protoagonta definicja
Definicja Protoagonista. Czym jest zobacz agonista. Co znaczy Protoagonista słownik.

Czy przydatne?

Definicja Protoagonista

Co to jest protoagonista: zobacz agonista.

Co znaczy Przetoka:
Słownik rurowaty kanał wychodzący z narządu jamistego albo jamistej przestrzeni i uchodzący na zewnątrz ciała albo przebiegający wewnątrz ciała protoagonista.
Co znaczy Przerzut:
Słownik szerzenie się albo rozsiew ogniska pierwotnego komórek nowotworowych protoagonista.
Co znaczy Przykurcz Dupuytrena:
Słownik przykurcz rozcięgna dłoniowego protoagonista.
Co znaczy Paluch:
Słownik I palec stopy protoagonista.
Co znaczy Potencja:
Słownik umiejętność do odbycia relacji płciowego poprzez mężczyznę protoagonista.
  • Dodano:
  • Autor: