marka definicja
Słownik Marka definicja. Czym jest fabryki, danej spółki określający producenta tych wyrobów.

Czy przydatne?

Definicja Marka

Co oznacza MARKA: 1. symbol fabryczny, firmowy umieszczany na wyrobach danej fabryki, danej spółki określający producenta tych wyrobów, wskazujący ich jakość, chroniący je przed naśladownictwem albo podrabianiem; 2. jakość, gatunek wyrobów danej spółki, danej fabryki; 3. opinia, uznanie, sława; 4. dawniej jednostka monetarna Niemiec równa stu fenigom

Czym jest Marka znaczenie w Słownik wyrazy M .

Co znaczy Moduł:
Słownik 1. określony mnożnik, stały czynnik, powtarzalny wymiar czegoś, jednostka o określonych cechach; 2. w matematyce wartość bezwzględna danej liczby marka.
Co znaczy Mamut:
Słownik 1. kopalny słoń olbrzymich rozmiarów, pokryty gęstą, długą sierścią, żyjący w momencie lodowcowym; 2. odmiana żółtej fasoli szparagowej o szerokich strąkach marka.
Co znaczy Mina:
Słownik układ rysów wyrażający czyjś chwilowy nastrój, odzwierciedlający czyjeś usposobienie albo nadający komuś jakiś wygląd, pozory kogoś, czegoś; 2. ładunek materiału wybuchowego wspólnie z urządzeniem marka.
Co znaczy Mat:
Słownik 1.czynić matowym, powodować utratę połysku; 2. posunięcie w szachach stwarzające zagrożenie dla figury króla marka.
Co znaczy Metryka:
Słownik stanu cywilnego dotyczący urodzin, chrztu, ślubu lub śmierci jakiejś osoby; 2. dokument poświadczający rodowód rasowego zwierzęcia; 3. wiadomości szczegółowe stwierdzające ważne cechy albo marka.
  • Dodano:
  • Autor: