karboksylacja definicja
Co to jest karboksylacja. Wyjaśnienie wbudowywania dwutlenku węgla (CO2) do związków organicznych.

Czy przydatne?

Co to jest karboksylacja

Co oznacza KARBOKSYLACJA: mechanizm wbudowywania dwutlenku węgla (CO2) do związków organicznych, katalizowany poprzez karboksylazy ( enzymy). Odpowiednikiem k. może być reakcja zachodząca w momencie biosyntezy kwasów tłuszczowych. Reakcja ta, katalizowana poprzez karboksylazę acetylo-CoA, bazuje na przeniesieniu CO2 z kompleksu biotyna-enzym i prowadzi do utworzenia malonylo-CoA

Czym jest karboksylacja znaczenie w Słownik biologia K .

Co znaczy Kokon:
Słownik oprzęd karboksylacja.
Co znaczy Komórka Sitowa:
Słownik zwakuolizowana komórka przewodząca produkty asymilacji u paprotników i nagonasiennych. Celulozowa ściana k.s. jest perforowana (tak zwany pola sitowe), a przechodzące poprzez nie wypustki cytoplazmy karboksylacja.
Co znaczy Katastrofizm:
Słownik poprzez Cuviera G., rozpowszechniona w XIX w.; głosiła, że poszczególne epoki geologiczne oddzielone były katastrofami, w trakcie których zniszczeniu ulegały organizmy żywe. W następnych epokach karboksylacja.
Co znaczy Komórki Pyłowe:
Słownik makrofagi karboksylacja.
Co znaczy Kosmówka:
Słownik stopniu zewnętrzna błona płodowa. Otacza owodnię z zarodkiem, omocznię i pęcherzyk żółtkowy. U ssaków pokryta kosmkami. U łożyskowców (Eutheria) kosmki wnikające w śluzówkę macicy uczestniczą w karboksylacja.
  • Dodano:
  • Autor: