medyczna rehabilitacja definicja
Definicja Rehabilitacja medyczna. Czym jest albo urazach, które zostawiły trwałe ślady w ich.

Czy przydatne?

Definicja Rehabilitacja medyczna

Co znaczy: Oddziaływania korekcyjne wobec osób po przebytych chorobach albo urazach, które zostawiły trwałe ślady w ich sprawności fizycznej, życiu psychicznym i kontaktach socjalnych. Na rehabilitację leczniczą złożona jest: kinezyterapia (leczenie ruchem), fizykoterapia (zastosowanie leczniczego działania różnych form energii: elektrycznej, cieplnej, mechanicznej, słonecznej), leczenie uzdrowiskowe i klimatyczne, psychoterapia i przystosowanie do życia społecznego (przywrócenie umiejętności do wykonywania pracy)