chityna definicja
Co to jest chityna. Wyjaśnienie wyłącznie acetyloglukozoaminę. Nie rozpuszcza się w wodzie.

Czy przydatne?

Co to jest chityna?

Co oznacza: związek należący do polisacharydów obojętnych, zawiera wyłącznie acetyloglukozoaminę. Nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszczalnikach organicznych i zasadach. Jest substancją podporową, wchodzi w skład szkieletu zewnętrznego niektórych bezkręgowców (skrzydła owadów, pancerze skorupiaków). Ch. spotykana jest również u bakterii i w ścianie komórkowej grzybów, na przykład drożdży

Czym jest chityna znaczenie w Słownik biologia C .