politeniczne chromosomy definicja
Co to jest chromosomy politeniczne. Wyjaśnienie wielkie rozmiary są rezultatem następnych.

Czy przydatne?

Co to jest chromosomy politeniczne?

Co oznacza: obserwowane w gruczołach ślinowych larw muchówek. Ich wielkie rozmiary są rezultatem następnych replikacji i podziałów pojedynczych chromatyd ( endomitoza). Chromatydy chromosomów homologicznych ściśle do siebie przylegają (tak zwany koniugacja somatyczna). Chromomery leżące w takich samych miejscach w chromatydach tworzą liczne zgrubienia (pufy) widoczne w formie cienkich prążków. Są miejscem intensywnej syntezy RNA. Gdyż układ prążków jest charakterystyczny dla każdego chromosomu, ch.p. są używane przy opracowaniu map chromosomów. Bardzo spore pufy występujące u owadów z rodz. ochotkowatych (Chironomidae) są nazywane pierścieniami Balbianiego

Czym jest chromosomy politeniczne znaczenie w Słownik biologia C .