Definicja Czaszka

Czy przydatne?

Co to jest czaszka?

Co oznacza: szkielet głowy występujący u zwierząt kręgowych, wchodzący w skład szkieletu osiowego. Złożona jest z części grzbietowej, zw. mózgoczaszką, i brzusznej, zw. trzewioczaszką. Mózgoczaszka osłania mózg i kluczowe narządy zmysłów, a trzewioczaszka startowy odcinek przewodu pokarmowego. Połączenie cz. z kręgosłupem jest różne u poszczególnych gromad kręgowców i wpływa na ruchomość głowy. Zobacz także: szkielet

Podobne definicje do czaszka z biologii na c.