niedokrwtość definicja
Definicja Niedokrwistość. Czym jest krwi krwinek czerwonych i (albo) zawartej w niej hemoglobiny.

Czy przydatne?

Definicja Niedokrwistość

Co to jest niedokrwistość: obniżenie poniżej wartości poprawnych liczby krążących we krwi krwinek czerwonych i (albo) zawartej w niej hemoglobiny.

Co znaczy Natręctwo:
Słownik nieodparty wewnętrzny przymus ulegania nasuwającym się wyobrażeniom i myślom. Regularnie towarzyszy mu przymus ustalonych czynności niedokrwistość.
Co znaczy Niewydolność:
Słownik niedostateczne funkcjonowanie albo sprawność narządu albo układu niedokrwistość.
Co znaczy Niedokrwienie:
Słownik brak ukrwienia albo pomniejszone ukrwienie tkanki w wyniku niewystarczającego albo całkowitego braku dopływu krwi tętniczej niedokrwistość.
Co znaczy Nerczyca:
Słownik schorzenie nerek opierające na utracie białka wydalanego z moczem z organizmu niedokrwistość.
Co znaczy Niewydolność Wieńcowa:
Słownik zobacz dolegliwość wieńcowa niedokrwistość.
  • Dodano:
  • Autor: