demielinizacyjna, choroby
Definicja Choroby demielinizacyjna. Czym jest osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Co znaczy Demielinizacyjna Choroby słownik.

Czy przydatne?

Definicja Choroby demielinizacyjna

Co znaczy Choroby demielinizacyjna: to są dolegliwości w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym