okrzemki oles ogon osmoza definicja
Okrzemki, Oles, Ogon, Osmoza, Oddychanie Komórkowe, Owulacja, Owodnia, Owocostan, Owodniowce.

Słownik biologii i definicje z chemii na O

 • Co to jest Odróżnicowanie Definicja wyspecjalizowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym, opierające na powrocie do stanu niewyspecjalizowanego, przypominającego co to jest.
 • Co to jest Okolnica Definicja stronie walca osiowego. W o. korzenia powstają zawiązki korzeni bocznych.warstwa komórek położona po zewnętrznej stronie walca osiowego definicja.
 • Co to jest Osobnik Definicja pojedynczy organizm żywy.pojedynczy organizm żywy co znaczy.
 • Co to jest Eurytopowe Organizmy Definicja zakresu wahań czynników środowiskowych, na przykład temperatury i wilgotności, bez szkody dla swojej żywotności. Gatunkami eurytopowymi są słownik.
 • Co to jest Krwi Odświeżanie Definicja kojarzenie.kojarzenie znaczenie.
 • Co to jest Odmiana Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna czym jest.
 • Co to jest Oko Definicja świetlne. W najwyższym stopniu złożoną budowę mają o. głowonogów i kręgowców. U większości bezkręgowców o. mają niewiele skomplikowaną co to jest.
 • Co to jest Oksyhemoglobina Definicja hemoglobina.hemoglobina definicja.
 • Co to jest Oligospermia Definicja sperma. sperma co znaczy.
 • Co to jest Ootyda Definicja oogeneza.oogeneza słownik.
 • Co to jest Rdzenna Osłonka Definicja osłonka mielinowa. osłonka mielinowa znaczenie.
 • Co to jest Ostoja Definicja refugium.refugium czym jest.
 • Co to jest Operator Definicja operon. operon co to jest.
 • Co to jest Opistonefros Definicja śródnercze.śródnercze definicja.
 • Co to jest Laktozowy Operon Definicja operon.operon co znaczy.
 • Co to jest Kosmopolityczny Organizm Definicja kosmopolita.kosmopolita słownik.
 • Co to jest Orzech Definicja owoc.owoc znaczenie.
 • Co to jest Ortostycha Definicja prostnica.prostnica czym jest.
 • Co to jest Obupłciowość Definicja obojnactwo.obojnactwo co to jest.
 • Co to jest Biernackiego Odczyn Definicja OB.OB definicja.
 • Co to jest Okwiat Definicja kwiat. kwiat co znaczy.
 • Co to jest Opsyna Definicja rodopsyna.rodopsyna słownik.
 • Co to jest Samożywne Organizmy Definicja autotrofy.autotrofy znaczenie.
 • Co to jest Ornitofauna Definicja awifauna.awifauna czym jest.
 • Co to jest Osierdzie Definicja serce.serce co to jest.
 • Co to jest Korowe Ośrodki Definicja ośrodki nerwowe.ośrodki nerwowe definicja.
 • Co to jest Otolity Definicja statocysty.statocysty co znaczy.
 • Co to jest Owocolistek Definicja u roślin nasiennych. U nagonasiennych o. są wolne, a znajdujące się na nich zalążki są swobodnie dostępne dla pyłku. O. u okrytonasiennych słownik.
 • Co to jest Okołoprzełykowa Obrączka Definicja obiekt układu nerwowego. To są dwa pnie nerwowe wybiegające ze zwojów mózgowych i otaczające przełyk.występujący u pierścienic (Annelida znaczenie.
 • Co to jest Środowiska Ochrona Definicja dotyczący ochrony powietrza, gleby i zasobów wodnych.jeden zelementów ochrony przyrody, dotyczący ochrony powietrza, gleby izasobów wodnych czym jest.
 • Co to jest Oogamia Definicja zwierząt, gdzie ruchliwa gameta męska łączy się z nieruchomą gametą żeńską, nie mniej jednak gameta kobieca jest o sporo większa od męskiej co to jest.
 • Co to jest Opaliny Definicja Zooflagellata), budową i wyglądem przypominających orzęski (Ciliata). Pasożyty końcowego odcinka przewodu pokarmowego płazów bezogonowych definicja.
 • Co to jest Owady Definicja do stawonogów (Arthropoda). To jest największa ekipa zwierząt, licząca powyżej 800 tys. gatunków. Ciało o. złożona jest z 21 segmentów (6 co znaczy.
 • Co to jest Odżywianie Definicja środowiska substancji niezbędnych do podtrzymywania funkcji życiowych i rozwoju organizmu. O. może zachodzić na drodze samożywności albo słownik.
 • Co to jest Oogeneza Definicja kobiecych u zwierząt, wskutek którego powstają komórki jajowe. O. rozpoczyna się, gdy z pierwotnych komórek rozrodczych wskutek podziałów znaczenie.
 • Co to jest Zewnętrzne Oddychanie Definicja pomiędzy organizmem a otaczającym go środowiskiem. Zachodzi dzięki narządów oddechowych. U zwierząt wyższych o.z. zachodzi na kilku czym jest.
 • Co to jest Odwłok Definicja zlokalizowana jest przewarzająca część narządów. U większości występuje zewnętrzne segmentowanie. U skorpionów o. zróżnicowany jest na co to jest.
 • Co to jest Społeczne Owady Definicja gniazda. Występuje u nich podział funkcji (odbijający się w budowie i fizjologii) związanych z opieką nad potomstwem i osobnikami płodnymi definicja.
 • Co to jest Osmoregulacja Definicja ciśnienia osmotycznego wewnątrz organizmu. Bazuje na utrzymywaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy wodą a solami mineralnymi, ich co znaczy.
 • Co to jest Przetrwalne Organy Definicja zlokalizowane pod ziemią, zawierające substancje odżywcze, czasem również wodę, pozwalające roślinom przetrwać okresy niekorzystnych słownik.
 • Co to jest Obcopylność Definicja sztuczny pyłku jednej rośliny na znamię słupka drugiej (tego samego gatunku). O. pozwala na powiększenie zmienności wewnątrzgatunkowej znaczenie.
 • Co to jest Okostna Definicja błona pokrywająca kość z wyjątkiem powierzchni stawowych. W warstwie przylegającej do kości znajdują się osteoblasty i osteoklasty ( tkanka czym jest.
 • Co to jest Operon Definicja regulacji ekspresji genów u prokariontów. Teoria o. została sformułowana poprzez F. Jacoba i J. Monoda w 1961 na podstawie badań nad co to jest.
 • Co to jest Osteocyty Definicja kostna w swej ostatecznej postaci. Są otoczone zmineralizowaną substancją międzykomórkową. O. mają liczne wypustki, którymi kontaktują się definicja.
 • Co to jest Obunerwce Definicja mięczaki.mięczaki co znaczy.
 • Co to jest Oczkowanie Definicja przeniesieniu fragmentu pędu z pączkami (zrazu) z jednej rośliny na inną, ukorzenioną roślinę (podkładkę). O. stosuje się do rozmnażania słownik.
 • Co to jest Ciemniowe Oddychanie Definicja oddychanie mitochondrialne.oddychanie mitochondrialne znaczenie.
 • Co to jest Otwornice Definicja Protozoa) należących do korzenionóżek (Rhizopoda). Ich ciała okrywają wielokomorowe skorupki wapienne. Na powierzchni skorupek znajdują się czym jest.
 • Co to jest Gatunkowa Ochrona Definicja dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt, raczej rzadkich, ginących i endemicznych. Bazuje na ochronie wszystkich osobników danego gatunku co to jest.
 • Co to jest Owogeneza Definicja oogeneza.oogeneza definicja.
 • Co to jest Przestrzenna Orientacja Definicja kierunkowych reakcji na docierające ze środowiska bodźce. Dzięki o.p. organizmy mogą wybierać najkorzystniejsze dla siebie miejsca. O.p co znaczy.
 • Co to jest Mitochondrialne Oddychanie Definicja zachodzących w mitochondriach. Bazuje na produkcji energii (ATP) poprzez utlenianie substancji organicznych. Kluczowymi procesami o.m. są słownik.
 • Co to jest Orzęski Definicja charakteryzujący się największą komplikacją budowy komórki. Specyficzną właściwością o. jest aparat jądrowy składający się z makronukleusa znaczenie.
 • Co to jest Kwiatowa Okrywa Definicja kwiat.kwiat czym jest.
 • Co to jest Ogonice Definicja To są wolno pływające zwierzęta morskie, dorastające do 1 cm długości. Wyglądem przypominają kijanki. Ciało o. dzieli się na tułów i ogon co to jest.
 • Co to jest Skałotwórcze Organizmy Definicja wysyceniu części ciała albo produkowanych osłonek związkami mineralnymi, na przykład solami wapnia, stają się składnikiem skał osadowych definicja.
 • Co to jest Rdzeniowe Mózgowo Opony Definicja kręgowy. Wewnątrz, przylegając do tkanki nerwowej, leży opona miękka. Kolejna błona, pajęczynówka, oddzielona jest od niej przestrzenią co znaczy.
 • Co to jest Okrytonasienne Okrytozalążkowe Definicja Spermatophyta), różniących się od nagozalążkowych (Gymnospermae) tym, iż u o. zalążki znajdują się wewnątrz słupków (twór powstały ze słownik.
 • Co to jest Omięsna Definicja błona osłaniająca mięśnie, zbudowana z kilku warstw tkanki łącznej.błona osłaniająca mięśnie, zbudowana zkilku warstw tkanki łącznej znaczenie.
 • Co to jest Ornitochoria Definicja Nasiona mogą być na początku spożyte (na przykład wraz z owocami), a następnie wydalone z kałem lub zwyczajnie przyczepione do powierzchni czym jest.
 • Co to jest Oksytocyna Definicja hormony zwierzęce.hormony zwierzęce co to jest.
 • Co to jest Genetyczne Obciążenie Definicja populacji, wywołane występowaniem negatywnie działających genów (letalnych albo semiletalnych) przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na definicja.
 • Co to jest Organizm Definicja składowych, tworzących zharmonizowaną całość, będąca odrębnym układem, zdolnym do samodzielnego życia, a więc osobnikiem.istota żywa co znaczy.
 • Co to jest Cudzożywne Organizmy Definicja heterotrofy.heterotrofy słownik.
 • Co to jest Osłonice Definicja którego należą ogonice (Appendiculariae), żachwy (Ascidiacea) i sprzągle (Thaliacea). O. charakteryzują się obecnością struny grzbietowej znaczenie.
 • Co to jest Oogonium Definicja rozrodcza, stanowiąca jedno ze stadiów oogenezy. O. podlegają intensywnym podziałom, ostatecznie przekształcając się w oocyty I rzędu; 2 czym jest.
 • Co to jest Złożone Oko Definicja owadów (Insecta), złożony z wielu ommatidiów (do 28 tys.) i struktur towarzyszących. Liczba ommatidiów i kształt i rozmiar o.z. zależy od co to jest.
 • Co to jest Panchroniczny Organizm Definicja zmienionej postaci i w zbliżonych warunkach środowiskowych sporo okresów geologicznych. Odpowiednikiem o.p. jest łodzik. Termin zbliżony do definicja.
 • Co to jest Ornityna Definicja aminokwasy.aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Narządów Oligomeryzacja Definicja opierający na zmniejszaniu się liczby powtarzających się w organizmie narządów. Odpowiednikiem o.n. może być zmniejszanie się liczby kręgów słownik.
 • Co to jest Nerwowe Ośrodki Definicja ośrodkowym układzie nerwowym, z których każde kontroluje określoną funkcję, na przykład wzrok, słuch, mowę, węch i tak dalej O.n znaczenie.
 • Co to jest Śluzakowaty Obrzęk Definicja tarczycy nagromadzenie w przestworach międzykomórkowych śluzowatej substancji, powodujące zgrubienie tkanki podskórnej i skóry. Zjawiskiem czym jest.
 • Co to jest Schwanna Osłonka Definicja osłonka mielinowa.osłonka mielinowa co to jest.
 • Co to jest Organizator Definicja za różnicowanie się innych komórek i tworzenie z nich narządów. Na podstawie kolejności pojawiania się w łańcuchu przemian wyróżniono o definicja.
 • Co to jest Broki Ośrodek Definicja mowa.mowa co znaczy.
 • Co to jest Owocniki Definicja produkujące zarodniki struktury grzybów i porostów.bardzo różnorodne pod względem budowy, produkujące zarodniki struktury grzybów iporostów słownik.
 • Co to jest Oaza Definicja porośnięty bujną roślinnością, związaną z istnieniem w tym miejscu słodkiej wody na powierzchni albo na niewielkiej głębokości.na obszarach znaczenie.
 • Co to jest Ob Definicja krwinek w nie krzepnącej krwi, uzależniona od łatwości agregacji erytrocytów. Zobacz także: krew.prędkość opadania (sedymentacji) krwinek czym jest.
 • Co to jest Wody Obieg Definicja obieg materii.obieg materii co to jest.
 • Co to jest Fosforu Obieg Definicja obieg materii.obieg materii definicja.
 • Co to jest Węgla Obieg Definicja obieg materii.obieg materii co znaczy.
 • Co to jest Obielmo Definicja okrytozalążkowych, powstająca z ośrodka zalążka. Czasem jest w nasieniu jedyną tkanką zapasową.tkanka zapasowa wnasieniu niektórych słownik.
 • Co to jest Materii Obieg Definicja gdzie biorą udział związki chemiczne występujące w biosferze. Do o.m. zalicza się obiegi: wody, węgla, azotu, fosforu i siarki. W obiegu znaczenie.
 • Co to jest Azotu Obieg Definicja obieg materii.obieg materii czym jest.
 • Co to jest Ocella Definicja odmiennej od ommatidiów, występujące u owadów (Insecta).pojedyncze narządy wzroku obudowie odmiennej od ommatidiów, występujące u owadów co to jest.
 • Co to jest Obłe Robaki Obleńce Definicja należą między innymi wrotki (Rotifera), nicienie (Nematoda), nitnikowce (Gordiacea, Nematomorpha), brzuchorzęski (Gastrotricha, Kinorhyncha definicja.
 • Co to jest Obojnak Definicja obojnactwo.obojnactwo co znaczy.
 • Co to jest Obrączkowanie Definicja identyfikacji osobników (raczej kręgowców, na przykład ptaków i ssaków), polegająca na zakładaniu im metalowych albo plastikowych obrączek słownik.
 • Co to jest Obojnactwo Definicja zwierzęcia (obojnaka) zarówno męskich, jak i kobiecych gonad albo gruczołu obojnaczego, i odpowiednich układów rozrodczych. Występuje u znaczenie.
 • Co to jest Przyrody Ochrona Definicja zasoby przyrody zagrożone zniszczeniem albo zniszczone działalnością człowieka.działalność zachowująca iprzywracająca zasoby przyrody czym jest.
 • Co to jest Ekologicznego Zagrożenia Obszar Definicja równowagi ekologicznej w wyniku postępującej degradacji środowiska.teren, na którym doszło do zachwiania równowagi ekologicznej w wyniku co to jest.
 • Co to jest Obumieranie Definicja się z rozpadem struktur komórkowych i zmianami w cytoplazmie.stopniowe zamieranie komórek, wiążące się zrozpadem struktur komórkowych definicja.
 • Co to jest Odbytnica Definicja jelita grubego, skończony otworem odbytowym.końcowy, silnie umięśniony odcinek jelita grubego, skończony otworem odbytowym co znaczy.
 • Co to jest Oddychanie Definicja węgla i tlenu) pomiędzy organizmem żywym a otoczeniem ( oddychanie zewnętrzne) i całokształt mechanizmów biochemicznych zachodzących we słownik.
 • Co to jest Beztlenowe Oddychanie Definicja zamiast tlenu atmosferycznego akceptorami wodoru są związki organiczne. Jednym z rodzajów o.b. jest fermentacja.rodzaj oddychania znaczenie.
 • Co to jest Hessego Oczko Definicja prymitywnych strunowców, zbudowany z fotoreceptorów, zw. komórkami Hessego.typ narządu wzroku występujący uprymitywnych strunowców czym jest.
 • Co to jest Ochrzęstna Definicja tkanka chrzęstna.tkanka chrzęstna co to jest.
 • Co to jest Immunologiczna Odpowiedź Definicja antygen, polegająca na wytworzeniu odpowiednich przeciwciał.reakcja organizmu na wprowadzony antygen, polegająca na wytworzeniu definicja.
 • Co to jest Odrosty Definicja wyrastające z pędów przybyszowych.występujące uroślin drzewiastych pędy wyrastające zpędów przybyszowych co znaczy.
