chimera definicja
Co to jest chimera. Wyjaśnienie powstać wskutek działania czynników mutagennych, na przykład.

Czy przydatne?

Co to jest chimera?

Co oznacza: organizm złożony z genetycznie różnych komórek. Może powstać wskutek działania czynników mutagennych, na przykład promieniowania nadfioletowego czy promieniowania rentgenowskiego, które wywołują zachodzenie rekombinacji somatycznej (mitoza). Ch. powstaje także poprzez sztuczne połączenie ze sobą komórek dwóch różnych organizmów, na przykład szczepienie roślin, łączenie zarodków zwierząt

Czym jest chimera znaczenie w Słownik biologia C .