kliniczna toksykologia definicja
Definicja Toksykologia kliniczna. Czym jest organizm człowieka, a nawet powodujących śmierć, o ich.

Czy przydatne?

Definicja Toksykologia kliniczna

Co znaczy toksykologia kliniczna: Edukacja o substancjach wywierających szkodliwy wpływ na organizm człowieka, a nawet powodujących śmierć, o ich wykrywaniu, mechanizmie działania, przemianach w ustroju, wydalaniu i metodach leczenia zatruć.

Co znaczy Embriologia:
Słownik postęp zarodkowy i budowę organizmu człowieka od początku jego istnienia (od zapłodnienia komórki jajowej) aż do pełnego rozwinięcia zawiązków wszystkich narządów (w fazie tak zwany organogenezy toksykologia kliniczna co to jest.
Co znaczy Ftyzjatra:
Słownik wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych (interny), opisująca powody, diagnostykę, obraz kliniczny, powikłania, leczenie, rokowanie i profilaktykę gruźlicy płuc i opłucnej i gruźlicy innych toksykologia kliniczna definicja.
Co znaczy Wenerologia:
Słownik zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób wenerycznych, jest to chorób przenoszonych drogą płciową (angielska nazwa: sexually transmitted diseases - STD). Dolegliwości te podlegają toksykologia kliniczna co znaczy.
Co znaczy Bezzębie:
Słownik Całkowity brak zębów wywołany ich stratą na przykład wskutek próchnicy toksykologia kliniczna słownik.
Co znaczy Psychologia Kliniczna:
Słownik zajmujący się badaniem pacjenta (jego osobowości, sposobów zachowania w różnych przypadkach, szczególnie trudnych) i jego związków z otoczeniem i ewentualnych nieprawidłowości przystosowania toksykologia kliniczna znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: