ciąża brzuszna amnezja definicja
Ciąża Brzuszna, Amnezja, Gruźlica, Zawał Serca, Masaż Wibracyjny, Masaż Leczniczy, Hemofilik.

Definicje medyczne, słownik leczenia

 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym co to jest.
 • Definicja Who Co to jest Światowa Organizacja Zdrowia definicja.
 • Definicja Cholera Co to jest dolegliwość jelita cienkiego przebiegająca z biegunką, wymiotami, odwodnieniem, skurczami mięśni, śpiączką co znaczy.
 • Definicja Antagonista Co to jest mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista słownik.
 • Definicja Przetoka Co to jest wychodzący z narządu jamistego albo jamistej przestrzeni i uchodzący na zewnątrz ciała albo przebiegający wewnątrz znaczenie.
 • Definicja Potencja Co to jest umiejętność do odbycia relacji płciowego poprzez mężczyznę czym jest.
 • Definicja Plamisty Dur Co to jest przenoszony poprzez wszy. To jest dolegliwość zakaźna. Symptomy to błyskawicznie narastająca gorączka, przenikliwe bóle co to jest.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia definicja.
 • Definicja Hipnoza Co to jest spowodowany sugestią, z ograniczeniem własnej woli i świadomości, z zachowaniem kontaktu z osobą hipnotyzującą co znaczy.
 • Definicja Serca Masaż Co to jest serca poprzez ścianę klatki piersiowej celem podtrzymania krążenia w okresie nagłego zatrzymania krążenia słownik.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram znaczenie.
 • Definicja Dermatolog Co to jest doktor specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry czym jest.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista co to jest.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy definicja.
 • Definicja Rumień Co to jest zaczerwienienie skóry wywołane rozszerzeniem naczyń krwionośnych co znaczy.
 • Definicja Ciepłolecznictwo Co to jest sposób leczenia fizykalnego opierające na doprowadzeniu do tkanek energii cieplnej słownik.
 • Definicja Segmentarny Masaż Co to jest neurofizjologicznych powiązaniach istniejących pomiędzy określonymi obszarami skóry, tkanki podskórnej, łącznej i znaczenie.
 • Definicja Androgeny Co to jest męskie hormony płciowe czym jest.
 • Definicja Ekshibicjonizm Co to jest doznawanie satysfakcji seksualnej poprzez pokazywanie obnażonych narządów płciowych obcym osobą co to jest.
 • Definicja Toksoplazmoza Co to jest pasożytnicza wywoływana poprzez pierwotniaki z rodzaju Toxoplasma, w przebiegu której występują zmiany patologiczne w definicja.
 • Definicja Drenaż Co to jest odprowadzanie patologicznego albo wytwarzanego w nadmiarze naturalnego płynu ustrojowego dzięki drenu co znaczy.
 • Definicja Oskrzelowa Dychawica Co to jest przewlekła dolegliwość, gdzie dominuje duszność występująca napadowo albo przewlekłe, wywołana zwężeniem małych słownik.
 • Definicja Reumatyzm Co to jest związanych z bolesnością i zaburzeniami funkcji w dziedzinie układu mięśniowo-szkieletowego, włączają się tu także znaczenie.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych czym jest.
 • Definicja Zanokcica Co to jest paznokciowego, może być wywoływany poprzez bakterie, wirusy albo grzyby. Wystąpieniu sprzyjają urazy (skaleczenie co to jest.
 • Definicja Dysleksja Co to jest zaburzenia w czytaniu powodujące poważne trudności w nauce szkolnej definicja.
 • Definicja Jaskra Co to jest dolegliwość oka w przebiegu której występuje podniesione ciśnienie wewnątrzgałkiowe co znaczy.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej słownik.
 • Definicja Onkologia Co to jest tematyka medycyny zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania, rozpoznaniem i leczeniem znaczenie.
 • Definicja Lordoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana szczytem łuku naprzód (na przykład odcinek lędźwiowy i szyjny kręgosłupa czym jest.
 • Definicja Nerek Niewydolność Co to jest filtracja w nerkach, której efektem jest przyrost w osoczu krwi substancji toksycznych w normalnej sytuacji wydalanych co to jest.
 • Definicja Odma Co to jest obecność powietrza w takich okolicach ciała, gdzie w stanie prawidłowym nie powinno się znajdować definicja.
 • Definicja Downa Choroba Co to jest zaburzeniem genetycznym, występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem co znaczy.
 • Definicja Perthesa Choroba Co to jest głowy kości udowej u dzieci. Występuje przeważnie u chłopców w momencie pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. Dotyczy raczej słownik.
 • Definicja Łojotok Co to jest wydzielanie łoju na owłosionej skórze głowy, czole, nosie, w fałdach nosowo-policzkowych, zausznych, w rejonie mostka znaczenie.
 • Definicja Przejściowy Kręg Co to jest graniczny kręg poszczególnych odcinków kręgosłupa, upodobniający się do sąsiednich kręgów leżących wyżej albo niżej czym jest.
 • Definicja Odra Co to jest dolegliwość zakaźna, występująca najczęściej pomiędzy 5-7 rokiem życia. Po zakończeniu dolegliwości w tym okresie co to jest.
 • Definicja Walentego Św Choroba Co to jest zobacz padaczka definicja.
 • Definicja Spastyczność Co to jest wzmożone napięcie mięśniowe, rosnące w sposób przy przyspieszeniu ruchów i pod wpływem bodźców czuciowych co znaczy.
 • Definicja Sekcja Co to jest autopsja, otwarcie zwłok w celu określenia przyczyn zgonu słownik.
 • Definicja Modzele Co to jest skóry o zgrubiałej warstwie rogowej, powstały w miejscu długotrwałego ucisku albo drażnienia mechanicznego znaczenie.
 • Definicja Podwodny Masaż Co to jest w odpowiednich wannach, gdzie wykorzystuje się działanie ciśnieniowego natrysku podwodnego i temperatury wody czym jest.
 • Definicja Orteza Co to jest techniczna służąca w celu kontroli ruchów, wspomagania i całkowitego albo częściowego odciążenia wybranych przedmiotów co to jest.
 • Definicja Mięśniowa Dystrofia Co to jest dolegliwość mięśni charakteryzująca się postępującym zwyrodnieniem włókien mięśniowych definicja.
 • Definicja Brachialgia Co to jest ból ramienia, który jest wywołany podrażnieniem nerwowego splotu ramiennego co znaczy.
 • Definicja Manipulacja Co to jest szybkie, silne ruchy realizowane biernie w chorym stawie, gdzie zakres ruchu jest ograniczony słownik.
 • Definicja Inhalator Co to jest przyrząd do leczenia wziewnego. Inhibitor - ciało wstrzymujące, substancja hamująca znaczenie.
 • Definicja Ogółnokondycyjne Ćwiczenia Co to jest możliwie najwyższy poziom wydolność fizyczną człowieka niepełnosprawnego, poprzez powiększoną aktywność ruchową części czym jest.
 • Definicja Ortopedia Co to jest edukacja o stworzeniu, zapobieganiu i leczeniu wrodzonych i nabytych wad narządu ruchu co to jest.
 • Definicja Arteria Co to jest Arterioskleroza - miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek prowadzące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku definicja.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie co znaczy.
 • Definicja Ginekologia Co to jest edukacja o chorobach żeńskich narządów płciowych słownik.
 • Definicja Zgorzel Co to jest tkanek związana z zakażeniem bakteriami beztlenowymi. Zgorzel wilgotna jest niebezpieczna dla życia powodując gorączkę znaczenie.
 • Definicja Skolioza Co to jest skrzywienie boczne kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej czym jest.
 • Definicja Sztuczna Nerka Co to jest urządzenia wykorzystywane do przeprowadzania zabiegów dializy pozaustrojowej (zobacz dializa co to jest.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii definicja.
 • Definicja Krokowy Gruczoł Co to jest prostata, znajduje się u nasady męskiego prącia, wydzielina z tego gruczołu stymuluje ruchliwość plemników co znaczy.
 • Definicja Nikotyna Co to jest tytoniu, silna trucizna zawarta w papierosach. Wywiera na początku działanie pobudzające, następnie porażające na zwoje słownik.
 • Definicja Całkowity Masaż Co to jest masowanie całego ciała wszystkimi technikami w określonej kolejności i pozycjach wyjściowych znaczenie.
 • Definicja Chiroterapia Co to jest leczenie manualna której celem jest usuwanie niepoprawnych napięć i przywrócenie funkcji w obrębie stawów czym jest.
 • Definicja Oddechowa Niewydolność Co to jest niewystarczająca liczba zamiany gazowej w płucach co to jest.
 • Definicja Prącie Co to jest męski narząd rozrodczy, składający się z trzonu, żołędzia, napletka. Posiada ciała jamiste i cewkę moczową (przewód do definicja.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona co znaczy.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach słownik.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda znaczenie.
 • Definicja Pionizacja Co to jest przyjęcie pozycji pionowej czym jest.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa co to jest.
 • Definicja Farmakomania Co to jest uzależnienia lekowe definicja.
 • Definicja Narkomania Co to jest uzależnienie lekowe co znaczy.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka słownik.
 • Definicja Obrzęk Co to jest znaczące nagromadzenia płynu surowiczego przenikającego z układu naczyniowego do szczelin tkankowych skóry bądź znaczenie.
 • Definicja Depresja Co to jest obniżenie nastroju pochodzenia chorobowego, głębsze i dłużej trwające niż poprawne reakcje emocjonalne na trudności czym jest.
 • Definicja Amoniak Co to jest ostrym drażniącym zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być co to jest.
 • Definicja Ćwiczenia czynne w odciążeniu Co to jest celu powiększenia siły grup mięśniowych , gdy jej pomniejszenie nie pozwala na czynne pokonanie poprzez nie ciężaru definicja.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista co znaczy.
 • Definicja Nagniotek Co to jest bolesne zgrubienie wywołane przewlekłym uciskiem skóry leżącej blisko kości (na przykład skóra palców stopy słownik.
 • Definicja Heteroseksualność Co to jest pociąg do osób płci przeciwnej znaczenie.
 • Definicja Napletek Co to jest workowate zdwojenie skóry okrywającej żołądź prącia czym jest.
 • Definicja Helioterapia Co to jest zabieg leczniczy, gdzie wykorzystuje się energię promieniowania słonecznego co to jest.
 • Definicja Płonica Co to jest dolegliwość zakaźna, wstępująca raczej w wieku dziecięcym. Zakażenie droga kropelkową, kontaktu albo poprzez pokarm definicja.
 • Definicja Epidemia Co to jest masowe występowanie dolegliwości na danym obszarze co znaczy.
 • Definicja Brodzący Chód Co to jest powstaje wskutek niedowładu mięśni stóp słownik.
 • Definicja Niedrożność Co to jest zarośnięcie, zaciśnięcie albo zaczopowanie naczynia , jelita albo innego przewodu w organizmie znaczenie.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca czym jest.
 • Definicja Bolesna Dusznica Co to jest dławica piersiowa, To jest ból w rejonie za mostkiem o charakterze dławiącym. Jest ona symptomem dolegliwości wieńcowej co to jest.
 • Definicja Łożysko Co to jest błony płodowe otaczające płód i wody płodowe definicja.
 • Definicja Elektroencefalografia Co to jest sposób pomiaru czynności bioelektrycznej mózgu co znaczy.
 • Definicja Mięśniowe Napięcie Co to jest stan skurczu mięśnia stanowiący toniczny odruch na rozciąganie słownik.
 • Definicja Atetoza Co to jest zespół ruchów mimowolnych najczęściej występujących w przeciwstawnych częściach ciała znaczenie.
 • Definicja Bakteryjna Flora Co to jest to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze czym jest.
 • Definicja Odmrożenie Co to jest ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury co to jest.
 • Definicja Nerczyca Co to jest schorzenie nerek opierające na utracie białka wydalanego z moczem z organizmu definicja.
 • Definicja Sollux Lampa Co to jest lampa do naświetlań powierzchni ciała promieniami podczerwonymi albo widzialnymi co znaczy.
 • Definicja Ciemiączko Co to jest wrodzony otwór pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, wypełniony tkanką łączną, który zamyka się do 2 roku życia słownik.
 • Definicja Pozapiramidowy Zespół Co to jest uszkodzenia układu pozapiramidowego. Objawia się nadmierną ilością ruchów mimowolnych albo spowolnieniem i zubożeniem znaczenie.
 • Definicja Przekwitanie Co to jest moment przejściowy w życiu płciowym kobiety, gdzie cykliczne funkcjonowanie jajnika i wywołane nim regularne krwawienie czym jest.
 • Definicja Paraplegia Co to jest bezwład (całkowity brak ruchów czynnych) dwu kończyn, najczęściej dolnych co to jest.
 • Definicja Akson Co to jest cześć komórki nerwowej, długa wypustka otoczona błoną komórkową i osłonką mielinową definicja.
 • Definicja Akromegalia Co to jest okresu wzrostu przerost kości, nosa, uszu, brody, rąk, stóp w skutek nadmiernego działania przedniego płata przysadki co znaczy.
 • Definicja Homeostaza Co to jest żywego pozwalające na utrzymanie względnej stałości środowiska wewnętrznego mimo działających szkodliwie czynników słownik.
 • Definicja Restytucja Co to jest przywracanie funkcji utraconych w wyniku pewnych czynników działających patogennie albo urazów znaczenie.
 • Definicja Amputacja Co to jest odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części czym jest.
 • Definicja Głuchota Co to jest jedno albo obustronny brak słuchu co to jest.
 • Definicja Rzekomy Staw Co to jest braku zrostu kostnego, po wielu miesiącach bezskutecznie przedłużonego unieruchomienia po złamaniach. Steroidy - ekipa definicja.
 • Definicja Niewydolność Co to jest niedostateczne funkcjonowanie albo sprawność narządu albo układu co znaczy.
 • Definicja Frejki Poduszka Co to jest prasowanego filcu utrzymująca kończyny dolne niemowlęcia w odwiedzeniu i zgięciu, nie krepująca pozostałych ruchów słownik.
 • Definicja Kręgosłupa Rozszczep Co to jest wywołana zahamowaniem rozwoju kręgosłupa w momencie płodowym, z rozszczepieniem łuku kręgowego albo trzonu kręgu znaczenie.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo czym jest.
 • Definicja Hemoglobina Co to jest będący związkiem białka i żelaza będący składnikiem krwinek czerwonych krwi, będący transporterem tlenu w organizmie co to jest.
 • Definicja Wazopresyna Co to jest wydzielany poprzez podwzgórze. Jego działanie bazuje na wzmaganiu wchłaniania zwrotnego wody w dystalnych kanalikach definicja.
 • Definicja Elektrokardiogram Co to jest EKG, krzywa prądów czynnościowych serca zapisana dzięki elektrokardiogramu co znaczy.
 • Definicja Garb Co to jest utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, regularnie ze zniekształcenia klatki piersiowej słownik.
 • Definicja Rozedma Co to jest osobliwe pojawienie się powietrza (gazu) w tkankach, narządach bądź jamach ciała (na przykład nadmierna zawartość znaczenie.
 • Definicja Erekcja Co to jest mechanicznie albo na drodze odruchu psychicznego wyprężenie członka, łechtaczki albo brodawek sutkowych (nabrzmienie czym jest.
 • Definicja Masturbacja Co to jest samogwałt, onanizm, drażnienie zewnętrznych narządów płciowych w celu osiągnięcia orgazmu co to jest.
 • Definicja Wodobrzusze Co to jest Odmiennie puchlina brzuszna. Bazuje na nagromadzeniu się w jamie otrzewnej wolnego płynu definicja.
 • Definicja Oporowe Czynne Ćwiczenia Co to jest powiększenia siły mięśniowej tych grup mięśniowych, gdzie siła z różnych przyczyn została nieznacznie osłabiona co znaczy.
 • Definicja Diatermia Co to jest leczenie prądami wielkiej częstotliwości, które wywołuje głębokie przegrzania tkanek słownik.
 • Definicja Bierne Czynno Ćwiczenia Co to jest powiększenia zakresu ruchu w stawach poprzez czynne rozluźnienie napiętych grup mięśniowych, ruch prowadzony jest znaczenie.
 • Definicja Mnoga Ciąża Co to jest kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy czym jest.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa co to jest.
 • Definicja Kardiochirurgia Co to jest chirurgia zajmująca się korygowaniem wad wrodzonych i nabytych serca definicja.
 • Definicja Akupresura Co to jest masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała co znaczy.
 • Definicja Blounta Choroba Co to jest jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Następstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana słownik.
 • Definicja Owodnia Co to jest błona jaja płodowego otaczająca płód i wody płodowe znaczenie.
 • Definicja Osteoporoza Co to jest zrzeszotnienie kości, zgąbczenie kości, wywołana zaburzeniami hormonalnymi i ubytkiem wapnia w kościach czym jest.
 • Definicja Lej kikutowy protezy kończyny Co to jest gniazdo dopasowane do kształtu kikuta kończyny w protezie służące w celu osadzenia protezy co to jest.
 • Definicja Wirus Co to jest zbudowany z kwasu nukleinowego (DNA albo RNA) i białkowej otoczki namnażający się wyłącznie wewnątrz komórek żywych definicja.
 • Definicja Komórka Co to jest najmniejsza strukturalna jednostka organizmu zwierzęcego i roślinnego co znaczy.
 • Definicja Logopedia Co to jest się problematyka usuwania zaburzeń wad mowy, zapobieganiem opóźnieniom w rozwoju mowy i wyrównywaniem tych opóźnień słownik.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza znaczenie.
 • Definicja Arsonwalizacja Co to jest zabieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach czym jest.
 • Definicja Nerwoból Co to jest neuralgia, objawia się nagłymi, napadowymi bólami w obszarze unerwienia poszczególnych nerwów czuciowych co to jest.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca definicja.
 • Definicja Kokaina Co to jest narkotyk, produkowany z liści koki. Wywołuje mocne uczucie euforii, działa znieczulająco i obkurcza naczynia krwionośne co znaczy.
 • Definicja Kiła Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez bakterie (krętek kiły), przenoszona raczej drogą płciową, a również w łonie słownik.
 • Definicja Drgawki Co to jest mimowolne skurcze różnych grup mięśni szkieletowych, pochodzenia mózgowego albo rdzeniowego znaczenie.
 • Definicja Gastroskop Co to jest endoskop wykorzystywany do oglądania wnętrza żołądka czym jest.
 • Definicja Wałeczki Co to jest znajdowane w osadzie moczu, zbudowane z białka, a również z komórek (erytrocyty, leukocyty, komórki nabłonka), ziaren co to jest.
 • Definicja Łuszczyca Co to jest podłożu genetycznym polegająca na wzmożonej proliferacji naskórka z niepełnym zrogowaceniem naskórka i z definicja.
 • Definicja Hipoglikemia Co to jest obniżenie poziomu cukru we krwi poniżej poprawnych wartości co znaczy.
 • Definicja Płuc Rozedma Co to jest niepoprawne powiększenie zawartości powietrza w płucach bez albo z zmianami miąższu płucnego słownik.
 • Definicja Regeneracja Co to jest ponowne tworzenie bądź uzupełnienie utraconych komórek, tkanek bądź narządów. Regresja - cofanie się znaczenie.
 • Definicja Kinezyterapia Co to jest wiedza o użyciu ruchu jako środka leczniczego czym jest.
 • Definicja Niedokrwienie Co to jest pomniejszone ukrwienie tkanki w wyniku niewystarczającego albo całkowitego braku dopływu krwi tętniczej co to jest.
 • Definicja Pasożyt Co to jest wielokomórkowa roślina albo zwierze stanowiące organizm, który żyjąc na powierzchni albo wewnątrz innego organizmu definicja.
 • Definicja Kolka Co to jest bolesne kurcze narządów jamy brzusznej co znaczy.
 • Definicja Katatoniczny Zespół Co to jest upośledzenie kontaktu z otoczeniem i zaburzenia aktywności ruchowej słownik.
 • Definicja Zębów Próchnica Co to jest twardych tkanek zęba w następstwie szkodliwego działania czynników zewnętrznych, przy wrodzonej podatności osobniczej znaczenie.
 • Definicja Anoreksja Co to jest brak łaknienia na tle psychogennym, wywołana czynnikami psychicznymi czym jest.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych co to jest.
