incipiens abortus definicja
Definicja Abortus incipiens [łac.]. Czym jest nie da się zatrzymać charakteryzująca się obfitym.

Czy przydatne?

Definicja Abortus incipiens [łac.]

Co znaczy abortus incipiens [łac.]: Poronienie rozpoczynające się to postać poronienia, której nie da się zatrzymać charakteryzująca się obfitym krwawieniem i mocnymi skurczami macicy i postępującym rozwieraniem kanału i ujścia wewnętrznego macicy.

Co znaczy Psychiatria Sądowa:
Słownik Dział psychiatrii zajmujący się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi osób psychicznie chorych abortus incipiens [łac.] co to jest.
Co znaczy Genetyka:
Słownik Edukacja o genach i ich dziedziczeniu i o mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych, które wywierają wpływ na zdrowie i chorobę abortus incipiens [łac.] definicja.
Co znaczy Bezzębie:
Słownik Całkowity brak zębów wywołany ich stratą na przykład wskutek próchnicy abortus incipiens [łac.] co znaczy.
Co znaczy Gerontologia:
Słownik Edukacja o starzeniu się; o fizjologicznych i psychologicznych procesach zachodzących u starzejącego się człowieka abortus incipiens [łac.] słownik.
Co znaczy Diabetologia:
Słownik Dział medycyny wewnętrznej (interny) zajmujący się powodami, diagnostyką, obrazem klinicznym, powikłaniami, leczeniem i rokowaniem w cukrzycy abortus incipiens [łac.] znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: