żebro definicja
Słownik Żebro definicja. Czym jest szkielet klatki piersiowej, zazwyczaj łukowato wygięta.

Czy przydatne?

Definicja Żebro

Co oznacza ŻEBRO: 1. u kręgowców: jedna z kości albo chrząstek tworzących szkielet klatki piersiowej, zazwyczaj łukowato wygięta, połączona z kręgosłupem stawem i wiązadłami, u wyższych kręgowców łącząca się z mostkiem; 2. łuk poprzeczny z ciosów kamiennych albo profilowanej cegły wzmacniający sklepienie, służący w szczególności w gotyckich sklepieniach krzyżowych; 3. jeden z ułożonych równolegle płaskich, podłużnych przedmiotów jakiegoś urządzenia, systemu, szkieletu konstrukcyjnego (na przykład łodzi) wykorzystywany do wzmocnienia konstrukcji, powiększenia powierzchni zamiany ciepła, zmiany kierunku przepływu cieczy albo gazu itp

Czym jest Żebro znaczenie w Słownik wyrazy Z .

Co znaczy Zjeżdżać:
Słownik 1. jadąc pokonywać drogę w dół; przyjeżdżać dokąd ze wszystkich stron; 2. niszczyć zbyt intensywnym jeżdżeniem żebro.
Co znaczy Zrywać:
Słownik 1. szarpiąc oddzielać co od czego, unieważniać co, zawieszać kontakty z kim; 2. żłobić doły, rozszarpywać co żebro.
Co znaczy Zajazd:
Słownik zazwyczaj usytuowanego przy szosie, autostradzie i tym podobne przeznaczonego raczej dla podróżujących samochodami; 2. zajęcie siłą posiadłości jako egzekucja wyroku sądowego dokonana poprzez stronę żebro.
Co znaczy Zastęp:
Słownik 1. najmniejsza jednostka organizacyjna w harcerstwie wchodząca w skład drużyny, licząca ok. 10 osób; 2. pewna liczba osób mających wspólne zadanie, tworzących zorganizowaną grupę żebro.
Co znaczy Zapowiedź:
Słownik oznajmienie, oznaka czegoś, co ma nastąpić; 2. ogłoszenie w kościele z ambony o zamiarze wstąpienia ustalonych osób w związek małżeński dla upewnienia się, iż nic nie stoi temu na przeszkodzie żebro.
  • Dodano:
  • Autor: