anoda definicja
Definicja Anoda. Czym jest dodatnia elektroda. Co znaczy Anoda słownik.

Czy przydatne?

Definicja Anoda

Co to jest anoda: dodatnia elektroda.

Co znaczy Agonista:
Słownik protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu anoda.
Co znaczy Arsonwalizacja:
Słownik zabieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach anoda.
Co znaczy Anoreksja:
Słownik brak łaknienia na tle psychogennym, wywołana czynnikami psychicznymi anoda.
Co znaczy Automatyzm:
Słownik odruchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości anoda.
Co znaczy Akson:
Słownik cześć komórki nerwowej, długa wypustka otoczona błoną komórkową i osłonką mielinową anoda.
  • Dodano:
  • Autor: