osłonice definicja
Co to jest osłonice. Wyjaśnienie Appendiculariae), żachwy (Ascidiacea) i sprzągle (Thaliacea). O.

Czy przydatne?

Co to jest osłonice?

Co oznacza: podtyp strunowców (Chordata), do którego należą ogonice (Appendiculariae), żachwy (Ascidiacea) i sprzągle (Thaliacea). O. charakteryzują się obecnością struny grzbietowej co najmniej w stadium larwalnym. O. zamieszkują morza do głębokości 3 tys. m. Wszystkie wytwarzają galaretowatą osłonkę (tunikę). Rozmnażają się płciowo (jedynie u żachw i sprzągli występuje rozmnażanie wegetatywne).podtyp strunowców (Chordata), do którego należą ogonice (Appendiculariae), żachwy (Ascidiacea) isprzągle (Thaliacea). O. charakteryzują się obecnością struny grzbietowej co najmniej wstadium larwalnym. O. zamieszkują morza do głębokości 3 tys. m. Wszystkie wytwarzają galaretowatą osłonkę (tunikę). Rozmnażają się płciowo (jedynie użachw isprzągli występuje rozmnażanie wegetatywne)

Czym jest osłonice znaczenie w Słownik biologia O .