 • Co to jest Odporność Definicja różnorodnych niekorzystnych czynników zewnętrznych. O. na wpływ ze strony drobnoustrojów chorobotwórczych nazywa się o. immunologiczną słownik.
 • Co to jest Tlenowe Oddychanie Definicja utlenianie biologiczne), gdzie do utleniania substancji organicznych zużywany jest tlen atmosferyczny.rodzaj oddychania komórkowego znaczenie.
 • Co to jest Utajenia Okres Definicja organizmie czynnik chorobotwórczy nie wywołuje objawów chorobowych.moment, wktórym znajdujący się worganizmie czynnik chorobotwórczy nie czym jest.
 • Co to jest Odruch Definicja zewnętrzne, jak i wewnętrzne), zachodząca przy udziale części układu nerwowego zw. łukiem odruchowym. Każdy o. ma własny łuk odruchowy. O co to jest.
 • Co to jest Morskie Ogórki Definicja strzykwy.strzykwy definicja.
 • Co to jest Odźwiernik Definicja żołądek.żołądek co znaczy.
 • Co to jest Transkryptaza Odwrotna Definicja udziale zachodzi synteza DNA na matrycy RNA. Występuje raczej w wirusach zawierających RNA.enzym zgrupy polimeraz. Przy jego udziale słownik.
 • Co to jest Ofiopluteus Definicja wężowidła.wężowidła znaczenie.
 • Co to jest Odziedziczalność Definicja w jakim zmienność danej cechy fenotypowej jest rezultatem działania genów.wartość procentowa wyrażająca stopień, wjakim zmienność danej czym jest.
 • Co to jest Transkrypcja Odwrotna Definicja przy udziale enzymu odwrotnej transkryptazy. O.t. jest procesem charakterystycznym dla komórek zarażonych retrowirusami. Powstały w o.t co to jest.
 • Co to jest Oligopeptydy Definicja peptydy.peptydy definicja.
 • Co to jest Okienko Definicja okrytonasiennych, poprzez który do zalążka dostaje się łagiewka pyłkowa; 2) otwór w osłonkach jajowych zwierząt, pozwalający na wniknięcie co znaczy.
 • Co to jest Jamkowe Oko Definicja jamochłonów (Coelenterata) narząd wzroku mający postać jamki, której dno wysłane jest komórkami światłoczułymi.występujący umeduz słownik.
 • Co to jest Naupliusowe Oko Definicja pojedynczy narząd wzroku występujący u pływika.pojedynczy narząd wzroku występujący u pływika znaczenie.
 • Co to jest Ciemieniowe Oko Definicja jaszczurek i hatterii w otworze ciemieniowym. Ma kształt pęcherzyka o budowie zbliżonej do budowy oka.narząd światłoczuły występujący czym jest.
 • Co to jest Okółek Definicja zespół organów rośliny, wyrastających z jednego węzła.liczący przynajmniej dwa przedmioty zespół organów rośliny, wyrastających zjednego co to jest.
 • Co to jest Fasetkowe Oko Definicja oko złożone.oko złożone definicja.
 • Co to jest Godowy Okres Definicja charakteryzujący się swoistym zachowaniem i obecnością szaty godowej.moment rozrodu zwierząt, charakteryzujący się swoistym zachowaniem co znaczy.
 • Co to jest Inkubacji Okres Definicja drobnoustroju chorobotwórczego do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów choroby.czas, jaki upływa od wniknięcia drobnoustroju słownik.
 • Co to jest Wylęgania Okres Definicja moment inkubacji.moment inkubacji znaczenie.
 • Co to jest Wegetacyjny Okres Definicja zachodzi przewarzająca część mechanizmów życiowych roślin. Za miarę długości o.w. liczy się liczbę dni o średniej temperaturze ponad 5C czym jest.
 • Co to jest Okrężnica Definicja pomiędzy jelitem ślepym a odbytnicą. W o. zachodzi formowanie kału.odcinek jelita grubego, położony pomiędzy jelitem ślepym aodbytnicą. Wo co to jest.
 • Co to jest Okrytonasienne Definicja okrytozalążkowe.okrytozalążkowe definicja.
 • Co to jest Olbrot Definicja kaszalota, znajdująca się w zbiorniku w górnej części głowy.oleista substancja wytwarzana poprzez kaszalota, znajdująca się wzbiorniku co znaczy.
 • Co to jest Oksydoreduktazy Definicja katalizowanie reakcji oksydoredukcyjnych opierających na przenoszeniu protonów i/albo elektronów pomiędzy substratami a akceptorami.rodzaj słownik.
 • Co to jest Cytochromowa Oksydaza Definicja odpowiedzialny za przenoszenie elektronów z cytochromów na tlen na ostatnim etapie łańcucha oddechowego.enzym zgrupy oksydoreduktaz znaczenie.
 • Co to jest Olfaktoreceptory Definicja narządy zmysłów wrażliwe na bodźce zapachowe.narządy zmysłów wrażliwe na bodźce zapachowe czym jest.
 • Co to jest Okulizacja Definicja oczkowanie. oczkowanie co to jest.
 • Co to jest Eteryczne Olejki Definicja występujące w liściach, pędach, korzeniach, kwiatach, owocach i nasionach. To są lotne, oleiste substancje, spełniające różne funkcje, na definicja.
 • Co to jest Ommatidium Definicja występującego u owadów (Insecta). Ma kształt słupka zwężającego się ku podstawie. O. zbudowane jest z położonej po zewnętrznej stronie oka co znaczy.
 • Co to jest Oligofagi Definicja rodzajem pokarmu, lecz bogatszym gatunkowo niż u monofagów. Odpowiednikiem o. jest stonka ziemniaczana (żywi się roślinami z rodz słownik.
 • Co to jest Oligocen Definicja ery i okresy geologiczne. ery iokresy geologiczne znaczenie.
 • Co to jest Oligocukry Definicja sacharydy. sacharydy czym jest.
 • Co to jest Omnipotencja Definicja totipotencja. totipotencja co to jest.
 • Co to jest Oligosacharydy Definicja sacharydy. sacharydy definicja.
 • Co to jest Oocyt Definicja oogeneza. oogeneza co znaczy.
 • Co to jest Oocysta Definicja pasożytniczych otoczona grubą osłonką zygota, wewnątrz której zachodzą podziały prowadzące do stworzenia sporozoitów. Stanowi stadium słownik.
 • Co to jest Omocznia Definicja płodowa owodniowców (Amniota). Powstaje z tylnej części jelita. U ssaków wchodzi w skład łożyska.gromadząca wydzieliny zarodka błona znaczenie.
 • Co to jest Onkogeny Definicja czynniki rakotwórcze. czynniki rakotwórcze czym jest.
 • Co to jest Opłucna Definicja klatki piersiowej kręgowców lądowych i okrywająca płuca.błona surowicza wyściełająca wnętrze klatki piersiowej kręgowców lądowych co to jest.
 • Co to jest Onkosfera Definicja tasiemców (Cestoda) o jednym żywicielu pośrednim. O. posiada trzy pary haków. Wspólnie z pokarmem trafia do żywiciela pośredniego, gdzie definicja.
 • Co to jest Ontogeneza Definicja organizmów rozmnażających się płciowo) albo od oddzielenia się od organizmu macierzystego (u organizmów rozmnażających się bezpłciowo) aż co znaczy.
 • Co to jest Oporność Definicja rezystencja.rezystencja słownik.
 • Co to jest Oprzęd Definicja owadów (wyjątkowo poprzez imago) z nitek tworzonych z wydzieliny gruczołów przędnych; 2) osłona poczwarki zbudowana z nici jedwabnych znaczenie.
 • Co to jest Środowiska Opór Definicja działających na populację i powodujących w pośredni albo bezpośredni sposób śmierć należących do niej osobników.całokształt czynników czym jest.
 • Co to jest Bojanusa Organ Definicja małży (Bivalvia). Rozpoczyna się orzęsionym lejkiem otwierającym się do osierdzia (pozostałość celomy), od którego odchodzi długi, kręty co to jest.
 • Co to jest Organella Definicja obrębie komórki, wyspecjalizowana w pełnieniu ustalonych funkcji, spełniająca rolę podobną do narządu. Do o. należą między innymi plastydy definicja.
 • Co to jest Ordowik Definicja ery i okresy geologiczne.ery iokresy geologiczne co znaczy.
 • Co to jest Kończynowe Opuszki Definicja łączną, znajdujące się na wewnętrznych powierzchniach dłoni i stóp ssaków, działające jako amortyzatory wstrząsów w czasie poruszania się słownik.
 • Co to jest Oreopitek Definicja mln lat temu), dawniej uważana za prymitywnego przedstawiciela człowiekowatych. Aktualnie uznaje się o. za boczną linię ewolucyjną.wymarła znaczenie.
 • Co to jest Organ Definicja narząd.narząd czym jest.
 • Co to jest Ekologiczne Optimum Definicja temperatura, zasolenie, wilgotność, warunki pokarmowe i tym podobne), zapewniający najodpowiedniejsze warunki przeżycia i rozwoju populacji co to jest.
 • Co to jest Kserotermiczne Organizmy Definicja organizmy przystosowane do życia w klimacie suchym i gorącym.organizmy przystosowane do życia wklimacie suchym igorącym definicja.
 • Co to jest Cuviera Organ Definicja wodnych strzykw (Holothurioidea). Po podrażnieniu są wyrzucane na zewnątrz, a ich lepka wydzielina unieruchamia napastnika. Gdy zwierzęciu co znaczy.
 • Co to jest Eukariotyczne Organizmy Definicja eukarionty.eukarionty słownik.
 • Co to jest Euryhalinowe Organizmy Definicja tolerancji zasolenia wody, gdzie żyją. Do o.e. należą wybrane gatunki okrzemek występujące w solankach, morzach i wodach słodkich.gatunki znaczenie.
 • Co to jest Hiemalne Organizmy Definicja pierwszej kolejności na obszarach górskich, w strefach wiecznych śniegów; należą tu wybrane gatunki glonów, stawonogów, obleńców.organizmy czym jest.
 • Co to jest Hiperosmotyczne Organizmy Definicja płynów ciała w relacji do stężenia środowiska zewnętrznego. Do o.h. należą ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichtyes).organizmy utrzymujące co to jest.
 • Co to jest Niwalne Organizmy Definicja nich raczej skoczogonki, lecz także wrotki, nicienie i muchówki i wybrane jednokomórkowe glony. O.n. występują z reguły w górach. Należące definicja.
 • Co to jest Synantropijne Organizmy Definicja zamieszkanych poprzez ludzi albo w środowiskach, gdzie naturalne biocenozy zostały zniszczone albo zmienione wskutek działalności człowieka co znaczy.
 • Co to jest Osiadłe Organizmy Definicja cały moment życia dorosłego. Do o.o. należą rośliny i sporo wodnych zwierząt bezkręgowych na przykład koralowce, małże, liliowce.organizmy słownik.
 • Co to jest Organogeneza Definicja osiągania poprzez nie pełnej funkcjonalności w czasie rozwoju osobniczego. O. zaczyna się w okresie zarodkowym, może także trwać w okresie znaczenie.
 • Co to jest Organowce Definicja poziomu zróżnicowania morfologicznego, różniąca się od plechowców zróżnicowaniem ciała na korzeń, łodygę i liście. Do o. należą paprotniki czym jest.
 • Co to jest Prokariotyczne Organizmy Definicja prokarionty.prokarionty co to jest.
 • Co to jest Ortogeneza Definicja tendencję ewoluowania danej ekipy organizmów w pewnym określonym kierunku. O. nie przywiązywała znaczenia do selekcji naturalnej definicja.
 • Co to jest Ornitologia Definicja Aves), ich morfologią, anatomią, ekologią i ewolucją.dział zoologii zajmujący się ptakami (Aves), ich morfologią, anatomią, ekologią co znaczy.
 • Co to jest Oskórek Definicja kutykula.kutykula słownik.
 • Co to jest Otorbienie Definicja encystacja.encystacja znaczenie.
 • Co to jest Osocze Definicja krew.krew czym jest.
 • Co to jest Osteoblasty Definicja tkanka kostna. tkanka kostna co to jest.
 • Co to jest Osnówka Definicja występująca u niektórych roślin nasiennych (na przykład u cisa); może być różnego pochodzenia.barwna, mięsista osłona nasienia, występująca definicja.
 • Co to jest Mielinowa Osłonka Definicja wypustki komórek Schwanna wielowarstwowa osłonka otaczająca akson komórki nerwowej. Wypustki te mogą być owinięte wokół aksonu nawet co znaczy.
 • Co to jest Ostia Definicja poprzez które krew z zatoki okołosercowej wpływa do wnętrza serca.otwory wścianie serca stawonogów, poprzez które krew zzatoki słownik.
 • Co to jest Owadopylność Definicja poprzez błonkówki, dwuskrzydłe, motyle i chrząszcze.zapylanie kwiatów poprzez owady, raczej poprzez błonkówki, dwuskrzydłe, motyle znaczenie.
 • Co to jest Osteologia Definicja dział anatomii, którego obiektem badań są kości i szkielet zwierząt.dział anatomii, którego obiektem badań są kości iszkielet zwierząt czym jest.
 • Co to jest Oswojenie Definicja przed człowiekiem pod wpływem stałych z nim kontaktów. Jego właściwością charakterystyczną jest pomniejszenie dystansu ucieczki.mechanizm co to jest.
 • Co to jest Osteoklasty Definicja tkanka kostna.tkanka kostna definicja.
 • Co to jest Podkorowe Ośrodki Definicja ośrodki nerwowe.ośrodki nerwowe co znaczy.
 • Co to jest Otrzewna Definicja jamę ciała (o. ścienna) i otaczająca znajdujące się w niej narządy (o. trzewna).błona surowicza wyściełająca od środka jamę ciała (o słownik.
 • Co to jest Dojrzały Owad Definicja imago.imago znaczenie.
 • Co to jest Skurczów Ośrodki Definicja serce.serce czym jest.
 • Co to jest Doskonały Owad Definicja imago.imago co to jest.
 • Co to jest Owicydy Definicja stosowane w zwalczaniu pasożytów zwierzęcych i szkodników roślin.środki chemiczne niszczące jaja, stosowane wzwalczaniu pasożytów definicja.
 • Co to jest Owipozytor Definicja pokładełko.pokładełko co znaczy.
 • Co to jest Owoc Definicja wykorzystywany do ochrony i rozsiewania nasion. O. powstaje z przekształconych kwiatów; złożona jest z nasion, owocni (perykarpu) i słownik.
 • Co to jest Owiści Definicja teoria preformacji.teoria preformacji znaczenie.
 • Co to jest Owocnia Definicja owoc.owoc czym jest.
 • Co to jest Owodniowce Definicja gady, ptaki i ssaki. O. wyróżnia się na podstawie tworzonych poprzez zarodek błon płodowych. Pojawienie się błon płodowych w toku ewolucji co to jest.
 • Co to jest Owocostan Definicja owoc.owoc definicja.
 • Co to jest Owodnia Definicja zarodek owodniowców (Amniota). Jamę pomiędzy o. a zarodkiem wypełniają wody płodowe.wewnętrzna błona płodowa otaczająca zarodek owodniowców co znaczy.
 • Co to jest Owulacja Definicja jajeczkowanie. jajeczkowanie słownik.
 • Co to jest Komórkowe Oddychanie Definicja utlenianie biologiczne.utlenianie biologiczne znaczenie.
 • Co to jest Osmoza Definicja cząsteczek rozpuszczalnika poprzez błonę półprzepuszczalną z roztworu o niższym stężeniu rozpuszczonych soli (roztworu hipotonicznego) do czym jest.
 • Co to jest Ogon Definicja płazów ogoniastych, niektórych gadów i ssaków jest narządem ruchu. U innych kręgowców może być narządem służącym do utrzymania równowagi co to jest.
 • Co to jest Oles Definicja łęg, gdzie kluczowym drzewem jest olsza czarna.łęg, wktórym kluczowym drzewem jest olsza czarna definicja.
 • Co to jest Okrzemki Definicja słodkowodne glony koloru brunatnożółtego. Ściana komórkowa o. jest wysycona krzemionką (stąd nazwa) regularnie tworzącą różne ornamentacje co znaczy.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Okrzemki, Oles, Ogon, Osmoza, Oddychanie Komórkowe, Owulacja, Owodnia, Owocostan, Owodniowce, Owocnia, Owiści, Owoc, Owipozytor, Owicydy, Owad Doskonały opis.

Co to jest Okrzemki, Oles, Ogon, Osmoza, Oddychanie Komórkowe wyjaśnienie.