zastrzał bezwład połowiczy definicja
Geriatria co znaczy Nadfiolet krzyżówka Nerczyca co to jest Jonoforeza słownik Borowina czym jest.

Definicje medyczne, słownik leczenia

 • Definicja Zastrzał Co to jest dłoniowej części ręki. Powstaje najczęściej wskutek urazu i szerzy się poprzez ciągłość na okoliczne części kończyny co znaczy.
 • Definicja Połowiczy Bezwład Co to jest porażenie kończyn po stronie przeciwnej do uszkodzenia w mózgu spowodowanego najczęściej krwotokiem z tętnic mózgowych krzyżówka.
 • Definicja Schizofrenia Co to jest to jest przewlekła dolegliwość psychiatryczna, charakteryzująca się rozszczepieniem osobowości co to jest.
 • Definicja Morfina Co to jest narkotyk, mocny środek przeciwbólowy produkowany z opium, nadmierne używanie może doprowadzić do uzależnienia słownik.
 • Definicja Żebrowy Garb Co to jest konsekwencji bocznego skrzywienia i skręcenia piersiowego odcinka kręgosłupa. Wada ta skutkuje deformacje klatki czym jest.
 • Definicja Łój Co to jest wydzielina gruczołów łojowych stanowiąca mieszaninę wolnych i związanych kwasów tłuszczowych co oznacza.
 • Definicja Oparzenie Co to jest w skutek działania wysokiej temperatury, płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego tłumaczenie.
 • Definicja Choroba Heinego i Medina Co to jest wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni przykłady.
 • Definicja Wałeczki Co to jest znajdowane w osadzie moczu, zbudowane z białka, a również z komórek (erytrocyty, leukocyty, komórki nabłonka), ziaren definicja.
 • Definicja Płucna Odma Co to jest obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc encyklopedia.
 • Definicja Wazopresyna Co to jest wydzielany poprzez podwzgórze. Jego działanie bazuje na wzmaganiu wchłaniania zwrotnego wody w dystalnych kanalikach jak działa.
 • Definicja Wieńcowa Choroba Co to jest niedokrwienna serca. Powstaje w chwili gdy poprzez mięsień sercowy przepływa niedostateczna liczba krwi, powodując czy jest.
 • Definicja Hemipareza Co to jest niedowład połowiczy, częściowe porażenie mięśni wywołane udarem mózgu pojęcie.
 • Definicja Pasteryzacja Co to jest termicznej polegająca na niszczeniu form wegetatywnych drobnoustrojów aa pomocą ogrzewania od temperatury 60°C do 85°C wyjaśnienie.
 • Definicja Decybel Co to jest mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych podawanych dla oceny wrażliwości progowej opis.
 • Definicja Serca Sztuczny Rozrusznik Co to jest generator impulsów do sztucznego pobudzania czynności serca, może być zewnętrzny albo wewnętrzny informacje.
 • Definicja Wydrążona Stopa Co to jest pogłębieniem łuku stopy między guzem piętowym a głowami kości śródstopia, a równoczesnym skręceniem tego odcinka znaczenie.
 • Definicja Orteza Co to jest techniczna służąca w celu kontroli ruchów, wspomagania i całkowitego albo częściowego odciążenia wybranych przedmiotów co znaczy.
 • Definicja Kontralateralne Ćwiczenia Co to jest celu uzyskania napięcia mięśniowego w kończynie gdzie ruch nie jest możliwy poprzez ćwiczenie przeciwnej kończyny z krzyżówka.
 • Definicja Przykurcz Co to jest skrócenie pewnych mięśni, ew. wielu grup mięśniowych, o charakterze procesu odwracalnego albo nieodwracalnego wspólnie co to jest.
 • Definicja Heteroseksualność Co to jest pociąg do osób płci przeciwnej słownik.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego czym jest.
 • Definicja Arteria Co to jest Arterioskleroza - miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek prowadzące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku co oznacza.
 • Definicja Katatoniczny Zespół Co to jest upośledzenie kontaktu z otoczeniem i zaburzenia aktywności ruchowej tłumaczenie.
 • Definicja Koszący Chód Co to jest z pociąganiem stopą po podłożu, typowy dla niedowładu połowicznego przykłady.
 • Definicja Szpotawa Końsko Stopa Co to jest obrębię stopy, występująca jedno- albo obustronnie wskutek zaburzeń w rozwoju mięśni na tle różnych przyczyn definicja.
 • Definicja Serca Niedokrwienna Choroba Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa encyklopedia.
 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym jak działa.
 • Definicja Kolka Co to jest bolesne kurcze narządów jamy brzusznej czy jest.
 • Definicja Moszna Co to jest worek skórny mieszczący jądra, najądrza pojęcie.
 • Definicja Elektrokardiogram Co to jest EKG, krzywa prądów czynnościowych serca zapisana dzięki elektrokardiogramu wyjaśnienie.
 • Definicja Androgeny Co to jest męskie hormony płciowe opis.
 • Definicja Metamorfoza Co to jest przemiana, przekształcenie postaci (na przykład przemiana larwy w postać dorosła informacje.
 • Definicja Dreszcze Co to jest drżenie na całym ciele i szczękanie zębami, którym towarzyszy uczucie zimna i stworzenie gęsiej skórki znaczenie.
 • Definicja Odmrożenie Co to jest ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury co znaczy.
 • Definicja Psychiatria Co to jest dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem chorób i zaburzeń psychicznych krzyżówka.
 • Definicja Audiologia Co to jest edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu co to jest.
 • Definicja Mięśniowe Napięcie Co to jest stan skurczu mięśnia stanowiący toniczny odruch na rozciąganie słownik.
 • Definicja Eunuch Co to jest wykastrowany mężczyzna przed okresem dojrzewania czym jest.
 • Definicja Kaczkowaty Chód Co to jest jest wywołany niedowładem mięśni obręczy biodrowej albo zwichnięciem stawu biodrowego co oznacza.
 • Definicja Nikotyna Co to jest tytoniu, silna trucizna zawarta w papierosach. Wywiera na początku działanie pobudzające, następnie porażające na zwoje tłumaczenie.
 • Definicja Komórka Co to jest najmniejsza strukturalna jednostka organizmu zwierzęcego i roślinnego przykłady.
 • Definicja Kardiochirurgia Co to jest chirurgia zajmująca się korygowaniem wad wrodzonych i nabytych serca definicja.
 • Definicja Homeopatia Co to jest leczenie małymi dawkami lekami, które w dużej ilości spowodowały aby symptomy podobne do dolegliwości encyklopedia.
 • Definicja Rzekomy Staw Co to jest braku zrostu kostnego, po wielu miesiącach bezskutecznie przedłużonego unieruchomienia po złamaniach. Steroidy - ekipa jak działa.
 • Definicja Reanimacja Co to jest w ramach pierwszej pomocy realizowane w celu przywrócenia życia przy nagłym zatrzymaniu krążenia albo oddechu czy jest.
 • Definicja Ortopedia Co to jest edukacja o stworzeniu, zapobieganiu i leczeniu wrodzonych i nabytych wad narządu ruchu pojęcie.
 • Definicja Bakteryjna Flora Co to jest to jest zespół bakterii współżyjących ze sobą na pewnym obszarze wyjaśnienie.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram opis.
 • Definicja Frejki Poduszka Co to jest prasowanego filcu utrzymująca kończyny dolne niemowlęcia w odwiedzeniu i zgięciu, nie krepująca pozostałych ruchów informacje.
 • Definicja Płuc Rozedma Co to jest niepoprawne powiększenie zawartości powietrza w płucach bez albo z zmianami miąższu płucnego znaczenie.
 • Definicja Jajowód Co to jest woreczkowaty przewód złączający się z macicą, wykorzystywany do przechwytywania komórki jajowej i przemieszczania jej w co znaczy.
 • Definicja Łożysko Co to jest błony płodowe otaczające płód i wody płodowe krzyżówka.
 • Definicja Kifoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana wypukłością łuku do tyłu (na przykład odcinek piersiowy kręgosłupa co to jest.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo słownik.
 • Definicja Genetyczny Kod Co to jest zapis informacji w materiale genowym czym jest.
 • Definicja Brodzący Chód Co to jest powstaje wskutek niedowładu mięśni stóp co oznacza.
 • Definicja Akromegalia Co to jest okresu wzrostu przerost kości, nosa, uszu, brody, rąk, stóp w skutek nadmiernego działania przedniego płata przysadki tłumaczenie.
 • Definicja Oporowe Czynne Ćwiczenia Co to jest powiększenia siły mięśniowej tych grup mięśniowych, gdzie siła z różnych przyczyn została nieznacznie osłabiona przykłady.
 • Definicja Psychoza Co to jest psychiczne o charakterze przemijającym albo etapowo postępującym, może prowadzić do zaburzeń świadomości, kontroli definicja.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy encyklopedia.
 • Definicja Dren Co to jest środek pomocniczy do odprowadzenia wydzieliny z rany, ropy, przesięku i wysięku, płynu i tym podobne jak działa.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista czy jest.
 • Definicja Endoskop Co to jest wziernik. Przyrząd zaopatrzony we swoje źródło światła i układ optyczny pojęcie.
 • Definicja Dozymetria Co to jest dawek promieniowania jonizującego, dokonywana dzięki dawkomierza w powietrzu lub napromieniowanych obiektach, a również wyjaśnienie.
 • Definicja Audiometr Co to jest aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu opis.
 • Definicja Automatyzm Co to jest odruchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości informacje.
 • Definicja Fetyszyzm Co to jest seksualne, objawiające się podnieceniem płciowym w chwili dotykania albo oglądania elementów osobistych (na przykład znaczenie.
 • Definicja Bierne Czynno Ćwiczenia Co to jest powiększenia zakresu ruchu w stawach poprzez czynne rozluźnienie napiętych grup mięśniowych, ruch prowadzony jest co znaczy.
 • Definicja Szyi Kręcz Co to jest głowy z przymusowym skręceniem i pochyleniem ku jednemu barkowi i jednoczesnym zwróceniem twarzy w stronę przeciwną ku krzyżówka.
 • Definicja Antagonista Co to jest mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista co to jest.
 • Definicja Narkomania Co to jest uzależnienie lekowe słownik.
 • Definicja Podniebienia Rozszczep Co to jest wada podniebienia powstała poprzez niezrośnięcie się obydwu części podniebienia czym jest.
 • Definicja Paranoja Co to jest zwarty mechanizm urojeń, przy nie zaburzonych innych funkcjach psychicznych co oznacza.
 • Definicja Antygeny Co to jest chemiczne wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy tłumaczenie.
 • Definicja Hemofilia Co to jest krzepnięcia krwi, to jest dolegliwość dziedziczna powodująca defekt w budowie krwi. Występuje prawie wyłącznie u przykłady.
 • Definicja Regeneracja Co to jest ponowne tworzenie bądź uzupełnienie utraconych komórek, tkanek bądź narządów. Regresja - cofanie się definicja.
 • Definicja Bronchografia Co to jest radiologiczne oskrzeli opierające na wykonywaniu odpowiednich zdjęć rentgenowskich po uprzednim wprowadzeniu do encyklopedia.
 • Definicja Płonica Co to jest dolegliwość zakaźna, wstępująca raczej w wieku dziecięcym. Zakażenie droga kropelkową, kontaktu albo poprzez pokarm jak działa.
 • Definicja Szafkowa Łaźnia Co to jest drewniana szafka, gdzie umieszcza się chorego na czas zabiegu, gdzie jest podawany działaniu suchego powietrza czy jest.
 • Definicja Narkoza Co to jest znieczulenie ogólne pojęcie.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona wyjaśnienie.
 • Definicja Perthesa Choroba Co to jest głowy kości udowej u dzieci. Występuje przeważnie u chłopców w momencie pomiędzy 5 a 14 rokiem życia. Dotyczy raczej opis.
 • Definicja Elektroterapia Co to jest elektrolecznictwo informacje.
 • Definicja Wąglik Co to jest zakaźna zwierząt (bydło, owce, świnie, konie) o bardzo dużej śmiertelności. U ludzi jako dolegliwość odzwierzęca może znaczenie.
 • Definicja Neutron Co to jest cząsteczka elementarna mającą ładunek elektryczny 0 co znaczy.
 • Definicja Ganglion Co to jest torbiel galaretowata występująca w rejonie stawów albo na powierzchni ścięgien grzbietu ręki albo stopy krzyżówka.
 • Definicja Akson Co to jest cześć komórki nerwowej, długa wypustka otoczona błoną komórkową i osłonką mielinową co to jest.
 • Definicja Arsonwalizacja Co to jest zabieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach słownik.
 • Definicja Cukrzyca Co to jest metaboliczne wywołane brakiem insuliny. Ć Ćwiczenia bierne - służące w celu utrzymania prawidłowego zakresu ruchu w czym jest.
 • Definicja Gnidy Co to jest jaja wszy i włosiaków przyklejone do włosów co oznacza.
 • Definicja Przeszczep Co to jest transplantacja, operacyjne przeniesienie żywych komórek (przetoczenie krwi), tkanek albo całych narządów tłumaczenie.
 • Definicja Anoreksja Co to jest brak łaknienia na tle psychogennym, wywołana czynnikami psychicznymi przykłady.
 • Definicja Moczanowa Dna Co to jest zaburzenie, występujące raczej u mężczyzn w średnim wieku, objawić się może w następstwie miejscowego ochłodzenia, po definicja.
 • Definicja Elektrolecznictwo Co to jest dział lecznictwa fizykalnego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały i prąd impulsowy małej encyklopedia.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa jak działa.
 • Definicja Móżdżkowy Zespół Co to jest występujący wskutek uszkodzenia móżdżku. Objawia się niemożnością utrzymania równowagi, nieskoordynowanymi ruchami czy jest.
 • Definicja Polineuropatie Co to jest zespół uszkodzenia wielu nerwów obwodowych, najsilniej wyrażany w dalszych częściach kończyn pojęcie.
 • Definicja Lsd Co to jest narkotyk syntetyczny o mocnym działaniu halucynogennym wyjaśnienie.
 • Definicja Akupunktura Co to jest pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł opis.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz informacje.
 • Definicja Klasyczny Masaż Co to jest wykonuje się wyłącznie dzięki rąk na obnażonym ciele masowanego znaczenie.
 • Definicja Kręgozmyk Co to jest polegająca na przesuwaniu się V, IV (czasami III) kręgu lędźwiowego ku przodowi w relacji do kręgu położonego niżej co znaczy.
 • Definicja Kokaina Co to jest narkotyk, produkowany z liści koki. Wywołuje mocne uczucie euforii, działa znieczulająco i obkurcza naczynia krwionośne krzyżówka.
 • Definicja Sudecka Zespół Co to jest to jest dolegliwość polegająca na zaniku plamistym kości (ubytkiem wapna w kościach co to jest.
 • Definicja Infantylizm Co to jest przypadek gdy ktoś mimo osiągnięcia wieku dorosłego pozostaje nadal przy dziecięcych sposobach myślenia i zachowania słownik.
 • Definicja Malaria Co to jest błotna, dolegliwość zakaźna występująca w ciepłych państwach, wywoływana poprzez różnego rodzaju pełzaki namnażające czym jest.
 • Definicja Amputacja Co to jest odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części co oznacza.
 • Definicja Sztuczna Nerka Co to jest urządzenia wykorzystywane do przeprowadzania zabiegów dializy pozaustrojowej (zobacz dializa tłumaczenie.
 • Definicja Wirus Co to jest zbudowany z kwasu nukleinowego (DNA albo RNA) i białkowej otoczki namnażający się wyłącznie wewnątrz komórek żywych przykłady.
 • Definicja Manipulacja Co to jest szybkie, silne ruchy realizowane biernie w chorym stawie, gdzie zakres ruchu jest ograniczony definicja.
 • Definicja Rozedma Co to jest osobliwe pojawienie się powietrza (gazu) w tkankach, narządach bądź jamach ciała (na przykład nadmierna zawartość encyklopedia.
 • Definicja Reumatyzm Co to jest związanych z bolesnością i zaburzeniami funkcji w dziedzinie układu mięśniowo-szkieletowego, włączają się tu także jak działa.
 • Definicja Elektrostymulacja Co to jest pobudzanie mięśni albo nerwów impulsem elektrycznym dla celów diagnostycznych albo terapeutycznych czy jest.
 • Definicja Infekcja Co to jest zakażenie pojęcie.
 • Definicja Enzymy Co to jest białka konieczne do przebiegu mechanizmów życiowych wyjaśnienie.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec opis.
 • Definicja Repozycja Co to jest odprowadzenie narządu albo części narządu do miejsca jego prawidłowego położenia anatomicznego informacje.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej znaczenie.
 • Definicja Atlas Co to jest krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny co znaczy.
 • Definicja Elektroencefalografia Co to jest sposób pomiaru czynności bioelektrycznej mózgu krzyżówka.
 • Definicja Antybiotyki Co to jest przemiany materii bakterii, grzybów, mchów i tym podobne.. których zadaniem jest działanie przeciwko chorobotwórczym co to jest.
 • Definicja Gruźlica Co to jest dolegliwość bakteryjna zakaźna, przenoszona drogą kropelkową, doustna, doskórna słownik.
 • Definicja Euforia Co to jest uczucie szczęśliwości i wzmożonej żywotności czym jest.
 • Definicja Sekcja Co to jest autopsja, otwarcie zwłok w celu określenia przyczyn zgonu co oznacza.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson tłumaczenie.
 • Definicja Laseroterapia Co to jest to jest dział fizykoterapii gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się promieniowanie laserowe przykłady.
 • Definicja Skolioza Co to jest skrzywienie boczne kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej definicja.
 • Definicja Dializa Co to jest zabieg służący w ostrej niewydolności nerek, którego celem jest oczyszczenie krwi z nadmiaru mocznika encyklopedia.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie jak działa.
 • Definicja Drżenia Co to jest ruchy mimowolne, zwykle rytmiczne i o niewielkiej amplitudzie, wywołane naprzemiennymi ruchami mięśni antagonistycznych czy jest.
 • Definicja Lumbago Co to jest ból okolicy krzyżowej kręgosłupa wynikający z unerwienia odcinak lędźwiowego pojęcie.
 • Definicja Przerzut Co to jest szerzenie się albo rozsiew ogniska pierwotnego komórek nowotworowych wyjaśnienie.
 • Definicja Kiła Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez bakterie (krętek kiły), przenoszona raczej drogą płciową, a również w łonie opis.
 • Definicja Ginekologia Co to jest edukacja o chorobach żeńskich narządów płciowych informacje.
 • Definicja Hipochondria Co to jest fizjologicznych czynnościach organizmu objawów dolegliwości, nadmierne przejmowanie się drobnymi dolegliwościami i znaczenie.
 • Definicja Połóg Co to jest moment od końca porodu do zniknięcia zmian związanych z ciążą i porodem, poprawnie 6-8 tygodni co znaczy.
 • Definicja Zanokcica Co to jest paznokciowego, może być wywoływany poprzez bakterie, wirusy albo grzyby. Wystąpieniu sprzyjają urazy (skaleczenie krzyżówka.
 • Definicja Zgorzel Co to jest tkanek związana z zakażeniem bakteriami beztlenowymi. Zgorzel wilgotna jest niebezpieczna dla życia powodując gorączkę co to jest.
 • Definicja Niedowład Co to jest częściowe upośledzenie siły mięśniowej albo grup mięśniowych słownik.
 • Definicja Choroba Co to jest na działanie czynników chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu czym jest.
 • Definicja Mammografia Co to jest badanie rentgenowskie w celu wczesnego wykrycia nowotworów piersi u kobiet co oznacza.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy tłumaczenie.
 • Definicja Histamina Co to jest uwalniany w reakcjach uczuleniowych, uszkodzeniu tkanek. Skutkuje rozszerzenie małych naczyń krwionośnych, skurcz przykłady.
 • Definicja Walentego Św Choroba Co to jest zobacz padaczka definicja.
 • Definicja Poronienie Co to jest przedwczesne zakończenie ciąży, strata płodu przed uzyskaniem przezeń umiejętności do życia pozamacicznego encyklopedia.
 • Definicja Otrzewna Co to jest błona wyścielająca ściany jamy brzusznej (otrzewna ścienna) i narządy znajdujące się w tej jamie jak działa.
 • Definicja Lej kikutowy protezy kończyny Co to jest gniazdo dopasowane do kształtu kikuta kończyny w protezie służące w celu osadzenia protezy czy jest.
 • Definicja Brzuszny Dur Co to jest dolegliwość bakteryjna, zakaźna objawiająca się bólem głowy, uczuciem pragnienia, zaparciami pojęcie.
 • Definicja Insulina Co to jest hormon trzustki wpływający na przemianę węglowodanową, tłuszczową i białkową. Jego niedobór może być powód cukrzycy wyjaśnienie.
 • Definicja Wrodzona Biodra Dysplazja Co to jest narządu ruchu polegająca na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki opis.
 • Definicja Glukoza Co to jest cukier prosty, fundamentalny składnik biorący udział w przemianie materii w naszym organizmie informacje.
 • Definicja Obrzezania Co to jest napletka u niemowląt płci męskiej albo osobników płci żeńskiej warg mniejszych i łechtaczki, z powodów rytualnych albo znaczenie.
 • Definicja Galwanizacja Co to jest zabieg fizykalny, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się prąd stały co znaczy.
 • Definicja Homoseksualizm Co to jest pociąg seksualny skierowany do osobników tej samej płci krzyżówka.
 • Definicja Nożycowy Chód Co to jest palcach z nadmiernym przywiedzeniem i krzyżowaniem kończyn. Powodem jest niedowład spastyczny (na przykład mózgowe co to jest.
 • Definicja Depresja Co to jest obniżenie nastroju pochodzenia chorobowego, głębsze i dłużej trwające niż poprawne reakcje emocjonalne na trudności słownik.
 • Definicja Pigment Co to jest barwnik zawarty w komórkach i tkankach czym jest.
 • Definicja Słoniowacizna Co to jest znaczące zwiększenie części ciała zależne od przewlekłego zastoju chłonki co oznacza.
 • Definicja Atetoza Co to jest zespół ruchów mimowolnych najczęściej występujących w przeciwstawnych częściach ciała tłumaczenie.
 • Definicja Młodzieńcza Kifoza Co to jest zobacz dolegliwość Scheuermanna przykłady.
 • Definicja Płaska Stopa Co to jest wrodzone stopy, występujące jedno- albo obustronnie jako samodzielna wada, albo w zespole innych wad wrodzonych definicja.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach encyklopedia.
 • Definicja Modzele Co to jest skóry o zgrubiałej warstwie rogowej, powstały w miejscu długotrwałego ucisku albo drażnienia mechanicznego jak działa.
 • Definicja Łuszczyca Co to jest podłożu genetycznym polegająca na wzmożonej proliferacji naskórka z niepełnym zrogowaceniem naskórka i z czy jest.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa pojęcie.
 • Definicja Serca Kołatanie Co to jest odczucie nieprawidłowej, wzmożonej i przyspieszonej czynności serca wyjaśnienie.
 • Definicja Samowspomagane Ćwiczenia Co to jest zdrowej kończyny wykonuje ruch do poprowadzenia biernego ruchu w kończynie chorej. To są ćwiczenia kombinowane opis.
 • Definicja Logopedia Co to jest się problematyka usuwania zaburzeń wad mowy, zapobieganiem opóźnieniom w rozwoju mowy i wyrównywaniem tych opóźnień informacje.
 • Definicja Helioterapia Co to jest zabieg leczniczy, gdzie wykorzystuje się energię promieniowania słonecznego znaczenie.
 • Definicja Menopauza Co to jest moment w życiu kobiety gdzie w wyniku osłabienia funkcji hormonalnej jajników pojawia się ostania miesiączka co znaczy.
 • Definicja Hipnoza Co to jest spowodowany sugestią, z ograniczeniem własnej woli i świadomości, z zachowaniem kontaktu z osobą hipnotyzującą krzyżówka.
 • Definicja Histeryczny Chód Co to jest demonstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna co to jest.
 • Definicja Demielinizacyjna Choroby Co to jest w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym słownik.
 • Definicja Spastyczny Chód Co to jest z pociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach czym jest.
 • Definicja Jajnikowa Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach co oznacza.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie tłumaczenie.
 • Definicja Blounta Choroba Co to jest jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Następstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana przykłady.
 • Definicja Miopatia Co to jest dolegliwość mięśni definicja.
 • Definicja Resekcja Co to jest operacyjne częściowe usuwanie narządu encyklopedia.
 • Definicja Denaturyzacja Co to jest nieodwracalne zmiany zmiany w strukturze białka jak działa.
 • Definicja Akomodacja Co to jest dostosowanie się za każdym wspólnie organizmu albo narządu (na przykład akomodacja oka) do przewidzianego zadania czy jest.
 • Definicja Gen Co to jest nośnik informacji genetycznej pojęcie.
 • Definicja Diatermia Co to jest leczenie prądami wielkiej częstotliwości, które wywołuje głębokie przegrzania tkanek wyjaśnienie.
 • Definicja Impotencja Co to jest niezdolność albo niemożność mężczyzn do prawidłowego relacji płciowego opis.
 • Definicja Alergen Co to jest substancja wywołująca reakcje alergiczną informacje.
 • Definicja Onkologia Co to jest tematyka medycyny zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania, rozpoznaniem i leczeniem znaczenie.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda co znaczy.
 • Definicja Iniekcja Co to jest szybkie wprowadzenie płynu do organizmu krzyżówka.
 • Definicja Volkmanna Przykurcz Co to jest dolegliwość wywołana postępującym zwyrodnieniem mięśni i nerwów w następstwie niedokrwienia kończyny co to jest.
 • Definicja Kinezyterapia Co to jest wiedza o użyciu ruchu jako środka leczniczego słownik.
 • Definicja Bolesna Dusznica Co to jest dławica piersiowa, To jest ból w rejonie za mostkiem o charakterze dławiącym. Jest ona symptomem dolegliwości wieńcowej czym jest.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych co oznacza.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza tłumaczenie.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje przykłady.
 • Definicja Elektrodiagnostyka Co to jest sposób badania pobudliwości tkanek dzięki prądu stałego i impulsowego w celu diagnostycznym definicja.
 • Definicja Osierdzie Co to jest to jest osłonkowo-ślizgowa powłoka serca encyklopedia.
 • Definicja Parkinsonizm Co to jest zobacz dolegliwość Parkinsona jak działa.
 • Definicja Białaczka Co to jest dolegliwość bazuje na wypieraniu zdrowych krwinek białych (leukocytów), poprzez zmienione nowotworowo leukocyty czy jest.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka pojęcie.
 • Definicja Niewydolność Co to jest niedostateczne funkcjonowanie albo sprawność narządu albo układu wyjaśnienie.
 • Definicja Brachialgia Co to jest ból ramienia, który jest wywołany podrażnieniem nerwowego splotu ramiennego opis.
 • Definicja Jaskra Co to jest dolegliwość oka w przebiegu której występuje podniesione ciśnienie wewnątrzgałkiowe informacje.
 • Definicja Nagniotek Co to jest bolesne zgrubienie wywołane przewlekłym uciskiem skóry leżącej blisko kości (na przykład skóra palców stopy znaczenie.
 • Definicja Agonista Co to jest protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu co znaczy.
 • Definicja Oskrzelowa Dychawica Co to jest przewlekła dolegliwość, gdzie dominuje duszność występująca napadowo albo przewlekłe, wywołana zwężeniem małych krzyżówka.
 • Definicja Różyczka Co to jest dolegliwość zakaźna wywoływana poprzez wirusa różyczki. Przechorowanie pozostawia odporność na całe życie. Zakażenie co to jest.
 • Definicja Neuron Co to jest budująca układu nerwowego, złożona jest z ciała komórki, wielu krótkich wypustek (zobacz dendryt) i pojedynczej słownik.
 • Definicja Neuralgia Co to jest nerwoból, napadowe pojawiające się ostre bóle w obszarze unerwienia czym jest.
 • Definicja Genotyp Co to jest przy rozmnażaniu płciowym to jest cały kompletny zapis genetyczny pochodzący w równych częściach od obojga rodziców co oznacza.
 • Definicja Niemowlę Co to jest noworodek, dziecko od urodzenia aż do końca 1 roku życia tłumaczenie.
 • Definicja Potencja Co to jest umiejętność do odbycia relacji płciowego poprzez mężczyznę przykłady.
 • Definicja Neurochirurgia Co to jest tematyka chirurgii zajmująca się zabiegami operacyjnymi na ośrodkowym układzie nerwowym definicja.
 • Definicja Parkinsona Choroba Co to jest postępujący zespół chorobowy na który złożona jest wzmożone napięcie mięśni i drżenie spoczynkowe rąk, a niekiedy i encyklopedia.
 • Definicja Buergera Choroba Co to jest zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego jak działa.
 • Definicja Łąkotka Co to jest występująca w stawie kolanowym o kształcie półksiężyca; wyróżniamy dwie łąkotki przyśrodkową i boczną zrośnięte na czy jest.
 • Definicja Wibracyjny Masaż Co to jest klasycznego, gdzie do celów leczniczych wykorzystuje się ruch wibracji realizowany ręcznie albo dzięki specjalnego pojęcie.
 • Definicja Parkinsonowski Chód Co to jest powolny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi wyjaśnienie.
 • Definicja Grasica Co to jest się za mostkiem który rośnie do okresu uaktywnienia hormonów płciowych w momencie dojrzewania (ulega zanikowi opis.
 • Definicja Wodobrzusze Co to jest Odmiennie puchlina brzuszna. Bazuje na nagromadzeniu się w jamie otrzewnej wolnego płynu informacje.
 • Definicja Protoagonista Co to jest zobacz agonista znaczenie.
 • Definicja Goniometr Co to jest kątomierz, przyrząd do mierzenia wartości kątowych w stawach co znaczy.
 • Definicja Dziecięce Mózgowe Porażenie Co to jest zobacz mózgowe porażenie dziecięce krzyżówka.
 • Definicja Akupresura Co to jest masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała co to jest.
 • Definicja Mięśniowa Dystrofia Co to jest dolegliwość mięśni charakteryzująca się postępującym zwyrodnieniem włókien mięśniowych słownik.
 • Definicja Rumień Co to jest zaczerwienienie skóry wywołane rozszerzeniem naczyń krwionośnych czym jest.
 • Definicja Gerontologia Co to jest edukacja o starzeniu się co oznacza.
 • Definicja Paluch Co to jest I palec stopy tłumaczenie.
 • Definicja Feila Klippela Zespół Co to jest wrodzona krótka szyja przykłady.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid definicja.
 • Definicja Fibrynogen Co to jest czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii encyklopedia.
 • Definicja Fizykoterapia Co to jest wykorzystujący do potrzeb lecznictwa naturalne czynniki fizykalne powstające w urządzeniach wytwarzających energie jak działa.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek czy jest.
 • Definicja Nerwoból Co to jest neuralgia, objawia się nagłymi, napadowymi bólami w obszarze unerwienia poszczególnych nerwów czuciowych pojęcie.
 • Definicja Percepcja Co to jest umiejętność odczuwania, spostrzegania i rozpoznawania bodźców i ich złożonych układów wyjaśnienie.
 • Definicja Haszysz Co to jest działaniu psychogennym, uzyskiwany z wysuszonej żywicy z kwiatów Cannabis sativa (Konopia indyjska). Ma działanie opis.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych informacje.
 • Definicja Dysleksja Co to jest zaburzenia w czytaniu powodujące poważne trudności w nauce szkolnej znaczenie.
 • Definicja Pigmentacja Co to jest zabarwienie skóry, włosów, oczu poprzez fizjologiczny barwnik - melaninę co znaczy.
 • Definicja Dupuytrena Przykurcz Co to jest przykurcz rozcięgna dłoniowego krzyżówka.
 • Definicja Miażdżyca Co to jest degeneracyjno-martwicze i włókniste ścian tętnic, postępująca miażdżyca może doprowadzić do zwiększonego ciśnienia krwi co to jest.
 • Definicja Mongolizm Co to jest dolegliwość Downa słownik.
 • Definicja Natręctwo Co to jest wewnętrzny przymus ulegania nasuwającym się wyobrażeniom i myślom. Regularnie towarzyszy mu przymus ustalonych czym jest.
 • Definicja Plemnik Co to jest męska komórka rozrodcza co oznacza.
 • Definicja Aminokwasy Co to jest fundamentalny cząstki strukturalne tworzące białka tłumaczenie.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca przykłady.
 • Definicja Mnoga Ciąża Co to jest kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy definicja.
 • Definicja Balneoterapia Co to jest fizykalnego dzięki naturalnych środków leczniczych, do których zalicza się: kąpiele, wody mineralne, peloidy, słońce i encyklopedia.
 • Definicja Ekshibicjonizm Co to jest doznawanie satysfakcji seksualnej poprzez pokazywanie obnażonych narządów płciowych obcym osobą jak działa.
 • Definicja Ćwiczenia czynne w odciążeniu Co to jest celu powiększenia siły grup mięśniowych , gdy jej pomniejszenie nie pozwala na czynne pokonanie poprzez nie ciężaru czy jest.
 • Definicja Apatia Co to jest stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich pojęcie.
 • Definicja Who Co to jest Światowa Organizacja Zdrowia wyjaśnienie.
 • Definicja Porażenie Co to jest odpowiedniej funkcji albo ruchów czynnych danego mięśnia albo ekipy mięśniowej spowodowana uszkodzeniem neuronu opis.
 • Definicja Plamisty Dur Co to jest przenoszony poprzez wszy. To jest dolegliwość zakaźna. Symptomy to błyskawicznie narastająca gorączka, przenikliwe bóle informacje.
 • Definicja Przekwitanie Co to jest moment przejściowy w życiu płciowym kobiety, gdzie cykliczne funkcjonowanie jajnika i wywołane nim regularne krwawienie znaczenie.
 • Definicja Owulacja Co to jest to jest uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka Graffa. Jest fundamentem umiejętności do zajścia w ciąże co znaczy.
 • Definicja Serca Zawał Co to jest postać dolegliwości wieńcowej gdzie dochodzi do stworzenia ogniskowej martwicy mięśnia sercowego wskutek jego krzyżówka.
 • Definicja Wielowodzie Co to jest Patologiczne powiększenie ilości wód płodowychw ciąży co to jest.
 • Definicja Leczniczy Masaż Co to jest rąk i odpowiednich aparatów w celu zapobieżenia bądź usunięcia patologicznych zmian w tkankach miękkich, będących słownik.
 • Definicja Warga Rozszczep Co to jest wrodzone jedno albo obustronny rozszczep górnej wargi regularnie występujący łącznie z rozszczepem szczęki i czym jest.
 • Definicja Histologia Co to jest edukacja o strukturze mikroskopowej i funkcjonowaniu tkanek co oznacza.
 • Definicja Segmentarny Masaż Co to jest neurofizjologicznych powiązaniach istniejących pomiędzy określonymi obszarami skóry, tkanki podskórnej, łącznej i tłumaczenie.
 • Definicja Patologia Co to jest edukacja o procesach i stanach chorobowych organizmu i ich powodach przykłady.
 • Definicja Ostomalacja Co to jest rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości definicja.
 • Definicja Empatia Co to jest umiejętność wyczuwania się w emocje i uczucia innych osób, rozumienia sytuacji i położenia drugiej osoby encyklopedia.
 • Definicja Alkoholizm Co to jest alkoholu opierające między innymi na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego jak działa.
 • Definicja Wieloródka Co to jest Kobieta w ciąży, która już rodziła aczkolwiek jeden raz czy jest.
 • Definicja Albinos Co to jest człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry pojęcie.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy wyjaśnienie.
 • Definicja Krwiak Co to jest wylew krwawy opis.
 • Definicja Koślawa Płasko Stopa Co to jest typowe schorzenie powiązane z wadami postawy, wynikająca z zaburzeń równowagi mięśniowej w relacji do masy ciała informacje.
 • Definicja Epidemia Co to jest masowe występowanie dolegliwości na danym obszarze znaczenie.
 • Definicja Dendryt Co to jest cześć komórki nerwowej. Silnie rozgałęzione, w miarę krótkie wypustki komórki co znaczy.
 • Definicja Mózgu Tętnicy Zator Co to jest jedna z przyczyn udaru mózgu krzyżówka.
 • Definicja Płód Co to jest nie narodzony przebywający w łonie matki do porodu co to jest.
 • Definicja Zamrożony Bark Co to jest bolesny bark słownik.
 • Definicja Lordoza Co to jest krzywizna kręgosłupa skierowana szczytem łuku naprzód (na przykład odcinek lędźwiowy i szyjny kręgosłupa czym jest.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA co oznacza.
 • Definicja Prącie Co to jest męski narząd rozrodczy, składający się z trzonu, żołędzia, napletka. Posiada ciała jamiste i cewkę moczową (przewód do tłumaczenie.
 • Definicja Biopsja Co to jest pobranie wycinka tkankowego z żyjącego organizmu do badania mikroskopowego przykłady.
 • Definicja Krwi Grupy Co to jest dziedziczna właściwość wyznaczająca indywidualność każdego człowieka pod względem ekipy krwi definicja.
 • Definicja Przejściowy Kręg Co to jest graniczny kręg poszczególnych odcinków kręgosłupa, upodobniający się do sąsiednich kręgów leżących wyżej albo niżej encyklopedia.
 • Definicja Oddechowa Niewydolność Co to jest niewystarczająca liczba zamiany gazowej w płucach jak działa.
 • Definicja Ciepłolecznictwo Co to jest sposób leczenia fizykalnego opierające na doprowadzeniu do tkanek energii cieplnej czy jest.
 • Definicja Lekomania Co to jest uzależnienie lekowe pojęcie.
 • Definicja Limfatyczne Gruczoły Co to jest zobacz węzeł chłonny wyjaśnienie.
 • Definicja Oskrzelowa Astma Co to jest zobacz dychawica oskrzelowa opis.
 • Definicja Koszli Rozwórka Co to jest rodzaj ortezy utrzymująca uda dziecka w nadanym im odwiedzeniu i zgięciu. Służąca w leczeniu dysplazji stawu biodrowego informacje.
 • Definicja Pasożyt Co to jest wielokomórkowa roślina albo zwierze stanowiące organizm, który żyjąc na powierzchni albo wewnątrz innego organizmu znaczenie.
 • Definicja Niestrawność Co to jest zaburzenia w obrębie układu trawiennego co znaczy.
 • Definicja Afazja Co to jest zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu krzyżówka.
 • Definicja Brzuszna Ciąża Co to jest ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jamie brzusznej co to jest.
 • Definicja Diadynamiczne Prądy Co to jest to jest prąd który powstaje wskutek prostowania prądu sinusoidalnego zmiennego słownik.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia czym jest.
 • Definicja Napletek Co to jest workowate zdwojenie skóry okrywającej żołądź prącia co oznacza.
 • Definicja Toksoplazmoza Co to jest pasożytnicza wywoływana poprzez pierwotniaki z rodzaju Toxoplasma, w przebiegu której występują zmiany patologiczne w tłumaczenie.
 • Definicja Bradykardia Co to jest zwolniony rytm serca przykłady.
 • Definicja Pozapiramidowy Zespół Co to jest uszkodzenia układu pozapiramidowego. Objawia się nadmierną ilością ruchów mimowolnych albo spowolnieniem i zubożeniem definicja.
 • Definicja Pępowina Co to jest sznur złączający łożysko z płodem encyklopedia.
 • Definicja Odma Co to jest obecność powietrza w takich okolicach ciała, gdzie w stanie prawidłowym nie powinno się znajdować jak działa.
 • Definicja Ropniak Co to jest zbiornik ropy w naturalne jamie ciała albo narządzie jamistym czy jest.
 • Definicja Nowotworowa Komórka Co to jest poprawna komórka o zmienionym genomie co wywołuje umiejętność do niekontrolowanego i postępującego wzrostu pojęcie.
 • Definicja Głuchota Co to jest jedno albo obustronny brak słuchu wyjaśnienie.
 • Definicja Masaż Co to jest wykorzystanie ustalonych chwytów służące w fizjoterapii do celów leczniczych opis.
 • Definicja Owrzodzenia Co to jest albo błony śluzowej, gdzie dochodzi do dozielenia i odpadnięcia się i odpadnięcia tkanki martwiczej, a następnie informacje.
 • Definicja Rehabilitacja Co to jest wykorzystywane do przywrócenia choremu sprawności fizycznej i psychicznej, i przystosowanie osoby niepełnosprawnej do znaczenie.
 • Definicja Narkotyk Co to jest środki o działaniu odurzającym podlegający regulaminom o narkotykach co znaczy.
 • Definicja Hipoglikemia Co to jest obniżenie poziomu cukru we krwi poniżej poprawnych wartości krzyżówka.
 • Definicja Coxarthrosis Co to jest zwyrodnie stawu biodrowego co to jest.
 • Definicja Ropień Co to jest otorbiony zbiornik ropy, regularnie wywołany zakażeniem bakteryjnym słownik.
 • Definicja Demencja Co to jest otępienie, obniżenie sprawności umysłowej powiązane z przebytym schorzeniem psychicznym albo nerwowym czym jest.
 • Definicja Kofeina Co to jest się w ziarnach kawy, liściach herbaty, owocach koli i liściach mate. Działa pobudzająco na korę mózgową, ośrodki co oznacza.
 • Definicja Najądrze Co to jest narząd położony z tyłu jądra służącym do wyprowadzania i magazynowania plemników tłumaczenie.
 • Definicja Zębów Próchnica Co to jest twardych tkanek zęba w następstwie szkodliwego działania czynników zewnętrznych, przy wrodzonej podatności osobniczej przykłady.
 • Definicja Masturbacja Co to jest samogwałt, onanizm, drażnienie zewnętrznych narządów płciowych w celu osiągnięcia orgazmu definicja.
 • Definicja Niedrożność Co to jest zarośnięcie, zaciśnięcie albo zaczopowanie naczynia , jelita albo innego przewodu w organizmie encyklopedia.
 • Definicja Hermafrodytyzm Co to jest zaburzenia rozwojowe gruczołow płciowych kiedy to w okolicy jądrer(męskie) wystepują przedmioty jajników (kobiece jak działa.
 • Definicja Farmakomania Co to jest uzależnienia lekowe czy jest.
 • Definicja Garb Co to jest utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, regularnie ze zniekształcenia klatki piersiowej pojęcie.
 • Definicja Przepuklina Co to jest przejściowe przemieszczenie narządów, części narządów z poprawnie wykształconej jamy ciała poprzez wrodzony albo nabyty wyjaśnienie.
 • Definicja Omdlenia Co to jest napadowe krótkotrwała strata przytomności w wyniku niedostatecznego ukrwienia mózgu opis.
 • Definicja Drgawki Co to jest mimowolne skurcze różnych grup mięśni szkieletowych, pochodzenia mózgowego albo rdzeniowego informacje.
 • Definicja Inhalator Co to jest przyrząd do leczenia wziewnego. Inhibitor - ciało wstrzymujące, substancja hamująca znaczenie.
 • Definicja Granulocyt Co to jest podgrupa krwinek białych biorąca udział w ochronie organizmu przed drobnoustrojami co znaczy.
 • Definicja Ipsilateralne Ćwiczenia Co to jest rezultat których napięcia mięśni chorej kończyny uzyskuje się poprzez ćwiczenia sąsiednich grup mięśniowych tej samej krzyżówka.
 • Definicja Dekompresja Co to jest pomniejszenie ciśnienia atmosferycznego co to jest.
 • Definicja Dyskopatia Co to jest krążków) międzykręgowego prowadzące do przepukliny albo wypadnięcia jądra miażdżystego; najczęstsza powód nerwobólu słownik.
 • Definicja Duszność Co to jest brak tchu czym jest.
 • Definicja Bielactwo Co to jest zanik barwika skóry co oznacza.
 • Definicja Aorta Co to jest tętnica wychodząca z lewej komory serca tłumaczenie.
 • Definicja Moskit Co to jest ogólne ustalenie komarów żywiących się krwią przykłady.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii definicja.
 • Definicja Ekg Co to jest zobacz elektrokardiogram encyklopedia.
 • Definicja Kręgosłupa Rozszczep Co to jest wywołana zahamowaniem rozwoju kręgosłupa w momencie płodowym, z rozszczepieniem łuku kręgowego albo trzonu kręgu jak działa.
 • Definicja Marihuana Co to jest narkotyk, wysuszone liście, kwiaty i łodygi konopi indyjskiej, działanie podobne jak haszysz (zobacz haszysz czy jest.
 • Definicja Paraplegia Co to jest bezwład (całkowity brak ruchów czynnych) dwu kończyn, najczęściej dolnych pojęcie.
 • Definicja Serca Masaż Co to jest serca poprzez ścianę klatki piersiowej celem podtrzymania krążenia w okresie nagłego zatrzymania krążenia wyjaśnienie.
 • Definicja Fizjoterapia Co to jest dział lecznictwa wykorzystujący w leczeniu środki działania kinezyterapii, fizykoterapii i masażu opis.
 • Definicja Elektroencefalogram Co to jest EEG, krzywa rejestrowana w elektroencefalografii informacje.
 • Definicja Redresyjne Ćwiczenia Co to jest wykonuje się je w celu likwidacji stawowych ograniczeń ruchu przy zastosowaniu siły zewnętrznej znaczenie.
 • Definicja Hiperglikemia Co to jest patologiczny podniesiony poziom cukru we krwi (na przykład w cukrzycy co znaczy.
 • Definicja Omamy Co to jest zobacz halucynacje krzyżówka.
 • Definicja Drenaż Co to jest odprowadzanie patologicznego albo wytwarzanego w nadmiarze naturalnego płynu ustrojowego dzięki drenu co to jest.
 • Definicja Nerek Niewydolność Co to jest filtracja w nerkach, której efektem jest przyrost w osoczu krwi substancji toksycznych w normalnej sytuacji wydalanych słownik.
 • Definicja Melanina Co to jest barwnik skóry czym jest.
 • Definicja Sperma Co to jest wydzielina jąder i pozostałych gruczołów należących do narządu płciowych męskich, w skład niej wchodzą plemniki co oznacza.
 • Definicja Hemoglobina Co to jest będący związkiem białka i żelaza będący składnikiem krwinek czerwonych krwi, będący transporterem tlenu w organizmie tłumaczenie.
 • Definicja Choroba Osgood i Schlattera Co to jest jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia przykłady.
 • Definicja Chromosomy Co to jest nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej definicja.
 • Definicja Amnezja Co to jest symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa encyklopedia.
 • Definicja Sprengela Choroba Co to jest wrodzone wysokie ustawienie łopatki jak działa.
 • Definicja Chiroterapia Co to jest leczenie manualna której celem jest usuwanie niepoprawnych napięć i przywrócenie funkcji w obrębie stawów czy jest.
 • Definicja Wagotomia Co to jest przecięcie dolnego odcinka nerwu błędnego (nervus vagus) służące w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy pojęcie.
 • Definicja Hiperwentylacja Co to jest wentylacja płuc ponad zapotrzebowania wyjaśnienie.
 • Definicja Erekcja Co to jest mechanicznie albo na drodze odruchu psychicznego wyprężenie członka, łechtaczki albo brodawek sutkowych (nabrzmienie opis.
 • Definicja Halucynogen Co to jest substancja psychotropowa (ingerująca w psychikę), która wywołuje halucynacje informacje.
 • Definicja Owodnia Co to jest błona jaja płodowego otaczająca płód i wody płodowe znaczenie.
 • Definicja Miesiączka Co to jest menstruacja co znaczy.
 • Definicja Downa Choroba Co to jest zaburzeniem genetycznym, występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem krzyżówka.
 • Definicja Restytucja Co to jest przywracanie funkcji utraconych w wyniku pewnych czynników działających patogennie albo urazów co to jest.
 • Definicja Całkowity Masaż Co to jest masowanie całego ciała wszystkimi technikami w określonej kolejności i pozycjach wyjściowych słownik.
 • Definicja Gonady Co to jest gruczoły płciowe wytwarzające komórki rozrodcze, u mężczyzn - jądra, u kobiet - jajniki czym jest.
 • Definicja Anoda Co to jest dodatnia elektroda co oznacza.
 • Definicja Krokowy Gruczoł Co to jest prostata, znajduje się u nasady męskiego prącia, wydzielina z tego gruczołu stymuluje ruchliwość plemników tłumaczenie.
 • Definicja Półpasiec Co to jest wirusowa występująca u osób które w przeszłości chorowały na ospę wietrzną i znalazły się w stanie zmniejszonej przykłady.
 • Definicja Dozymetr Co to jest dawkomierz definicja.
 • Definicja Ogółnokondycyjne Ćwiczenia Co to jest możliwie najwyższy poziom wydolność fizyczną człowieka niepełnosprawnego, poprzez powiększoną aktywność ruchową części encyklopedia.
 • Definicja Hemofilik Co to jest osoba chora na hemofilie jak działa.
 • Definicja Przetoka Co to jest wychodzący z narządu jamistego albo jamistej przestrzeni i uchodzący na zewnątrz ciała albo przebiegający wewnątrz czy jest.
 • Definicja Tylnosznurowy Chód Co to jest ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego pojęcie.
 • Definicja Defibrylacja Co to jest likwidowanie migotania albo trzepotania komór dzięki leków lub elektrowstrząsów wyjaśnienie.
 • Definicja Pionizacja Co to jest przyjęcie pozycji pionowej opis.
 • Definicja Ciemiączko Co to jest wrodzony otwór pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, wypełniony tkanką łączną, który zamyka się do 2 roku życia informacje.
 • Definicja Łojotok Co to jest wydzielanie łoju na owłosionej skórze głowy, czole, nosie, w fałdach nosowo-policzkowych, zausznych, w rejonie mostka znaczenie.
 • Definicja Amoniak Co to jest ostrym drażniącym zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być co znaczy.
 • Definicja Niedokrwistość Co to jest obniżenie poniżej wartości poprawnych liczby krążących we krwi krwinek czerwonych i (albo) zawartej w niej hemoglobiny krzyżówka.
 • Definicja Hybryda Co to jest skrzyżowania dwóch genetycznie różnych osobników (na przykład muł - krzyżówka osła i konia). Hybrydy są bezpłodne co to jest.
 • Definicja Stawów Zwyrodnieniowa Choroba Co to jest zmianami destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Powodem dolegliwości może być starzenie się chrząstki stawowej, uszkodzenia słownik.
 • Definicja Hospicjum Co to jest organizacja opiekująca się ludźmi nieuleczalnie chorymi czym jest.
 • Definicja Heparyna Co to jest substancja zatrzymująca krzepnięcie krwi co oznacza.
 • Definicja Endoskopia Co to jest wziernikowanie, oglądanie jam ciała i narządów dzięki endoskopu. Może być połączone z małymi operacjami tłumaczenie.
 • Definicja Mutacja Co to jest zmiana w strukturze DNA przykłady.
 • Definicja Aids Co to jest niedoboru odpornościowego. Dolegliwość śmiertelna wywoływana poprzez wirusy HIV. Wirus atakuje układ odpornościowy definicja.
 • Definicja Koklusz Co to jest zobacz krztusiec encyklopedia.
 • Definicja Niedokrwienie Co to jest pomniejszone ukrwienie tkanki w wyniku niewystarczającego albo całkowitego braku dopływu krwi tętniczej jak działa.
 • Definicja Ekshumacja Co to jest ponowne wydobycie pochowanych zwłok czy jest.
 • Definicja Klimakterium Co to jest zobacz przekwitanie pojęcie.
 • Definicja Defloracja Co to jest rozrywanie błony dziewiczej przy pierwszym relacji płciowym wyjaśnienie.
 • Definicja Homeostaza Co to jest żywego pozwalające na utrzymanie względnej stałości środowiska wewnętrznego mimo działających szkodliwie czynników opis.
 • Definicja Amfetamina Co to jest syntetyczny działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo prowadzący do informacje.
 • Definicja Wieńcowa Niewydolność Co to jest zobacz dolegliwość wieńcowa znaczenie.
 • Definicja Dermatolog Co to jest doktor specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry co znaczy.
 • Definicja Nerwica Co to jest to jest schorzenie układu nerwowego o nieuchwytnej przyczynie krzyżówka.
 • Definicja Wolne Czynne Ćwiczenia Co to jest służące są w celu powiększenia siły mięśniowej grup mięśniowych częściowo osłabionych co to jest.
 • Definicja Hemoliza Co to jest rozpad krwinek czerwonych słownik.
 • Definicja Ejakulacja Co to jest odruchowe wydalanie nasienia występujące u mężczyzn w szycie orgazmu czym jest.
 • Definicja Emg Co to jest elektromiografia co oznacza.
 • Definicja Pląsawica Co to jest polegająca na szybkich nieskoordynowanych ruchach mimowolnych, obejmujących najczęściej mięśnie twarzy i dalszych tłumaczenie.
 • Definicja Jajnik Co to jest parzysty gruczoł pełniący funkcje narządu rozrodczego kobiety przykłady.
 • Definicja Podwodny Masaż Co to jest w odpowiednich wannach, gdzie wykorzystuje się działanie ciśnieniowego natrysku podwodnego i temperatury wody definicja.
 • Definicja Scheuermanna Choroba Co to jest polegająca na powolnym zaginaniu ku przodowi dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców encyklopedia.
 • Definicja Masektomia Co to jest usuwanie sutka jak działa.
 • Definicja Ataktyczny Chód Co to jest wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej czy jest.
 • Definicja Elektromiografia Co to jest EMG, sposób rejestracji i badania czynności bioelektrycznej mięśni pojęcie.
 • Definicja Cholera Co to jest dolegliwość jelita cienkiego przebiegająca z biegunką, wymiotami, odwodnieniem, skurczami mięśni, śpiączką wyjaśnienie.
 • Definicja Lipidy Co to jest ustalenie tłuszczów i substancji tłuszczopochodnych w organizmie opis.
 • Definicja Obrzęk Co to jest znaczące nagromadzenia płynu surowiczego przenikającego z układu naczyniowego do szczelin tkankowych skóry bądź informacje.
 • Definicja Krioterapia Co to jest wykorzystanie zimna w celach leczniczych znaczenie.
 • Definicja Bezsenność Co to jest objawiające się trudnościami z zasypianiem i kontynuacją snu. Powodem może być dolegliwość albo zaburzenia psychiczne co znaczy.
 • Definicja Odra Co to jest dolegliwość zakaźna, występująca najczęściej pomiędzy 5-7 rokiem życia. Po zakończeniu dolegliwości w tym okresie krzyżówka.
 • Definicja Spastyczność Co to jest wzmożone napięcie mięśniowe, rosnące w sposób przy przyspieszeniu ruchów i pod wpływem bodźców czuciowych co to jest.
 • Definicja Epilepsja Co to jest zobacz padaczka słownik.
 • Definicja Osteoporoza Co to jest zrzeszotnienie kości, zgąbczenie kości, wywołana zaburzeniami hormonalnymi i ubytkiem wapnia w kościach czym jest.
 • Definicja Manualne Leczenie Co to jest manipulacje lecznicze, zabieg realizowany rękami leczącego co oznacza.
 • Definicja Gastroskop Co to jest endoskop wykorzystywany do oglądania wnętrza żołądka tłumaczenie.
 • Definicja Kangurowy Chód Co to jest to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn przykłady.
 • Definicja Kastracja Co to jest usuniecie gruczołów płciowych (jąder albo jajników) przed albo po okresie dojrzewania definicja.
 • Definicja Hemiplegia Co to jest bezwład połowiczy, niemożność wykonania ruchu kończynami po stronie przeciwnej uszkodzenia mózgu (udar mózgu encyklopedia.
 • Definicja Sollux Lampa Co to jest lampa do naświetlań powierzchni ciała promieniami podczerwonymi albo widzialnymi jak działa.
 • Definicja Neuryt Co to jest zobacz akson czy jest.
 • Definicja Krwotok Co to jest masywny wypływ krwi z łożyska naczyniowego jako następstwo zranienia albo dolegliwości naczynia pojęcie.
 • Definicja Borowina Co to jest zobacz peloid wyjaśnienie.
 • Definicja Jonoforeza Co to jest zobaczjontoforeza opis.
 • Definicja Nerczyca Co to jest schorzenie nerek opierające na utracie białka wydalanego z moczem z organizmu informacje.
 • Definicja Nadfiolet Co to jest jest rodzaj fali elektromagnetycznej występującej w promieniowaniu słonecznym, w celach leczniczych służąca w znaczenie.
 • Definicja Geriatria Co to jest medycyny, zajmująca się zjawiskami wynikającymi ze starzenia się organizmu ludzkiego, poszukująca właściwych form co znaczy.

Słownik pojęć od lekarza

Co to znaczy w medycynie? Co to jest w leczeniu chorób?

Definicja Geriatria co znaczy Nadfiolet krzyżówka Nerczyca co to jest Jonoforeza słownik Borowina czym jest Krwotok co oznacza Neuryt tłumaczenie Lampa Sollux przykłady. słownik.

Co to jest Zastrzał co znaczy Bezwład połowiczy krzyżówka Schizofrenia co to wyjaśnienie.