homoseksualizm definicja
Definicja Homoseksualizm. Czym jest pociąg seksualny skierowany do osobników tej samej płci. Co.

Czy przydatne?

Definicja Homoseksualizm

Co to jest homoseksualizm: pociąg seksualny skierowany do osobników tej samej płci.

Co znaczy Homeostaza:
Słownik właściwości ustroju żywego pozwalające na utrzymanie względnej stałości środowiska wewnętrznego mimo działających szkodliwie czynników środowiska zewnętrznego homoseksualizm.
Co znaczy Hemoliza:
Słownik rozpad krwinek czerwonych homoseksualizm.
Co znaczy Hiperwentylacja:
Słownik wentylacja płuc ponad zapotrzebowania homoseksualizm.
Co znaczy Hemipareza:
Słownik niedowład połowiczy, częściowe porażenie mięśni wywołane udarem mózgu homoseksualizm.
Co znaczy Hermafrodytyzm:
Słownik obojniactwo, zaburzenia rozwojowe gruczołow płciowych kiedy to w okolicy jądrer(męskie) wystepują przedmioty jajników (kobiece). Taki osobnik jest bezpłodny homoseksualizm.
  • Dodano:
  • Autor: