odróżnicowanie okolnica definicja
Okrzemki co znaczy oles krzyżówka ogon co to jest osmoza słownik oddychanie komórkowe czym jest.

Słownik biologii i definicje z chemii na O

 • Co to jest Odróżnicowanie Definicja wyspecjalizowanych pod względem morfologicznym i fizjologicznym, opierające na powrocie do stanu niewyspecjalizowanego, przypominającego co znaczy.
 • Co to jest Okolnica Definicja stronie walca osiowego. W o. korzenia powstają zawiązki korzeni bocznych.warstwa komórek położona po zewnętrznej stronie walca osiowego krzyżówka.
 • Co to jest Osobnik Definicja pojedynczy organizm żywy.pojedynczy organizm żywy co to jest.
 • Co to jest Eurytopowe Organizmy Definicja zakresu wahań czynników środowiskowych, na przykład temperatury i wilgotności, bez szkody dla swojej żywotności. Gatunkami eurytopowymi są słownik.
 • Co to jest Krwi Odświeżanie Definicja kojarzenie.kojarzenie czym jest.
 • Co to jest Odmiana Definicja kategoria systematyczna.kategoria systematyczna co oznacza.
 • Co to jest Oko Definicja świetlne. W najwyższym stopniu złożoną budowę mają o. głowonogów i kręgowców. U większości bezkręgowców o. mają niewiele skomplikowaną tłumaczenie.
 • Co to jest Oksyhemoglobina Definicja hemoglobina.hemoglobina przykłady.
 • Co to jest Oligospermia Definicja sperma. sperma definicja.
 • Co to jest Ootyda Definicja oogeneza.oogeneza encyklopedia.
 • Co to jest Rdzenna Osłonka Definicja osłonka mielinowa. osłonka mielinowa jak działa.
 • Co to jest Ostoja Definicja refugium.refugium czy jest.
 • Co to jest Operator Definicja operon. operon pojęcie.
 • Co to jest Opistonefros Definicja śródnercze.śródnercze wyjaśnienie.
 • Co to jest Laktozowy Operon Definicja operon.operon opis.
 • Co to jest Kosmopolityczny Organizm Definicja kosmopolita.kosmopolita informacje.
 • Co to jest Orzech Definicja owoc.owoc znaczenie.
 • Co to jest Ortostycha Definicja prostnica.prostnica co znaczy.
 • Co to jest Obupłciowość Definicja obojnactwo.obojnactwo krzyżówka.
 • Co to jest Biernackiego Odczyn Definicja OB.OB co to jest.
 • Co to jest Okwiat Definicja kwiat. kwiat słownik.
 • Co to jest Opsyna Definicja rodopsyna.rodopsyna czym jest.
 • Co to jest Samożywne Organizmy Definicja autotrofy.autotrofy co oznacza.
 • Co to jest Ornitofauna Definicja awifauna.awifauna tłumaczenie.
 • Co to jest Osierdzie Definicja serce.serce przykłady.
 • Co to jest Korowe Ośrodki Definicja ośrodki nerwowe.ośrodki nerwowe definicja.
 • Co to jest Otolity Definicja statocysty.statocysty encyklopedia.
 • Co to jest Owocolistek Definicja u roślin nasiennych. U nagonasiennych o. są wolne, a znajdujące się na nich zalążki są swobodnie dostępne dla pyłku. O. u okrytonasiennych jak działa.
 • Co to jest Okołoprzełykowa Obrączka Definicja obiekt układu nerwowego. To są dwa pnie nerwowe wybiegające ze zwojów mózgowych i otaczające przełyk.występujący u pierścienic (Annelida czy jest.
 • Co to jest Środowiska Ochrona Definicja dotyczący ochrony powietrza, gleby i zasobów wodnych.jeden zelementów ochrony przyrody, dotyczący ochrony powietrza, gleby izasobów wodnych pojęcie.
 • Co to jest Oogamia Definicja zwierząt, gdzie ruchliwa gameta męska łączy się z nieruchomą gametą żeńską, nie mniej jednak gameta kobieca jest o sporo większa od męskiej wyjaśnienie.
 • Co to jest Opaliny Definicja Zooflagellata), budową i wyglądem przypominających orzęski (Ciliata). Pasożyty końcowego odcinka przewodu pokarmowego płazów bezogonowych opis.
 • Co to jest Owady Definicja do stawonogów (Arthropoda). To jest największa ekipa zwierząt, licząca powyżej 800 tys. gatunków. Ciało o. złożona jest z 21 segmentów (6 informacje.
 • Co to jest Odżywianie Definicja środowiska substancji niezbędnych do podtrzymywania funkcji życiowych i rozwoju organizmu. O. może zachodzić na drodze samożywności albo znaczenie.
 • Co to jest Oogeneza Definicja kobiecych u zwierząt, wskutek którego powstają komórki jajowe. O. rozpoczyna się, gdy z pierwotnych komórek rozrodczych wskutek podziałów co znaczy.
 • Co to jest Zewnętrzne Oddychanie Definicja pomiędzy organizmem a otaczającym go środowiskiem. Zachodzi dzięki narządów oddechowych. U zwierząt wyższych o.z. zachodzi na kilku krzyżówka.
 • Co to jest Odwłok Definicja zlokalizowana jest przewarzająca część narządów. U większości występuje zewnętrzne segmentowanie. U skorpionów o. zróżnicowany jest na co to jest.
 • Co to jest Społeczne Owady Definicja gniazda. Występuje u nich podział funkcji (odbijający się w budowie i fizjologii) związanych z opieką nad potomstwem i osobnikami płodnymi słownik.
 • Co to jest Osmoregulacja Definicja ciśnienia osmotycznego wewnątrz organizmu. Bazuje na utrzymywaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy wodą a solami mineralnymi, ich czym jest.
 • Co to jest Przetrwalne Organy Definicja zlokalizowane pod ziemią, zawierające substancje odżywcze, czasem również wodę, pozwalające roślinom przetrwać okresy niekorzystnych co oznacza.
 • Co to jest Obcopylność Definicja sztuczny pyłku jednej rośliny na znamię słupka drugiej (tego samego gatunku). O. pozwala na powiększenie zmienności wewnątrzgatunkowej tłumaczenie.
 • Co to jest Okostna Definicja błona pokrywająca kość z wyjątkiem powierzchni stawowych. W warstwie przylegającej do kości znajdują się osteoblasty i osteoklasty ( tkanka przykłady.
 • Co to jest Operon Definicja regulacji ekspresji genów u prokariontów. Teoria o. została sformułowana poprzez F. Jacoba i J. Monoda w 1961 na podstawie badań nad definicja.
 • Co to jest Osteocyty Definicja kostna w swej ostatecznej postaci. Są otoczone zmineralizowaną substancją międzykomórkową. O. mają liczne wypustki, którymi kontaktują się encyklopedia.
 • Co to jest Obunerwce Definicja mięczaki.mięczaki jak działa.
 • Co to jest Oczkowanie Definicja przeniesieniu fragmentu pędu z pączkami (zrazu) z jednej rośliny na inną, ukorzenioną roślinę (podkładkę). O. stosuje się do rozmnażania czy jest.
 • Co to jest Ciemniowe Oddychanie Definicja oddychanie mitochondrialne.oddychanie mitochondrialne pojęcie.
 • Co to jest Otwornice Definicja Protozoa) należących do korzenionóżek (Rhizopoda). Ich ciała okrywają wielokomorowe skorupki wapienne. Na powierzchni skorupek znajdują się wyjaśnienie.
 • Co to jest Gatunkowa Ochrona Definicja dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt, raczej rzadkich, ginących i endemicznych. Bazuje na ochronie wszystkich osobników danego gatunku opis.
 • Co to jest Owogeneza Definicja oogeneza.oogeneza informacje.
 • Co to jest Przestrzenna Orientacja Definicja kierunkowych reakcji na docierające ze środowiska bodźce. Dzięki o.p. organizmy mogą wybierać najkorzystniejsze dla siebie miejsca. O.p znaczenie.
 • Co to jest Mitochondrialne Oddychanie Definicja zachodzących w mitochondriach. Bazuje na produkcji energii (ATP) poprzez utlenianie substancji organicznych. Kluczowymi procesami o.m. są co znaczy.
 • Co to jest Orzęski Definicja charakteryzujący się największą komplikacją budowy komórki. Specyficzną właściwością o. jest aparat jądrowy składający się z makronukleusa krzyżówka.
 • Co to jest Kwiatowa Okrywa Definicja kwiat.kwiat co to jest.
 • Co to jest Ogonice Definicja To są wolno pływające zwierzęta morskie, dorastające do 1 cm długości. Wyglądem przypominają kijanki. Ciało o. dzieli się na tułów i ogon słownik.
 • Co to jest Skałotwórcze Organizmy Definicja wysyceniu części ciała albo produkowanych osłonek związkami mineralnymi, na przykład solami wapnia, stają się składnikiem skał osadowych czym jest.
 • Co to jest Rdzeniowe Mózgowo Opony Definicja kręgowy. Wewnątrz, przylegając do tkanki nerwowej, leży opona miękka. Kolejna błona, pajęczynówka, oddzielona jest od niej przestrzenią co oznacza.
 • Co to jest Okrytonasienne Okrytozalążkowe Definicja Spermatophyta), różniących się od nagozalążkowych (Gymnospermae) tym, iż u o. zalążki znajdują się wewnątrz słupków (twór powstały ze tłumaczenie.
 • Co to jest Omięsna Definicja błona osłaniająca mięśnie, zbudowana z kilku warstw tkanki łącznej.błona osłaniająca mięśnie, zbudowana zkilku warstw tkanki łącznej przykłady.
 • Co to jest Ornitochoria Definicja Nasiona mogą być na początku spożyte (na przykład wraz z owocami), a następnie wydalone z kałem lub zwyczajnie przyczepione do powierzchni definicja.
 • Co to jest Oksytocyna Definicja hormony zwierzęce.hormony zwierzęce encyklopedia.
 • Co to jest Genetyczne Obciążenie Definicja populacji, wywołane występowaniem negatywnie działających genów (letalnych albo semiletalnych) przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na jak działa.
 • Co to jest Organizm Definicja składowych, tworzących zharmonizowaną całość, będąca odrębnym układem, zdolnym do samodzielnego życia, a więc osobnikiem.istota żywa czy jest.
 • Co to jest Cudzożywne Organizmy Definicja heterotrofy.heterotrofy pojęcie.
 • Co to jest Osłonice Definicja którego należą ogonice (Appendiculariae), żachwy (Ascidiacea) i sprzągle (Thaliacea). O. charakteryzują się obecnością struny grzbietowej wyjaśnienie.
 • Co to jest Oogonium Definicja rozrodcza, stanowiąca jedno ze stadiów oogenezy. O. podlegają intensywnym podziałom, ostatecznie przekształcając się w oocyty I rzędu; 2 opis.
 • Co to jest Złożone Oko Definicja owadów (Insecta), złożony z wielu ommatidiów (do 28 tys.) i struktur towarzyszących. Liczba ommatidiów i kształt i rozmiar o.z. zależy od informacje.
 • Co to jest Panchroniczny Organizm Definicja zmienionej postaci i w zbliżonych warunkach środowiskowych sporo okresów geologicznych. Odpowiednikiem o.p. jest łodzik. Termin zbliżony do znaczenie.
 • Co to jest Ornityna Definicja aminokwasy.aminokwasy co znaczy.
 • Co to jest Narządów Oligomeryzacja Definicja opierający na zmniejszaniu się liczby powtarzających się w organizmie narządów. Odpowiednikiem o.n. może być zmniejszanie się liczby kręgów krzyżówka.
 • Co to jest Nerwowe Ośrodki Definicja ośrodkowym układzie nerwowym, z których każde kontroluje określoną funkcję, na przykład wzrok, słuch, mowę, węch i tak dalej O.n co to jest.
 • Co to jest Śluzakowaty Obrzęk Definicja tarczycy nagromadzenie w przestworach międzykomórkowych śluzowatej substancji, powodujące zgrubienie tkanki podskórnej i skóry. Zjawiskiem słownik.
 • Co to jest Schwanna Osłonka Definicja osłonka mielinowa.osłonka mielinowa czym jest.
 • Co to jest Organizator Definicja za różnicowanie się innych komórek i tworzenie z nich narządów. Na podstawie kolejności pojawiania się w łańcuchu przemian wyróżniono o co oznacza.
 • Co to jest Broki Ośrodek Definicja mowa.mowa tłumaczenie.
 • Co to jest Owocniki Definicja produkujące zarodniki struktury grzybów i porostów.bardzo różnorodne pod względem budowy, produkujące zarodniki struktury grzybów iporostów przykłady.
 • Co to jest Oaza Definicja porośnięty bujną roślinnością, związaną z istnieniem w tym miejscu słodkiej wody na powierzchni albo na niewielkiej głębokości.na obszarach definicja.
 • Co to jest Ob Definicja krwinek w nie krzepnącej krwi, uzależniona od łatwości agregacji erytrocytów. Zobacz także: krew.prędkość opadania (sedymentacji) krwinek encyklopedia.
 • Co to jest Wody Obieg Definicja obieg materii.obieg materii jak działa.
 • Co to jest Fosforu Obieg Definicja obieg materii.obieg materii czy jest.
 • Co to jest Węgla Obieg Definicja obieg materii.obieg materii pojęcie.
 • Co to jest Obielmo Definicja okrytozalążkowych, powstająca z ośrodka zalążka. Czasem jest w nasieniu jedyną tkanką zapasową.tkanka zapasowa wnasieniu niektórych wyjaśnienie.
 • Co to jest Materii Obieg Definicja gdzie biorą udział związki chemiczne występujące w biosferze. Do o.m. zalicza się obiegi: wody, węgla, azotu, fosforu i siarki. W obiegu opis.
 • Co to jest Azotu Obieg Definicja obieg materii.obieg materii informacje.
 • Co to jest Ocella Definicja odmiennej od ommatidiów, występujące u owadów (Insecta).pojedyncze narządy wzroku obudowie odmiennej od ommatidiów, występujące u owadów znaczenie.
 • Co to jest Obłe Robaki Obleńce Definicja należą między innymi wrotki (Rotifera), nicienie (Nematoda), nitnikowce (Gordiacea, Nematomorpha), brzuchorzęski (Gastrotricha, Kinorhyncha co znaczy.
 • Co to jest Obojnak Definicja obojnactwo.obojnactwo krzyżówka.
 • Co to jest Obrączkowanie Definicja identyfikacji osobników (raczej kręgowców, na przykład ptaków i ssaków), polegająca na zakładaniu im metalowych albo plastikowych obrączek co to jest.
 • Co to jest Obojnactwo Definicja zwierzęcia (obojnaka) zarówno męskich, jak i kobiecych gonad albo gruczołu obojnaczego, i odpowiednich układów rozrodczych. Występuje u słownik.
 • Co to jest Przyrody Ochrona Definicja zasoby przyrody zagrożone zniszczeniem albo zniszczone działalnością człowieka.działalność zachowująca iprzywracająca zasoby przyrody czym jest.
 • Co to jest Ekologicznego Zagrożenia Obszar Definicja równowagi ekologicznej w wyniku postępującej degradacji środowiska.teren, na którym doszło do zachwiania równowagi ekologicznej w wyniku co oznacza.
 • Co to jest Obumieranie Definicja się z rozpadem struktur komórkowych i zmianami w cytoplazmie.stopniowe zamieranie komórek, wiążące się zrozpadem struktur komórkowych tłumaczenie.
 • Co to jest Odbytnica Definicja jelita grubego, skończony otworem odbytowym.końcowy, silnie umięśniony odcinek jelita grubego, skończony otworem odbytowym przykłady.
 • Co to jest Oddychanie Definicja węgla i tlenu) pomiędzy organizmem żywym a otoczeniem ( oddychanie zewnętrzne) i całokształt mechanizmów biochemicznych zachodzących we definicja.
 • Co to jest Beztlenowe Oddychanie Definicja zamiast tlenu atmosferycznego akceptorami wodoru są związki organiczne. Jednym z rodzajów o.b. jest fermentacja.rodzaj oddychania encyklopedia.
 • Co to jest Hessego Oczko Definicja prymitywnych strunowców, zbudowany z fotoreceptorów, zw. komórkami Hessego.typ narządu wzroku występujący uprymitywnych strunowców jak działa.
 • Co to jest Ochrzęstna Definicja tkanka chrzęstna.tkanka chrzęstna czy jest.
 • Co to jest Immunologiczna Odpowiedź Definicja antygen, polegająca na wytworzeniu odpowiednich przeciwciał.reakcja organizmu na wprowadzony antygen, polegająca na wytworzeniu pojęcie.
 • Co to jest Odrosty Definicja wyrastające z pędów przybyszowych.występujące uroślin drzewiastych pędy wyrastające zpędów przybyszowych wyjaśnienie.
 • Co to jest Odporność Definicja różnorodnych niekorzystnych czynników zewnętrznych. O. na wpływ ze strony drobnoustrojów chorobotwórczych nazywa się o. immunologiczną opis.
 • Co to jest Tlenowe Oddychanie Definicja utlenianie biologiczne), gdzie do utleniania substancji organicznych zużywany jest tlen atmosferyczny.rodzaj oddychania komórkowego informacje.
 • Co to jest Utajenia Okres Definicja organizmie czynnik chorobotwórczy nie wywołuje objawów chorobowych.moment, wktórym znajdujący się worganizmie czynnik chorobotwórczy nie znaczenie.
 • Co to jest Odruch Definicja zewnętrzne, jak i wewnętrzne), zachodząca przy udziale części układu nerwowego zw. łukiem odruchowym. Każdy o. ma własny łuk odruchowy. O co znaczy.
 • Co to jest Morskie Ogórki Definicja strzykwy.strzykwy krzyżówka.
 • Co to jest Odźwiernik Definicja żołądek.żołądek co to jest.
 • Co to jest Transkryptaza Odwrotna Definicja udziale zachodzi synteza DNA na matrycy RNA. Występuje raczej w wirusach zawierających RNA.enzym zgrupy polimeraz. Przy jego udziale słownik.
 • Co to jest Ofiopluteus Definicja wężowidła.wężowidła czym jest.
 • Co to jest Odziedziczalność Definicja w jakim zmienność danej cechy fenotypowej jest rezultatem działania genów.wartość procentowa wyrażająca stopień, wjakim zmienność danej co oznacza.
 • Co to jest Transkrypcja Odwrotna Definicja przy udziale enzymu odwrotnej transkryptazy. O.t. jest procesem charakterystycznym dla komórek zarażonych retrowirusami. Powstały w o.t tłumaczenie.
 • Co to jest Oligopeptydy Definicja peptydy.peptydy przykłady.
 • Co to jest Okienko Definicja okrytonasiennych, poprzez który do zalążka dostaje się łagiewka pyłkowa; 2) otwór w osłonkach jajowych zwierząt, pozwalający na wniknięcie definicja.
 • Co to jest Jamkowe Oko Definicja jamochłonów (Coelenterata) narząd wzroku mający postać jamki, której dno wysłane jest komórkami światłoczułymi.występujący umeduz encyklopedia.
 • Co to jest Naupliusowe Oko Definicja pojedynczy narząd wzroku występujący u pływika.pojedynczy narząd wzroku występujący u pływika jak działa.
 • Co to jest Ciemieniowe Oko Definicja jaszczurek i hatterii w otworze ciemieniowym. Ma kształt pęcherzyka o budowie zbliżonej do budowy oka.narząd światłoczuły występujący czy jest.
 • Co to jest Okółek Definicja zespół organów rośliny, wyrastających z jednego węzła.liczący przynajmniej dwa przedmioty zespół organów rośliny, wyrastających zjednego pojęcie.
 • Co to jest Fasetkowe Oko Definicja oko złożone.oko złożone wyjaśnienie.
 • Co to jest Godowy Okres Definicja charakteryzujący się swoistym zachowaniem i obecnością szaty godowej.moment rozrodu zwierząt, charakteryzujący się swoistym zachowaniem opis.
 • Co to jest Inkubacji Okres Definicja drobnoustroju chorobotwórczego do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów choroby.czas, jaki upływa od wniknięcia drobnoustroju informacje.
 • Co to jest Wylęgania Okres Definicja moment inkubacji.moment inkubacji znaczenie.
 • Co to jest Wegetacyjny Okres Definicja zachodzi przewarzająca część mechanizmów życiowych roślin. Za miarę długości o.w. liczy się liczbę dni o średniej temperaturze ponad 5C co znaczy.
 • Co to jest Okrężnica Definicja pomiędzy jelitem ślepym a odbytnicą. W o. zachodzi formowanie kału.odcinek jelita grubego, położony pomiędzy jelitem ślepym aodbytnicą. Wo krzyżówka.
 • Co to jest Okrytonasienne Definicja okrytozalążkowe.okrytozalążkowe co to jest.
 • Co to jest Olbrot Definicja kaszalota, znajdująca się w zbiorniku w górnej części głowy.oleista substancja wytwarzana poprzez kaszalota, znajdująca się wzbiorniku słownik.
 • Co to jest Oksydoreduktazy Definicja katalizowanie reakcji oksydoredukcyjnych opierających na przenoszeniu protonów i/albo elektronów pomiędzy substratami a akceptorami.rodzaj czym jest.
 • Co to jest Cytochromowa Oksydaza Definicja odpowiedzialny za przenoszenie elektronów z cytochromów na tlen na ostatnim etapie łańcucha oddechowego.enzym zgrupy oksydoreduktaz co oznacza.
 • Co to jest Olfaktoreceptory Definicja narządy zmysłów wrażliwe na bodźce zapachowe.narządy zmysłów wrażliwe na bodźce zapachowe tłumaczenie.
 • Co to jest Okulizacja Definicja oczkowanie. oczkowanie przykłady.
 • Co to jest Eteryczne Olejki Definicja występujące w liściach, pędach, korzeniach, kwiatach, owocach i nasionach. To są lotne, oleiste substancje, spełniające różne funkcje, na definicja.
 • Co to jest Ommatidium Definicja występującego u owadów (Insecta). Ma kształt słupka zwężającego się ku podstawie. O. zbudowane jest z położonej po zewnętrznej stronie oka encyklopedia.
 • Co to jest Oligofagi Definicja rodzajem pokarmu, lecz bogatszym gatunkowo niż u monofagów. Odpowiednikiem o. jest stonka ziemniaczana (żywi się roślinami z rodz jak działa.
 • Co to jest Oligocen Definicja ery i okresy geologiczne. ery iokresy geologiczne czy jest.
 • Co to jest Oligocukry Definicja sacharydy. sacharydy pojęcie.
 • Co to jest Omnipotencja Definicja totipotencja. totipotencja wyjaśnienie.
 • Co to jest Oligosacharydy Definicja sacharydy. sacharydy opis.
 • Co to jest Oocyt Definicja oogeneza. oogeneza informacje.
 • Co to jest Oocysta Definicja pasożytniczych otoczona grubą osłonką zygota, wewnątrz której zachodzą podziały prowadzące do stworzenia sporozoitów. Stanowi stadium znaczenie.
 • Co to jest Omocznia Definicja płodowa owodniowców (Amniota). Powstaje z tylnej części jelita. U ssaków wchodzi w skład łożyska.gromadząca wydzieliny zarodka błona co znaczy.
 • Co to jest Onkogeny Definicja czynniki rakotwórcze. czynniki rakotwórcze krzyżówka.
 • Co to jest Opłucna Definicja klatki piersiowej kręgowców lądowych i okrywająca płuca.błona surowicza wyściełająca wnętrze klatki piersiowej kręgowców lądowych co to jest.
 • Co to jest Onkosfera Definicja tasiemców (Cestoda) o jednym żywicielu pośrednim. O. posiada trzy pary haków. Wspólnie z pokarmem trafia do żywiciela pośredniego, gdzie słownik.
 • Co to jest Ontogeneza Definicja organizmów rozmnażających się płciowo) albo od oddzielenia się od organizmu macierzystego (u organizmów rozmnażających się bezpłciowo) aż czym jest.
 • Co to jest Oporność Definicja rezystencja.rezystencja co oznacza.
 • Co to jest Oprzęd Definicja owadów (wyjątkowo poprzez imago) z nitek tworzonych z wydzieliny gruczołów przędnych; 2) osłona poczwarki zbudowana z nici jedwabnych tłumaczenie.
 • Co to jest Środowiska Opór Definicja działających na populację i powodujących w pośredni albo bezpośredni sposób śmierć należących do niej osobników.całokształt czynników przykłady.
 • Co to jest Bojanusa Organ Definicja małży (Bivalvia). Rozpoczyna się orzęsionym lejkiem otwierającym się do osierdzia (pozostałość celomy), od którego odchodzi długi, kręty definicja.
 • Co to jest Organella Definicja obrębie komórki, wyspecjalizowana w pełnieniu ustalonych funkcji, spełniająca rolę podobną do narządu. Do o. należą między innymi plastydy encyklopedia.
 • Co to jest Ordowik Definicja ery i okresy geologiczne.ery iokresy geologiczne jak działa.
 • Co to jest Kończynowe Opuszki Definicja łączną, znajdujące się na wewnętrznych powierzchniach dłoni i stóp ssaków, działające jako amortyzatory wstrząsów w czasie poruszania się czy jest.
 • Co to jest Oreopitek Definicja mln lat temu), dawniej uważana za prymitywnego przedstawiciela człowiekowatych. Aktualnie uznaje się o. za boczną linię ewolucyjną.wymarła pojęcie.
 • Co to jest Organ Definicja narząd.narząd wyjaśnienie.
 • Co to jest Ekologiczne Optimum Definicja temperatura, zasolenie, wilgotność, warunki pokarmowe i tym podobne), zapewniający najodpowiedniejsze warunki przeżycia i rozwoju populacji opis.
 • Co to jest Kserotermiczne Organizmy Definicja organizmy przystosowane do życia w klimacie suchym i gorącym.organizmy przystosowane do życia wklimacie suchym igorącym informacje.
 • Co to jest Cuviera Organ Definicja wodnych strzykw (Holothurioidea). Po podrażnieniu są wyrzucane na zewnątrz, a ich lepka wydzielina unieruchamia napastnika. Gdy zwierzęciu znaczenie.
 • Co to jest Eukariotyczne Organizmy Definicja eukarionty.eukarionty co znaczy.
 • Co to jest Euryhalinowe Organizmy Definicja tolerancji zasolenia wody, gdzie żyją. Do o.e. należą wybrane gatunki okrzemek występujące w solankach, morzach i wodach słodkich.gatunki krzyżówka.
 • Co to jest Hiemalne Organizmy Definicja pierwszej kolejności na obszarach górskich, w strefach wiecznych śniegów; należą tu wybrane gatunki glonów, stawonogów, obleńców.organizmy co to jest.
 • Co to jest Hiperosmotyczne Organizmy Definicja płynów ciała w relacji do stężenia środowiska zewnętrznego. Do o.h. należą ryby chrzęstnoszkieletowe (Chondrichtyes).organizmy utrzymujące słownik.
 • Co to jest Niwalne Organizmy Definicja nich raczej skoczogonki, lecz także wrotki, nicienie i muchówki i wybrane jednokomórkowe glony. O.n. występują z reguły w górach. Należące czym jest.
 • Co to jest Synantropijne Organizmy Definicja zamieszkanych poprzez ludzi albo w środowiskach, gdzie naturalne biocenozy zostały zniszczone albo zmienione wskutek działalności człowieka co oznacza.
 • Co to jest Osiadłe Organizmy Definicja cały moment życia dorosłego. Do o.o. należą rośliny i sporo wodnych zwierząt bezkręgowych na przykład koralowce, małże, liliowce.organizmy tłumaczenie.
 • Co to jest Organogeneza Definicja osiągania poprzez nie pełnej funkcjonalności w czasie rozwoju osobniczego. O. zaczyna się w okresie zarodkowym, może także trwać w okresie przykłady.
 • Co to jest Organowce Definicja poziomu zróżnicowania morfologicznego, różniąca się od plechowców zróżnicowaniem ciała na korzeń, łodygę i liście. Do o. należą paprotniki definicja.
 • Co to jest Prokariotyczne Organizmy Definicja prokarionty.prokarionty encyklopedia.
 • Co to jest Ortogeneza Definicja tendencję ewoluowania danej ekipy organizmów w pewnym określonym kierunku. O. nie przywiązywała znaczenia do selekcji naturalnej jak działa.
 • Co to jest Ornitologia Definicja Aves), ich morfologią, anatomią, ekologią i ewolucją.dział zoologii zajmujący się ptakami (Aves), ich morfologią, anatomią, ekologią czy jest.
 • Co to jest Oskórek Definicja kutykula.kutykula pojęcie.
 • Co to jest Otorbienie Definicja encystacja.encystacja wyjaśnienie.
 • Co to jest Osocze Definicja krew.krew opis.
 • Co to jest Osteoblasty Definicja tkanka kostna. tkanka kostna informacje.
 • Co to jest Osnówka Definicja występująca u niektórych roślin nasiennych (na przykład u cisa); może być różnego pochodzenia.barwna, mięsista osłona nasienia, występująca znaczenie.
 • Co to jest Mielinowa Osłonka Definicja wypustki komórek Schwanna wielowarstwowa osłonka otaczająca akson komórki nerwowej. Wypustki te mogą być owinięte wokół aksonu nawet co znaczy.
 • Co to jest Ostia Definicja poprzez które krew z zatoki okołosercowej wpływa do wnętrza serca.otwory wścianie serca stawonogów, poprzez które krew zzatoki krzyżówka.
 • Co to jest Owadopylność Definicja poprzez błonkówki, dwuskrzydłe, motyle i chrząszcze.zapylanie kwiatów poprzez owady, raczej poprzez błonkówki, dwuskrzydłe, motyle co to jest.
 • Co to jest Osteologia Definicja dział anatomii, którego obiektem badań są kości i szkielet zwierząt.dział anatomii, którego obiektem badań są kości iszkielet zwierząt słownik.
 • Co to jest Oswojenie Definicja przed człowiekiem pod wpływem stałych z nim kontaktów. Jego właściwością charakterystyczną jest pomniejszenie dystansu ucieczki.mechanizm czym jest.
 • Co to jest Osteoklasty Definicja tkanka kostna.tkanka kostna co oznacza.
 • Co to jest Podkorowe Ośrodki Definicja ośrodki nerwowe.ośrodki nerwowe tłumaczenie.
 • Co to jest Otrzewna Definicja jamę ciała (o. ścienna) i otaczająca znajdujące się w niej narządy (o. trzewna).błona surowicza wyściełająca od środka jamę ciała (o przykłady.
 • Co to jest Dojrzały Owad Definicja imago.imago definicja.
 • Co to jest Skurczów Ośrodki Definicja serce.serce encyklopedia.
 • Co to jest Doskonały Owad Definicja imago.imago jak działa.
 • Co to jest Owicydy Definicja stosowane w zwalczaniu pasożytów zwierzęcych i szkodników roślin.środki chemiczne niszczące jaja, stosowane wzwalczaniu pasożytów czy jest.
 • Co to jest Owipozytor Definicja pokładełko.pokładełko pojęcie.
 • Co to jest Owoc Definicja wykorzystywany do ochrony i rozsiewania nasion. O. powstaje z przekształconych kwiatów; złożona jest z nasion, owocni (perykarpu) i wyjaśnienie.
 • Co to jest Owiści Definicja teoria preformacji.teoria preformacji opis.
 • Co to jest Owocnia Definicja owoc.owoc informacje.
 • Co to jest Owodniowce Definicja gady, ptaki i ssaki. O. wyróżnia się na podstawie tworzonych poprzez zarodek błon płodowych. Pojawienie się błon płodowych w toku ewolucji znaczenie.
 • Co to jest Owocostan Definicja owoc.owoc co znaczy.
 • Co to jest Owodnia Definicja zarodek owodniowców (Amniota). Jamę pomiędzy o. a zarodkiem wypełniają wody płodowe.wewnętrzna błona płodowa otaczająca zarodek owodniowców krzyżówka.
 • Co to jest Owulacja Definicja jajeczkowanie. jajeczkowanie co to jest.
 • Co to jest Komórkowe Oddychanie Definicja utlenianie biologiczne.utlenianie biologiczne słownik.
 • Co to jest Osmoza Definicja cząsteczek rozpuszczalnika poprzez błonę półprzepuszczalną z roztworu o niższym stężeniu rozpuszczonych soli (roztworu hipotonicznego) do czym jest.
 • Co to jest Ogon Definicja płazów ogoniastych, niektórych gadów i ssaków jest narządem ruchu. U innych kręgowców może być narządem służącym do utrzymania równowagi co oznacza.
 • Co to jest Oles Definicja łęg, gdzie kluczowym drzewem jest olsza czarna.łęg, wktórym kluczowym drzewem jest olsza czarna tłumaczenie.
 • Co to jest Okrzemki Definicja słodkowodne glony koloru brunatnożółtego. Ściana komórkowa o. jest wysycona krzemionką (stąd nazwa) regularnie tworzącą różne ornamentacje przykłady.

Chemia i biologa definicje:

 • Pojęcia z biologii i chemii dla osób na diecie.
 • Szybkie odchudzanie na chemii, składnikach sztucznych - skuteczne sposoby.
 • Chemia i biologia dla osób na diecie.

Definicja Okrzemki co znaczy oles krzyżówka ogon co to jest osmoza słownik oddychanie komórkowe czym jest owulacja co oznacza owodnia tłumaczenie owocostan przykłady. opis.

Co to jest Odróżnicowanie co znaczy okolnica krzyżówka osobnik co to jest wyjaśnienie.