacje.
 • Definicja Mózgu Tętnicy Zator Co to jest jedna z przyczyn udaru mózgu znaczenie.
 • Definicja Hybryda Co to jest skrzyżowania dwóch genetycznie różnych osobników (na przykład muł - krzyżówka osła i konia). Hybrydy są bezpłodne co znaczy.
 • Definicja Niemowlę Co to jest noworodek, dziecko od urodzenia aż do końca 1 roku życia krzyżówka.
 • Definicja Jajnikowa Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach co to jest.
 • Definicja Łojotok Co to jest wydzielanie łoju na owłosionej skórze głowy, czole, nosie, w fałdach nosowo-policzkowych, zausznych, w rejonie mostka słownik.
 • Definicja Serca Sztuczny Rozrusznik Co to jest generator impulsów do sztucznego pobudzania czynności serca, może być zewnętrzny albo wewnętrzny czym jest.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona co oznacza.
 • Definicja Wieńcowa Niewydolność Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa tłumaczenie.
 • Definicja Decybel Co to jest mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych podawanych dla oceny wrażliwości progowej przykłady.
 • Definicja Lej kikutowy protezy kończyny Co to jest gniazdo dopasowane do kształtu kikuta kończyny w protezie służące w celu osadzenia protezy definicja.
 • Definicja Hiperwentylacja Co to jest wentylacja płuc ponad zapotrzebowania encyklopedia.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy jak działa.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona czy jest.
 • Definicja Przerzut Co to jest szerzenie się albo rozsiew ogniska pierwotnego komórek nowotworowych pojęcie.
 • Definicja Spastyczny Chód Co to jest z pociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach wyjaśnienie.
 • Definicja Depresja Co to jest obniżenie nastroju pochodzenia chorobowego, głębsze i dłużej trwające niż poprawne reakcje emocjonalne na trudności opis.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy informacje.
 • Definicja Owrzodzenia Co to jest albo błony śluzowej, gdzie dochodzi do dozielenia i odpadnięcia się i odpadnięcia tkanki martwiczej, a następnie znaczenie.
 • Definicja Najądrze Co to jest narząd położony z tyłu jądra służącym do wyprowadzania i magazynowania plemników co znaczy.
 • Definicja Zgorzel Co to jest tkanek związana z zakażeniem bakteriami beztlenowymi. Zgorzel wilgotna jest niebezpieczna dla życia powodując gorączkę krzyżówka.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista co to jest.
 • Definicja Walentego Św Choroba Co to jest zobacz padaczka słownik.
 • Definicja Erekcja Co to jest mechanicznie albo na drodze odruchu psychicznego wyprężenie członka, łechtaczki albo brodawek sutkowych (nabrzmienie czym jest.
 • Definicja Denaturyzacja Co to jest nieodwracalne zmiany zmiany w strukturze białka co oznacza.
 • Definicja Ataktyczny Chód Co to jest wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej tłumaczenie.
 • Definicja Akromegalia Co to jest okresu wzrostu przerost kości, nosa, uszu, brody, rąk, stóp w skutek nadmiernego działania przedniego płata przysadki przykłady.
 • Definicja Owodnia Co to jest błona jaja płodowego otaczająca płód i wody płodowe definicja.
 • Definicja Elektroencefalografia Co to jest sposób pomiaru czynności bioelektrycznej mózgu encyklopedia.
 • Definicja Plemnik Co to jest męska komórka rozrodcza jak działa.
 • Definicja Odma Co to jest obecność powietrza w takich okolicach ciała, gdzie w stanie prawidłowym nie powinno się znajdować czy jest.
 • Definicja Stawów Zwyrodnieniowa Choroba Co to jest zmianami destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Powodem dolegliwości może być starzenie się chrząstki stawowej, uszkodzenia pojęcie.
 • Definicja Plamisty Dur Co to jest przenoszony poprzez wszy. To jest dolegliwość zakaźna. Symptomy to błyskawicznie narastająca gorączka, przenikliwe bóle wyjaśnienie.
 • Definicja Narkomania Co to jest uzależnienie lekowe opis.
 • Definicja Scheuermanna Choroba Co to jest polegająca na powolnym zaginaniu ku przodowi dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców informacje.
 • Definicja Gen Co to jest nośnik informacji genetycznej znaczenie.
 • Definicja Ciemiączko Co to jest wrodzony otwór pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, wypełniony tkanką łączną, który zamyka się do 2 roku życia co znaczy.
 • Definicja Ganglion Co to jest torbiel galaretowata występująca w rejonie stawów albo na powierzchni ścięgien grzbietu ręki albo stopy krzyżówka.
 • Definicja Choroba Osgood i Schlattera Co to jest jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia co to jest.
 • Definicja Infekcja Co to jest zakażenie słownik.
 • Definicja Perthesa Choroba Co to jest głowy kości udowej u dzieci. Występuje przeważnie u chłopców w momencie pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. Dotyczy raczej czym jest.
 • Definicja Albinos Co to jest człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry co oznacza.
 • Definicja Redresyjne Ćwiczenia Co to jest wykonuje się je w celu likwidacji stawowych ograniczeń ruchu przy zastosowaniu siły zewnętrznej tłumaczenie.
 • Definicja Przepuklina Co to jest przejściowe przemieszczenie narządów, części narządów z poprawnie wykształconej jamy ciała poprzez wrodzony albo nabyty przykłady.
 • Definicja Granulocyt Co to jest podgrupa krwinek białych biorąca udział w ochronie organizmu przed drobnoustrojami definicja.
 • Definicja Wieloródka Co to jest Kobieta w ciąży, która już rodziła aczkolwiek jeden raz encyklopedia.
 • Definicja Koszli Rozwórka Co to jest rodzaj ortezy utrzymująca uda dziecka w nadanym im odwiedzeniu i zgięciu. Służąca w leczeniu dysplazji stawu biodrowego jak działa.
 • Definicja Kastracja Co to jest usuniecie gruczołów płciowych (jąder albo jajników) przed albo po okresie dojrzewania czy jest.
 • Definicja Fizykoterapia Co to jest wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie pojęcie.
 • Definicja Pigment Co to jest barwnik zawarty w komórkach i tkankach wyjaśnienie.
 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym opis.
 • Definicja Łąkotka Co to jest występująca w stawie kolanowym o kształcie półksiężyca; wyróżniamy dwie łąkotki przyśrodkową i boczną zrośnięte na informacje.
 • Definicja Fizjoterapia Co to jest dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu znaczenie.
 • Definicja Leczniczy Masaż Co to jest rąk i odpowiednich aparatów w celu zapobieżenia bądź usunięcia patologicznych zmian w tkankach miękkich, będących co znaczy.
 • Definicja Prącie Co to jest męski narząd rozrodczy, składający się z trzonu, żołędzia, napletka. Posiada ciała jamiste i cewkę moczową (przewód do krzyżówka.
 • Definicja Brachialgia Co to jest ból ramienia, który jest wywołany podrażnieniem nerwowego splotu ramiennego co to jest.
 • Definicja Buergera Choroba Co to jest zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego słownik.
 • Definicja Automatyzm Co to jest odruchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości czym jest.
 • Definicja Głuchota Co to jest jedno albo obustronny brak słuchu co oznacza.
 • Definicja Młodzieńcza Kifoza Co to jest zobacz dolegliwość Scheuermanna tłumaczenie.
 • Definicja Pępowina Co to jest sznur złączający łożysko z płodem przykłady.
 • Definicja Neurochirurgia Co to jest tematyka chirurgii zajmująca się zabiegami operacyjnymi na ośrodkowym układzie nerwowym definicja.
 • Definicja Mnoga Ciąża Co to jest kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy encyklopedia.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista jak działa.
 • Definicja Masturbacja Co to jest samogwałt, onanizm, drażnienie zewnętrznych narządów płciowych w celu osiągnięcia orgazmu czy jest.
 • Definicja Lordoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana szczytem łuku naprzód (na przykład odcinek lędźwiowy i szyjny kręgosłupa pojęcie.
 • Definicja Dysleksja Co to jest zaburzenia w czytaniu powodujące poważne trudności w nauce szkolnej wyjaśnienie.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa opis.
 • Definicja Cholera Co to jest dolegliwość jelita cienkiego przebiegająca z biegunką, wymiotami, odwodnieniem, skurczami mięśni, śpiączką informacje.
 • Definicja Ropniak Co to jest zbiornik ropy w naturalne jamie ciała albo narządzie jamistym znaczenie.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje co znaczy.

Słownik pojęć od lekarza

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczeniu chorób?

Definicja Omamy co znaczy Ropniak krzyżówka Cholera co to jest Astma oskrzelowa słownik Dysleksja czym jest Lordoza co oznacza Masturbacja tłumaczenie Protoagonista. słownik.

Co to jest Choroba wieńcowa co znaczy Choroba Blounta krzyżówka Bielactwo co to wyjaśnienie.