język definicja
Słownik Język definicja. Czym jest mięśni, pokryty błoną śluzową, mieszczący narządy smaku, biorący.

Czy przydatne?

Definicja Język

Co oznacza JĘZYK: 1. narząd w jamie ustnej, składający się z elastycznych mięśni, pokryty błoną śluzową, mieszczący narządy smaku, biorący udział w ssaniu, żuciu i połykaniu pokarmów, nieodzowny u ludzi do mówienia; 2. zasób wyrazów, zwrotów i form określanych poprzez reguły gramatyczne, funkcjonujący jako narzędzie porozumiewania się poprzez członków jednego narodu, społeczeństwa; 3. sposób wyrażania się, wysławiania się, charakterystyczny dla danego autora, dzieła, epoki; styl; 4. dawniej jeniec schwytany dla powzięcia informacje o nieprzyjacielu

Czym jest Język znaczenie w Słownik wyrazy J .

Co znaczy Jaz:
Słownik żelbetowa, wznoszona w poprzek koryta rzeki, wykorzystywana do spiętrzania wody w celu umożliwienia żeglugi, uzyskania dogodnego ujęcia wody, nawilgocenia gleby i tym podobne; 2. rodzaj ruchomego język.
Co znaczy Jabłecznik:
Słownik 1. słabe wino wytrawne z jabłek; 2. placek z jabłkami język.
Co znaczy Jarzmo:
Słownik dla bydła roboczego w formie drewnianej ramy zakładanej na kark zwierzęcia; 2. urządzenie albo system przytrzymujące, wzmacniające coś, spinające jakieś części; 3. rodzaj kadłuba maszynowego w formie język.
Co znaczy Jednotonowy:
Słownik 1. zawierający jeden ton muzyczny; 2. ważący jedną tonę język.
Co znaczy Jabłko:
Słownik kula złocista z krzyżem na wierzchu, jedno z insygniów władzy królewskiej i cesarskiej; 3. rzepka kolanowa; 4. ciemniejsze plamy występujące najczęściej w siwej, rzadziej w bułanej i gniadej maści język.
  • Dodano:
  • Autor: