antygeny definicja
Definicja Antygeny. Czym jest naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład.

Czy przydatne?

Definicja Antygeny

Co to jest antygeny: substancje chemiczne wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy i bakterie, mają na swej powierzchni antygeny. Układ obronny ciała rozpoznaje owe antygeny i uznaje za przedmioty obce. W odpowiedzi organizm produkuje substancje chemiczne zwane przeciwciałami. Wiążą się one z obcymi organizmami i unieszkodliwiają je.

Co znaczy Astma Oskrzelowa:
Słownik zobacz dychawica oskrzelowa antygeny.
Co znaczy Akson:
Słownik cześć komórki nerwowej, długa wypustka otoczona błoną komórkową i osłonką mielinową antygeny.
Co znaczy Audiologia:
Słownik edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu antygeny.
Co znaczy Amoniak:
Słownik bezbarwny gaz, o ostrym drażniącym zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być śmiertelny antygeny.
Co znaczy Anoda:
Słownik dodatnia elektroda antygeny.
  • Dodano:
  • Autor: