płci chromosomy definicja
Co to jest chromosomy płci. Wyjaśnienie tego samego gatunku. U ludzi mężczyźni mają jeden chromosom.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomy płci?

Co oznacza: para chromosomów odmiennie wykształcona u samców i samic tego samego gatunku. U ludzi mężczyźni mają jeden chromosom X i jeden Y (XY - płeć heterogametyczna), a kobiety dwa chromosomy X (XX - płeć homogametyczna). Ch.p. zawierają różne geny, nie są w pełni homologiczne i w trakcie mejozy nie tworzą typowych biwalentów

Czym jest chromosomy płci znaczenie w Słownik biologia C .