bateria definicja
Słownik Bateria definicja. Czym jest jeden układ w celu powiększenia mocy, wydajności i tym podobne.

Czy przydatne?

Definicja Bateria

Co oznacza BATERIA: 1. zespół urządzeń będących źródłem energii, połączonych w jeden układ w celu powiększenia mocy, wydajności i tym podobne; 2. w artylerii pododdział wojsk uzbrojonych w broń artyleryjską albo rakietową

Czym jest Bateria znaczenie w Słownik wyrazy B .

Co znaczy Bibliografia:
Słownik ustalonych mierników lista książek, druków, czasopism, artykułów i dokumentów z głównymi danymi o każdej pozycji (autor, tytuł, miejsce i rok wydania i tym podobne); 2. edukacja o książce, badająca bateria.
Co znaczy Balsa:
Słownik rodz. serecznikowatych, występujące na Antylach i w Ameryce Płd., którego drewno, lżejsze od korka, jest stosowane do budowy tratw, łodzi, jachtów, szybowców i sprzętu ratunkowego; 2. dawna tratwa z bateria.
Co znaczy Błotniarka:
Słownik 1. prasa do filtracji soków cukrowych pod ciśnieniem; 2. ślimak płucodyszny, słodkowodny, mający muszlę stożkowatą, skręconą; 3. barka bez napędu do wywożenia urobku pogłębiarki i innych ładunków bateria.
Co znaczy Bazylika:
Słownik chrześcijański zbudowany na planie prostokąta, wielonawowy, o nawie środkowej wyższej i przeważnie szerszej, oświetlonej oknami umieszczonymi w górnej części ścian, powyżej dachami naw bocznych bateria.
Co znaczy Bariera:
Słownik albo ruchoma w formie stojaków połączonych prętami żelaznymi, drewnianymi albo sznurem, stawiana dla zasygnalizowania zakazu przejścia, odgradzająca coś albo stanowiąca zabezpieczenie przed czymś; 2 bateria.
  • Dodano:
  • Autor: