okrzemki oles ogon osmoza definicja
Okrzemki, Oles, Ogon, Osmoza, Oddychanie Komórkowe, Owulacja, Owodnia, Owocostan, Owodniowce.

Słownik biologii i definicje z chemii na O

 • Co to jest odróżnicowanie Definicja wyspecjalizowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym, opierające na powrocie do stanu niewyspecjalizowanego, przypominającego,
 • Co to jest okolnica Definicja stronie walca osiowego. W o. korzenia powstają zawiązki korzeni bocznych.warstwa komórek położona po zewnętrznej stronie walca osiowego,
 • Co to jest osobnik Definicja pojedynczy organizm żywy.pojedynczy organizm żywy,
 • Co to jest organizmy eurytopowe Definicja zakresu wahań czynników środowiskowych, na przykład temperatury i wilgotności, bez szkody dla swojej żywotności. Gatunkami eurytopowymi są,
 • Co to jest odświeżanie krwi Definicja kojarzenie.kojarzenie,
 • Co to jest odmiana Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna,
 • Co to jest oko Definicja świetlne. W najwyższym stopniu złożoną budowę mają o. głowonogów i kręgowców. U większości bezkręgowców o. mają niewiele skomplikowaną,
 • Co to jest oksyhemoglobina Definicja hemoglobina.hemoglobina,
 • Co to jest oligospermia Definicja sperma. sperma,
 • Co to jest ootyda Definicja oogeneza.oogeneza,
 • Co to jest osłonka rdzenna Definicja osłonka mielinowa. osłonka mielinowa,
 • Co to jest ostoja Definicja refugium.refugium,
 • Co to jest operator Definicja operon. operon,
 • Co to jest opistonefros Definicja śródnercze.śródnercze,
 • Co to jest operon laktozowy Definicja operon.operon,
 • Co to jest organizm kosmopolityczny Definicja kosmopolita.kosmopolita,
 • Co to jest orzech Definicja owoc.owoc,
 • Co to jest ortostycha Definicja prostnica.prostnica,
 • Co to jest obupłciowość Definicja obojnactwo.obojnactwo,
 • Co to jest odczyn Biernackiego Definicja OB.OB,
 • Co to jest okwiat Definicja kwiat. kwiat,
 • Co to jest opsyna Definicja rodopsyna.rodopsyna,
 • Co to jest organizmy samożywne Definicja autotrofy.autotrofy,
 • Co to jest ornitofauna Definicja awifauna.awifauna,
 • Co to jest osierdzie Definicja serce.serce,
 • Co to jest ośrodki korowe Definicja ośrodki nerwowe.ośrodki nerwowe,
 • Co to jest otolity Definicja statocysty.statocysty,
 • Co to jest owocolistek Definicja u roślin nasiennych. U nagonasiennych o. są wolne, a znajdujące się na nich zalążki są swobodnie dostępne dla pyłku. O. u okrytonasiennych,
 • Co to jest obrączka okołoprzełykowa Definicja obiekt układu nerwowego. To są dwa pnie nerwowe wybiegające ze zwojów mózgowych i otaczające przełyk.występujący u pierścienic (Annelida,
 • Co to jest ochrona środowiska Definicja dotyczący ochrony powietrza, gleby i zasobów wodnych.jeden zelementów ochrony przyrody, dotyczący ochrony powietrza, gleby izasobów wodnych,
 • Co to jest oogamia Definicja zwierząt, gdzie ruchliwa gameta męska łączy się z nieruchomą gametą żeńską, nie mniej jednak gameta kobieca jest o sporo większa od męskiej,
 • Co to jest opaliny Definicja Zooflagellata), budową i wyglądem przypominających orzęski (Ciliata). Pasożyty końcowego odcinka przewodu pokarmowego płazów bezogonowych,
 • Co to jest owady Definicja do stawonogów (Arthropoda). To jest największa ekipa zwierząt, licząca powyżej 800 tys. gatunków. Ciało o. złożona jest z 21 segmentów (6,
 • Co to jest odżywianie Definicja środowiska substancji niezbędnych do podtrzymywania funkcji życiowych i rozwoju organizmu. O. może zachodzić na drodze samożywności albo,
 • Co to jest oogeneza Definicja kobiecych u zwierząt, wskutek którego powstają komórki jajowe. O. rozpoczyna się, gdy z pierwotnych komórek rozrodczych wskutek podziałów,
 • Co to jest oddychanie zewnętrzne Definicja pomiędzy organizmem a otaczającym go środowiskiem. Zachodzi dzięki narządów oddechowych. U zwierząt wyższych o.z. zachodzi na kilku,
 • Co to jest odwłok Definicja zlokalizowana jest przewarzająca część narządów. U większości występuje zewnętrzne segmentowanie. U skorpionów o. zróżnicowany jest na,
 • Co to jest owady społeczne Definicja gniazda. Występuje u nich podział funkcji (odbijający się w budowie i fizjologii) związanych z opieką nad potomstwem i osobnikami płodnymi,
 • Co to jest osmoregulacja Definicja ciśnienia osmotycznego wewnątrz organizmu. Bazuje na utrzymywaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy wodą a solami mineralnymi, ich,
 • Co to jest organy przetrwalne Definicja zlokalizowane pod ziemią, zawierające substancje odżywcze, czasem również wodę, pozwalające roślinom przetrwać okresy niekorzystnych,
 • Co to jest obcopylność Definicja sztuczny pyłku jednej rośliny na znamię słupka drugiej (tego samego gatunku). O. pozwala na powiększenie zmienności wewnątrzgatunkowej,
 • Co to jest okostna Definicja błona pokrywająca kość z wyjątkiem powierzchni stawowych. W warstwie przylegającej do kości znajdują się osteoblasty i osteoklasty ( tkanka,
 • Co to jest operon Definicja regulacji ekspresji genów u prokariontów. Teoria o. została sformułowana poprzez F. Jacoba i J. Monoda w 1961 na podstawie badań nad,
 • Co to jest osteocyty Definicja kostna w swej ostatecznej postaci. Są otoczone zmineralizowaną substancją międzykomórkową. O. mają liczne wypustki, którymi kontaktują się,
 • Co to jest obunerwce Definicja mięczaki.mięczaki,
 • Co to jest oczkowanie Definicja przeniesieniu fragmentu pędu z pączkami (zrazu) z jednej rośliny na inną, ukorzenioną roślinę (podkładkę). O. stosuje się do rozmnażania,
 • Co to jest oddychanie ciemniowe Definicja oddychanie mitochondrialne.oddychanie mitochondrialne,
 • Co to jest otwornice Definicja Protozoa) należących do korzenionóżek (Rhizopoda). Ich ciała okrywają wielokomorowe skorupki wapienne. Na powierzchni skorupek znajdują się,
 • Co to jest ochrona gatunkowa Definicja dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt, raczej rzadkich, ginących i endemicznych. Bazuje na ochronie wszystkich osobników danego gatunku,
 • Co to jest owogeneza Definicja oogeneza.oogeneza,
 • Co to jest orientacja przestrzenna Definicja kierunkowych reakcji na docierające ze środowiska bodźce. Dzięki o.p. organizmy mogą wybierać najkorzystniejsze dla siebie miejsca. O.p,
 • Co to jest oddychanie mitochondrialne Definicja zachodzących w mitochondriach. Bazuje na produkcji energii (ATP) poprzez utlenianie substancji organicznych. Kluczowymi procesami o.m. są,
 • Co to jest orzęski Definicja charakteryzujący się największą komplikacją budowy komórki. Specyficzną właściwością o. jest aparat jądrowy składający się z makronukleusa,
 • Co to jest okrywa kwiatowa Definicja kwiat.kwiat,
 • Co to jest ogonice Definicja To są wolno pływające zwierzęta morskie, dorastające do 1 cm długości. Wyglądem przypominają kijanki. Ciało o. dzieli się na tułów i ogon,
 • Co to jest organizmy skałotwórcze Definicja wysyceniu części ciała albo produkowanych osłonek związkami mineralnymi, na przykład solami wapnia, stają się składnikiem skał osadowych,
 • Co to jest opony mózgowo-rdzeniowe Definicja kręgowy. Wewnątrz, przylegając do tkanki nerwowej, leży opona miękka. Kolejna błona, pajęczynówka, oddzielona jest od niej przestrzenią,
 • Co to jest okrytozalążkowe, okrytonasienne Definicja Spermatophyta), różniących się od nagozalążkowych (Gymnospermae) tym, iż u o. zalążki znajdują się wewnątrz słupków (twór powstały ze,
 • Co to jest omięsna Definicja błona osłaniająca mięśnie, zbudowana z kilku warstw tkanki łącznej.błona osłaniająca mięśnie, zbudowana zkilku warstw tkanki łącznej,
 • Co to jest ornitochoria Definicja Nasiona mogą być na początku spożyte (na przykład wraz z owocami), a następnie wydalone z kałem lub zwyczajnie przyczepione do powierzchni,
 • Co to jest oksytocyna Definicja hormony zwierzęce.hormony zwierzęce,
 • Co to jest obciążenie genetyczne Definicja populacji, wywołane występowaniem negatywnie działających genów (letalnych albo semiletalnych) przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na,
 • Co to jest organizm Definicja składowych, tworzących zharmonizowaną całość, będąca odrębnym układem, zdolnym do samodzielnego życia, a więc osobnikiem.istota żywa,
 • Co to jest organizmy cudzożywne Definicja heterotrofy.heterotrofy,
 • Co to jest osłonice Definicja którego należą ogonice (Appendiculariae), żachwy (Ascidiacea) i sprzągle (Thaliacea). O. charakteryzują się obecnością struny grzbietowej,
 • Co to jest oogonium Definicja rozrodcza, stanowiąca jedno ze stadiów oogenezy. O. podlegają intensywnym podziałom, ostatecznie przekształcając się w oocyty I rzędu; 2,
 • Co to jest oko złożone Definicja owadów (Insecta), złożony z wielu ommatidiów (do 28 tys.) i struktur towarzyszących. Liczba ommatidiów i kształt i rozmiar o.z. zależy od,
 • Co to jest organizm panchroniczny Definicja zmienionej postaci i w zbliżonych warunkach środowiskowych sporo okresów geologicznych. Odpowiednikiem o.p. jest łodzik. Termin zbliżony do,
 • Co to jest ornityna Definicja aminokwasy.aminokwasy,
 • Co to jest oligomeryzacja narządów Definicja opierający na zmniejszaniu się liczby powtarzających się w organizmie narządów. Odpowiednikiem o.n. może być zmniejszanie się liczby kręgów,
 • Co to jest ośrodki nerwowe Definicja ośrodkowym układzie nerwowym, z których każde kontroluje określoną funkcję, na przykład wzrok, słuch, mowę, węch i tak dalej O.n,
 • Co to jest obrzęk śluzakowaty Definicja tarczycy nagromadzenie w przestworach międzykomórkowych śluzowatej substancji, powodujące zgrubienie tkanki podskórnej i skóry. Zjawiskiem,
 • Co to jest osłonka Schwanna Definicja osłonka mielinowa.osłonka mielinowa,
 • Co to jest organizator Definicja za różnicowanie się innych komórek i tworzenie z nich narządów. Na podstawie kolejności pojawiania się w łańcuchu przemian wyróżniono o,
 • Co to jest ośrodek Broki Definicja mowa.mowa,
 • Co to jest owocniki Definicja produkujące zarodniki struktury grzybów i porostów.bardzo różnorodne pod względem budowy, produkujące zarodniki struktury grzybów iporostów,
 • Co to jest oaza Definicja porośnięty bujną roślinnością, związaną z istnieniem w tym miejscu słodkiej wody na powierzchni albo na niewielkiej głębokości.na obszarach,
 • Co to jest OB Definicja krwinek w nie krzepnącej krwi, uzależniona od łatwości agregacji erytrocytów. Zobacz także: krew.prędkość opadania (sedymentacji) krwinek,
 • Co to jest obieg wody Definicja obieg materii.obieg materii,
 • Co to jest obieg fosforu Definicja obieg materii.obieg materii,
 • Co to jest obieg węgla Definicja obieg materii.obieg materii,
 • Co to jest obielmo Definicja okrytozalążkowych, powstająca z ośrodka zalążka. Czasem jest w nasieniu jedyną tkanką zapasową.tkanka zapasowa wnasieniu niektórych,
 • Co to jest obieg materii Definicja gdzie biorą udział związki chemiczne występujące w biosferze. Do o.m. zalicza się obiegi: wody, węgla, azotu, fosforu i siarki. W obiegu,
 • Co to jest obieg azotu Definicja obieg materii.obieg materii,
 • Co to jest ocella Definicja odmiennej od ommatidiów, występujące u owadów (Insecta).pojedyncze narządy wzroku obudowie odmiennej od ommatidiów, występujące u owadów,
 • Co to jest obleńce, robaki obłe Definicja należą między innymi wrotki (Rotifera), nicienie (Nematoda), nitnikowce (Gordiacea, Nematomorpha), brzuchorzęski (Gastrotricha, Kinorhyncha,
 • Co to jest obojnak Definicja obojnactwo.obojnactwo,
 • Co to jest obrączkowanie Definicja identyfikacji osobników (raczej kręgowców, na przykład ptaków i ssaków), polegająca na zakładaniu im metalowych albo plastikowych obrączek,
 • Co to jest obojnactwo Definicja zwierzęcia (obojnaka) zarówno męskich, jak i kobiecych gonad albo gruczołu obojnaczego, i odpowiednich układów rozrodczych. Występuje u,
 • Co to jest ochrona przyrody Definicja zasoby przyrody zagrożone zniszczeniem albo zniszczone działalnością człowieka.działalność zachowująca iprzywracająca zasoby przyrody,
 • Co to jest obszar zagrożenia ekologicznego Definicja równowagi ekologicznej w wyniku postępującej degradacji środowiska.teren, na którym doszło do zachwiania równowagi ekologicznej w wyniku,
 • Co to jest obumieranie Definicja się z rozpadem struktur komórkowych i zmianami w cytoplazmie.stopniowe zamieranie komórek, wiążące się zrozpadem struktur komórkowych,
 • Co to jest odbytnica Definicja jelita grubego, skończony otworem odbytowym.końcowy, silnie umięśniony odcinek jelita grubego, skończony otworem odbytowym,
 • Co to jest oddychanie Definicja węgla i tlenu) pomiędzy organizmem żywym a otoczeniem ( oddychanie zewnętrzne) i całokształt mechanizmów biochemicznych zachodzących we,
 • Co to jest oddychanie beztlenowe Definicja zamiast tlenu atmosferycznego akceptorami wodoru są związki organiczne. Jednym z rodzajów o.b. jest fermentacja.rodzaj oddychania,
 • Co to jest oczko Hessego Definicja prymitywnych strunowców, zbudowany z fotoreceptorów, zw. komórkami Hessego.typ narządu wzroku występujący uprymitywnych strunowców,
 • Co to jest ochrzęstna Definicja tkanka chrzęstna.tkanka chrzęstna,
 • Co to jest odpowiedź immunologiczna Definicja antygen, polegająca na wytworzeniu odpowiednich przeciwciał.reakcja organizmu na wprowadzony antygen, polegająca na wytworzeniu,
 • Co to jest odrosty Definicja wyrastające z pędów przybyszowych.występujące uroślin drzewiastych pędy wyrastające zpędów przybyszowych,
 • Co to jest odporność Definicja różnorodnych niekorzystnych czynników zewnętrznych. O. na wpływ ze strony drobnoustrojów chorobotwórczych nazywa się o. immunologiczną,
 • Co to jest oddychanie tlenowe Definicja utlenianie biologiczne), gdzie do utleniania substancji organicznych zużywany jest tlen atmosferyczny.rodzaj oddychania komórkowego,
 • Co to jest okres utajenia Definicja organizmie czynnik chorobotwórczy nie wywołuje objawów chorobowych.moment, wktórym znajdujący się worganizmie czynnik chorobotwórczy nie,
 • Co to jest odruch Definicja zewnętrzne, jak i wewnętrzne), zachodząca przy udziale części układu nerwowego zw. łukiem odruchowym. Każdy o. ma własny łuk odruchowy. O,
 • Co to jest ogórki morskie Definicja strzykwy.strzykwy,
 • Co to jest odźwiernik Definicja żołądek.żołądek,
 • Co to jest odwrotna transkryptaza Definicja udziale zachodzi synteza DNA na matrycy RNA. Występuje raczej w wirusach zawierających RNA.enzym zgrupy polimeraz. Przy jego udziale,
 • Co to jest ofiopluteus Definicja wężowidła.wężowidła,
 • Co to jest odziedziczalność Definicja w jakim zmienność danej cechy fenotypowej jest rezultatem działania genów.wartość procentowa wyrażająca stopień, wjakim zmienność danej,
 • Co to jest odwrotna transkrypcja Definicja przy udziale enzymu odwrotnej transkryptazy. O.t. jest procesem charakterystycznym dla komórek zarażonych retrowirusami. Powstały w o.t,
 • Co to jest oligopeptydy Definicja peptydy.peptydy,
 • Co to jest okienko Definicja okrytonasiennych, poprzez który do zalążka dostaje się łagiewka pyłkowa; 2) otwór w osłonkach jajowych zwierząt, pozwalający na wniknięcie,
 • Co to jest oko jamkowe Definicja jamochłonów (Coelenterata) narząd wzroku mający postać jamki, której dno wysłane jest komórkami światłoczułymi.występujący umeduz,
 • Co to jest oko naupliusowe Definicja pojedynczy narząd wzroku występujący u pływika.pojedynczy narząd wzroku występujący u pływika,
 • Co to jest oko ciemieniowe Definicja jaszczurek i hatterii w otworze ciemieniowym. Ma kształt pęcherzyka o budowie zbliżonej do budowy oka.narząd światłoczuły występujący,
 • Co to jest okółek Definicja zespół organów rośliny, wyrastających z jednego węzła.liczący przynajmniej dwa przedmioty zespół organów rośliny, wyrastających zjednego,
 • Co to jest oko fasetkowe Definicja oko złożone.oko złożone,
 • Co to jest okres godowy Definicja charakteryzujący się swoistym zachowaniem i obecnością szaty godowej.moment rozrodu zwierząt, charakteryzujący się swoistym zachowaniem,
 • Co to jest okres inkubacji Definicja drobnoustroju chorobotwórczego do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów choroby.czas, jaki upływa od wniknięcia drobnoustroju,
 • Co to jest okres wylęgania Definicja moment inkubacji.moment inkubacji,
 • Co to jest okres wegetacyjny Definicja zachodzi przewarzająca część mechanizmów życiowych roślin. Za miarę długości o.w. liczy się liczbę dni o średniej temperaturze ponad 5C,
 • Co to jest okrężnica Definicja pomiędzy jelitem ślepym a odbytnicą. W o. zachodzi formowanie kału.odcinek jelita grubego, położony pomiędzy jelitem ślepym aodbytnicą. Wo,
 • Co to jest okrytonasienne Definicja okrytozalążkowe.okrytozalążkowe,
 • Co to jest olbrot Definicja kaszalota, znajdująca się w zbiorniku w górnej części głowy.oleista substancja wytwarzana poprzez kaszalota, znajdująca się wzbiorniku,
 • Co to jest oksydoreduktazy Definicja katalizowanie reakcji oksydoredukcyjnych opierających na przenoszeniu protonów i/albo elektronów pomiędzy substratami a akceptorami.rodzaj,
 • Co to jest oksydaza cytochromowa Definicja odpowiedzialny za przenoszenie elektronów z cytochromów na tlen na ostatnim etapie łańcucha oddechowego.enzym zgrupy oksydoreduktaz,
 • Co to jest olfaktoreceptory Definicja narządy zmysłów wrażliwe na bodźce zapachowe.narządy zmysłów wrażliwe na bodźce zapachowe,
 • Co to jest okulizacja Definicja oczkowanie. oczkowanie,
 • Co to jest olejki eteryczne Definicja występujące w liściach, pędach, korzeniach, kwiatach, owocach i nasionach. To są lotne, oleiste substancje, spełniające różne funkcje, na,
 • Co to jest ommatidium Definicja występującego u owadów (Insecta). Ma kształt słupka zwężającego się ku podstawie. O. zbudowane jest z położonej po zewnętrznej stronie oka,
 • Co to jest oligofagi Definicja rodzajem pokarmu, lecz bogatszym gatunkowo niż u monofagów. Odpowiednikiem o. jest stonka ziemniaczana (żywi się roślinami z rodz,
 • Co to jest oligocen Definicja ery i okresy geologiczne. ery iokresy geologiczne,
 • Co to jest oligocukry Definicja sacharydy. sacharydy,
 • Co to jest omnipotencja Definicja totipotencja. totipotencja,
 • Co to jest oligosacharydy Definicja sacharydy. sacharydy,
 • Co to jest oocyt Definicja oogeneza. oogeneza,
 • Co to jest oocysta Definicja pasożytniczych otoczona grubą osłonką zygota, wewnątrz której zachodzą podziały prowadzące do stworzenia sporozoitów. Stanowi stadium,
 • Co to jest omocznia Definicja płodowa owodniowców (Amniota). Powstaje z tylnej części jelita. U ssaków wchodzi w skład łożyska.gromadząca wydzieliny zarodka błona,
 • Co to jest onkogeny Definicja czynniki rakotwórcze. czynniki rakotwórcze,
 • Co to jest opłucna Definicja klatki piersiowej kręgowców lądowych i okrywająca płuca.błona surowicza wyściełająca wnętrze klatki piersiowej kręgowców lądowych,
 • Co to jest onkosfera Definicja tasiemców (Cestoda) o jednym żywicielu pośrednim. O. posiada trzy pary haków. Wspólnie z pokarmem trafia do żywiciela pośredniego, gdzie,
 • Co to jest ontogeneza Definicja organizmów rozmnażających się płciowo) albo od oddzielenia się od organizmu macierzystego (u organizmów rozmnażających się bezpłciowo) aż,
 • Co to jest oporność Definicja rezystencja.rezystencja,
 • Co to jest oprzęd Definicja owadów (wyjątkowo poprzez imago) z nitek tworzonych z wydzieliny gruczołów przędnych; 2) osłona poczwarki zbudowana z nici jedwabnych,
 • Co to jest opór środowiska Definicja działających na populację i powodujących w pośredni albo bezpośredni sposób śmierć należących do niej osobników.całokształt czynników,
 • Co to jest organ Bojanusa Definicja małży (Bivalvia). Rozpoczyna się orzęsionym lejkiem otwierającym się do osierdzia (pozostałość celomy), od którego odchodzi długi, kręty,
 • Co to jest organella Definicja obrębie komórki, wyspecjalizowana w pełnieniu ustalonych funkcji, spełniająca rolę podobną do narządu. Do o. należą między innymi plastydy,
 • Co to jest ordowik Definicja ery i okresy geologiczne.ery iokresy geologiczne,
 • Co to jest opuszki kończynowe Definicja łączną, znajdujące się na wewnętrznych powierzchniach dłoni i stóp ssaków, działające jako amortyzatory wstrząsów w czasie poruszania się,
 • Co to jest oreopitek Definicja mln lat temu), dawniej uważana za prymitywnego przedstawiciela człowiekowatych. Aktualnie uznaje się o. za boczną linię ewolucyjną.wymarła,
 • Co to jest organ Definicja narząd.narząd,
 • Co to jest optimum ekologiczne Definicja temperatura, zasolenie, wilgotność, warunki pokarmowe i tym podobne), zapewniający najodpowiedniejsze warunki przeżycia i rozwoju populacji,
 • Co to jest organizmy kserotermiczne Definicja organizmy przystosowane do życia w klimacie suchym i gorącym.organizmy przystosowane do życia wklimacie suchym igorącym,
 • Co to jest organ Cuviera Definicja wodnych strzykw (Holothurioidea). Po podrażnieniu są wyrzucane na zewnątrz, a ich lepka wydzielina unieruchamia napastnika. Gdy zwierzęciu,
 • Co to jest organizmy eukariotyczne Definicja eukarionty.eukarionty,
 • Co to jest organizmy euryhalinowe Definicja tolerancji zasolenia wody, gdzie żyją. Do o.e. należą wybrane gatunki okrzemek występujące w solankach, morzach i wodach słodkich.gatunki,
 • Co to jest organizmy hiemalne Definicja pierwszej kolejności na obszarach górskich, w strefach wiecznych śniegów; należą tu wybrane gatunki glonów, stawonogów, obleńców.organizmy,
 • Co to jest organizmy hiperosmotyczne Definicja płynów ciała w relacji do stężenia środowiska zewnętrznego. Do o.h. należą ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichtyes).organizmy utrzymujące,
 • Co to jest organizmy niwalne Definicja nich raczej skoczogonki, lecz także wrotki, nicienie i muchówki i wybrane jednokomórkowe glony. O.n. występują z reguły w górach. Należące,
 • Co to jest organizmy synantropijne Definicja zamieszkanych poprzez ludzi albo w środowiskach, gdzie naturalne biocenozy zostały zniszczone albo zmienione wskutek działalności człowieka,
 • Co to jest organizmy osiadłe Definicja cały moment życia dorosłego. Do o.o. należą rośliny i sporo wodnych zwierząt bezkręgowych na przykład koralowce, małże, liliowce.organizmy,
 • Co to jest organogeneza Definicja osiągania poprzez nie pełnej funkcjonalności w czasie rozwoju osobniczego. O. zaczyna się w okresie zarodkowym, może także trwać w okresie,
 • Co to jest organowce Definicja poziomu zróżnicowania morfologicznego, różniąca się od plechowców zróżnicowaniem ciała na korzeń, łodygę i liście. Do o. należą paprotniki,
 • Co to jest organizmy prokariotyczne Definicja prokarionty.prokarionty,
 • Co to jest ortogeneza Definicja tendencję ewoluowania danej ekipy organizmów w pewnym określonym kierunku. O. nie przywiązywała znaczenia do selekcji naturalnej,
 • Co to jest ornitologia Definicja Aves), ich morfologią, anatomią, ekologią i ewolucją.dział zoologii zajmujący się ptakami (Aves), ich morfologią, anatomią, ekologią,
 • Co to jest oskórek Definicja kutykula.kutykula,
 • Co to jest otorbienie Definicja encystacja.encystacja,
 • Co to jest osocze Definicja krew.krew,
 • Co to jest osteoblasty Definicja tkanka kostna. tkanka kostna,
 • Co to jest osnówka Definicja występująca u niektórych roślin nasiennych (na przykład u cisa); może być różnego pochodzenia.barwna, mięsista osłona nasienia, występująca,
 • Co to jest osłonka mielinowa Definicja wypustki komórek Schwanna wielowarstwowa osłonka otaczająca akson komórki nerwowej. Wypustki te mogą być owinięte wokół aksonu nawet,
 • Co to jest ostia Definicja poprzez które krew z zatoki okołosercowej wpływa do wnętrza serca.otwory wścianie serca stawonogów, poprzez które krew zzatoki,
 • Co to jest owadopylność Definicja poprzez błonkówki, dwuskrzydłe, motyle i chrząszcze.zapylanie kwiatów poprzez owady, raczej poprzez błonkówki, dwuskrzydłe, motyle,
 • Co to jest osteologia Definicja dział anatomii, którego obiektem badań są kości i szkielet zwierząt.dział anatomii, którego obiektem badań są kości iszkielet zwierząt,
 • Co to jest oswojenie Definicja przed człowiekiem pod wpływem stałych z nim kontaktów. Jego właściwością charakterystyczną jest pomniejszenie dystansu ucieczki.mechanizm,
 • Co to jest osteoklasty Definicja tkanka kostna.tkanka kostna,
 • Co to jest ośrodki podkorowe Definicja ośrodki nerwowe.ośrodki nerwowe,
 • Co to jest otrzewna Definicja jamę ciała (o. ścienna) i otaczająca znajdujące się w niej narządy (o. trzewna).błona surowicza wyściełająca od środka jamę ciała (o,
 • Co to jest owad dojrzały Definicja imago.imago,
 • Co to jest ośrodki skurczów Definicja serce.serce,
 • Co to jest owad doskonały Definicja imago.imago,
 • Co to jest owicydy Definicja stosowane w zwalczaniu pasożytów zwierzęcych i szkodników roślin.środki chemiczne niszczące jaja, stosowane wzwalczaniu pasożytów,
 • Co to jest owipozytor Definicja pokładełko.pokładełko,
 • Co to jest owoc Definicja wykorzystywany do ochrony i rozsiewania nasion. O. powstaje z przekształconych kwiatów; złożona jest z nasion, owocni (perykarpu) i,
 • Co to jest owiści Definicja teoria preformacji.teoria preformacji,
 • Co to jest owocnia Definicja owoc.owoc,
 • Co to jest owodniowce Definicja gady, ptaki i ssaki. O. wyróżnia się na podstawie tworzonych poprzez zarodek błon płodowych. Pojawienie się błon płodowych w toku ewolucji,
 • Co to jest owocostan Definicja owoc.owoc,
 • Co to jest owodnia Definicja zarodek owodniowców (Amniota). Jamę pomiędzy o. a zarodkiem wypełniają wody płodowe.wewnętrzna błona płodowa otaczająca zarodek owodniowców,
 • Co to jest owulacja Definicja jajeczkowanie. jajeczkowanie,
 • Co to jest oddychanie komórkowe Definicja utlenianie biologiczne.utlenianie biologiczne,
 • Co to jest osmoza Definicja cząsteczek rozpuszczalnika poprzez błonę półprzepuszczalną z roztworu o niższym stężeniu rozpuszczonych soli (roztworu hipotonicznego) do,
 • Co to jest ogon Definicja płazów ogoniastych, niektórych gadów i ssaków jest narządem ruchu. U innych kręgowców może być narządem służącym do utrzymania równowagi,
 • Co to jest oles Definicja łęg, gdzie kluczowym drzewem jest olsza czarna.łęg, wktórym kluczowym drzewem jest olsza czarna,
 • Co to jest okrzemki Definicja słodkowodne glony koloru brunatnożółtego. Ściana komórkowa o. jest wysycona krzemionką (stąd nazwa) regularnie tworzącą różne ornamentacje.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Okrzemki, Oles, Ogon, Osmoza, Oddychanie Komórkowe, Owulacja, Owodnia, Owocostan, Owodniowce, Owocnia, Owiści, Owoc, Owipozytor, Owicydy, Owad Doskonały opis.

Co to jest Okrzemki, Oles, Ogon, Osmoza, Oddychanie Komórkowe wyjaśnienie.