 • Definicja Nerwica Co to jest to jest schorzenie układu nerwowego o nieuchwytnej przyczynie definicja.
 • Definicja Morfina Co to jest narkotyk, mocny środek przeciwbólowy produkowany z opium, nadmierne używanie może doprowadzić do uzależnienia co znaczy.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy słownik.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza znaczenie.
 • Definicja Miażdżyca Co to jest degeneracyjno-martwicze i włókniste ścian tętnic, postępująca miażdżyca może doprowadzić do zwiększonego ciśnienia krwi czym jest.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy co to jest.
 • Definicja Młodzieńcza Kifoza Co to jest zobacz dolegliwość Scheuermanna definicja.
 • Definicja Gerontologia Co to jest edukacja o starzeniu się co znaczy.
 • Definicja Malaria Co to jest błotna, dolegliwość zakaźna występująca w ciepłych państwach, wywoływana poprzez różnego rodzaju pełzaki namnażające słownik.
 • Definicja Insulina Co to jest hormon trzustki wpływający na przemianę węglowodanową, tłuszczową i białkową. Jego niedobór może być powód cukrzycy znaczenie.
 • Definicja Dozymetria Co to jest dawek promieniowania jonizującego, dokonywana dzięki dawkomierza w powietrzu lub napromieniowanych obiektach, a również czym jest.
 • Definicja Porażenie Co to jest odpowiedniej funkcji albo ruchów czynnych danego mięśnia albo ekipy mięśniowej spowodowana uszkodzeniem neuronu co to jest.
 • Definicja Balneoterapia Co to jest fizykalnego dzięki naturalnych środków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, peloidy, słońce i definicja.
 • Definicja Masektomia Co to jest usuwanie sutka co znaczy.
 • Definicja Ropień Co to jest otorbiony zbiornik ropy, regularnie wywołany zakażeniem bakteryjnym słownik.
 • Definicja Homoseksualizm Co to jest pociąg seksualny skierowany do osobników tej samej płci znaczenie.
 • Definicja Przeszczep Co to jest transplantacja, operacyjne przeniesienie żywych komórek (przetoczenie krwi), tkanek albo całych narządów czym jest.
 • Definicja Demencja Co to jest otępienie, obniżenie sprawności umysłowej powiązane z przebytym schorzeniem psychicznym albo nerwowym co to jest.
 • Definicja Aorta Co to jest tętnica wychodząca z lewej komory serca definicja.
 • Definicja Miesiączka Co to jest menstruacja co znaczy.
 • Definicja Alergen Co to jest substancja wywołująca reakcje alergiczną słownik.
 • Definicja Bielactwo Co to jest zanik barwika skóry znaczenie.
 • Definicja Reanimacja Co to jest w ramach pierwszej pomocy realizowane w celu przywrócenia życia przy nagłym zatrzymaniu krążenia albo oddechu czym jest.
 • Definicja Aids Co to jest niedoboru odpornościowego. Dolegliwość śmiertelna wywoływana poprzez wirusy HIV. Wirus atakuje układ odpornościowy co to jest.
 • Definicja Ekshumacja Co to jest ponowne wydobycie pochowanych zwłok definicja.
 • Definicja Melanina Co to jest barwnik skóry co znaczy.
 • Definicja Plemnik Co to jest męska komórka rozrodcza słownik.
 • Definicja Płaska Stopa Co to jest wrodzone stopy, występujące jedno- albo obustronnie jako samodzielna wada, albo w zespole innych wad wrodzonych znaczenie.
 • Definicja Antygeny Co to jest chemiczne wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy czym jest.
 • Definicja Żebrowy Garb Co to jest konsekwencji bocznego skrzywienia i skręcenia piersiowego odcinka kręgosłupa. Wada ta skutkuje deformacje klatki co to jest.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych definicja.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek co znaczy.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz słownik.
 • Definicja Moczanowa Dna Co to jest zaburzenie, występujące raczej u mężczyzn w średnim wieku, objawić się może w następstwie miejscowego ochłodzenia, po znaczenie.
 • Definicja Afazja Co to jest zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu czym jest.
 • Definicja Otrzewna Co to jest błona wyścielająca ściany jamy brzusznej (otrzewna ścienna) i narządy znajdujące się w tej jamie co to jest.
 • Definicja Hermafrodytyzm Co to jest zaburzenia rozwojowe gruczołow płciowych kiedy to w okolicy jądrer(męskie) wystepują przedmioty jajników (kobiece definicja.
 • Definicja Nożycowy Chód Co to jest palcach z nadmiernym przywiedzeniem i krzyżowaniem kończyn. Powodem jest niedowład spastyczny (na przykład mózgowe co znaczy.
 • Definicja Audiometr Co to jest aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu słownik.
 • Definicja Obrzezania Co to jest napletka u niemowląt płci męskiej albo osobników płci żeńskiej warg mniejszych i łechtaczki, z powodów rytualnych albo znaczenie.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram czym jest.
 • Definicja Galwanizacja Co to jest zabieg fizykalny, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały co to jest.
 • Definicja Rehabilitacja Co to jest wykorzystywane do przywrócenia choremu sprawności fizycznej i psychicznej, i przystosowanie osoby niepełnosprawnej do definicja.
 • Definicja Lsd Co to jest narkotyk syntetyczny o mocnym działaniu halucynogennym co znaczy.
 • Definicja Fibrynogen Co to jest czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii słownik.
 • Definicja Pigmentacja Co to jest zabarwienie skóry, włosów, oczu poprzez fizjologiczny barwnik - melaninę znaczenie.
 • Definicja Wydrążona Stopa Co to jest pogłębieniem łuku stopy między guzem piętowym a głowami kości śródstopia, a równoczesnym skręceniem tego odcinka czym jest.
 • Definicja Redresyjne Ćwiczenia Co to jest wykonuje się je w celu likwidacji stawowych ograniczeń ruchu przy zastosowaniu siły zewnętrznej co to jest.
 • Definicja Poronienie Co to jest przedwczesne zakończenie ciąży, strata płodu przed uzyskaniem przezeń umiejętności do życia pozamacicznego definicja.
 • Definicja Niedokrwistość Co to jest obniżenie poniżej wartości poprawnych liczby krążących we krwi krwinek czerwonych i (albo) zawartej w niej hemoglobiny co znaczy.
 • Definicja Moszna Co to jest worek skórny mieszczący jądra, najądrza słownik.
 • Definicja Warga Rozszczep Co to jest wrodzone jedno albo obustronny rozszczep górnej wargi regularnie występujący łącznie z rozszczepem szczęki i znaczenie.
 • Definicja Genotyp Co to jest przy rozmnażaniu płciowym to jest cały kompletny zapis genetyczny pochodzący w równych częściach od obojga rodziców czym jest.
 • Definicja Dyskopatia Co to jest krążków) międzykręgowego prowadzące do przepukliny albo wypadnięcia jądra miażdżystego; najczęstsza powód nerwobólu co to jest.
 • Definicja Grasica Co to jest się za mostkiem który rośnie do okresu uaktywnienia hormonów płciowych w momencie dojrzewania (ulega zanikowi definicja.
 • Definicja Owrzodzenia Co to jest albo błony śluzowej, gdzie dochodzi do dozielenia i odpadnięcia się i odpadnięcia tkanki martwiczej, a następnie co znaczy.
 • Definicja Elektrolecznictwo Co to jest dział lecznictwa fizykalnego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały i prąd impulsowy małej słownik.
 • Definicja Oparzenie Co to jest w skutek działania wysokiej temperatury, płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego znaczenie.
 • Definicja Zastrzał Co to jest dłoniowej części ręki. Powstaje najczęściej wskutek urazu i szerzy się poprzez ciągłość na okoliczne części kończyny czym jest.
 • Definicja Najądrze Co to jest narząd położony z tyłu jądra służącym do wyprowadzania i magazynowania plemników co to jest.
 • Definicja Lumbago Co to jest ból okolicy krzyżowej kręgosłupa wynikający z unerwienia odcinak lędźwiowego definicja.
 • Definicja Serca Sztuczny Rozrusznik Co to jest generator impulsów do sztucznego pobudzania czynności serca, może być zewnętrzny albo wewnętrzny co znaczy.
 • Definicja Sprengela Choroba Co to jest wrodzone wysokie ustawienie łopatki słownik.
 • Definicja Jajowód Co to jest woreczkowaty przewód złączający się z macicą, wykorzystywany do przechwytywania komórki jajowej i przemieszczania jej w znaczenie.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie czym jest.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA co to jest.
 • Definicja Stawów Zwyrodnieniowa Choroba Co to jest zmianami destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Powodem dolegliwości może być starzenie się chrząstki stawowej, uszkodzenia definicja.
 • Definicja Narkoza Co to jest znieczulenie ogólne co znaczy.
 • Definicja Hipochondria Co to jest fizjologicznych czynnościach organizmu objawów dolegliwości, nadmierne przejmowanie się drobnymi dolegliwościami i słownik.
 • Definicja Przepuklina Co to jest przejściowe przemieszczenie narządów, części narządów z poprawnie wykształconej jamy ciała poprzez wrodzony albo nabyty znaczenie.
 • Definicja Sudecka Zespół Co to jest to jest dolegliwość polegająca na zaniku plamistym kości (ubytkiem wapna w kościach czym jest.
 • Definicja Podniebienia Rozszczep Co to jest wada podniebienia powstała poprzez niezrośnięcie się obydwu części podniebienia co to jest.
 • Definicja Elektrostymulacja Co to jest pobudzanie mięśni albo nerwów impulsem elektrycznym dla celów diagnostycznych albo terapeutycznych definicja.
 • Definicja Słoniowacizna Co to jest znaczące zwiększenie części ciała zależne od przewlekłego zastoju chłonki co znaczy.
 • Definicja Zamrożony Bark Co to jest bolesny bark słownik.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie znaczenie.
 • Definicja Heparyna Co to jest substancja zatrzymująca krzepnięcie krwi czym jest.
 • Definicja Krwi Grupy Co to jest dziedziczna właściwość wyznaczająca indywidualność każdego człowieka pod względem ekipy krwi co to jest.
 • Definicja Przerzut Co to jest szerzenie się albo rozsiew ogniska pierwotnego komórek nowotworowych definicja.
 • Definicja Diadynamiczne Prądy Co to jest to jest prąd który powstaje wskutek prostowania prądu sinusoidalnego zmiennego co znaczy.
 • Definicja Hemiplegia Co to jest bezwład połowiczy, niemożność wykonania ruchu kończynami po stronie przeciwnej uszkodzenia mózgu (udar mózgu słownik.
 • Definicja Histamina Co to jest uwalniany w reakcjach uczuleniowych, uszkodzeniu tkanek. Skutkuje rozszerzenie małych naczyń krwionośnych, skurcz znaczenie.
 • Definicja Kofeina Co to jest się w ziarnach kawy, liściach herbaty, owocach koli i liściach mate. Działa pobudzająco na korę mózgową, ośrodki czym jest.
 • Definicja Eunuch Co to jest wykastrowany mężczyzna przed okresem dojrzewania co to jest.
 • Definicja Hybryda Co to jest skrzyżowania dwóch genetycznie różnych osobników (na przykład muł - krzyżówka osła i konia). Hybrydy są bezpłodne definicja.
 • Definicja Gen Co to jest nośnik informacji genetycznej co znaczy.
 • Definicja Polineuropatie Co to jest zespół uszkodzenia wielu nerwów obwodowych, najsilniej wyrażany w dalszych częściach kończyn słownik.
 • Definicja Resekcja Co to jest operacyjne częściowe usuwanie narządu znaczenie.
 • Definicja Łąkotka Co to jest występująca w stawie kolanowym o kształcie półksiężyca; wyróżniamy dwie łąkotki przyśrodkową i boczną zrośnięte na czym jest.
 • Definicja Szyi Kręcz Co to jest głowy z przymusowym skręceniem i pochyleniem ku jednemu barkowi i jednoczesnym zwróceniem twarzy w stronę przeciwną ku co to jest.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka definicja.
 • Definicja Połowiczy Bezwład Co to jest porażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia w mózgu spowodowanego najczęściej krwotokiem z tętnic mózgowych co znaczy.
 • Definicja Choroba Co to jest na działanie czynników chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu słownik.
 • Definicja Dziecięce Mózgowe Porażenie Co to jest zobacz mózgowe porażenie dziecięce znaczenie.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii czym jest.
 • Definicja Biopsja Co to jest pobranie wycinka tkankowego z żyjącego organizmu do badania mikroskopowego co to jest.
 • Definicja Neutron Co to jest cząsteczka elementarna mającą ładunek elektryczny 0 definicja.
 • Definicja Osierdzie Co to jest to jest osłonkowo-ślizgowa powłoka serca co znaczy.
 • Definicja Empatia Co to jest umiejętność wyczuwania się w emocje i uczucia innych osób, rozumienia sytuacji i położenia drugiej osoby słownik.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy znaczenie.
 • Definicja Albinos Co to jest człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry czym jest.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson co to jest.
 • Definicja Brzuszny Dur Co to jest dolegliwość bakteryjna, zakaźna objawiająca się bólem głowy, uczuciem pragnienia, zaparciami definicja.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda co znaczy.
 • Definicja Białaczka Co to jest dolegliwość bazuje na wypieraniu zdrowych krwinek białych (leukocytów), poprzez zmienione nowotworowo leukocyty słownik.
 • Definicja Koszli Rozwórka Co to jest rodzaj ortezy utrzymująca uda dziecka w nadanym im odwiedzeniu i zgięciu. Służąca w leczeniu dysplazji stawu biodrowego znaczenie.
 • Definicja Narkotyk Co to jest środki o działaniu odurzającym podlegający regulaminom o narkotykach czym jest.
 • Definicja Masaż Co to jest wykorzystanie ustalonych chwytów służące w fizjoterapii do celów leczniczych co to jest.
 • Definicja Laseroterapia Co to jest to jest dział fizykoterapii gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się promieniowanie laserowe definicja.
 • Definicja Audiologia Co to jest edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu co znaczy.
 • Definicja Płucna Odma Co to jest obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc słownik.
 • Definicja Hiperwentylacja Co to jest wentylacja płuc ponad zapotrzebowania znaczenie.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid czym jest.
 • Definicja Metamorfoza Co to jest przemiana, przekształcenie postaci (na przykład przemiana larwy w postać dorosła co to jest.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona definicja.
 • Definicja Różyczka Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez wirusa różyczki. Przechorowanie pozostawia odporność na całe życie. Zakażenie co znaczy.
 • Definicja Samowspomagane Ćwiczenia Co to jest zdrowej kończyny wykonuje ruch do poprowadzenia biernego ruchu w kończynie chorej. To są ćwiczenia kombinowane słownik.
 • Definicja Iniekcja Co to jest szybkie wprowadzenie płynu do organizmu znaczenie.
 • Definicja Drżenia Co to jest ruchy mimowolne, zwykle rytmiczne i o niewielkiej amplitudzie, wywołane naprzemiennymi ruchami mięśni antagonistycznych czym jest.
 • Definicja Psychoza Co to jest psychiczne o charakterze przemijającym albo etapowo postępującym, może prowadzić do zaburzeń świadomości, kontroli co to jest.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek definicja.
 • Definicja Homeopatia Co to jest leczenie małymi dawkami lekami, które w dużej ilości spowodowały aby symptomy podobne do dolegliwości co znaczy.
 • Definicja Kifoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana wypukłością łuku do tyłu (na przykład odcinek piersiowy kręgosłupa słownik.
 • Definicja Elektrodiagnostyka Co to jest sposób badania pobudliwości tkanek dzięki prądu stałego i impulsowego w celu diagnostycznym znaczenie.
 • Definicja Endoskopia Co to jest wziernikowanie, oglądanie jam ciała i narządów dzięki endoskopu. Może być połączone z małymi operacjami czym jest.
 • Definicja Ejakulacja Co to jest odruchowe wydalanie nasienia występujące u mężczyzn w szycie orgazmu co to jest.
 • Definicja Miopatia Co to jest dolegliwość mięśni definicja.
 • Definicja Lekomania Co to jest uzależnienie lekowe co znaczy.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa słownik.
 • Definicja Volkmanna Przykurcz Co to jest dolegliwość wywołana postępującym zwyrodnieniem mięśni i nerwów w następstwie niedokrwienia kończyny znaczenie.
 • Definicja Marihuana Co to jest narkotyk, wysuszone liście, kwiaty i łodygi konopi indyjskiej, działanie podobne jak haszysz (zobacz haszysz czym jest.
 • Definicja Kastracja Co to jest usuniecie gruczołów płciowych (jąder albo jajników) przed albo po okresie dojrzewania co to jest.
 • Definicja Mózgu Tętnicy Zator Co to jest jedna z przyczyn udaru mózgu definicja.
 • Definicja Pępowina Co to jest sznur złączający łożysko z płodem co znaczy.
 • Definicja Parkinsona Choroba Co to jest postępujący zespół chorobowy na który złożona jest wzmożone napięcie mięśni i drżenie spoczynkowe rąk, a niekiedy i słownik.
 • Definicja Móżdżkowy Zespół Co to jest występujący wskutek uszkodzenia móżdżku. Objawia się niemożnością utrzymania równowagi, nieskoordynowanymi ruchami znaczenie.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy czym jest.
 • Definicja Kręgozmyk Co to jest polegająca na przesuwaniu się V, IV (czasami III) kręgu lędźwiowego ku przodowi w relacji do kręgu położonego niżej co to jest.
 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym definicja.
 • Definicja Pasteryzacja Co to jest termicznej polegająca na niszczeniu form wegetatywnych drobnoustrojów aa pomocą ogrzewania od temperatury 60°C do 85°C co znaczy.
 • Definicja Psychiatria Co to jest dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem chorób i zaburzeń psychicznych słownik.
 • Definicja Krwotok Co to jest masywny wypływ krwi z łożyska naczyniowego jako następstwo zranienia albo dolegliwości naczynia znaczenie.
 • Definicja Koślawa Płasko Stopa Co to jest typowe schorzenie powiązane z wadami postawy, wynikająca z zaburzeń równowagi mięśniowej w relacji do masy ciała czym jest.
 • Definicja Limfatyczne Gruczoły Co to jest zobacz węzeł chłonny co to jest.
 • Definicja Hemofilia Co to jest krzepnięcia krwi, to jest dolegliwość dziedziczna powodująca defekt w budowie krwi. Występuje prawie wyłącznie u definicja.
 • Definicja Wrodzona Biodra Dysplazja Co to jest narządu ruchu polegająca na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki co znaczy.
 • Definicja Choroba Osgood i Schlattera Co to jest jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia słownik.
 • Definicja Defloracja Co to jest rozrywanie błony dziewiczej przy pierwszym relacji płciowym znaczenie.
 • Definicja Niedowład Co to jest częściowe upośledzenie siły mięśniowej albo grup mięśniowych czym jest.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego co to jest.
 • Definicja Impotencja Co to jest niezdolność albo niemożność mężczyzn do prawidłowego relacji płciowego definicja.
 • Definicja Spastyczny Chód Co to jest z pociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach co znaczy.
 • Definicja Dendryt Co to jest cześć komórki nerwowej. Silnie rozgałęzione, w miarę krótkie wypustki komórki słownik.
 • Definicja Wagotomia Co to jest przecięcie dolnego odcinka nerwu błędnego (nervus vagus) służące w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy znaczenie.
 • Definicja Manualne Leczenie Co to jest manipulacje lecznicze, zabieg realizowany rękami leczącego czym jest.
 • Definicja Percepcja Co to jest umiejętność odczuwania, spostrzegania i rozpoznawania bodźców i ich złożonych układów co to jest.
 • Definicja Wąglik Co to jest zakaźna zwierząt (bydło, owce, świnie, konie) o bardzo dużej śmiertelności. U ludzi jako dolegliwość odzwierzęca może definicja.
 • Definicja Menopauza Co to jest moment w życiu kobiety gdzie w wyniku osłabienia funkcji hormonalnej jajników pojawia się ostania miesiączka co znaczy.
 • Definicja Szafkowa Łaźnia Co to jest drewniana szafka, gdzie umieszcza się chorego na czas zabiegu, gdzie jest podawany działaniu suchego powietrza słownik.
 • Definicja Gnidy Co to jest jaja wszy i włosiaków przyklejone do włosów znaczenie.
 • Definicja Owulacja Co to jest to jest uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka Graffa. Jest fundamentem umiejętności do zajścia w ciąże czym jest.
 • Definicja Pigment Co to jest barwnik zawarty w komórkach i tkankach co to jest.
 • Definicja Nowotworowa Komórka Co to jest poprawna komórka o zmienionym genomie co wywołuje umiejętność do niekontrolowanego i postępującego wzrostu definicja.
 • Definicja Glukoza Co to jest cukier prosty, fundamentalny składnik biorący udział w przemianie materii w naszym organizmie co znaczy.
 • Definicja Amfetamina Co to jest syntetyczny działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo prowadzący do słownik.
 • Definicja Buergera Choroba Co to jest zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego znaczenie.
 • Definicja Schizofrenia Co to jest to jest przewlekła dolegliwość psychiatryczna, charakteryzująca się rozszczepieniem osobowości czym jest.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia co to jest.
 • Definicja Choroba Heinego i Medina Co to jest wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni definicja.
 • Definicja Dren Co to jest środek pomocniczy do odprowadzenia wydzieliny z rany, ropy, przesięku i wysięku, płynu i tym podobne co znaczy.
 • Definicja Lipidy Co to jest ustalenie tłuszczów i substancji tłuszczopochodnych w organizmie słownik.
 • Definicja Dializa Co to jest zabieg służący w ostrej niewydolności nerek, którego celem jest oczyszczenie krwi z nadmiaru mocznika znaczenie.
 • Definicja Przykurcz Co to jest skrócenie pewnych mięśni, ew. wielu grup mięśniowych, o charakterze procesu odwracalnego albo nieodwracalnego wspólnie czym jest.
 • Definicja Decybel Co to jest mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych podawanych dla oceny wrażliwości progowej co to jest.
 • Definicja Wieloródka Co to jest Kobieta w ciąży, która już rodziła aczkolwiek jeden raz definicja.
 • Definicja Haszysz Co to jest działaniu psychogennym, uzyskiwany z wysuszonej żywicy z kwiatów Cannabis sativa (Konopia indyjska). Ma działanie co znaczy.
 • Definicja Półpasiec Co to jest wirusowa występująca u osób które w przeszłości chorowały na ospę wietrzną i znalazły się w stanie zmniejszonej słownik.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych znaczenie.
 • Definicja Ostomalacja Co to jest rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości czym jest.
 • Definicja Defibrylacja Co to jest likwidowanie migotania albo trzepotania komór dzięki leków lub elektrowstrząsów co to jest.
 • Definicja Dekompresja Co to jest pomniejszenie ciśnienia atmosferycznego definicja.
 • Definicja Demielinizacyjna Choroby Co to jest w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym co znaczy.
 • Definicja Automatyzm Co to jest odruchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości słownik.
 • Definicja Euforia Co to jest uczucie szczęśliwości i wzmożonej żywotności znaczenie.
 • Definicja Elektromiografia Co to jest EMG, sposób rejestracji i badania czynności bioelektrycznej mięśni czym jest.
 • Definicja Histeryczny Chód Co to jest demonstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna co to jest.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo definicja.
 • Definicja Akupunktura Co to jest pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł co znaczy.
 • Definicja Połóg Co to jest moment od końca porodu do zniknięcia zmian związanych z ciążą i porodem, poprawnie 6-8 tygodni słownik.
 • Definicja Wieńcowa Choroba Co to jest niedokrwienna serca. Powstaje w chwili gdy poprzez mięsień sercowy przepływa niedostateczna liczba krwi, powodując znaczenie.
 • Definicja Parkinsonowski Chód Co to jest powolny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi czym jest.
 • Definicja Ropniak Co to jest zbiornik ropy w naturalne jamie ciała albo narządzie jamistym co to jest.
 • Definicja Dreszcze Co to jest drżenie na całym ciele i szczękanie zębami, którym towarzyszy uczucie zimna i stworzenie gęsiej skórki definicja.
 • Definicja Jajnik Co to jest parzysty gruczoł pełniący funkcje narządu rozrodczego kobiety co znaczy.
 • Definicja Pląsawica Co to jest polegająca na szybkich nieskoordynowanych ruchach mimowolnych, obejmujących najczęściej mięśnie twarzy i dalszych słownik.
 • Definicja Koszący Chód Co to jest z pociąganiem stopą po podłożu, typowy dla niedowładu połowicznego znaczenie.
 • Definicja Bezsenność Co to jest objawiające się trudnościami z zasypianiem i kontynuacją snu. Powodem może być dolegliwość albo zaburzenia psychiczne czym jest.
 • Definicja Wieńcowa Niewydolność Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa co to jest.
 • Definicja Ganglion Co to jest torbiel galaretowata występująca w rejonie stawów albo na powierzchni ścięgien grzbietu ręki albo stopy definicja.
 • Definicja Goniometr Co to jest kątomierz, przyrząd do mierzenia wartości kątowych w stawach co znaczy.
 • Definicja Apatia Co to jest stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich słownik.
 • Definicja Geriatria Co to jest medycyny, zajmująca się zjawiskami wynikającymi ze starzenia się organizmu ludzkiego, poszukująca właściwych form znaczenie.
 • Definicja Ataktyczny Chód Co to jest wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej czym jest.
 • Definicja Sperma Co to jest wydzielina jąder i pozostałych gruczołów należących do narządu płciowych męskich, w skład niej wchodzą plemniki co to jest.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje definicja.
 • Definicja Feila Klippela Zespół Co to jest wrodzona krótka szyja co znaczy.
 • Definicja Neurochirurgia Co to jest tematyka chirurgii zajmująca się zabiegami operacyjnymi na ośrodkowym układzie nerwowym słownik.
 • Definicja Fetyszyzm Co to jest seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład znaczenie.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec czym jest.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz co to jest.
 • Definicja Hemipareza Co to jest niedowład połowiczy, częściowe porażenie mięśni wywołane udarem mózgu definicja.
 • Definicja Kangurowy Chód Co to jest to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn co znaczy.
 • Definicja Neuralgia Co to jest nerwoból, napadowe pojawiające się ostre bóle w obszarze unerwienia słownik.
 • Definicja Antybiotyki Co to jest przemiany materii bakterii, grzybów, mchów i tym podobne.. których zadaniem jest działanie przeciwko chorobotwórczym znaczenie.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach czym jest.
 • Definicja Tylnosznurowy Chód Co to jest ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego co to jest.
 • Definicja Gonady Co to jest gruczoły płciowe wytwarzające komórki rozrodcze, u mężczyzn - jądra, u kobiet - jajniki definicja.
 • Definicja Cukrzyca Co to jest metaboliczne wywołane brakiem insuliny. Ć Ćwiczenia bierne - służące w celu utrzymania prawidłowego zakresu ruchu w co znaczy.
 • Definicja Serca Kołatanie Co to jest odczucie nieprawidłowej, wzmożonej i przyspieszonej czynności serca słownik.
 • Definicja Fizykoterapia Co to jest wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie znaczenie.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej czym jest.
 • Definicja Moskit Co to jest ogólne ustalenie komarów żywiących się krwią co to jest.
 • Definicja Scheuermanna Choroba Co to jest polegająca na powolnym zaginaniu ku przodowi dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców definicja.
 • Definicja Akomodacja Co to jest dostosowanie się za każdym wspólnie organizmu albo narządu (na przykład akomodacja oka) do przewidzianego zadania co znaczy.
 • Definicja Wielowodzie Co to jest Patologiczne powiększenie ilości wód płodowychw ciąży słownik.
 • Definicja Infantylizm Co to jest przypadek gdy ktoś mimo osiągnięcia wieku dorosłego pozostaje nadal przy dziecięcych sposobach myślenia i zachowania znaczenie.
 • Definicja Duszność Co to jest brak tchu czym jest.
 • Definicja Bronchografia Co to jest radiologiczne oskrzeli opierające na wykonywaniu odpowiednich zdjęć rentgenowskich po uprzednim wprowadzeniu do co to jest.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego definicja.
 • Definicja Denaturyzacja Co to jest nieodwracalne zmiany zmiany w strukturze białka co znaczy.
 • Definicja Nadfiolet Co to jest jest rodzaj fali elektromagnetycznej występującej w promieniowaniu słonecznym, w celach leczniczych służąca w słownik.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy znaczenie.
 • Definicja Klasyczny Masaż Co to jest wykonuje się wyłącznie dzięki rąk na obnażonym ciele masowanego czym jest.
 • Definicja Infekcja Co to jest zakażenie co to jest.
 • Definicja Mammografia Co to jest badanie rentgenowskie w celu wczesnego wykrycia nowotworów piersi u kobiet definicja.
 • Definicja Jajnikowa Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach co znaczy.
 • Definicja Agonista Co to jest protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu słownik.
 • Definicja Atlas Co to jest krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny znaczenie.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid czym jest.
 • Definicja Aminokwasy Co to jest fundamentalny cząstki strukturalne tworzące białka co to jest.
 • Definicja Ipsilateralne Ćwiczenia Co to jest rezultat których napięcia mięśni chorej kończyny uzyskuje się poprzez ćwiczenia sąsiednich grup mięśniowych tej samej definicja.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa co znaczy.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA słownik.
 • Definicja Paranoja Co to jest zwarty mechanizm urojeń, przy nie zaburzonych innych funkcjach psychicznych znaczenie.
 • Definicja Omdlenia Co to jest napadowe krótkotrwała strata przytomności w wyniku niedostatecznego ukrwienia mózgu czym jest.
 • Definicja Kontralateralne Ćwiczenia Co to jest celu uzyskania napięcia mięśniowego w kończynie gdzie ruch nie jest możliwy poprzez ćwiczenie przeciwnej kończyny z co to jest.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje definicja.
 • Definicja Fizjoterapia Co to jest dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu co znaczy.
 • Definicja Płód Co to jest nie narodzony przebywający w łonie matki do porodu słownik.
 • Definicja Szpotawa Końsko Stopa Co to jest obrębię stopy, występująca jedno- albo obustronnie wskutek zaburzeń w rozwoju mięśni na tle różnych przyczyn znaczenie.
 • Definicja Natręctwo Co to jest wewnętrzny przymus ulegania nasuwającym się wyobrażeniom i myślom. Regularnie towarzyszy mu przymus ustalonych czym jest.
 • Definicja Alkoholizm Co to jest alkoholu opierające między innymi na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego co to jest.
 • Definicja Granulocyt Co to jest podgrupa krwinek białych biorąca udział w ochronie organizmu przed drobnoustrojami definicja.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec co znaczy.
 • Definicja Dupuytrena Przykurcz Co to jest przykurcz rozcięgna dłoniowego słownik.
 • Definicja Repozycja Co to jest odprowadzenie narządu albo części narządu do miejsca jego prawidłowego położenia anatomicznego znaczenie.
 • Definicja Serca Niedokrwienna Choroba Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa czym jest.
 • Definicja Niemowlę Co to jest noworodek, dziecko od urodzenia aż do końca 1 roku życia co to jest.
 • Definicja Halucynogen Co to jest substancja psychotropowa (ingerująca w psychikę), która wywołuje halucynacje definicja.
 • Definicja Wolne Czynne Ćwiczenia Co to jest służące są w celu powiększenia siły mięśniowej grup mięśniowych częściowo osłabionych co znaczy.
 • Definicja Niestrawność Co to jest zaburzenia w obrębie układu trawiennego słownik.
 • Definicja Enzymy Co to jest białka konieczne do przebiegu mechanizmów życiowych znaczenie.
 • Definicja Kaczkowaty Chód Co to jest jest wywołany niedowładem mięśni obręczy biodrowej albo zwichnięciem stawu biodrowego czym jest.
 • Definicja Łój Co to jest wydzielina gruczołów łojowych stanowiąca mieszaninę wolnych i związanych kwasów tłuszczowych co to jest.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson definicja.
 • Definicja Neuron Co to jest budująca układu nerwowego, złożona jest z ciała komórki, wielu krótkich wypustek (zobacz dendryt) i pojedynczej co znaczy.
 • Definicja Endoskop Co to jest wziernik. Przyrząd zaopatrzony we swoje źródło światła i układ optyczny słownik.
 • Definicja Hospicjum Co to jest organizacja opiekująca się ludźmi nieuleczalnie chorymi znaczenie.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie czym jest.
 • Definicja Leczniczy Masaż Co to jest rąk i odpowiednich aparatów w celu zapobieżenia bądź usunięcia patologicznych zmian w tkankach miękkich, będących co to jest.
 • Definicja Wibracyjny Masaż Co to jest klasycznego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się ruch wibracji realizowany ręcznie albo dzięki specjalnego definicja.
 • Definicja Serca Zawał Co to jest postać dolegliwości wieńcowej gdzie dochodzi do stworzenia ogniskowej martwicy mięśnia sercowego wskutek jego co znaczy.
 • Definicja Gruźlica Co to jest dolegliwość bakteryjna zakaźna, przenoszona drogą kropelkową, doustna, doskórna słownik.
 • Definicja Amnezja Co to jest symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa znaczenie.
 • Definicja Brzuszna Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jamie brzusznej czym jest.

Słownik pojęć od lekarza

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczeniu chorób?

Definicja Ciąża Brzuszna, Amnezja, Gruźlica, Zawał Serca, Masaż Wibracyjny, Masaż Leczniczy, Hemofilik, Hospicjum, Endoskop, Neuron, Neuryt, Łój, Chód Kaczkowaty, Enzymy słownik.

Co to jest Ciąża Brzuszna, Amnezja, Gruźlica, Zawał Serca, Masaż wyjaśnienie.